TVN24 | Polska

Sejm przyjął ustawę covidową

TVN24 | Polska

Aktualizacja:
Autor:
ads,
kab,
mjz
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Sejm przyjął ustawę covidowąTVN24
wideo 2/5
TVN24Sejm przyjął ustawę covidową

Sejm uchwalił w czwartek po południu przygotowane przez PiS przepisy dotyczące walki z epidemią, zwane "ustawą o dobrym samarytaninie". Za jej przyjęciem głosowało 423 posłów, 11 było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. 

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Projekt tej ustawy trafił do Sejmu 19 października, a w czwartek prace nad nim były kontynuowane.

Około godziny 17.30 Sejm przegłosował ustawę. Za jej przyjęciem głosowało 423 posłów, 11 było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Ponad 50 wniosków mniejszości podczas prac nad ustawą

Podczas wcześniejszych prac w sejmowej komisji zdrowia jednocześnie rozpatrywano cztery poselskie projekty związane z walką z koronawirusem – autorstwa Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie zdecydowana większość przepisów uchwalonej nowelizacji jest zbieżna z projektem PiS. W ustawie znalazły się również niektóre rozwiązania zaproponowane w projektach Lewicy i KO.

Obrady komisji zdrowia trwały ponad 11 godzin i skończyły się w nocy ze środy na czwartek. Do projektu zgłoszono 53 wnioski mniejszości – poprawki opozycji, które nie zyskały akceptacji komisji. Podczas czwartkowego głosowania żaden z wniosków nie uzyskał poparcia posłów, podobnie jak 23 poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania.

Co zawiera ustawa covidowa?

1. Osobom skierowanym do walki z COVID-19 podwyższono wynagrodzenie ze 150 procent do 200 procent przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku.

2. Pracownicy medyczni i funkcjonariusze służb pracujący przy zwalczaniu epidemii będą mieli prawo do 100 procent zasiłku chorobowego w czasie kwarantanny i izolacji.

3. Możliwe będzie zatrudnianie w trybie uproszczonym w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

4. Nie popełnia przestępstwa pracownik medyczny, który lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

5. Nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

6. Kara grzywny lub nagany za nieprzestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią.

Podwyżki i wyłączenie odpowiedzialności karnej

Nowelizacja zakłada między innymi, że w czasie epidemii wyłączony z odpowiedzialności karnej będzie personel medyczny walczący z COVID-19.

Zgodnie z nowymi przepisami nie popełniają przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

Podwyższono też pensję personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Kolejną kwestią, którą reguluje ustawa, jest ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Będą oni mogli być zatrudniani w systemie ochrony zdrowia po spełnieniu wymogów ustawowych (na przykład pod warunkiem posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista).

Nowelizacja przewiduje, że do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli staż podyplomowy, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo nie zdali egzaminu końcowego.

Dodatkowe wsparcie osobowe

Ponadto skierowani do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19 mogą być również m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.

Samorządy lekarskie na wniosek wojewody lub właściwego ministra zdrowia będą musiały w ciągu siedmiu dni przekazać tym organom listę osób wykonujących zawód medyczny, które można skierować do zwalczania epidemii. We wniosku będą musiały zawrzeć dane dotyczące takiej osoby: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany.

Podwyższono także z 60 do 65 lat wiek mężczyzn wykonujących zawód medyczny, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii. Dla kobiet pozostawiono go na poziomie 60 lat. Do pracy nie będzie można skierować osoby, której dziecko nie przekroczyło 14 lat. W pierwotnym projekcie PiS chciało na to zezwolić, ale ta zmiana nie uzyskała większości.

Wydłużenie okresu realizacji recept

Wydłużono okres realizacji recept do 150 dni od dnia wystawienia na leki, które są obecnie niedostępne. 150 dni, czyli 5 miesięcy, to tyle, jak uzasadniono, ile może trwać tak zwany sezon grypowy.

Wprowadzono też przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Kwestia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowe przepisy zakładają również, że do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 – gdy zamawiającym jest samorząd – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Czytaj więcej o ustawie na Konkret24 >>>

Wśród odrzuconych przez Sejm wniosków mniejszości znalazła się m.in. poprawka opozycji mająca wprowadzić zasiłki opiekuńcze dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do szkoły, np. z powodu wprowadzenia edukacji zdalnej.

Autor:ads, kab, mjz

Źródło: PAP, tvn24.pl