Polska

Prezydia Sejmu i Senatu skompletowane

Polska

[object Object]
Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatutvn24
wideo 2/21

Podczas inauguracyjnych posiedzeń Sejmu i Senatu nowych kadencji wybrano skład prezydiów obu izb. Marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Izba niższa parlamentu będzie mieć w sumie pięciu wicemarszałków. Marszałkiem Senatu został przedstawiciel opozycji, Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Wybrano także czterech wicemarszałków tej izby.

We wtorek odbyły się pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu i X kadencji Senatu. W obu izbach parlamentu wybrano ich prezydia. W ich skład wchodzi marszałek izby i wszyscy wicemarszałkowie. Prezydium to naczelny organ kierowniczy w Sejmie lub Senacie. Do jego kompetencji należy między innymi ustalanie planu prac tej izby.

Tak relacjonowaliśmy pierwsze posiedzenia nowych kadencji Sejmu i Senatu>

ZOBACZ TAKŻE CAŁE PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY Z INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA SEJMU >

Elżbieta Witek marszałkiem Sejmu

Najpierw swoje władze wybrał Sejm. Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji powołał Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości na marszałka tej izby. Za jej kandydaturą głosowało 314 posłów, 11 było przeciw, a 134 wstrzymało się od głosu. Ugrupowania opozycyjne nie zgłosiły żadnego kontrkandydata.

- Dla mnie to jest wyjątkowy dzień, ale myślę, że też wyjątkowy dzień w tej izbie. Jestem ogromnie zaszczycona, bo patrząc na tablicę z wynikami głosowań widać, że głosowali na mnie także państwo spoza mojego klubu, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i - oczywiście - zobowiązanie - oświadczyła Elżbieta Witek po wyborze na marszałka Izby.

Elżbieta Witek została wybrana marszałkiem Sejmu
Elżbieta Witek została wybrana marszałkiem Sejmutvn24

Pięcioro wicemarszałków Sejmu

Następnie wybrano pięciu wicemarszałków tej izby. Zostali nimi: Małgorzata Kidawa- Błońska (KO), Małgorzata Gosiewska (PiS), Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) i Ryszard Terlecki (PiS). Oznacza to, że klub PiS będzie miał dwóch wicemarszałków, a w sumie trzech przedstawicieli w prezydium Sejmu.

Za kandydaturą Kidawy-Błońskiej opowiedziało się 411 posłów, 20 się wstrzymało, 12 było przeciw.

Za kandydaturą Gosiewskiej opowiedziało się 435 posłów, 7 się wstrzymało, 10 było przeciw.

Za kandydaturą Zgorzelskiego opowiedziało się 422 posłów, 18 się wstrzymało, 10 było przeciw.

Za kandydaturą Czarzastego opowiedziało się 384 posłów, 7 się wstrzymało, 22 było przeciw.

Za kandydaturą Terleckiego opowiedziało się 299 posłów, 129 się wstrzymało, 19 było przeciw.

Prezydium Sejmu IX kadencji

marszałek Sejmu - Elżbieta Witek - Prawo i Sprawiedliwość

wicemarszałek Sejmu - Małgorzata Kidawa- Błońska - Koalicja Obywatelska

wicemarszałek Sejmu - Małgorzata Gosiewska - Prawo i Sprawiedliwość

wicemarszałek Sejmu - Piotr Zgorzelski - Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe

wicemarszałek Sejmu - Włodzimierz Czarzasty - Lewica

wicemarszałek Sejmu - Ryszard Terlecki - Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Grodzki nowym marszałkiem Senatu

Najwięcej emocji budziło głosowanie nad wyborem marszałka Senatu. Został nim wybrany wspólny kandydat opozycji - Tomasz Grodzki z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Poparło go 51 senatorów, w tym 43 senatorów PO-KO, 3 senatorów PSL, 2 senatorów Lewicy oraz 3 senatorów niezależnych.

Na jego jedynego kontrkandydata, Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowało 48 senatorów, a senator niezależna Lidia Staroń wstrzymała się od głosu.

- To jest zwycięstwo demokracji - powiedział nowo wybrany marszałek w pierwszym wystąpieniu po objęciu funkcji. - Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego, ponieważ tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą i poczuciem odpowiedzialności. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki Solidarności, dzięki wielkiej woli całego narodu - mówił.

Grodzki: To jest zwycięstwo. Zwycięstwo demokracji. Funkcję przyjmują z pokorą
Grodzki: To jest zwycięstwo. Zwycięstwo demokracji. Funkcję przyjmują z pokorątvn24

Czworo wicemarszałków Senatu

Ostatnim punktem harmonogramu inauguracyjnego posiedzenia Senatu był wybór wicemarszałków. Ostatecznie zostali nimi wybrani: Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej, Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Michał Kamiński z Koalicji Polskiej - PSL.

Za kandydaturą Borusewicza głosowało 90 senatorów, przeciw było czterech senatorów. Wstrzymało się pięciu senatorów.

Za kandydaturą Michała Kamińskiego głosowało 53 senatorów, 37 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Za kandydaturą Stanisława Karczewskiego głosowało 82 senatorów, przeciw było trzech senatorów, wstrzymało się 15 senatorów.

Za kandydaturą Gabrieli Morawskiej-Staneckiej głosowało 56 senatorów, przeciwko było 28 senatorów, wstrzymało się 15 senatorów.

Prezydium Senatu X kadencji

marszałek Senatu - Tomasz Grodzki - Koalicja Obywatelska

wicemarszałek Senatu - Gabriela Morawska-Stanecka - Lewica

wicemarszałek Senatu - Stanisław Karczewski - Prawo i Sprawiedliwość

wicemarszałek Senatu - Bogdan Borusewicz - Koalicja Obywatelska

wicemarszałek Senatu - Michał Kamiński - Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe

Autor: mjz / Źródło: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości