Wybory 2023. Ostatnie sondaże kampanii - kto ma szanse na sejmową większość

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? Wyjaśniamy
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24
wideo 2/7
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24

Najnowszy sondaż wyborczy to badanie Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, którego wyniki przedstawiono w czwartek 12 października tuż po godzinie 19. Pod nim publikujemy również czwartkowe badania IBRIS dla portalu Onet.pl oraz IBRIS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej". Niżej zamieszczamy wcześniejsze sondaże tej kampanii. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Sondaże wyborcze śledzimy od końca sierpnia (te najstarsze znajdują się najniżej). Najnowsze sondaże pochodzą z ostatnich, gorących dni kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Co pokazują? Że do końca kampanii trwa walka o każdy głos i każdy głos się liczy.

ZOBACZ TEŻ: Kandydaci do Sejmu w okręgach - na kogo możesz głosować?

12 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 10-12 października 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób. Wynika z niego, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 150 mandatów (spadek o 7 mandatów w porównaniu do badania z 4 października), Trzecia Droga - 52 mandaty (wzrost o 11), a Nowa Lewica - 48 mandatów (wzrost o 2). PiS może liczyć na 173 miejsca w Sejmie (spadek o 15 mandatów), a Konfederacja na 36 miejsc (wzrost o 9). Chociaż Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie, to nawet przy wsparciu Konfederacji nie ma szans na stworzenie rządu. Demokratyczna opozycja może liczyć na 250 mandatów. PiS i Konfederacja - na 209. Większość bezwzględna wynosi 231 mandatów. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

12 października - IBRiS dla portalu Onet.pl

Sondaż IBRiS dla Onetu zrealizowano w dniach 10-11 października. Tu na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 34,9 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską zamierza oddać swój głos 28,1 proc. Trzecie miejsce ankietowani dają Trzeciej Drodze - 10,3 proc. Czwarta w sondażu jest Lewica - 10 proc. 8,3 proc. chce zagłosować według IBRiS na Konfederację. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 1,4 proc., Polska Jest Jedna może liczyć na 0,4 proc. 6,6 proc. nie wie, na kogo chce oddać głos. 66,7 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach, z czego "zdecydowanie" 61,4 proc. Sondaż IBRiS na zlecenie Onetu został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tysiąca osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż IBRiS dla Onet.plTVN24

12 października - IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej"

Z przeprowadzonego 9-10 października badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" i radia RMF wynika, że nadal najwięcej wyborców chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość - 33,5 proc. Koalicję Obywatelską chce poprzeć 28 proc. badanych. Trzecie miejsce podium zajęła Trzecia Droga - 10,9 proc., czwarta jest Lewica - 10,1 proc., kolejna Konfederacja - 9,2 proc. badanych. Pod progiem w sondażu lądują Bezpartyjni Samorządowcy - 0,9 proc. badanych.0,4 proc. wskazało na inny komitet, a 7,1 proc. ciągle nie wie, na kogo zagłosuje. Chęć pójścia na wybory "zdecydowanie" deklaruje 59,3 proc. respondentów, 6 proc. "raczej" zamierza zagłosować. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na 1100-osobowej grupie respondentów.

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej"

11 października - United Surveys dla WP.pl

Jak wynika z sondażu United Surveys, przeprowadzonego 8-10 października (częściowo po debacie TVP), na Prawo i Sprawiedliwość chce oddać głos 33,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 28,1 proc. Tu podium zamyka Lewica - 10,2 proc. Kolejne miejsca zajmują Trzecia Droga - 9,4 proc. i Konfederacja, którą chce poprzeć 8,4 proc. ankietowanych. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 1,9 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0,4 proc. Jak pisze WP.pl 7,8 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo chce zagłosować. Według sondażu chęć udziału w wyborach deklaruje 66,9 proc. (61,9 proc. "zdecydowanie tak", 5 proc. - "raczej tak"). Niepewnych jest 2,1 proc. badanych. Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 osób.

10 października - Ipsos dla OKO.press i TOK FM

Jak wynika z przeprowadzonego w dniach 6-9 października sondażu Ipsos dla portalu OKO.press i radia TOK FM, najwięcej badanych chce oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość - 36 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 28 proc. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 9 proc. Poza podium w tym badaniu znalazły się: Trzecia Droga - 8 proc. i Lewica - 8 proc. Poniżej progu wyborczego w sondażu są Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. Na inną partią wskazał w sondażu 1 proc. respondentów. 9 proc. respondentów jest niezdecydowana. Odsetek osób deklarujących w badaniu udział w wyborach to 70 proc. (64 proc. "zdecydowanie" i 6 proc. "raczej"). Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Jak podaje OKO.press większość ankiet (około 90 proc.) została zrealizowana przed poniedziałkową debatą w telewizji rządowej.

sondaz 1

9 października - IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat

W badaniu dla "Wydarzeń" najlepszy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość. Głos na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 34,6 proc. badanych. W porównaniu z wrześniowym sondażem IBRiS dla Telewizji Polsat wynik ten był wyższy o 2 punkty procentowe. Wzrost poparcia odnotowała też Koalicja Obywatelska, popierana obecnie przez 27,9 proc. badanych (26,6 proc. we wrześniu). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z wynikiem 11,4 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc). Czwarte miejsce przypadło Konfederacji, na którą głos zadeklarowało 7,7 proc. ankietowanych (spadek o 1,8 pkt proc). Trzecia Droga zdobyła 7,6 proc., znajdując się tym samym poniżej progu wyznaczonego dla koalicyjnych komitetów wyborczych (spadek o 3 pkt proc). Bezpartyjni Samorządowcy osiągnęli wynik 1,8 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc), również nie osiągając wymaganego progu poparcia. Odsetek ankietowanych, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo oddadzą głos, wyniósł 8,1 procenta. Udział w wyborach zdeklarowało 65,3 badanych ("zdecydowanie tak" - 56,8 proc). Sondaż przeprowadzono w dniach 5-7 października na grupie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznych. Badanie wykonane w dniach 5-7 października 2023 r.Sondaż IBRiS dla "Wiadomości" Polsatu

6 października - IBRiS dla Onetu

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS w dniach 3-4 października wynika, że chce na PiS chce zagłosować 34 proc. ankietowanych. KO może liczyć na poparcie na poziomie 28,9 proc. Trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga - 10,6 proc. Kolejne miejsca zajęły Lewica - 10 proc. i Konfederacja - 9,7 proc. Progu nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 4,8 proc. respondentów. 65,2 proc. ankietowych na pytanie, czy zamierzają pójść i oddać swój głos, odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak". Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

4 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadzono w dniach 2-4 października, czyli również już po Marszu Miliona Serc. 34 proc. badanych chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc., a podium zamyka Nowa Lewica z wynikiem 10 proc. Jeden punkt procentowy badanych mniej chce poprzeć własnym głosem Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL). Poparcie dla Konfederacji deklaruje 8 proc. respondentów. Pod progiem w badaniu są Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. poparcia. Także 2 proc. respondentów wskazało inne komitety wyborcze. Odpowiedź: "Nie wiem, trudno powiedzieć /jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 5 proc. badanych. Sondaż telefoniczny został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

3 października - United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

Sondaż United Surveys przeprowadzono 2 października. Chęć głosowania na PiS zadeklarowało 32 proc. badanych. KO poparłoby 28,2 procent wyborców, a podium zamyka Trzecia Droga, która w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" mogłaby liczyć na 11 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica - 10,2 proc. i Konfederacja - 10 proc. Progu wyborczego w badaniu nie przekroczyli Bezpartyjni Samorządowcy - 3,5 proc. i Polska jest Jedna - 0 proc. Odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wybrało 5,1 proc. pytanych. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 65,8 proc. ("zdecydowanie tak" - 55,9 proc., "raczej tak" 9,9 proc.). Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony już po Marszu Miliona Serc na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 75/25.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"TVN24

2 października - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu przeprowadzonego w weekend 30 września i 1 października (jeszcze przed zakończeniem Marszu Miliona Serc) przez United Surveys dla portalu WP.pl, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,3-procentowe poparcie. Na drugim miejscu badani wskazali Koalicję Obywatelską - 26,4 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 12,1 proc. Próg przekraczają też Konfederacja - 9 proc. i Lewica - 8,1 proc. Pod progiem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0 proc. Niezdecydowanych jest 8,5 proc. badanych. Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej PolskiUnited Surveys dla Wirtualnej Polski/tvn24.pl

29 września - IBRiS dla Onetu

Według sondażu wykonanego 27 września 2023 roku przez IBRiS dla portalu Onet, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 35,1 proc. badanych. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. poparcia. Kolejne ugrupowania i koalicje, które przekroczyłyby próg wyborczy to Trzecia Droga - 10,4 proc., Lewica - 10,1 proc. i Konfederacja - 9,5 proc. Pod progiem w badaniu znajdują się Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. i Polska Jest Jedna - 0,3 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,6 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 61,4 proc. ankietowanych - odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 49,8 proc., a "raczej tak" 11,6 proc. Sondaż wykonano metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na próbie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznychIBRiS dla Onetu

26 września - sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Jak wynika z badania przeprowadzonego w dniach 22-25 września przez Ipsos, PiS może liczyć na 36 proc. poparcia. KO wskazało 29 proc., a na trzecim miejscu znalazła się Lewica - z deklarowanym poparciem na poziomie 10 proc. Na granicy progu wymaganego dla koalicji w wyborach do Sejmu znalazła się w tym badaniu Trzecia Droga - z 8 proc. poparcia. Konfederacja może liczyć na 7 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9 proc. ankietowanych.

Chęć udziału w wyborach deklaruje 68 proc. uczestników badania. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Wynik nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent - wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.

Sondaż preferencji wyborczychIpsos dla TOK FM i OKO.press

25 września - United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według przeprowadzonego w dniach 22-24 września sondażu United Surveys dla portalu WP, Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 33,8 proc. ankietowanych. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. Na podium znalazła się także Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) z 9-procentowym poparciem. Kolejne miejsca zajmują Konfederacja - 8,8 proc. i Lewica - 8,7 proc. Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. poparcia oraz Polska Jest Jedna - 0,1 proc. 7,9 proc. ankietowanych nie wiem na kogo odda głos. 62 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach - 54,5 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 7,5 proc. "raczej tak". Badanie United Surveys przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

ZOBACZ TEŻ: Referendum 2023. Pytania, które zostaną zadane 15 października

22 września - sondaż IBRiS dla Onetu

W sondażu IBRIS dla portalu Onet, przeprowadzonym 20 września, PiS wskazało 35,1 proc. badanych. Druga jest KO z wynikiem 26,1 proc., a podium zamyka Konfederacja z poparciem 9,9 proc. Kolejne miejsca zajęły Trzecia Droga - 9,2 proc. i Lewica, na którą głos chce oddać 9,1 proc. badanych. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9,1 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,9 proc. ("zdecydowanie tak" - 54,8 proc., "raczej tak" - 8,1 proc.). Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż partyjny dla Onetu (22.09.2023)

21 września - sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

Z sondażu United Surveys, przeprowadzonego w dniach 18-19 września wynika, że na PiS zamierza oddać głos 31,6 proc. badanych. KO może liczyć na 27 proc., trzecia jest Trzecia Droga (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni) - 10,1 proc., a czwarta Lewica - 9,8 proc. Na Konfederację chce głosować 9,3 proc. badanych, na Bezpartyjnych Samorządowców 3,5 proc. Niezdecydowanych jest blisko 9 proc. W wyborach zamierza wziąć udział 59,3 proc. badanych. Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób metodą CATI & CAWI.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

20 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu United Surveys przeprowadzonego w dniach 16-17 września, na PiS chce zagłosować 32,8 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje KO, której swój głos chce oddać 26,3 proc. osób. Podium zamyka Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - chęć głosowania na nią deklaruje 10,6 proc. Dalsze miejsca: Lewica - 10,2 proc., Konfederacja - 9,5 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 3,4 proc. (czyli poniżej progu). Jak pisze WP, z badania wynika, że do urn zamierza pójść 59,5 proc. badanych - z czego 49,7 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", 9,8 proc. - "raczej tak". Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

18 września - IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat

W badaniu przeprowadzonym przez IBRIS w dniach 15-17 września, na PiS (Zjednoczoną Prawicę) chciało głosować 32,6 proc. badanych. KO popiera 26,6 proc., Trzecią Drogę - 10,6 proc., Lewicę - 9,9 proc., a Konfederację - 9,5 proc. 9,2 proc. badanych nie wiedziało, na kogo chce oddać głos. Frekwencja deklarowana to 58,6 proc. ("zdecydowanie tak" - 53 proc.). Sondaż przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1000 osób.

Sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" PolsatuTVN24

15 września - IBRiS dla Onetu

Z sondażu IBRiS wynika, że największa liczba respondentów chce głosować na PiS - 33,3 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w ostatnim sondażu dla Onetu z końca sierpnia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 26,4 proc. pytanych (spadek o 0,3 pkt proc.). Na trzecim stopniu podium uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 11,1 proc. poparcia (wzrost o 1,5 pkt proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga (10,2 proc.) i Konfederacja (10,1 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1 proc. nie przekroczyliby progu wyborczego. Niezdecydowani stanowią dziś 7,9 proc. respondentów. Według obliczeń Onetu przy takich wynikach PiS wraz z Konfederacją miałby tyle samo mandatów, co opozycja (KO, Polska 2050, PSL, Lewica, Mniejszość Niemiecka) - po 230. Badanie wykonano 13 września na próbie 1000 osób metodą CATI (telefoniczne).

Sondaż IBRiS dla OnetuTVN24

13 września - United Surveys dla Wirtualnej Polski 

Nowe badanie United Surveys wskazuje, że największe poparcie wśród ankietowanych ma partia rządząca - na PiS zagłosowałoby 33,5 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się KO - 28 proc., a podium zamyka Konfederacja - 11,2 proc. Do Sejmu weszłyby również Trzecia Droga - 9,2 proc. i Lewica z 8,9 proc. Szósty komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - zdobyłby w wyborach 3,2 proc. i nie przekroczyłby progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono 11 września metodą CATI (telefoniczny) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Sondaż poparcia TVN24

12 września - Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Według badania Ipsos przeprowadzonego w dniach 8-11 września, na PiS chciało zagłosować 35 proc. deklarujących udział w wyborach, KO popierało 26 proc. ankietowanych, Konfederację - 8 proc., Nową Lewicę - 8 proc., Trzecią Drogę - 6 proc., a to oznacza, że ta ostatnia nie przekroczyłaby progu wymaganego dla koalicji. 14 proc. nie wie, kogo poprze. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. 

Sondaż partyjny Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.pressIpos na zlecenie TOK FM i OKO.press

11 września - sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzonego w dniach 8–9 września, PiS wybrałoby 33,2 proc. ankietowanych. KO może liczyć na 26 proc. głosów, Trzecia Droga - na 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja - na 9,4 proc. Z sondażu wynika, że wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie wcześniej do 57,1 proc. 44,7 proc. respondentów deklaruje "zdecydowanie", że wezmą udział w wyborach. Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzono metodą CATI 8–9 września na grupie 1100 respondentów.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

ZOBACZ TEŻ: Czy w czasie rządów PiS jakość ochrony zdrowia się poprawiła? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

6 września - Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Według sondażu Kantar Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć na 37 proc. poparcia, druga jest Koalicja Obywatelska - 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 9 proc., następnie Trzecia Droga - 8 proc. oraz Nowa Lewica - 6 proc. 2 proc. badanych w sondażu wybrało inne komitety wyborcze, a odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 7 proc. Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 5-6 września 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Na pytanie o preferencyjne partyjne odpowiedziały 732 osoby.

4 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 1-3 września 2023 roku na grupie tysiąca dorosłych Polaków, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica mogłyby liczyć na 35,3 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - na 27,5 proc., Konfederacja na 10,6 proc., Trzecia Droga - na 10,2 proc. głosów i Lewica - na 9,4 proc. Zdania nie wyraziło 7 procent respondentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50.

1 września - sondaż IBRiS dla Onetu

Jak wynika z sondażu IBRIS, przeprowadzonego w dniach 30-31 sierpnia na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,3 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 26,7 proc., Konfederacja może liczyć na 11,4 proc., Trzecia Droga - na 10,1 proc., Nowa Lewica - na 9,6 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,9 procent ankietowanych. Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI.

Sondaż IBRIS dla Onetu (30-31 sierpnia)

28 sierpnia - sondaż CBOS

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, na PiS zamierzało głosować 37 proc. wyborców (wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do lipca), na KO - 21 proc. (o 7 pkt. proc. mniej), Konfederację - 6 proc. (o 3 pkt. proc. mniej), na Trzecią Drogę - 5 proc., a na Lewicę - 4 proc., informuje PAP. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków.

Preferencje partyjnePAP/Maciej Zieliński

Badanie zrealizowane od 14 do 27 sierpnia 2023 na próbie liczącej 1024 osoby (w tym 61,9 procent metodą CAPI, 24,8 procent – CATI i 13,3 procent – CAWI). Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest instytucją państwową nadzorowaną przez premiera.

WIĘCEJ: Dwa najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych

28 sierpnia - sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

Według sondażu partyjnego IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", przeprowadzonego w dniach 25-26 sierpnia 2023 na grupie 1100 respondentów, na PiS chciało zagłosować 33,4 proc. ogółu głosujących (tyle co przed miesiącem), KO – 27,2 proc. (o 1 pkt proc. więcej), Konfederację - 12,4 proc. (z 12,7), Trzecią Drogę - 10 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), a na Lewicę - 9,3 proc. (traci 1,4 pkt.).

Sondaż partyjny IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

25 sierpnia - sondaż Kantar Public opublikowany przez "Gazetę Wyborczą"

Według badania Kantar Public z 18-23 sierpnia 2023, gdyby wybory odbywały się w tym terminie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38 proc. (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z lipca), na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica - 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), potem Konfederacja i Trzecia Droga - obie po 6 proc. To oznacza, że Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) nie weszłaby do parlamentu - próg wyborczy w ich przypadku wynosi 8 procent. 12 proc. ankietowanych nie wie, kogo chce poprzeć w wyborach.

Sondaż Kantar Public

22 sierpnia - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski z dni 18-20 sierpnia 2023 wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 34,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc. w stosunku do końca lipca), drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska - 31,2 proc. (wzrost o 3,1 pkt. proc.), potem Trzecia Droga - 9 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.), Konfederacja - 7,8 proc. (spadek o 5,3 pkt. proc.), Lewica - 7,1 procent (spadek o 1,6 pkt. proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 10,4 procent badanych (wzrost o 4,6 pkt. proc.)

sondaz wp 2208.pngTVN24

ZOBACZ TEŻ: Wybory wraz z referendum. Co trzeba wiedzieć, by dobrze zagłosować

Autorka/Autor:am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Premier wprowadził stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP, które mają obowiązywać do 31 maja 2024 roku - poinformowało w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Jak czytamy w komunikacie, "są one sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności".

Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Źródło:
tvn24.pl

W środę w Ostródzie policja odnalazła zwłoki małżeństwa - 49-letniej kobiety i 57-letniego mężczyzny. Mieli rany kłute i cięte zadane ostrym narzędziem. Zatrzymano ich 27-letnią córkę. Został jej przedstawiony zarzut podwójnego zabójstwa.

Znaleziono zwłoki małżeństwa. Córka usłyszała zarzut zabójstwa

Znaleziono zwłoki małżeństwa. Córka usłyszała zarzut zabójstwa

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, PAP

Mamy dobrą wiadomość dla nas wszystkich. To już jest taka kropka postawiona nad i. Jest formalna zgoda z Komisji Europejskiej. Zarówno akceptacja formalna pierwszego wniosku o wypłatę pierwszych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jak i akceptacja formalna warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych - powiedziała w czwartek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Jak dodała, odblokowano w sumie 600 miliardów złotych, "15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski".

"15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski". Ministra tłumaczy

"15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski". Ministra tłumaczy

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Zamaskowany mężczyzna wszedł w środę około południa do banku w Goczałkowicach-Zdroju, trzymając w ręce przedmiot przypominający broń. Gdy pracownica odmówiła wydania mu pieniędzy, uciekł. Nagrały go kamery monitoringu. Trzy godziny później wpadł w ręce policjantów.

Napadł na bank z bronią w ręku. "Napotkał sprzeciw pracownicy"

Napadł na bank z bronią w ręku. "Napotkał sprzeciw pracownicy"

Źródło:
tvn24.pl

Po tym, jak pięciolatka w spektrum autyzmu wyszła ze swojego domu w mieście Tampa na Florydzie, rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Dziecko udało się odnaleźć po godzinie w bagnistym lesie. Biuro szeryfa udostępniło później nagranie pokazujące moment odnalezienia dziewczynki.

Szczęśliwy finał dramatycznej historii. Pięciolatka odnaleziona na bagnie

Szczęśliwy finał dramatycznej historii. Pięciolatka odnaleziona na bagnie

Źródło:
BBC, New York Post, ABC News, tvn24.pl

Komisja Europejska dokonała bardzo jasnej oceny zmian, dlatego zdecydowaliśmy się odblokować te pieniądze - powiedziała w rozmowie z korespondentem TVN24 Maciejem Sokołowskim wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.

Jourova: KE dokonała bardzo jasnej oceny zmian. Zdecydowaliśmy się odblokować te pieniądze

Jourova: KE dokonała bardzo jasnej oceny zmian. Zdecydowaliśmy się odblokować te pieniądze

Źródło:
TVN24

Muzyk Piotr M., podejrzany o wyłudzenie z ubezpieczenia na podstawie podrobionych dokumentów, skomentował sprawę. "Jest mi bardzo przykro, że przez moje zaniechanie i brak reakcji ucierpiało dobre imię zespołu. Wszystkich tych, których zaufanie zawiodłem - przepraszam" - napisał.

Podejrzany o oszustwa muzyk Kultu przeprasza. Kazik: ja się z internetów dowiedziałem

Podejrzany o oszustwa muzyk Kultu przeprasza. Kazik: ja się z internetów dowiedziałem

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Słowa Władimira Putina o tym, że Rosja zbroi się i de facto przestawiła się na tryb wojenny, są prawdziwe - oświadczył w czwartek premier Donald Tusk na wspólnej konferencji z premier Łotwy w Warszawie. Jak mówił, nie tylko "agresywną retorykę", ale także decyzje, które prezydent Rosji zapowiedział w tym wystąpieniu "trzeba traktować śmiertelnie serio".

Putin wygłosił orędzie. Tusk: jego słowa trzeba traktować śmiertelnie serio

Putin wygłosił orędzie. Tusk: jego słowa trzeba traktować śmiertelnie serio

Źródło:
TVN24, PAP

Youtuber miał zgodę na zdetonowanie materiałów pirotechnicznych w Mnichu pod Cieszynem (woj. sląskie). Prokuratura podejrzewa, że mógł użyć "czegoś więcej", bo "huk i łuna były bardzo duże". Trwa śledztwo.

Wybuch we wsi. Znany youtuber kręcił wideo, prokuratura sprawdza, co zdetonował

Wybuch we wsi. Znany youtuber kręcił wideo, prokuratura sprawdza, co zdetonował

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) podjęła dwie decyzje w sprawie odblokowania unijnych środków dla Polski. Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i fundusze spójności. Do Polski ma trafić łącznie około 600 miliardów złotych.

Potężne pieniądze dla Polski. Jest decyzja

Potężne pieniądze dla Polski. Jest decyzja

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Komisja Europejska wydała w czwartek pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy, co otwiera drogę do wypłaty Polsce ponad sześciu miliardów euro z KPO. Poprzedni rząd nie zdołał sprowadzić ogromnych unijnych funduszy do naszego kraju. Dlaczego nie składał w tej sprawie wniosku? Reporter TVN24 pytał o to w Sejmie Waldemara Budę, byłego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Pieniądze z KPO, brak wniosku rządu PiS i pytania do byłego ministra. "Czy pan mnie widzi?"

Pieniądze z KPO, brak wniosku rządu PiS i pytania do byłego ministra. "Czy pan mnie widzi?"

Źródło:
TVN24

Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z rolniczymi organizacjami związkowymi. Obok szefa rządu w rozmowach uczestniczy między innymi minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Donald Tusk rozmawia z rolnikami. Spotkanie w Centrum Dialog

Donald Tusk rozmawia z rolnikami. Spotkanie w Centrum Dialog

Źródło:
PAP

Ponad połowa, bo 51 procent firm twierdzi, że przejście na czterodniowy tydzień pracy jest niemożliwe ze względu na specyfikę ich branży - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W grupie firm średnich twierdziło tak 52 procent respondentów, zaś w grupie dużych - 47 procent.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce? Wyniki badania

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce? Wyniki badania

Źródło:
PAP

Przegotowanie kranówki pomaga w pozbyciu się z niej mikroplastiku - informują chińscy naukowcy. Najskuteczniej proces ten przebiega w twardej wodzie, zawierającej wyższą zawartość węglanu wapnia.

Jak pozbyć się mikroplastiku z kranówki? Badacze opracowali prostą metodę

Jak pozbyć się mikroplastiku z kranówki? Badacze opracowali prostą metodę

Źródło:
PAP
Wiceministra dla tvn24.pl: "Poprzedni rządzący sugerowali, że edukacja włączająca to ideologia"

Wiceministra dla tvn24.pl: "Poprzedni rządzący sugerowali, że edukacja włączająca to ideologia"

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Wiedzieliśmy o sobie dużo, mamy wspólnych przyjaciół i kolegów - mówił Austin Butler o pierwszym spotkaniu z Timothée Chalametem na planie filmu "Diuna: Część druga". Miało to miejsce na Węgrzech, w okolicznościach, o których reżyser Denis Villeneuve żartował, że "to najlepszy sposób, by się poznać".

"Próbowaliśmy się pozabijać". Austin Butler o pierwszym spotkaniu z Timothée Chalametem na planie "Diuny"

"Próbowaliśmy się pozabijać". Austin Butler o pierwszym spotkaniu z Timothée Chalametem na planie "Diuny"

Źródło:
LA Times

Znamy najnowszą listę najbogatszych Polaków. W tegorocznym rankingu jest kilka zaskoczeń - napisał "Forbes". Miesięcznik zaznaczył, że jesteśmy coraz bliżej chwili, gdy całą listę stu najbogatszych Polaków wypełnią wyłącznie miliarderzy. Pozycję lidera w najnowszym zestawieniu utrzymał Michał Sołowow.

Lista najbogatszych Polaków. Imponujący awans do czołówki

Lista najbogatszych Polaków. Imponujący awans do czołówki

Źródło:
"Forbes", tvn24.pl

Policjanci i strażacy szukali w środę 4-letniej dziewczynki, która uciekła mamie i pobiegła do lasu. Dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe około dwa kilometry od domu.

Czterolatka pobiegła do lasu, mama nie mogła jej dogonić

Czterolatka pobiegła do lasu, mama nie mogła jej dogonić

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Andrzej Duda nie wyda opinii w sprawie kandydata na prokuratora krajowego Dariusza Korneluka - powiedział w czwartek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik. Jak mówił, trwa spór kompetencyjny wokół kwestii związanych z tym urzędem.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP: Andrzej Duda nie wyda opinii w sprawie kandydata na prokuratora krajowego 

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP: Andrzej Duda nie wyda opinii w sprawie kandydata na prokuratora krajowego 

Źródło:
PAP

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę z rządem USA na dostawę zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową dla II fazy programu Wisła oraz programu Narew.

Umowa z rządem USA podpisana. Chodzi o programy Wisła i Narew

Umowa z rządem USA podpisana. Chodzi o programy Wisła i Narew

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Europoseł z Solidarnej Polski Patryk Jaki od jakiegoś czasu powtarza w wywiadach, że został już wystawiony akt oskarżenia dla Krzysztofa Brejzy w sprawie afery fakturowej i że postawiono mu zarzuty. Natomiast poseł Brejza twierdzi, że Jaki rozpowszechnia kłamstwa. Sprawdziliśmy, kto ma rację.

Patryk Jaki: Krzysztof Brejza "ma zarzuty, ma akt oskarżenia". Brejza: "Łgarstwo". Sprawdziliśmy

Patryk Jaki: Krzysztof Brejza "ma zarzuty, ma akt oskarżenia". Brejza: "Łgarstwo". Sprawdziliśmy

Źródło:
Konkret24

Do samego końca nie było pewne, czy Anya Taylor-Joy pojawia się w drugiej części "Diuny". W rozmowie z dziennikarzami reżyser Denis Villeneuve przyznał, że utrzymywano jej rolę w tajemnicy "w ramach eksperymentu".

"Diuna: Część druga". Występ Anyi Taylor-Joy do końca trzymano w tajemnicy. Reżyser wyjaśnia dlaczego

"Diuna: Część druga". Występ Anyi Taylor-Joy do końca trzymano w tajemnicy. Reżyser wyjaśnia dlaczego

Źródło:
Hollywood Reporter

W środę w Ostródzie policja odnalazła zwłoki małżeństwa - 49-letniej kobiety i 57-letniego mężczyzny. Mieli rany kłute i cięte zadane ostrym narzędziem. Zatrzymano ich 27-letnią córkę. Został jej przedstawiony zarzut podwójnego zabójstwa.

Znaleziono zwłoki małżeństwa. Córka usłyszała zarzut zabójstwa

Znaleziono zwłoki małżeństwa. Córka usłyszała zarzut zabójstwa

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, PAP

Spółka Barbora Polska kończy działalność w naszym kraju. Platforma zajmowała się dostawą artykułów spożywczych do domu w dużych miastach. Ostatnie dostawy zaplanowano do końca tego tygodnia.

Sklep internetowy kończy działalność w Polsce. Podano datę

Sklep internetowy kończy działalność w Polsce. Podano datę

Źródło:
tvn24.pl
"Rzeź w Erbie”. Skazana para ma szansę na wolność

"Rzeź w Erbie”. Skazana para ma szansę na wolność

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Szwajcaria chce globalnej dyskusji na temat technologii umożliwiających wpływanie na ziemski klimat, zwłaszcza ograniczających ilość światła słonecznego docierającego do naszej planety. Debata ma mieć miejsce na trwającej w Kenii szóstej Sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska. Technologie te jednak wywołują ogromne kontrowersje i dzielą naukowców.

Szwajcaria proponuje zasłonięcie Słońca. Kontrowersyjny pomysł dzieli naukowców

Szwajcaria proponuje zasłonięcie Słońca. Kontrowersyjny pomysł dzieli naukowców

Źródło:
Guardian, tvn24.pl

Wystartowała wiosenna ramówka TVN. Stacja przygotowała niespodzianki. - Zawsze staramy się podążać za naszym widzem, a on dziś potrzebuje emocji, inspiracji i przede wszystkim autentyzmu - mówi dyrektorka programowa TVN Lidia Kazen. Wszystkie programy i seriale można oglądać na antenie TVN i w Playerze.

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Źródło:
TVN

Ktoś nagrał, jak przecina gilotyną małego kota, i umieścił drastyczne nagranie w internecie. Film trafił do OTOZ Animals, które o sprawie powiadomiło policję. - Poziom bestialstwa poraża - komentują obrońcy zwierząt i zapowiadają, że będą walczyć o najwyższy wymiar kary dla sprawców. Policja weryfikuje nagranie i próbuje ustalić autora.

Przecięli kota na pół, film wrzucili do sieci. "Poziom bestialstwa poraża"

Przecięli kota na pół, film wrzucili do sieci. "Poziom bestialstwa poraża"

Źródło:
tvn24.pl

Wiceszef MSWiA Piotr Wawrzyk bardzo wyraźnie wskazał w mailu, że osobą do kontaktu w sprawie przekazywania wiz jest Edgar Kobos - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" były konsul generalny Polski w Mumbaju Damian Irzyk. Gość TVN24 opisał, jak wyglądały grupy "filmowców" z Indii. - Okazało się, że tam jest jakiś choreograf, który nie potrafi tańczyć, aktor, który nie był w stanie wskazać ani jednego filmu - mówił.

Były konsul w Mumbaju o "filmowcach" z Indii. "Choreograf, który nie potrafi tańczyć"

Były konsul w Mumbaju o "filmowcach" z Indii. "Choreograf, który nie potrafi tańczyć"

Źródło:
TVN24

Już nie obywatele Ukrainy dominują wśród cudzoziemców, którzy dostają zezwolenia na pracę w Polsce. W czołówce są teraz mieszkańcy krajów Azji. Jednak w 2023 roku wydano w sumie cudzoziemcom spoza UE mniej pozwoleń na pracę niż w 2022 roku. Spośród tych, którzy u nas już pracują, coraz więcej płaci składki do ZUS.

Mniej pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zmiana w czołówce krajów

Mniej pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zmiana w czołówce krajów

Źródło:
Konkret24

Bez stworzenia dobrego, bezpiecznego świata, który odpowie na wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed młodzieżą XXI wieku, dobre funkcjonowanie naszego kraju stoi pod znakiem zapytania - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. W środę uczestniczyła w konferencji "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania". Pojawili się na niej też między innymi ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, a także ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Nowacka o "kryzysie globalnym" i "zgubionych ośmiu ostatnich latach". Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Nowacka o "kryzysie globalnym" i "zgubionych ośmiu ostatnich latach". Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Źródło:
PAP, TVN24

Dziś premiera jednego z nowych wiosennych programów telewizji TVN. Do wygrania nawet pół miliona złotych. "The Traitors. Zdrajcy" w środę, 28 lutego, o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze.  

Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania

Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania

Źródło:
TVN, Variety"