Prezydia Sejmu i Senatu skompletowane

Polska

Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatutvn24
wideo 2/35

Podczas inauguracyjnych posiedzeń Sejmu i Senatu nowych kadencji wybrano skład prezydiów obu izb. Marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Izba niższa parlamentu będzie mieć w sumie pięciu wicemarszałków. Marszałkiem Senatu został przedstawiciel opozycji, Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Wybrano także czterech wicemarszałków tej izby.

We wtorek odbyły się pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu i X kadencji Senatu. W obu izbach parlamentu wybrano ich prezydia. W ich skład wchodzi marszałek izby i wszyscy wicemarszałkowie. Prezydium to naczelny organ kierowniczy w Sejmie lub Senacie. Do jego kompetencji należy między innymi ustalanie planu prac tej izby.

Tak relacjonowaliśmy pierwsze posiedzenia nowych kadencji Sejmu i Senatu>

ZOBACZ TAKŻE CAŁE PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY Z INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA SEJMU >

Elżbieta Witek marszałkiem Sejmu

Najpierw swoje władze wybrał Sejm. Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji powołał Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości na marszałka tej izby. Za jej kandydaturą głosowało 314 posłów, 11 było przeciw, a 134 wstrzymało się od głosu. Ugrupowania opozycyjne nie zgłosiły żadnego kontrkandydata.

- Dla mnie to jest wyjątkowy dzień, ale myślę, że też wyjątkowy dzień w tej izbie. Jestem ogromnie zaszczycona, bo patrząc na tablicę z wynikami głosowań widać, że głosowali na mnie także państwo spoza mojego klubu, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i - oczywiście - zobowiązanie - oświadczyła Elżbieta Witek po wyborze na marszałka Izby.

Elżbieta Witek została wybrana marszałkiem Sejmutvn24

Pięcioro wicemarszałków Sejmu

Następnie wybrano pięciu wicemarszałków tej izby. Zostali nimi: Małgorzata Kidawa- Błońska (KO), Małgorzata Gosiewska (PiS), Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) i Ryszard Terlecki (PiS). Oznacza to, że klub PiS będzie miał dwóch wicemarszałków, a w sumie trzech przedstawicieli w prezydium Sejmu.

Za kandydaturą Kidawy-Błońskiej opowiedziało się 411 posłów, 20 się wstrzymało, 12 było przeciw.

Za kandydaturą Gosiewskiej opowiedziało się 435 posłów, 7 się wstrzymało, 10 było przeciw.

Za kandydaturą Zgorzelskiego opowiedziało się 422 posłów, 18 się wstrzymało, 10 było przeciw.

Za kandydaturą Czarzastego opowiedziało się 384 posłów, 7 się wstrzymało, 22 było przeciw.

Za kandydaturą Terleckiego opowiedziało się 299 posłów, 129 się wstrzymało, 19 było przeciw.

Prezydium Sejmu IX kadencji

marszałek Sejmu - Elżbieta Witek - Prawo i Sprawiedliwość

wicemarszałek Sejmu - Małgorzata Kidawa- Błońska - Koalicja Obywatelska

wicemarszałek Sejmu - Małgorzata Gosiewska - Prawo i Sprawiedliwość

wicemarszałek Sejmu - Piotr Zgorzelski - Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe

wicemarszałek Sejmu - Włodzimierz Czarzasty - Lewica

wicemarszałek Sejmu - Ryszard Terlecki - Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Grodzki nowym marszałkiem Senatu

Najwięcej emocji budziło głosowanie nad wyborem marszałka Senatu. Został nim wybrany wspólny kandydat opozycji - Tomasz Grodzki z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Poparło go 51 senatorów, w tym 43 senatorów PO-KO, 3 senatorów PSL, 2 senatorów Lewicy oraz 3 senatorów niezależnych.

Na jego jedynego kontrkandydata, Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowało 48 senatorów, a senator niezależna Lidia Staroń wstrzymała się od głosu.

- To jest zwycięstwo demokracji - powiedział nowo wybrany marszałek w pierwszym wystąpieniu po objęciu funkcji. - Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego, ponieważ tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą i poczuciem odpowiedzialności. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki Solidarności, dzięki wielkiej woli całego narodu - mówił.

Grodzki: To jest zwycięstwo. Zwycięstwo demokracji. Funkcję przyjmują z pokorątvn24

Czworo wicemarszałków Senatu

Ostatnim punktem harmonogramu inauguracyjnego posiedzenia Senatu był wybór wicemarszałków. Ostatecznie zostali nimi wybrani: Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej, Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Michał Kamiński z Koalicji Polskiej - PSL.

Za kandydaturą Borusewicza głosowało 90 senatorów, przeciw było czterech senatorów. Wstrzymało się pięciu senatorów.

Za kandydaturą Michała Kamińskiego głosowało 53 senatorów, 37 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Za kandydaturą Stanisława Karczewskiego głosowało 82 senatorów, przeciw było trzech senatorów, wstrzymało się 15 senatorów.

Za kandydaturą Gabrieli Morawskiej-Staneckiej głosowało 56 senatorów, przeciwko było 28 senatorów, wstrzymało się 15 senatorów.

Prezydium Senatu X kadencji

marszałek Senatu - Tomasz Grodzki - Koalicja Obywatelska

wicemarszałek Senatu - Gabriela Morawska-Stanecka - Lewica

wicemarszałek Senatu - Stanisław Karczewski - Prawo i Sprawiedliwość

wicemarszałek Senatu - Bogdan Borusewicz - Koalicja Obywatelska

wicemarszałek Senatu - Michał Kamiński - Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe

Autor: mjz / Źródło: tvn24

Raporty: