Wybory 2023. Ostatnie sondaże kampanii - kto ma szanse na sejmową większość

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? Wyjaśniamy
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24
wideo 2/7
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24

Najnowszy sondaż wyborczy to badanie Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, którego wyniki przedstawiono w czwartek 12 października tuż po godzinie 19. Pod nim publikujemy również czwartkowe badania IBRIS dla portalu Onet.pl oraz IBRIS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej". Niżej zamieszczamy wcześniejsze sondaże tej kampanii. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Sondaże wyborcze śledzimy od końca sierpnia (te najstarsze znajdują się najniżej). Najnowsze sondaże pochodzą z ostatnich, gorących dni kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Co pokazują? Że do końca kampanii trwa walka o każdy głos i każdy głos się liczy.

ZOBACZ TEŻ: Kandydaci do Sejmu w okręgach - na kogo możesz głosować?

12 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 10-12 października 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób. Wynika z niego, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 150 mandatów (spadek o 7 mandatów w porównaniu do badania z 4 października), Trzecia Droga - 52 mandaty (wzrost o 11), a Nowa Lewica - 48 mandatów (wzrost o 2). PiS może liczyć na 173 miejsca w Sejmie (spadek o 15 mandatów), a Konfederacja na 36 miejsc (wzrost o 9). Chociaż Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie, to nawet przy wsparciu Konfederacji nie ma szans na stworzenie rządu. Demokratyczna opozycja może liczyć na 250 mandatów. PiS i Konfederacja - na 209. Większość bezwzględna wynosi 231 mandatów. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

12 października - IBRiS dla portalu Onet.pl

Sondaż IBRiS dla Onetu zrealizowano w dniach 10-11 października. Tu na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 34,9 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską zamierza oddać swój głos 28,1 proc. Trzecie miejsce ankietowani dają Trzeciej Drodze - 10,3 proc. Czwarta w sondażu jest Lewica - 10 proc. 8,3 proc. chce zagłosować według IBRiS na Konfederację. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 1,4 proc., Polska Jest Jedna może liczyć na 0,4 proc. 6,6 proc. nie wie, na kogo chce oddać głos. 66,7 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach, z czego "zdecydowanie" 61,4 proc. Sondaż IBRiS na zlecenie Onetu został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tysiąca osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż IBRiS dla Onet.plTVN24

12 października - IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej"

Z przeprowadzonego 9-10 października badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" i radia RMF wynika, że nadal najwięcej wyborców chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość - 33,5 proc. Koalicję Obywatelską chce poprzeć 28 proc. badanych. Trzecie miejsce podium zajęła Trzecia Droga - 10,9 proc., czwarta jest Lewica - 10,1 proc., kolejna Konfederacja - 9,2 proc. badanych. Pod progiem w sondażu lądują Bezpartyjni Samorządowcy - 0,9 proc. badanych.0,4 proc. wskazało na inny komitet, a 7,1 proc. ciągle nie wie, na kogo zagłosuje. Chęć pójścia na wybory "zdecydowanie" deklaruje 59,3 proc. respondentów, 6 proc. "raczej" zamierza zagłosować. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na 1100-osobowej grupie respondentów.

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej"

11 października - United Surveys dla WP.pl

Jak wynika z sondażu United Surveys, przeprowadzonego 8-10 października (częściowo po debacie TVP), na Prawo i Sprawiedliwość chce oddać głos 33,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 28,1 proc. Tu podium zamyka Lewica - 10,2 proc. Kolejne miejsca zajmują Trzecia Droga - 9,4 proc. i Konfederacja, którą chce poprzeć 8,4 proc. ankietowanych. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 1,9 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0,4 proc. Jak pisze WP.pl 7,8 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo chce zagłosować. Według sondażu chęć udziału w wyborach deklaruje 66,9 proc. (61,9 proc. "zdecydowanie tak", 5 proc. - "raczej tak"). Niepewnych jest 2,1 proc. badanych. Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 osób.

10 października - Ipsos dla OKO.press i TOK FM

Jak wynika z przeprowadzonego w dniach 6-9 października sondażu Ipsos dla portalu OKO.press i radia TOK FM, najwięcej badanych chce oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość - 36 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 28 proc. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 9 proc. Poza podium w tym badaniu znalazły się: Trzecia Droga - 8 proc. i Lewica - 8 proc. Poniżej progu wyborczego w sondażu są Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. Na inną partią wskazał w sondażu 1 proc. respondentów. 9 proc. respondentów jest niezdecydowana. Odsetek osób deklarujących w badaniu udział w wyborach to 70 proc. (64 proc. "zdecydowanie" i 6 proc. "raczej"). Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Jak podaje OKO.press większość ankiet (około 90 proc.) została zrealizowana przed poniedziałkową debatą w telewizji rządowej.

sondaz 1

9 października - IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat

W badaniu dla "Wydarzeń" najlepszy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość. Głos na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 34,6 proc. badanych. W porównaniu z wrześniowym sondażem IBRiS dla Telewizji Polsat wynik ten był wyższy o 2 punkty procentowe. Wzrost poparcia odnotowała też Koalicja Obywatelska, popierana obecnie przez 27,9 proc. badanych (26,6 proc. we wrześniu). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z wynikiem 11,4 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc). Czwarte miejsce przypadło Konfederacji, na którą głos zadeklarowało 7,7 proc. ankietowanych (spadek o 1,8 pkt proc). Trzecia Droga zdobyła 7,6 proc., znajdując się tym samym poniżej progu wyznaczonego dla koalicyjnych komitetów wyborczych (spadek o 3 pkt proc). Bezpartyjni Samorządowcy osiągnęli wynik 1,8 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc), również nie osiągając wymaganego progu poparcia. Odsetek ankietowanych, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo oddadzą głos, wyniósł 8,1 procenta. Udział w wyborach zdeklarowało 65,3 badanych ("zdecydowanie tak" - 56,8 proc). Sondaż przeprowadzono w dniach 5-7 października na grupie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznych. Badanie wykonane w dniach 5-7 października 2023 r.Sondaż IBRiS dla "Wiadomości" Polsatu

6 października - IBRiS dla Onetu

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS w dniach 3-4 października wynika, że chce na PiS chce zagłosować 34 proc. ankietowanych. KO może liczyć na poparcie na poziomie 28,9 proc. Trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga - 10,6 proc. Kolejne miejsca zajęły Lewica - 10 proc. i Konfederacja - 9,7 proc. Progu nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 4,8 proc. respondentów. 65,2 proc. ankietowych na pytanie, czy zamierzają pójść i oddać swój głos, odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak". Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

4 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadzono w dniach 2-4 października, czyli również już po Marszu Miliona Serc. 34 proc. badanych chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc., a podium zamyka Nowa Lewica z wynikiem 10 proc. Jeden punkt procentowy badanych mniej chce poprzeć własnym głosem Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL). Poparcie dla Konfederacji deklaruje 8 proc. respondentów. Pod progiem w badaniu są Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. poparcia. Także 2 proc. respondentów wskazało inne komitety wyborcze. Odpowiedź: "Nie wiem, trudno powiedzieć /jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 5 proc. badanych. Sondaż telefoniczny został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

3 października - United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

Sondaż United Surveys przeprowadzono 2 października. Chęć głosowania na PiS zadeklarowało 32 proc. badanych. KO poparłoby 28,2 procent wyborców, a podium zamyka Trzecia Droga, która w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" mogłaby liczyć na 11 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica - 10,2 proc. i Konfederacja - 10 proc. Progu wyborczego w badaniu nie przekroczyli Bezpartyjni Samorządowcy - 3,5 proc. i Polska jest Jedna - 0 proc. Odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wybrało 5,1 proc. pytanych. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 65,8 proc. ("zdecydowanie tak" - 55,9 proc., "raczej tak" 9,9 proc.). Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony już po Marszu Miliona Serc na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 75/25.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"TVN24

2 października - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu przeprowadzonego w weekend 30 września i 1 października (jeszcze przed zakończeniem Marszu Miliona Serc) przez United Surveys dla portalu WP.pl, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,3-procentowe poparcie. Na drugim miejscu badani wskazali Koalicję Obywatelską - 26,4 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 12,1 proc. Próg przekraczają też Konfederacja - 9 proc. i Lewica - 8,1 proc. Pod progiem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0 proc. Niezdecydowanych jest 8,5 proc. badanych. Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej PolskiUnited Surveys dla Wirtualnej Polski/tvn24.pl

29 września - IBRiS dla Onetu

Według sondażu wykonanego 27 września 2023 roku przez IBRiS dla portalu Onet, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 35,1 proc. badanych. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. poparcia. Kolejne ugrupowania i koalicje, które przekroczyłyby próg wyborczy to Trzecia Droga - 10,4 proc., Lewica - 10,1 proc. i Konfederacja - 9,5 proc. Pod progiem w badaniu znajdują się Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. i Polska Jest Jedna - 0,3 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,6 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 61,4 proc. ankietowanych - odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 49,8 proc., a "raczej tak" 11,6 proc. Sondaż wykonano metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na próbie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznychIBRiS dla Onetu

26 września - sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Jak wynika z badania przeprowadzonego w dniach 22-25 września przez Ipsos, PiS może liczyć na 36 proc. poparcia. KO wskazało 29 proc., a na trzecim miejscu znalazła się Lewica - z deklarowanym poparciem na poziomie 10 proc. Na granicy progu wymaganego dla koalicji w wyborach do Sejmu znalazła się w tym badaniu Trzecia Droga - z 8 proc. poparcia. Konfederacja może liczyć na 7 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9 proc. ankietowanych.

Chęć udziału w wyborach deklaruje 68 proc. uczestników badania. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Wynik nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent - wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.

Sondaż preferencji wyborczychIpsos dla TOK FM i OKO.press

25 września - United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według przeprowadzonego w dniach 22-24 września sondażu United Surveys dla portalu WP, Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 33,8 proc. ankietowanych. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. Na podium znalazła się także Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) z 9-procentowym poparciem. Kolejne miejsca zajmują Konfederacja - 8,8 proc. i Lewica - 8,7 proc. Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. poparcia oraz Polska Jest Jedna - 0,1 proc. 7,9 proc. ankietowanych nie wiem na kogo odda głos. 62 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach - 54,5 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 7,5 proc. "raczej tak". Badanie United Surveys przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

ZOBACZ TEŻ: Referendum 2023. Pytania, które zostaną zadane 15 października

22 września - sondaż IBRiS dla Onetu

W sondażu IBRIS dla portalu Onet, przeprowadzonym 20 września, PiS wskazało 35,1 proc. badanych. Druga jest KO z wynikiem 26,1 proc., a podium zamyka Konfederacja z poparciem 9,9 proc. Kolejne miejsca zajęły Trzecia Droga - 9,2 proc. i Lewica, na którą głos chce oddać 9,1 proc. badanych. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9,1 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,9 proc. ("zdecydowanie tak" - 54,8 proc., "raczej tak" - 8,1 proc.). Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż partyjny dla Onetu (22.09.2023)

21 września - sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

Z sondażu United Surveys, przeprowadzonego w dniach 18-19 września wynika, że na PiS zamierza oddać głos 31,6 proc. badanych. KO może liczyć na 27 proc., trzecia jest Trzecia Droga (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni) - 10,1 proc., a czwarta Lewica - 9,8 proc. Na Konfederację chce głosować 9,3 proc. badanych, na Bezpartyjnych Samorządowców 3,5 proc. Niezdecydowanych jest blisko 9 proc. W wyborach zamierza wziąć udział 59,3 proc. badanych. Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób metodą CATI & CAWI.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

20 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu United Surveys przeprowadzonego w dniach 16-17 września, na PiS chce zagłosować 32,8 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje KO, której swój głos chce oddać 26,3 proc. osób. Podium zamyka Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - chęć głosowania na nią deklaruje 10,6 proc. Dalsze miejsca: Lewica - 10,2 proc., Konfederacja - 9,5 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 3,4 proc. (czyli poniżej progu). Jak pisze WP, z badania wynika, że do urn zamierza pójść 59,5 proc. badanych - z czego 49,7 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", 9,8 proc. - "raczej tak". Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

18 września - IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat

W badaniu przeprowadzonym przez IBRIS w dniach 15-17 września, na PiS (Zjednoczoną Prawicę) chciało głosować 32,6 proc. badanych. KO popiera 26,6 proc., Trzecią Drogę - 10,6 proc., Lewicę - 9,9 proc., a Konfederację - 9,5 proc. 9,2 proc. badanych nie wiedziało, na kogo chce oddać głos. Frekwencja deklarowana to 58,6 proc. ("zdecydowanie tak" - 53 proc.). Sondaż przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1000 osób.

Sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" PolsatuTVN24

15 września - IBRiS dla Onetu

Z sondażu IBRiS wynika, że największa liczba respondentów chce głosować na PiS - 33,3 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w ostatnim sondażu dla Onetu z końca sierpnia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 26,4 proc. pytanych (spadek o 0,3 pkt proc.). Na trzecim stopniu podium uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 11,1 proc. poparcia (wzrost o 1,5 pkt proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga (10,2 proc.) i Konfederacja (10,1 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1 proc. nie przekroczyliby progu wyborczego. Niezdecydowani stanowią dziś 7,9 proc. respondentów. Według obliczeń Onetu przy takich wynikach PiS wraz z Konfederacją miałby tyle samo mandatów, co opozycja (KO, Polska 2050, PSL, Lewica, Mniejszość Niemiecka) - po 230. Badanie wykonano 13 września na próbie 1000 osób metodą CATI (telefoniczne).

Sondaż IBRiS dla OnetuTVN24

13 września - United Surveys dla Wirtualnej Polski 

Nowe badanie United Surveys wskazuje, że największe poparcie wśród ankietowanych ma partia rządząca - na PiS zagłosowałoby 33,5 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się KO - 28 proc., a podium zamyka Konfederacja - 11,2 proc. Do Sejmu weszłyby również Trzecia Droga - 9,2 proc. i Lewica z 8,9 proc. Szósty komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - zdobyłby w wyborach 3,2 proc. i nie przekroczyłby progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono 11 września metodą CATI (telefoniczny) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Sondaż poparcia TVN24

12 września - Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Według badania Ipsos przeprowadzonego w dniach 8-11 września, na PiS chciało zagłosować 35 proc. deklarujących udział w wyborach, KO popierało 26 proc. ankietowanych, Konfederację - 8 proc., Nową Lewicę - 8 proc., Trzecią Drogę - 6 proc., a to oznacza, że ta ostatnia nie przekroczyłaby progu wymaganego dla koalicji. 14 proc. nie wie, kogo poprze. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. 

Sondaż partyjny Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.pressIpos na zlecenie TOK FM i OKO.press

11 września - sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzonego w dniach 8–9 września, PiS wybrałoby 33,2 proc. ankietowanych. KO może liczyć na 26 proc. głosów, Trzecia Droga - na 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja - na 9,4 proc. Z sondażu wynika, że wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie wcześniej do 57,1 proc. 44,7 proc. respondentów deklaruje "zdecydowanie", że wezmą udział w wyborach. Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzono metodą CATI 8–9 września na grupie 1100 respondentów.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

ZOBACZ TEŻ: Czy w czasie rządów PiS jakość ochrony zdrowia się poprawiła? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

6 września - Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Według sondażu Kantar Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć na 37 proc. poparcia, druga jest Koalicja Obywatelska - 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 9 proc., następnie Trzecia Droga - 8 proc. oraz Nowa Lewica - 6 proc. 2 proc. badanych w sondażu wybrało inne komitety wyborcze, a odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 7 proc. Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 5-6 września 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Na pytanie o preferencyjne partyjne odpowiedziały 732 osoby.

4 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 1-3 września 2023 roku na grupie tysiąca dorosłych Polaków, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica mogłyby liczyć na 35,3 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - na 27,5 proc., Konfederacja na 10,6 proc., Trzecia Droga - na 10,2 proc. głosów i Lewica - na 9,4 proc. Zdania nie wyraziło 7 procent respondentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50.

1 września - sondaż IBRiS dla Onetu

Jak wynika z sondażu IBRIS, przeprowadzonego w dniach 30-31 sierpnia na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,3 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 26,7 proc., Konfederacja może liczyć na 11,4 proc., Trzecia Droga - na 10,1 proc., Nowa Lewica - na 9,6 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,9 procent ankietowanych. Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI.

Sondaż IBRIS dla Onetu (30-31 sierpnia)

28 sierpnia - sondaż CBOS

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, na PiS zamierzało głosować 37 proc. wyborców (wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do lipca), na KO - 21 proc. (o 7 pkt. proc. mniej), Konfederację - 6 proc. (o 3 pkt. proc. mniej), na Trzecią Drogę - 5 proc., a na Lewicę - 4 proc., informuje PAP. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków.

Preferencje partyjnePAP/Maciej Zieliński

Badanie zrealizowane od 14 do 27 sierpnia 2023 na próbie liczącej 1024 osoby (w tym 61,9 procent metodą CAPI, 24,8 procent – CATI i 13,3 procent – CAWI). Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest instytucją państwową nadzorowaną przez premiera.

WIĘCEJ: Dwa najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych

28 sierpnia - sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

Według sondażu partyjnego IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", przeprowadzonego w dniach 25-26 sierpnia 2023 na grupie 1100 respondentów, na PiS chciało zagłosować 33,4 proc. ogółu głosujących (tyle co przed miesiącem), KO – 27,2 proc. (o 1 pkt proc. więcej), Konfederację - 12,4 proc. (z 12,7), Trzecią Drogę - 10 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), a na Lewicę - 9,3 proc. (traci 1,4 pkt.).

Sondaż partyjny IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

25 sierpnia - sondaż Kantar Public opublikowany przez "Gazetę Wyborczą"

Według badania Kantar Public z 18-23 sierpnia 2023, gdyby wybory odbywały się w tym terminie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38 proc. (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z lipca), na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica - 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), potem Konfederacja i Trzecia Droga - obie po 6 proc. To oznacza, że Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) nie weszłaby do parlamentu - próg wyborczy w ich przypadku wynosi 8 procent. 12 proc. ankietowanych nie wie, kogo chce poprzeć w wyborach.

Sondaż Kantar Public

22 sierpnia - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski z dni 18-20 sierpnia 2023 wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 34,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc. w stosunku do końca lipca), drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska - 31,2 proc. (wzrost o 3,1 pkt. proc.), potem Trzecia Droga - 9 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.), Konfederacja - 7,8 proc. (spadek o 5,3 pkt. proc.), Lewica - 7,1 procent (spadek o 1,6 pkt. proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 10,4 procent badanych (wzrost o 4,6 pkt. proc.)

sondaz wp 2208.pngTVN24

ZOBACZ TEŻ: Wybory wraz z referendum. Co trzeba wiedzieć, by dobrze zagłosować

Autorka/Autor:am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia prywatna prezesa Kaczyńskiego. To prezes Jarosław Kaczyński ją stworzył i on jest kimś więcej dla tego całego obozu niż tylko i wyłącznie prezesem partii - powiedział w "Kawie na ławę" sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy oceniła, że Kaczyński "jest takim politykiem, który nie ucieka jako kapitan z tonącego statku". - On nie wie, czy ten statek zatonie, ale jeżeli ma zatonąć, to niech zatonie razem z nim - stwierdziła, komentując jego deklaracje o chęci dalszego przewodzenia partii.

"On nie wie, czy ten statek zatonie, ale jeżeli ma zatonąć, to niech zatonie razem z nim"

"On nie wie, czy ten statek zatonie, ale jeżeli ma zatonąć, to niech zatonie razem z nim"

Źródło:
TVN24

W marcu czasami będzie chłodniej niż w lutym. Jakiej temperatury możemy się spodziewać w najbliższych dniach? Czy ciepło powróci? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni.

Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Źródło:
tvnmeteo.pl

- Spojrzałem w prawo i zobaczyłem, jak ludzie odbijają się od tego forda. Tragiczne przeżycie. Strasznie dużo krwi, ludzie krzyczeli. Najbardziej utkwił mi w głowie krzyk dwójki dzieci. Nie mogłem się otrząsnąć przez pierwsze kilka godzin - opisuje jeden ze świadków wypadku na placu Rodła w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie). Igor i Mikołaj opowiedzieli o tym, co widzieli oraz emocjach, jakie towarzyszyły im w momencie, gdy auto wjechało w grupę pieszych.

"Najbardziej utkwił mi w głowie krzyk dwójki dzieci. Nie mogłem się otrząsnąć". Świadkowie o wypadku w Szczecinie

"Najbardziej utkwił mi w głowie krzyk dwójki dzieci. Nie mogłem się otrząsnąć". Świadkowie o wypadku w Szczecinie

Źródło:
tvn24.pl, TVN24

Trwa dogaszanie czterech hal produkcyjnych fabryki w Kaninie koło Lęborka, w województwie pomorskim. Na obszarze około 4,5 tysiąca metrów kwadratowych od wczesnego rana pracuje ponad stu strażaków, działania mogą potrwać jeszcze do wieczora. Ratownicy apelują o niewychodzenie na zewnątrz.

Pożar hal produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka. Mieszkańcy piszą o "wielkiej tragedii" dla gminy

Pożar hal produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka. Mieszkańcy piszą o "wielkiej tragedii" dla gminy

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

W sobotę o północy zakończyły się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Resort przekazał, że była ona spowodowana "ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego od marca jest droższy niż dotychczas. Jednodniowy bilet wstępu kosztuje już 10 złotych - o złotówkę więcej niż do tej pory. Wejściówka ulgowa zdrożała proporcjonalnie o 50 groszy i zapłacimy za nią teraz 5 złotych. Droższe są też bilety tygodniowe.

Wyjście w Tatry podrożało. Nowe ceny biletów wstępu

Wyjście w Tatry podrożało. Nowe ceny biletów wstępu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Przez całą noc z soboty na niedzielę w Inguszetii na północnym Kaukazie trwały gwałtowne starcia rosyjskich sił bezpieczeństwa z lokalnymi bojownikami. W związku z walkami władze wprowadziły w regionie stan wyjątkowy - donosi agencja Reutera, powołując się na lokalne media. W niedzielę rano rosyjska agencja informacyjna TASS podała, że bojownicy zostali zastrzeleni przez rosyjskie służby.

Gwałtowne starcia rosyjskich sił bezpieczeństwa z bojownikami na Kaukazie zakończone

Gwałtowne starcia rosyjskich sił bezpieczeństwa z bojownikami na Kaukazie zakończone

Źródło:
Reuters

Niemiecka policja poinformowała w niedzielę, że poszukiwania dwóch osób podejrzewanych o udział w niemieckiej grupie terrorystycznej Frakcji Czerwonej Armii (RAF) zakończyły się niepowodzeniem. W ostatni poniedziałek aresztowano już jedną z członkiń tej organizacji - Danieli Klette, która ukrywała się w Berlinie przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Poszukiwania terrorystów RAF w Berlinie zakończone niepowodzeniem

Poszukiwania terrorystów RAF w Berlinie zakończone niepowodzeniem

Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, PAP
Chiński Big Tech i "miliard smartfonów". Kim jest nowy doradca rządu od sztucznej inteligencji?

Chiński Big Tech i "miliard smartfonów". Kim jest nowy doradca rządu od sztucznej inteligencji?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Z ustaleń policji wynika, że dwaj obywatele Słowacji przewrócili na drodze w Zastawiu (woj. lubelskie) 70-latka i zabrali mu portfel, po czym odjechali. Gdy zatrzymała ich policja, zarzekali się, że nie mają z tym nic wspólnego. Znaleziono przy nich jednak dokładnie tyle pieniędzy, ile wskazał 70-latek.

Policja: przewrócili 70-latka na drodze, zabrali portfel i odjechali  

Policja: przewrócili 70-latka na drodze, zabrali portfel i odjechali  

Źródło:
tvn24.pl

"Rzeczpospolita" ustaliła, że tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku wojsko dowoziło paliwo na stacje Orlenu. Ta operacje kosztowała armię kilkaset tysięcy złotych. Państwowa spółka nie zapłaciła za nią złotówki. Jak podaje dziennik, taką decyzję podjął ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wojsko zaopatrywało stacje Orlenu w paliwo. Duży koszt dla armii

Wojsko zaopatrywało stacje Orlenu w paliwo. Duży koszt dla armii

Źródło:
Rzeczpospolita

Resort klimatu przedstawił już Komisji Europejskiej podstawowe założenia kontraktu różnicowego dla pierwszej elektrowni jądrowej - poinformował wiceszef tego resortu Miłosz Motyka. Jak ocenił, obecnie kontrakt różnicowy wydaje się "optymalnym rozwiązaniem".

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Źródło:
PAP

Prawo i Sprawiedliwość może mieć ogromne problemy z utrzymaniem władzy na poziomie sejmików, a to wizerunkowo będzie naprawdę duża porażka - oceniła profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. W TVN24 odniosła się też do deklaracji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Deklaracja prezesa PiS. "Chyba nikt nie spodziewał się, że tak łatwo ustąpi"

Deklaracja prezesa PiS. "Chyba nikt nie spodziewał się, że tak łatwo ustąpi"

Źródło:
TVN24

Zambia i sąsiednie Zimbabwe zmagają się z niespotykaną od dekad suszą. Wodospady Wiktorii, uznawane za jeden z siedmiu naturalnych cudów świata, po wielu tygodniach suszy, zamiast kaskad wody pokazują turystom skalne ściany. Prezydent Zambii ogłosił stan wyjątkowy.

Jeden z naturalnych cudów świata wysycha. Ogłoszono stan wyjątkowy

Jeden z naturalnych cudów świata wysycha. Ogłoszono stan wyjątkowy

Źródło:
PAP, Reuters, AP

740 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Ratownicy w Odessie pod gruzami odkryli zwłoki kobiety która własnym ciałem próbowała ochronić ośmiomiesięczne dziecko. Wcześniej odnaleźli w gruzach ciało trzymiesięcznego dziecka, które zginęło w nocnym ataku rosyjskich dronów bojowych na osiedle mieszkaniowe w tym ukraińskim mieście. Liczba ofiar śmiertelnych sobotniego ataku Rosji wzrosła do dziesięciu. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że analizuje temat wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. - Resort stara się znaleźć rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni właścicieli samochodów, ale jednocześnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - zapewnił rzecznik prasowy resortu Rafał Jaśkowski.

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Źródło:
PAP

Pożar taksówki z napędem hybrydowym w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Auto stanęło w płomieniach po kolizji z dwoma innymi pojazdami. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Taksówka z napędem hybrydowym stanęła w płomieniach. Na środku skrzyżowania

Taksówka z napędem hybrydowym stanęła w płomieniach. Na środku skrzyżowania

Źródło:
tvn24.pl

Opóźnia się remont domków fińskich na Polu Mokotowskim. Urzędnicy informują, że byli zmuszeni do zmiany koncepcji odbudowy, która pierwotnie zakładała wykorzystanie oryginalnych fragmentów. Po rozbiórce okazało się, że wszystkie elementy budynków są w bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się do ponownego użycia. 

Z domku Ryszarda Kapuścińskiego została tylko smutna ściana. Miasto zmienia plany

Z domku Ryszarda Kapuścińskiego została tylko smutna ściana. Miasto zmienia plany

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Przed nami spore ochłodzenie, które spowodowane będzie zmianą cyrkulacji z południowej na północną. W połowie tygodnia temperatura w nocy może spaść miejscami do -5 stopni Celsjusza. - Czeka nas zasadnicza zmiana pogody, zastopowanie falstartu wiosny, który nastąpił w lutym - powiedział we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Czeka nas "zastopowanie falstartu wiosny". Jak zimno się zrobi?

Czeka nas "zastopowanie falstartu wiosny". Jak zimno się zrobi?

Źródło:
tvnmeteo.pl

Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar spotkał się na forum dyplomatycznym w Antalayi w Turcji ze swoim odpowiednikiem z Rosji, ministrem Siergiejem Ławrowem. Szef słowackiego MSZ przedstawił mu między innymi stanowisko na temat wojny na Ukrainie. W opinii Słowaków konflikt nie ma rozwiązania militarnego, a konieczne są rozmowy pokojowe. Rosja z kolei wyraziła gotowość do współpracy "na poziomie parlamentarnym".

Szefowie MSZ Słowacji i Węgier spotkali się z Ławrowem

Szefowie MSZ Słowacji i Węgier spotkali się z Ławrowem

Źródło:
PAP

Tragiczny wypadek w jednym z gospodarstw w Olesznie (woj. wielkopolskie). Mężczyzna podłączał siewnik do traktora, który go przygniótł. 42-latek zmarł na miejscu na skutek odniesionych obrażeń.

Tragiczny wypadek w gospodarstwie, nie żyje 42-latek

Tragiczny wypadek w gospodarstwie, nie żyje 42-latek

Źródło:
PAP

Nasz obóz polityczny potrzebuje teraz jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Dlatego zmieniłem swoje polityczne plany - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z braćmi Karnowskimi. - Zostaję, walczymy dalej - oświadczył. Wypowiedź skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Dobra wiadomość" - napisał.

Kaczyński: zmieniłem swoje polityczne plany. Tusk komentuje

Kaczyński: zmieniłem swoje polityczne plany. Tusk komentuje

Aktualizacja:
Źródło:
wPolityce.pl

Sprawa jest wyjaśniana bardzo dokładnie, bardzo intensywnie i bardzo szybko. Jest to konieczne – oznajmił kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Chodzi o opublikowanie przez Rosję podsłuchanej rozmowy oficerów Luftwaffe, niemieckich sił powietrznych, dotyczącej użycia niemieckich rakiet w Ukrainie.

Rosjanie opublikowali rozmowę oficerów Luftwaffe. Scholz: sprawa jest wyjaśniana

Rosjanie opublikowali rozmowę oficerów Luftwaffe. Scholz: sprawa jest wyjaśniana

Źródło:
PAP

Wrocławscy policjanci odebrali w sobotę zgłoszenie o nielegalnej rozbiórce zabytkowej willi na Karłowicach. Gdy patrol dotarł na miejsce, po budynku niemal nie było już śladu. Dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury.

Dostali zgłoszenie o rozbiórce zabytkowej willi. Gdy przyjechali, już jej nie było

Dostali zgłoszenie o rozbiórce zabytkowej willi. Gdy przyjechali, już jej nie było

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Internet jest pełen mitów dotyczących klimatu. Niektórzy powielają je, nie mając zupełnie świadomości. Inni zaś, także politycy, świadomie kłamią. W "Rozmowach o końcu świata" w TVN24 GO i w TVN24 co miesiąc będziemy obalać te największe manipulacje. W pierwszym odcinku tego minicyklu sprawdzamy, jak ludzkość wpływa na obecną zmianę klimatu.

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Źródło:
TVN24 GO, "Rozmowy o końcu świata"

Stacja TVN24 w lutym była najchętniej oglądanym kanałem w kraju, osiągając 6,96 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Konkurencję pozostawiły w tyle także "Fakty" TVN oraz portal tvn24.pl. TVN24 była również najbardziej opiniotwórczym medium w styczniu według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Źródło:
tvn24.pl

Oscary 2024. Doroczna ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej coraz bliżej. Po raz czwarty w swojej karierze i drugi rok z rzędu galę poprowadzi Jimmy Kimmel. Kto znalazł się w gronie nominowanych? Kto ma największe szanse na wygraną? Kiedy i gdzie odbędzie się 96. gala wręczenia Oscarów? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed hollywoodzkim świętem kina.

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Źródło:
tvn24.pl

Wystartowała wiosenna ramówka TVN. Stacja przygotowała niespodzianki. - Zawsze staramy się podążać za naszym widzem, a on dziś potrzebuje emocji, inspiracji i przede wszystkim autentyzmu - mówi dyrektorka programowa TVN Lidia Kazen. Wszystkie programy i seriale można oglądać na antenie TVN i w Playerze.

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Źródło:
TVN

Niewątpliwy pożytek ze zmiany władzy w naszym kraju widzę w tym, że przez kilka ostatnich lat z góry wiedziałem, co kto powie, co kto napisze, która gazeta albo która telewizja kogo pochwali, a komu przywali.

Nareszcie

Nareszcie

Źródło:
tvn24.pl

Średnio 877 tysięcy widzów przyciągnął do TVN pierwszy odcinek "The Traitors. Zdrajcy". Program zadebiutował w środę o godzinie 21.35. Branżowy portal Press pisze o "dobrym starcie". Holenderski format, który spodobał się widzom na całym świecie, jest zainspirowany grą "Mafia". Wygrać można nawet pół miliona złotych.

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

Źródło:
tvn24.pl