Wybory 2023. Ostatnie sondaże kampanii - kto ma szanse na sejmową większość

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? Wyjaśniamy
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24
wideo 2/7
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24

Najnowszy sondaż wyborczy to badanie Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, którego wyniki przedstawiono w czwartek 12 października tuż po godzinie 19. Pod nim publikujemy również czwartkowe badania IBRIS dla portalu Onet.pl oraz IBRIS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej". Niżej zamieszczamy wcześniejsze sondaże tej kampanii. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Sondaże wyborcze śledzimy od końca sierpnia (te najstarsze znajdują się najniżej). Najnowsze sondaże pochodzą z ostatnich, gorących dni kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Co pokazują? Że do końca kampanii trwa walka o każdy głos i każdy głos się liczy.

ZOBACZ TEŻ: Kandydaci do Sejmu w okręgach - na kogo możesz głosować?

12 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 10-12 października 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób. Wynika z niego, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 150 mandatów (spadek o 7 mandatów w porównaniu do badania z 4 października), Trzecia Droga - 52 mandaty (wzrost o 11), a Nowa Lewica - 48 mandatów (wzrost o 2). PiS może liczyć na 173 miejsca w Sejmie (spadek o 15 mandatów), a Konfederacja na 36 miejsc (wzrost o 9). Chociaż Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie, to nawet przy wsparciu Konfederacji nie ma szans na stworzenie rządu. Demokratyczna opozycja może liczyć na 250 mandatów. PiS i Konfederacja - na 209. Większość bezwzględna wynosi 231 mandatów. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

12 października - IBRiS dla portalu Onet.pl

Sondaż IBRiS dla Onetu zrealizowano w dniach 10-11 października. Tu na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 34,9 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską zamierza oddać swój głos 28,1 proc. Trzecie miejsce ankietowani dają Trzeciej Drodze - 10,3 proc. Czwarta w sondażu jest Lewica - 10 proc. 8,3 proc. chce zagłosować według IBRiS na Konfederację. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 1,4 proc., Polska Jest Jedna może liczyć na 0,4 proc. 6,6 proc. nie wie, na kogo chce oddać głos. 66,7 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach, z czego "zdecydowanie" 61,4 proc. Sondaż IBRiS na zlecenie Onetu został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tysiąca osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż IBRiS dla Onet.plTVN24

12 października - IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej"

Z przeprowadzonego 9-10 października badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" i radia RMF wynika, że nadal najwięcej wyborców chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość - 33,5 proc. Koalicję Obywatelską chce poprzeć 28 proc. badanych. Trzecie miejsce podium zajęła Trzecia Droga - 10,9 proc., czwarta jest Lewica - 10,1 proc., kolejna Konfederacja - 9,2 proc. badanych. Pod progiem w sondażu lądują Bezpartyjni Samorządowcy - 0,9 proc. badanych.0,4 proc. wskazało na inny komitet, a 7,1 proc. ciągle nie wie, na kogo zagłosuje. Chęć pójścia na wybory "zdecydowanie" deklaruje 59,3 proc. respondentów, 6 proc. "raczej" zamierza zagłosować. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na 1100-osobowej grupie respondentów.

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej"

11 października - United Surveys dla WP.pl

Jak wynika z sondażu United Surveys, przeprowadzonego 8-10 października (częściowo po debacie TVP), na Prawo i Sprawiedliwość chce oddać głos 33,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 28,1 proc. Tu podium zamyka Lewica - 10,2 proc. Kolejne miejsca zajmują Trzecia Droga - 9,4 proc. i Konfederacja, którą chce poprzeć 8,4 proc. ankietowanych. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 1,9 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0,4 proc. Jak pisze WP.pl 7,8 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo chce zagłosować. Według sondażu chęć udziału w wyborach deklaruje 66,9 proc. (61,9 proc. "zdecydowanie tak", 5 proc. - "raczej tak"). Niepewnych jest 2,1 proc. badanych. Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 osób.

10 października - Ipsos dla OKO.press i TOK FM

Jak wynika z przeprowadzonego w dniach 6-9 października sondażu Ipsos dla portalu OKO.press i radia TOK FM, najwięcej badanych chce oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość - 36 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 28 proc. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 9 proc. Poza podium w tym badaniu znalazły się: Trzecia Droga - 8 proc. i Lewica - 8 proc. Poniżej progu wyborczego w sondażu są Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. Na inną partią wskazał w sondażu 1 proc. respondentów. 9 proc. respondentów jest niezdecydowana. Odsetek osób deklarujących w badaniu udział w wyborach to 70 proc. (64 proc. "zdecydowanie" i 6 proc. "raczej"). Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Jak podaje OKO.press większość ankiet (około 90 proc.) została zrealizowana przed poniedziałkową debatą w telewizji rządowej.

sondaz 1

9 października - IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat

W badaniu dla "Wydarzeń" najlepszy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość. Głos na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 34,6 proc. badanych. W porównaniu z wrześniowym sondażem IBRiS dla Telewizji Polsat wynik ten był wyższy o 2 punkty procentowe. Wzrost poparcia odnotowała też Koalicja Obywatelska, popierana obecnie przez 27,9 proc. badanych (26,6 proc. we wrześniu). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z wynikiem 11,4 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc). Czwarte miejsce przypadło Konfederacji, na którą głos zadeklarowało 7,7 proc. ankietowanych (spadek o 1,8 pkt proc). Trzecia Droga zdobyła 7,6 proc., znajdując się tym samym poniżej progu wyznaczonego dla koalicyjnych komitetów wyborczych (spadek o 3 pkt proc). Bezpartyjni Samorządowcy osiągnęli wynik 1,8 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc), również nie osiągając wymaganego progu poparcia. Odsetek ankietowanych, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo oddadzą głos, wyniósł 8,1 procenta. Udział w wyborach zdeklarowało 65,3 badanych ("zdecydowanie tak" - 56,8 proc). Sondaż przeprowadzono w dniach 5-7 października na grupie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznych. Badanie wykonane w dniach 5-7 października 2023 r.Sondaż IBRiS dla "Wiadomości" Polsatu

6 października - IBRiS dla Onetu

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS w dniach 3-4 października wynika, że chce na PiS chce zagłosować 34 proc. ankietowanych. KO może liczyć na poparcie na poziomie 28,9 proc. Trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga - 10,6 proc. Kolejne miejsca zajęły Lewica - 10 proc. i Konfederacja - 9,7 proc. Progu nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 4,8 proc. respondentów. 65,2 proc. ankietowych na pytanie, czy zamierzają pójść i oddać swój głos, odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak". Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

4 października - sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadzono w dniach 2-4 października, czyli również już po Marszu Miliona Serc. 34 proc. badanych chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc., a podium zamyka Nowa Lewica z wynikiem 10 proc. Jeden punkt procentowy badanych mniej chce poprzeć własnym głosem Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL). Poparcie dla Konfederacji deklaruje 8 proc. respondentów. Pod progiem w badaniu są Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. poparcia. Także 2 proc. respondentów wskazało inne komitety wyborcze. Odpowiedź: "Nie wiem, trudno powiedzieć /jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 5 proc. badanych. Sondaż telefoniczny został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

3 października - United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

Sondaż United Surveys przeprowadzono 2 października. Chęć głosowania na PiS zadeklarowało 32 proc. badanych. KO poparłoby 28,2 procent wyborców, a podium zamyka Trzecia Droga, która w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" mogłaby liczyć na 11 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica - 10,2 proc. i Konfederacja - 10 proc. Progu wyborczego w badaniu nie przekroczyli Bezpartyjni Samorządowcy - 3,5 proc. i Polska jest Jedna - 0 proc. Odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wybrało 5,1 proc. pytanych. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 65,8 proc. ("zdecydowanie tak" - 55,9 proc., "raczej tak" 9,9 proc.). Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony już po Marszu Miliona Serc na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 75/25.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"TVN24

2 października - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu przeprowadzonego w weekend 30 września i 1 października (jeszcze przed zakończeniem Marszu Miliona Serc) przez United Surveys dla portalu WP.pl, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,3-procentowe poparcie. Na drugim miejscu badani wskazali Koalicję Obywatelską - 26,4 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 12,1 proc. Próg przekraczają też Konfederacja - 9 proc. i Lewica - 8,1 proc. Pod progiem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0 proc. Niezdecydowanych jest 8,5 proc. badanych. Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej PolskiUnited Surveys dla Wirtualnej Polski/tvn24.pl

29 września - IBRiS dla Onetu

Według sondażu wykonanego 27 września 2023 roku przez IBRiS dla portalu Onet, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 35,1 proc. badanych. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. poparcia. Kolejne ugrupowania i koalicje, które przekroczyłyby próg wyborczy to Trzecia Droga - 10,4 proc., Lewica - 10,1 proc. i Konfederacja - 9,5 proc. Pod progiem w badaniu znajdują się Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc. i Polska Jest Jedna - 0,3 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,6 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 61,4 proc. ankietowanych - odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 49,8 proc., a "raczej tak" 11,6 proc. Sondaż wykonano metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na próbie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznychIBRiS dla Onetu

26 września - sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Jak wynika z badania przeprowadzonego w dniach 22-25 września przez Ipsos, PiS może liczyć na 36 proc. poparcia. KO wskazało 29 proc., a na trzecim miejscu znalazła się Lewica - z deklarowanym poparciem na poziomie 10 proc. Na granicy progu wymaganego dla koalicji w wyborach do Sejmu znalazła się w tym badaniu Trzecia Droga - z 8 proc. poparcia. Konfederacja może liczyć na 7 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9 proc. ankietowanych.

Chęć udziału w wyborach deklaruje 68 proc. uczestników badania. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Wynik nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent - wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.

Sondaż preferencji wyborczychIpsos dla TOK FM i OKO.press

25 września - United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według przeprowadzonego w dniach 22-24 września sondażu United Surveys dla portalu WP, Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 33,8 proc. ankietowanych. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. Na podium znalazła się także Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) z 9-procentowym poparciem. Kolejne miejsca zajmują Konfederacja - 8,8 proc. i Lewica - 8,7 proc. Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. poparcia oraz Polska Jest Jedna - 0,1 proc. 7,9 proc. ankietowanych nie wiem na kogo odda głos. 62 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach - 54,5 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 7,5 proc. "raczej tak". Badanie United Surveys przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

ZOBACZ TEŻ: Referendum 2023. Pytania, które zostaną zadane 15 października

22 września - sondaż IBRiS dla Onetu

W sondażu IBRIS dla portalu Onet, przeprowadzonym 20 września, PiS wskazało 35,1 proc. badanych. Druga jest KO z wynikiem 26,1 proc., a podium zamyka Konfederacja z poparciem 9,9 proc. Kolejne miejsca zajęły Trzecia Droga - 9,2 proc. i Lewica, na którą głos chce oddać 9,1 proc. badanych. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9,1 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,9 proc. ("zdecydowanie tak" - 54,8 proc., "raczej tak" - 8,1 proc.). Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż partyjny dla Onetu (22.09.2023)

21 września - sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

Z sondażu United Surveys, przeprowadzonego w dniach 18-19 września wynika, że na PiS zamierza oddać głos 31,6 proc. badanych. KO może liczyć na 27 proc., trzecia jest Trzecia Droga (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni) - 10,1 proc., a czwarta Lewica - 9,8 proc. Na Konfederację chce głosować 9,3 proc. badanych, na Bezpartyjnych Samorządowców 3,5 proc. Niezdecydowanych jest blisko 9 proc. W wyborach zamierza wziąć udział 59,3 proc. badanych. Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób metodą CATI & CAWI.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej"

20 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu United Surveys przeprowadzonego w dniach 16-17 września, na PiS chce zagłosować 32,8 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje KO, której swój głos chce oddać 26,3 proc. osób. Podium zamyka Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - chęć głosowania na nią deklaruje 10,6 proc. Dalsze miejsca: Lewica - 10,2 proc., Konfederacja - 9,5 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 3,4 proc. (czyli poniżej progu). Jak pisze WP, z badania wynika, że do urn zamierza pójść 59,5 proc. badanych - z czego 49,7 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", 9,8 proc. - "raczej tak". Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

18 września - IBRiS dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat

W badaniu przeprowadzonym przez IBRIS w dniach 15-17 września, na PiS (Zjednoczoną Prawicę) chciało głosować 32,6 proc. badanych. KO popiera 26,6 proc., Trzecią Drogę - 10,6 proc., Lewicę - 9,9 proc., a Konfederację - 9,5 proc. 9,2 proc. badanych nie wiedziało, na kogo chce oddać głos. Frekwencja deklarowana to 58,6 proc. ("zdecydowanie tak" - 53 proc.). Sondaż przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1000 osób.

Sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" PolsatuTVN24

15 września - IBRiS dla Onetu

Z sondażu IBRiS wynika, że największa liczba respondentów chce głosować na PiS - 33,3 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w ostatnim sondażu dla Onetu z końca sierpnia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 26,4 proc. pytanych (spadek o 0,3 pkt proc.). Na trzecim stopniu podium uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 11,1 proc. poparcia (wzrost o 1,5 pkt proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga (10,2 proc.) i Konfederacja (10,1 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1 proc. nie przekroczyliby progu wyborczego. Niezdecydowani stanowią dziś 7,9 proc. respondentów. Według obliczeń Onetu przy takich wynikach PiS wraz z Konfederacją miałby tyle samo mandatów, co opozycja (KO, Polska 2050, PSL, Lewica, Mniejszość Niemiecka) - po 230. Badanie wykonano 13 września na próbie 1000 osób metodą CATI (telefoniczne).

Sondaż IBRiS dla OnetuTVN24

13 września - United Surveys dla Wirtualnej Polski 

Nowe badanie United Surveys wskazuje, że największe poparcie wśród ankietowanych ma partia rządząca - na PiS zagłosowałoby 33,5 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się KO - 28 proc., a podium zamyka Konfederacja - 11,2 proc. Do Sejmu weszłyby również Trzecia Droga - 9,2 proc. i Lewica z 8,9 proc. Szósty komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - zdobyłby w wyborach 3,2 proc. i nie przekroczyłby progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono 11 września metodą CATI (telefoniczny) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Sondaż poparcia TVN24

12 września - Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Według badania Ipsos przeprowadzonego w dniach 8-11 września, na PiS chciało zagłosować 35 proc. deklarujących udział w wyborach, KO popierało 26 proc. ankietowanych, Konfederację - 8 proc., Nową Lewicę - 8 proc., Trzecią Drogę - 6 proc., a to oznacza, że ta ostatnia nie przekroczyłaby progu wymaganego dla koalicji. 14 proc. nie wie, kogo poprze. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. 

Sondaż partyjny Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.pressIpos na zlecenie TOK FM i OKO.press

11 września - sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzonego w dniach 8–9 września, PiS wybrałoby 33,2 proc. ankietowanych. KO może liczyć na 26 proc. głosów, Trzecia Droga - na 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja - na 9,4 proc. Z sondażu wynika, że wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie wcześniej do 57,1 proc. 44,7 proc. respondentów deklaruje "zdecydowanie", że wezmą udział w wyborach. Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzono metodą CATI 8–9 września na grupie 1100 respondentów.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

ZOBACZ TEŻ: Czy w czasie rządów PiS jakość ochrony zdrowia się poprawiła? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

6 września - Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Według sondażu Kantar Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć na 37 proc. poparcia, druga jest Koalicja Obywatelska - 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 9 proc., następnie Trzecia Droga - 8 proc. oraz Nowa Lewica - 6 proc. 2 proc. badanych w sondażu wybrało inne komitety wyborcze, a odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 7 proc. Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 5-6 września 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Na pytanie o preferencyjne partyjne odpowiedziały 732 osoby.

4 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 1-3 września 2023 roku na grupie tysiąca dorosłych Polaków, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica mogłyby liczyć na 35,3 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - na 27,5 proc., Konfederacja na 10,6 proc., Trzecia Droga - na 10,2 proc. głosów i Lewica - na 9,4 proc. Zdania nie wyraziło 7 procent respondentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50.

1 września - sondaż IBRiS dla Onetu

Jak wynika z sondażu IBRIS, przeprowadzonego w dniach 30-31 sierpnia na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,3 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 26,7 proc., Konfederacja może liczyć na 11,4 proc., Trzecia Droga - na 10,1 proc., Nowa Lewica - na 9,6 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,9 procent ankietowanych. Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI.

Sondaż IBRIS dla Onetu (30-31 sierpnia)

28 sierpnia - sondaż CBOS

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, na PiS zamierzało głosować 37 proc. wyborców (wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do lipca), na KO - 21 proc. (o 7 pkt. proc. mniej), Konfederację - 6 proc. (o 3 pkt. proc. mniej), na Trzecią Drogę - 5 proc., a na Lewicę - 4 proc., informuje PAP. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków.

Preferencje partyjnePAP/Maciej Zieliński

Badanie zrealizowane od 14 do 27 sierpnia 2023 na próbie liczącej 1024 osoby (w tym 61,9 procent metodą CAPI, 24,8 procent – CATI i 13,3 procent – CAWI). Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest instytucją państwową nadzorowaną przez premiera.

WIĘCEJ: Dwa najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych

28 sierpnia - sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

Według sondażu partyjnego IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", przeprowadzonego w dniach 25-26 sierpnia 2023 na grupie 1100 respondentów, na PiS chciało zagłosować 33,4 proc. ogółu głosujących (tyle co przed miesiącem), KO – 27,2 proc. (o 1 pkt proc. więcej), Konfederację - 12,4 proc. (z 12,7), Trzecią Drogę - 10 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), a na Lewicę - 9,3 proc. (traci 1,4 pkt.).

Sondaż partyjny IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

25 sierpnia - sondaż Kantar Public opublikowany przez "Gazetę Wyborczą"

Według badania Kantar Public z 18-23 sierpnia 2023, gdyby wybory odbywały się w tym terminie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38 proc. (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z lipca), na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica - 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), potem Konfederacja i Trzecia Droga - obie po 6 proc. To oznacza, że Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) nie weszłaby do parlamentu - próg wyborczy w ich przypadku wynosi 8 procent. 12 proc. ankietowanych nie wie, kogo chce poprzeć w wyborach.

Sondaż Kantar Public

22 sierpnia - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski z dni 18-20 sierpnia 2023 wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 34,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc. w stosunku do końca lipca), drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska - 31,2 proc. (wzrost o 3,1 pkt. proc.), potem Trzecia Droga - 9 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.), Konfederacja - 7,8 proc. (spadek o 5,3 pkt. proc.), Lewica - 7,1 procent (spadek o 1,6 pkt. proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 10,4 procent badanych (wzrost o 4,6 pkt. proc.)

sondaz wp 2208.pngTVN24

ZOBACZ TEŻ: Wybory wraz z referendum. Co trzeba wiedzieć, by dobrze zagłosować

Autorka/Autor:am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Wiem od wielu konsulów, że sprawa była znacznie szersza, to była jakaś tragiczna operacja na bezpieczeństwie narodowym - tak o aferze wizowej mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Mam swoje informacje. Uważam, że to jest początek, bo to nie jest kwestia tylko jednego Edgara Kobosa. To nie jest kwestia tylko jednego wiceministra Piotra Wawrzyka - dodał.

Kowal o aferze wizowej: Mam swoje informacje. To nie jest kwestia jednego wiceministra

Kowal o aferze wizowej: Mam swoje informacje. To nie jest kwestia jednego wiceministra

Źródło:
TVN24

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie leku Ibuprofen Dr. Max. Powodem jest stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie jednego z parametrów.

Popularny lek przeciwbólowy wstrzymany w obrocie

Popularny lek przeciwbólowy wstrzymany w obrocie

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie możliwości dołączenia przez Polskę do programu Nuclear Sharing. Dodał, że "oczywistą sprawą jest to, że współpracujemy ze sobą w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i w każdej innej sprawie, w której będzie potrzeba".

Sprawa broni jądrowej w Polsce. Prezydent: spotkam się z premierem Donaldem Tuskiem

Sprawa broni jądrowej w Polsce. Prezydent: spotkam się z premierem Donaldem Tuskiem

Źródło:
PAP, TVN24

Publiczna dyskusja w sprawie broni jądrowej w Polsce prowadzona przez prezydenta, delikatnie mówiąc, nie służy naszemu bezpieczeństwu - ocenił w "Faktach po Faktach" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Jak dodał, "może lepiej byłoby spotykać się przed takimi deklaracjami niż po".

Szef KPRM o słowach prezydenta: lepiej byłoby spotykać się przed takimi deklaracjami niż po nich

Szef KPRM o słowach prezydenta: lepiej byłoby spotykać się przed takimi deklaracjami niż po nich

Źródło:
TVN24

Zakład produkcyjny Levi Strauss w Płocku ma zostać zlikwidowany do końca listopada. Pracę straci 650 osób. W poniedziałek podpisano porozumienie dotyczące odpraw dla zwalnianych pracowników. Szczegóły wypracowanych rozwiązań nie zostały ujawnione.

Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. Jest porozumienie w sprawie odpraw

Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. Jest porozumienie w sprawie odpraw

Źródło:
PAP

Po pogrzebie Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy, internauci zaczęli dopytywać, co wokół jego trumny robiły swastyki i czy były prawdziwe. Sprawdziliśmy.

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow ma martwicę trzustki, która nie pozostawia szans na jego pełny powrót do zdrowia - podała Nowaja Gazieta.Jewropa. Według informacji niezależnej gazety jego prawdopodobnym następcą jest bliski współpracownik i dowódca czeczeńskiego specnazu Apti Ałaudinow.

Media: Ramzan Kadyrow usłyszał diagnozę. Bez szans na pełny powrót do zdrowia

Media: Ramzan Kadyrow usłyszał diagnozę. Bez szans na pełny powrót do zdrowia

Źródło:
PAP

Rosjanie znów zaatakowali Charków. Uderzyli między innymi w wieżę telewizyjną. Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać dym z masztu oraz moment, w którym duża część instalacji wali się na ziemię. W mieście są problemy z sygnałem telewizyjnym - informują lokalne władze.

Atak na Charków. Wieża telewizyjna zniszczona, duża część runęła. Nagranie

Atak na Charków. Wieża telewizyjna zniszczona, duża część runęła. Nagranie

Źródło:
Reuters, PAP

Lekarze w mieście Rafah na południu Strefy Gazy wykonali cesarskie cięcie u kobiety, która zginęła w izraelskim ataku - informują przedstawiciele służby zdrowia w palestyńskiej enklawie. Ważąca niespełna półtora kilograma dziewczynka trafiła do szpitala, jej stan określa się jako stabilny.

Noworodek uratowany z łona zmarłej matki. Kobieta zginęła w izraelskim ataku 

Noworodek uratowany z łona zmarłej matki. Kobieta zginęła w izraelskim ataku 

Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

Dziewięć złotych i pięć srebrnych nagród trafiło do dziennikarzy oraz tytułów TVN Warner Bros. Discovery na World Media Festivals w Hamburgu. Wśród laureatów znalazły się między innymi reportaże dziennikarzy "Czarno na białym" i "Superwizjera" TVN.

TVN Warner Bros. Discovery z 14 nagrodami na World Media Festivals 2024

TVN Warner Bros. Discovery z 14 nagrodami na World Media Festivals 2024

Źródło:
tvn24.pl

Oregano jest najbardziej fałszowaną przyprawą w Unii Europejskiej - wskazują autorki publikacji w biuletynie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jakie przyprawy możemy znaleźć w opakowaniach, w których powinno znajdować się oregano?

Wskazano "najbardziej fałszowaną" przyprawę w UE. Co naprawdę jemy?

Wskazano "najbardziej fałszowaną" przyprawę w UE. Co naprawdę jemy?

Źródło:
tvn24.pl

Wielka Brytania to kolejny kraj, w którym obserwuje się gwałtowny wzrost liczby zachorowań na odrę. W rozmowie ze stacją Sky News matka pięciomiesięcznej dziewczynki, która trafiła do szpitala po tym, jak zapadła na tę wysoce zakaźną chorobę, mówiła o "przerażających" objawach. Coraz więcej przypadków notuje się również w Polsce.

Rośnie liczba zachorowań na odrę. Rodzice o "przerażających" objawach

Rośnie liczba zachorowań na odrę. Rodzice o "przerażających" objawach

Źródło:
Sky News, PAP, tvn24.pl

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy do zbadania wykorzystania Pegasusa przez służby. Jest on złożony z pięciu prokuratorów. Rozszerzono też zakres prowadzonego postępowania w sprawie.

Sprawa Pegasusa. Jeden zespół rozwiązany, drugi powołany

Sprawa Pegasusa. Jeden zespół rozwiązany, drugi powołany

Źródło:
PAP

Kierowca w Ustce wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i przed szkołą potrącił troje nastolatków. Trafili oni do szpitala, nie wiadomo, w jakim są stanie.

Nastolatkowie potrąceni przed szkołą na pasach

Nastolatkowie potrąceni przed szkołą na pasach

Źródło:
TVN24

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował ostrzeżenie dotyczące 13 partii mąki migdałowej marki Fivio. Powodem jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w surowcu wykorzystanym do produkcji - czytamy w komunikacie.

Kilkanaście partii mąki wycofanych z rynku. Ostrzeżenie

Kilkanaście partii mąki wycofanych z rynku. Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

Hiszpański żołnierz zginął w poniedziałek podczas ćwiczeń na poligonie w Bemowie Piskim na północnym wschodzie Polski. Wojskowy uczestniczył w manewrach NATO. "Cześć jego pamięci!" - pożegnało go polskie MON w mediach społecznościowych.

Hiszpański żołnierz zginął na poligonie w Polsce

Hiszpański żołnierz zginął na poligonie w Polsce

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał wyrok pierwszej instancji w sprawie mężczyzny oskarżonego o zakłócanie mszy w jednym z kościołów w mieście oraz obrazę uczuć religijnych kilku osób. Jak wynika z ustaleń, mężczyzna zachowywał się w trakcie mszy głośno i agresywnie.

Pół roku więzienia za zakłócenie nabożeństwa. Skazany tłumaczył się "głupotą"

Pół roku więzienia za zakłócenie nabożeństwa. Skazany tłumaczył się "głupotą"

Źródło:
PAP

Małżeństwo z dzieckiem przechodziło obok zabytkowego budynku "szkoły tramwajarzy" przy Kawęczyńskiej. Nagle na ulicę poleciały odłamki szkła. W oknach zabytku rodzina zauważyła młodocianych chuliganów. Chłopcy w wieku 10, 12 i 13 lat trafili w ręce policji.

Szli z niemowlakiem, z budynku poleciało szkło. Zatrzymano chłopców w wieku 10, 12 i 13 lat

Szli z niemowlakiem, z budynku poleciało szkło. Zatrzymano chłopców w wieku 10, 12 i 13 lat

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Wieloletni wójt gminy Korycin (woj. podlaskie) Mirosław Lech wygrał wybory przewagą jednego głosu. Jego kontrkandydatka Beata Matyskiel twierdzi, że ma dowody na to, iż wójt meldował przed drugą turą osoby, które nie są związane z gminą i zwraca też uwagę na dowożenie do lokali wyborczych osób, w przypadku których nie było takich podstaw. 

Wygrał jednym głosem. Jego kontrkandydatka zapowiada złożenie protestu wyborczego

Wygrał jednym głosem. Jego kontrkandydatka zapowiada złożenie protestu wyborczego

Źródło:
PAP

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma fotografia dwóch mężczyzn jedzących coś na ulicy przed barem. Jeden to prezydencki doradca Marcin Mastalerek, drugi stoi bokiem, twarzy nie widać. Internauci informują, że to prezydent Duda, który podczas pobytu w Nowym Jorku poszedł ze swoim doradcą na pizzę do baru. Czy na pewno?

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Źródło:
Konkret24

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński zeznawał przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. Powiedział, że był pierwszą osobą, która otrzymała informację o nadużyciach w MSZ. - Osobiście zleciłem CBA wyjaśnienie tej sprawy - oświadczył. Dodał, że dotarły do niego informacje o tym, że były wiceminister Piotr Wawrzyk "miał świadomość" działań prowadzonych przez Edgara Kobosa w sprawach związanych z wydawaniem wiz. Wawrzyk skomentowałem te słowa. "Nie miałem 'świadomości' przestępczej działalności Kobosa" - napisał.

Mariusz Kamiński przed komisją śledczą o aferze, gotówce w domu Kobosa i "świadomości" Wawrzyka. Były wiceminister mu odpowiada

Mariusz Kamiński przed komisją śledczą o aferze, gotówce w domu Kobosa i "świadomości" Wawrzyka. Były wiceminister mu odpowiada

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Jaka pogoda będzie w majówkę 2024? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie coraz częściej, tym bardziej że długi majowy weekend w tym roku dla niektórych może potrwać nawet ponad tydzień. Czy będzie ciepło? Sprawdź wstępną prognozę, przygotowaną przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

Pogoda na majówkę. Czy ciepło zdąży wrócić?

Pogoda na majówkę. Czy ciepło zdąży wrócić?

Źródło:
tvnmeteo.pl

Jastrzębie-Zdrój to największe polskie miasto, w którym po wyborach samorządowych 2024 kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość będzie prezydentem. PKW poinformowało, że tym liczącym prawie 83 tysiące mieszkańców miastem będzie rządził Michał Urgoł. Pokonał tym samym urzędującą prezydentkę Annę Hetman.

Największe miasto w Polsce z prezydentem popieranym przez PiS. Leży na Śląsku

Największe miasto w Polsce z prezydentem popieranym przez PiS. Leży na Śląsku

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zawiadomił prokuraturę. Chodzi o - jak czytamy w komunikacie NIK - "celowe dążenie do usunięcia go przemocą z funkcji". Osoby, o których mowa, w okresie "od 2015 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, mogły doprowadzić między innymi do naruszenia porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i obywateli".

Banaś zawiadamia prokuraturę. Chce "bezwzględnego ukarania"

Banaś zawiadamia prokuraturę. Chce "bezwzględnego ukarania"

Źródło:
tvn24.pl

Przede mną ostatnie głosowania i sesja Parlamentu Europejskiego. Dalszego ciągu nie będzie - oświadczył w poniedziałek europoseł PiS Tomasz Poręba. Dodał, że odchodzi z bieżącej polityki.

Tomasz Poręba: Odchodzę z polityki. Na własnych warunkach

Tomasz Poręba: Odchodzę z polityki. Na własnych warunkach

Źródło:
tvn24.pl

Egzekwowanie kar nałożonych na TVN24 i TOK FM przed decyzją sądu drugiej instancji to wyraz ewidentnie złej woli - ocenił były członek KRRiT Krzysztof Luft. Jak dodał, obecny szef Rady Maciej Świrski to "fundamentalista ideologiczny". Zdaniem Juliusza Brauna, byłego szefa KRRiT, "przewodniczący Świrski wykracza w obu przypadkach poza swoje kompetencje".

"Fundamentalista ideologiczny", "wykracza poza kompetencje". Byli członkowie KRRiT o decyzjach Świrskiego

"Fundamentalista ideologiczny", "wykracza poza kompetencje". Byli członkowie KRRiT o decyzjach Świrskiego

Źródło:
Wirtualne Media, tvn24.pl

Już w tym tygodniu będziemy mogli obserwować na niebie pełnię Różowego Księżyca. Zjawisko zbiegnie się w czasie ze szczytem dwóch rojów meteorów. Niebo będą przecinać Lirydy i mniej znane pi Puppidy.

Różowa Pełnia i spadające gwiazdy. Kiedy spojrzeć w niebo?

Różowa Pełnia i spadające gwiazdy. Kiedy spojrzeć w niebo?

Źródło:
tvnmeteo.pl, PAP

Głosowanie na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaplanowane na wtorek nie odbędzie się - napisał rektor uczelni. Prof. Zbigniew Gaciong poinformował, że powodem jest brak kandydatów. Stan prawny dotyczący wyborów postanowiło zweryfikować Ministerstwo Zdrowia.

Wybory rektora WUM nie odbędą się. Ministerstwo interweniuje

Wybory rektora WUM nie odbędą się. Ministerstwo interweniuje

Źródło:
PAP