Niesłusznie skazali opozycjonistkę, od dawna nie są sędziami. Premier chce z nich oczyścić Sąd Najwyższy

Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim o "sędziach stanu wojennego"
Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim o "sędziach stanu wojennego"
tvn24
tvn24Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim o "sędziach stanu wojennego"

Premier żąda zmian w Sądzie Najwyższym. Przypomina drakoński wyrok, jaki zapadł w 1982 roku na opozycjonistkę Ewę Kubasiewicz. Dziesięć lat pozbawienia wolności - była to najsurowsza kara orzeczona w stanie wojennym wobec działaczy antykomunistycznej opozycji. Tyle, że sędziowie wojskowi, którzy ferowali ten wyrok, nie tylko nie mają nic wspólnego z obecnym Sądem Najwyższym, ale od wielu lat w ogóle nie są sędziami.

Mateusz Morawiecki głosił potrzebę zmian w Sądzie Najwyższym 4 lipca w wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego. Zwracając się do europosłów mówił, między innymi:

– Nie wiem, czy wiecie, że sędziowie stanu wojennego w latach 80. skazywali moich towarzyszy broni na więzienie. Moją koleżankę z podziemia Ewę Kubasiewicz na 10 lat więzienia, a wielu innych na wieloletnie więzienia. Niektórzy z moich kolegów zostali zamordowani, wielu z nich bardzo długo siedziało w więzieniu. Czy wiecie, że niektórzy z tych sędziów z czasów stanu wojennego, którzy wydawali haniebne wyroki, dzisiaj są w tym bronionym przez was Sądzie Najwyższym? Czy państwo to wiedzieliście? Jest kilku sędziów stanu wojennego, którzy do dzisiaj tam są - twierdził Morawiecki.

W poniedziałkowej publikacji przypomnieliśmy, że spośród sędziów stanu wojennego, w Sądzie Najwyższym zasiada obecnie dwóch, a ośmiu niedawno przeszło w stan spoczynku. Większość z nich podkreśla, że haniebnych wyroków nie wydawali, a zgłaszanie przez nich zdań odrębnych, orzekanie kar w zawieszeniu czy odstępowanie od "wojennego" trybu doraźnego, było dowodem ich niezawisłości i odwagi orzekania w warunkach wojskowej dyktatury.

Czytaj: Premier o "haniebnych wyrokach". Ilu sędziów Sądu Najwyższego orzekało w stanie wojennym?

Za haniebny wyrok można natomiast uznać karę orzeczoną wobec działaczki Solidarności Ewy Kubasiewicz. Nie ma co do tego sporu, bo w dostępnych publikacjach o stanie wojennym nie sposób natknąć się na opinię, według której byłby to wyrok mający cokolwiek wspólnego z praworządnością i sprawiedliwością. Wyrok ten - jako nie mogący się ostać w demokratycznym państwie prawnym - został uchylony. Sąd Najwyższy uniewinnił i zrehabilitował Ewę Kubasiewicz oraz innych skazanych w tamtym procesie już w 1991 roku.

W Parlamencie Europejskim 4 lipca Morawiecki podał przykład sędziów, którzy skazali Ewę Kubasiewicz. Po chwili zaś powiedział, "że niektórzy z tych sędziów z czasów stanu wojennego, którzy wydawali haniebne wyroki, dzisiaj są w tym bronionym przez was Sądzie Najwyższym". Użył zaimka "tych" - gdyby tak nie było, można by sądzić, że ma na myśli ogół sędziów stanu wojennego. Powiedział jednak "tych".

Prześledziliśmy więc losy "tych" trzech sędziów wojskowych, którzy wydali wyrok na Ewę Kubasiewicz. Dwaj, którzy żyją, od ćwierć wieku nie są już sędziami. Wykonują lub wykonywali wolne zawody prawnicze. Jeden nie żyje.

Najsurowszy wyrok wojskowej dyktatury

W lutym 1982 roku sędziowie wojskowi Andrzej Grzybowski, Aleksander Głowa i Andrzej Finke skazali wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarności w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, a jednocześnie członkinię zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności Ewę Kubasiewicz na dziesięć lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Kubasiewicz była sądzona z dekretu o stanie wojennym, który uznawał za przestępstwo korzystanie z podstawowych wolności obywatelskich, takich jak działalność związkowa, prawo gromadzenia się w miejscach publicznych czy prawo do publicznego wyrażania swoich poglądów na piśmie.

Sprawa Ewy Kubasiewicz, jej syna Marka Czachora i innych opozycyjnych działaczy z Trójmiasta była prowadzona w tak zwanym trybie doraźnym, bez możliwości odwołania się od wyroku. Wyroki przed sądami wojskowymi w PRL w latach 80. stawały się natychmiast prawomocne. Wzruszyć je można było tylko w nadzwyczajnym trybie przed Sądem Najwyższym.

Proces działaczy "Solidarności" z Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni toczył się przed sądem wojskowym. Bo z dekretu o stanie wojennym karały sądy wojskowe. Dla Trójmiasta właściwym miejscowo sądem wojskowym był Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. I to przed nim właśnie toczyła się sprawa Sm.W.13/82.

W procesie tym Ewa Kubasiewicz odpowiadała za to, że mimo wprowadzenia stanu wojennego "jako wiceprzewodnicząca KZ NSZZ Solidarność przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, nie odstąpiła od tej działalności i zorganizowała oraz kierowała strajkiem części załogi wymienionej uczelni (...) sporządzała, gromadziła, przechowywała i kolportowała ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Na każdą z tych zakazanych czynności - strajk i ulotki - były w dekrecie o stanie wojennym osobne paragrafy. Prokurator komandor porucznik Henryk Wojcieszek żądał, aby Ewa Kubasiewicz została skazana: za strajk na sześć lat więzienia, a za ulotki na osiem lat i aby sąd orzekł karę łączną dziewięciu lat pozbawienia wolności.

Sąd ukarał Kubasiewicz surowiej niż chciał prokurator. Wyrok zapadł w lutym 1983 roku w składzie trzech sędziów Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni: komandor podporucznik Andrzej Grzybowski - przewodniczący i porucznicy: Aleksander Głowa i Andrzej Finke - sędziowie. Brzmiał: dziesięć lat pozbawienia wolności i pięć lat pozbawienia praw publicznych.

Wyrok, który zapadł poza sądem

W wydanej po latach książce "Bez prawa powrotu" (Wrocław 2005) Ewa Kubasiewicz wspomina, że po zachowaniu sędziów w czasie rozprawy wnioskowała, że wyrok na nią zapadł już przed procesem. Sąd bowiem ostentacyjnie ignorował obrońcę.

"W pewnym momencie zabiera głos mój adwokat mec. Urbaniak. Obala zarzut po zarzucie, wykazując absurd całego oskarżenia. Finke, najwyraźniej zmęczony - ucina sobie drzemkę, a Grzybowski z Głową opowiadają sobie coś bardzo śmiesznego (...). Urbaniak zamilkł. I dopiero po dłuższej chwili do Grzybowskiego dotarła ta cisza. Przerwał interesującą rozmowę z Głową i niespeszony zupełnie, powiedział spokojnie 'Proszę niech pan mecenas mówi. Sądowi to nie przeszkadza'. Sędzia ów czuje się tak potężny, że nie musi dbać o pozory. Bawi się z nami wszystkimi jak kot z myszą. Sekunduje mu młody Głowa, typ gorliwego ZMP-owca" - wspominała.

O przewodniczącym składu Andrzeju Grzybowskim była dysydentka pisała: "Sędzia ten, jak sam później oświadczał, wykonywał tylko polecenie otrzymane od kontradmirała Janczyszyna (Ludwik Janczyszyn - wtedy dowódca marynarki wojennej i członek tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która wprowadziła stan wojenny w Polsce - przyp. red.), a jego (Grzybowskiego - [przyp. red.) zadanie nie było znowu takie łatwe... Przecież nie jest proste wydać tak wysokie wyroki w sprawie, w której w ogóle nie ma dowodów".

Ewa Kubasiewicz była więziona w Bydgoszczy i w Grudziądzu. Drakońska kara, jaką sąd wojskowy orzekł wobec niej poruszyła opinię publiczną w Polsce i na świecie. Stała się symbolem jako ofiara represji wobec niepokornych obywateli stosowanych przez władzę po wojskowym zamachu stanu.

"Te skandaliczne wyroki mogły tylko zmobilizować cały demokratyczny świat w naszej obronie i tym samym zwiększyć nasze szanse na wcześniejsze wyjście. I, jak pokaże przyszłość, tak też się stało" - wspomina Ewa Kubasiewicz.

Zdjęcie Kubasiewicz za więzienną kratą, zrobione z ukrycia przez przyjaciela, który przyjechał na odbywający się również w więzieniu ślub jej syna Marka Czachora, obiegło cały świat. Amnesty International wydała pocztówkę opatrzoną jej fotografią.

Ewa Kubasiewicz oparła się propozycjom nie do odrzucenia i groźbom władzy. Nie poprosiła Rady Państwa o łaskę. Siedziała w więzieniu blisko półtora roku - od aresztowania w grudniu 1981 roku do odgórnego ogłoszenia amnestii w maju 1983 roku.

Została zrehabilitowana w 1991 roku przez Sąd Najwyższy na wniosek prezesa Izby Wojskowej. O uniewinnieniu orzekł sąd w składzie: kpt. Józef Dołhy, płk Andrzej Kamieński, płk Jerzy Steckiewicz (przewodniczący).

Co się stało z sędziami z procesu Ewy Kubasiewicz

Sędziowie, którzy skazali Ewę Kubasiewicz, nie są już sędziami. Zresztą od wielu lat.

Okresy, w których orzekali ci wojskowi sędziowie są zawarte w książkowej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej "Kontynuowali działalność związkową... Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983)" Arkadiusza Kazańskiego i Marcina Węglińskiego (Gdańsk, 2012). Praca ta powstała w oparciu o badanie nie tylko akt zgromadzonych w IPN, ale również archiwów wojskowych.

Andrzej Grzybowski (przewodniczący składu orzekającego) był sędzią Sądu Marynarki Wojennej do 1990 roku. Później został zastępcą szefa Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. Ewa Kubasiewicz podaje, choć bez ram czasowych, że był też "przeniesiony do Poznania, gdzie kierował sądem wojskowym, bo na Wybrzeżu był zbyt skompromitowany" (wywiad dla "Polski The Times" (9.01.2009). Andrzej Grzybowski od wielu lat nie żyje. Potwierdzają to zarówno Kubasiewicz w cytowanym wyżej wywiadzie, jak i Czesław Nowak ze Stowarzyszenia Godność, dokumentującego represje ze stanu wojennego. Ewa Kubasiewicz nie podaje daty śmierci Grzybowskiego, Czesław Nowak w rozmowie z tvn24.pl przyznał, że jej nie pamięta, a w dokumentach stowarzyszenia nie została odnotowana.

Andrzej Finke był sędzią Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni do 1985 roku. Brak informacji, co robił do końca PRL. W wolnej Polsce świadczył usługi doradztwa prawnego. Dziś jest już w wieku emerytalnym. Nie prowadzi kancelarii. Nie udało nam się z nim skontaktować.

Aleksander Głowa, jak czytamy w publikacji Arkadiusza Kazańskiego, był sędzią Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1981-1993. W 1993 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Jak pisze "Magazyn Solidarność" - pismo związkowe Regionu Gdańskiego (9.09.2002) - mecenas Głowa na przełomie wieków udzielał społecznie porad prawnych w biurze senatorskim Longina Pastusiaka. W 2002 roku radni SLD w Sejmiku Województwa Pomorskiego forsowali jego kandydaturę do Rady Pomorskiej Kasy Chorych. Stanowczo sprzeciwił się temu ówczesny wicemarszałek pomorski Bogdan Borusewicz. "Po odczytaniu oficjalnego życiorysu głos zabrał wicemarszałek województwa Bogdan Borusewicz, który ujawnił, że Aleksander Głowa był jednym z trzech sędziów Sądu Marynarki Wojennej, którzy wydawali drakońskie wyroki w stanie wojennym. - To jeden z najgorszych sędziów stanu wojennego - podsumował Borusewicz" - czytamy w "Magazynie Solidarność". Organ związku niestety nie informuje, czy mecenas Głowa został wybrany do rady kasy chorych, a biuletyn informacji publicznej sejmiku zaczął gromadzić protokoły dopiero pół roku po sierpniowej sesji, na której doszło do debaty o przeszłości Aleksandra Głowy.

Mecenas Głowa nie chciał z nami rozmawiać. Po wygłoszeniu oświadczenia, że nie udziela żadnych informacji ani komentarzy o swojej przeszłości, rozłączył rozmowę telefoniczną. Nie zareagował również potem na pisemną prośbę o informację, w jakich okolicznościach przestał być sędzią i czy poniósł konsekwencje swojego orzekania w stanie wojennym.

Faktem jednak pozostaje, że dwóch żyjących dziś sędziów, którzy skazywali w 1982 roku Ewę Kubasiewicz, na początku lat 90. odeszło ze stanu sędziowskiego, do innych zawodów prawniczych. Od tamtego czasu nie byli więc sędziami ani sądów powszechnych, ani sądów wojskowych, ani tym bardziej Sądu Najwyższego.

Z kolei przewodniczący tamtego składu orzekającego w dniu, gdy Mateusz Morawiecki głosił potrzebę oczyszczania Sądu Najwyższego z sędziów stanu wojennego, od co najmniej dziesięciu lat już nie żył.

Premier przemawia bez przykładów i dowodów

Przemówienie Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim nie jest pierwszą jego publiczną wypowiedzią, w której stawia zarzuty nieprawidłowości w sądach i wśród sędziów.

Wypowiedzi Morawieckiego w tej kwestii noszą zawsze dwie wspólne cechy: zawierają poważne oskarżenia i mają nieprecyzyjnego adresata. Tak było, gdy Morawiecki zarzucał działanie zorganizowanej grupy przestępczej w sądzie w Krakowie, ale nie podał z nazwy w którym sądzie.

Wcześniej, Morawiecki zarzucał sędziom wydawanie wyroków podszytych osobistymi uprzedzeniami i za łapówki, jednak nie wskazał z nazwisk ani z funkcji, do kogo kieruje zarzuty. Premier mówił też publicznie, że w Sądzie Najwyższym orzekają poufni informatorzy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Nie odpowiedział na wezwanie rzecznika Sądu Najwyższego, aby podał, kogo konkretnie ma na myśli.

Autor: jp//kg / Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

W najbliższych dniach na polecenie prezydenta będziemy wykonywać wizytę na Bliskim Wschodzie - poinformował w "Faktach po Faktach" Jacek Siewiera. Szef BBN przekazał, że wiadomo, że w gronie zakładników w Strefie Gazy jest co najmniej jeden polski obywatel.

W niewoli pozostaje co najmniej jeden Polak. Szef BBN: będzie wizyta na Bliskim Wschodzie

W niewoli pozostaje co najmniej jeden Polak. Szef BBN: będzie wizyta na Bliskim Wschodzie

Autor:
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Nie jest to postać, którą da się opisać jednym zdaniem czy jednym słowem - mówił o Jarosławie Szymczyku szef BBN Jacek Siewiera. Gość "Faktów po Faktach" w programie pytany był o interwencje policjantów za kadencji Szymczyka, a także o wybuch granatnika w gabinecie ustępującego komendanta głównego policji.

"Tym zdarzeniem komendant Szymczyk na pewno zajął miejsce w historii polskiej policji"

"Tym zdarzeniem komendant Szymczyk na pewno zajął miejsce w historii polskiej policji"

Autor:
akw/tr
Źródło:
TVN24

W trakcie rozpatrywania projektu w sprawie zamrożenia cen energii marszałek Szymon Hołownia zwrócił uwagę na osobę stojącą na końcu sali sejmowej. - Przepraszam, pan jest parlamentarzystą czy nie? Rozumiem, że nie jest, to proszę opuścić salę - zaapelował. Posłowie PiS wznosili przy tym okrzyki: "lobbysta!". Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wyjaśnił, kto pojawił się na sali obrad.

"Czy pan, który stoi tutaj na końcu sali jest posłem?". Szymon Hołownia wyprasza z sali

"Czy pan, który stoi tutaj na końcu sali jest posłem?". Szymon Hołownia wyprasza z sali

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Między premierem a marszałkiem Sejmu wywiązała się dyskusja na temat budżetu na 2023 rok. Szymon Hołownia zapytał wprost: "panie premierze, gdzie jest budżet?". Mateusz Morawiecki zapewniał, że "będzie przesłany do parlamentu przez rząd, który uzyska większość w najbliższym czasie". - A więc budżet w przyszłym tygodniu. Bardzo się z tej deklaracji cieszę - powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia do Mateusza Morawieckiego: panie premierze, gdzie jest budżet?

Szymon Hołownia do Mateusza Morawieckiego: panie premierze, gdzie jest budżet?

Autor:
ek/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Barbara Nowacka (KO) i Tomasz Trela (Lewica) byli gośćmi Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Posłowie odnieśli się do wniosku, który pozwoliłby na postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Chcemy, żeby bank centralny i jego prezes współpracował z obywatelkami i obywatelami na rzecz stabilności finansowej państwa, a nie z rządem - mówiła Nowacka. Zdaniem Treli, Glapiński zobaczył, że może tracić grunt pod nogami i dlatego jego najnowsza konferencja prasowa "trwała dwadzieścia minut, a nie dwie godziny". Posłowie komentowali też odejście generała Szymczyka i projekt ustawy wiatrakowej.

Dlaczego konferencja szefa NBP trwała 20 minut, a nie dwie godziny? Trela ma teorię

Dlaczego konferencja szefa NBP trwała 20 minut, a nie dwie godziny? Trela ma teorię

Autor:
ek/adso
Źródło:
TVN24

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska wezwała Waldemara Budę do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Poseł PiS nazwał Hennig-Kloskę "Rywinem w spódnicy". Posłanka domaga się przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji w mediach społecznościowych. - Ma kilka dni na przeproszenie albo wyjaśni mi tę kwestię w sądzie. Będę dochodziła swoich praw, bo takie posiadam - podkreśliła z sejmowej mównicy.

Paulina Hennig-Kloska wzywa posła PiS do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Przeprosiny albo sąd

Paulina Hennig-Kloska wzywa posła PiS do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Przeprosiny albo sąd

Autor:
ek/adso
Źródło:
TVN24, PAP, tvn24.pl

Pożar w szpitalu położniczym przy Inflanckiej w Warszawie. Paliło się w jednej z łazienek. W tym samym miejscu strażacy interweniowali dwa dni temu.

Pożar w szpitalu położniczym. Drugi w tym tygodniu

Pożar w szpitalu położniczym. Drugi w tym tygodniu

Autor:
kz/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W czwartek posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poselskiego projektu ustawy o ochronie odbiorców energii. Jej zapisy wprowadzają przedłużenie zamrożenia cen energii.

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja posłów

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja posłów

Autor:
mp,ek/adso,ral
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Organy śmiertelnie postrzelonych 1 grudnia we Wrocławiu policjantów przekazane zostaną kolejnym pacjentom będącym w potrzebie - potwierdziła Komenda Miejska Policji w stolicy Dolnego Śląska.

Uroczyste "odprowadzenie" policjanta w szpitalu i dary, dzięki którym "życia kolejnych osób zostaną uratowane"

Uroczyste "odprowadzenie" policjanta w szpitalu i dary, dzięki którym "życia kolejnych osób zostaną uratowane"

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

CBA zatrzymało, a sąd aresztował Adama G., byłego posła i senatora Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceministra energii nadzorującego górnictwo - dowiedział się portal tvn24.pl. Jak informuje prokuratura, zarzuty dotyczą podżegania i pomocnictwa w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, przyjęcia w związku z pełnioną funkcją korzyści majątkowej oraz użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę.

Były wiceminister i były parlamentarzysta PiS Adam G. zatrzymany przez CBA

Były wiceminister i były parlamentarzysta PiS Adam G. zatrzymany przez CBA

Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl/PAP
Zdjęła z głowy beret i zaczęła wycierać z tramwaju krew. Wokół były trupy

Zdjęła z głowy beret i zaczęła wycierać z tramwaju krew. Wokół były trupy

Filip
Czekała
Autor:
Filip
Czekała
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Mam prawo pierwokupu, ale nie wiem, czy kupię - tak do zgody na wykup mieszkania w zabytkowej willi należącej do Lasów Państwowych odnosi się Bartłomiej Obajtek. Zgodę wydał dyrektor generalny Lasów Józef Kubica, związany z Suwerenną Polską. Stało się to - jak ustalił reporter "Czarno na białym" - wbrew opinii zespołu, który ocenia zasadność sprzedaży nieruchomości należących do Lasów Państwowych.

Brat Daniela Obajtka, Lasy Państwowe i mieszkanie w willi. "Zwykli ludzie płacą duże pieniądze, żeby mieszkać w tej okolicy"

Brat Daniela Obajtka, Lasy Państwowe i mieszkanie w willi. "Zwykli ludzie płacą duże pieniądze, żeby mieszkać w tej okolicy"

Autor:
Artur
Warcholiński
Źródło:
TVN24

Powstanie komisja śledcza w sprawie wyborów kopertowych z 2020 roku - zdecydowali jednomyślnie posłowie. Komisja ma badać legalność i prawidłowość działań podejmowanych przez rządzących przy organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, które się nie odbyły.

Sejm zdecydował w sprawie powstania pierwszej komisji śledczej

Sejm zdecydował w sprawie powstania pierwszej komisji śledczej

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Posłowie zagłosowali za wyborem przewodniczącej komisji ds. pedofilii - została nią Karolina Bućko, która w ubiegłym tygodniu została powołana na członka tego gremium. Komisja pozostawała bez szefa od połowy kwietnia, gdy z funkcji tej zrezygnował Błażej Kmieciak.

Posłowie wybrali przewodniczącą komisji ds. pedofilii

Posłowie wybrali przewodniczącą komisji ds. pedofilii

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Posłowie przyjęli zmiany w Regulaminie Sejmu. Teraz do liczenia głosów przy wyborze prezesa Rady Ministrów zostanie wykorzystane specjalne urządzenie. Sejm wybiera premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym "na zasadach ogólnych", tzn. głosowanie co do zasady będzie odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Druga zmiana w Regulaminie Sejmu ma usprawnić prace komisji finansów nad budżetem państwa.

Sejm zmienił regulamin izby. Wybór premiera będzie prostszy

Sejm zmienił regulamin izby. Wybór premiera będzie prostszy

Autor:
ek/adso
Źródło:
PAP

W piątek lub sobotę podpiszę rozporządzenie o zerowym VAT na żywność - zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Robimy to na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego - dodał premier.

Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

Autor:
mp/adso
Źródło:
PAP

Radni i radne Koalicji Obywatelskiej przegłosowali w czwartek uchwałę o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu w lipcu 2024 roku. Wcześniej odbyła się burzliwa, kilkugodzinna dyskusja na ten temat. Przeciwnicy strefy okrzykami i gwizdkami zagłuszali obrady. Wcześniej przyjęto poprawkę ograniczającą zasięg obowiązywania przepisu do centrum miasta.

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu

Aktualizacja:
Autor:
dg/PKoz/b
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

27-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swej 45-letniej siostry, mieszkanki Szumska (Mazowieckie), został już przebadany przez psychiatrów. Prokuratura Rejonowa w Mławie czeka na opinię pisemną.

Brutalne zabójstwo pod Mławą. Prokuratura podała nowe informacje

Brutalne zabójstwo pod Mławą. Prokuratura podała nowe informacje

Autor:
kz/b
Źródło:
PAP

Zimowa aura czeka nas do końca tygodnia. Na dużym obszarze Polski pojawią się opady śniegu, a termometry nadal będą wskazywać ujemne wartości. Po weekendzie przyjdzie odwilż.

W weekend dosypie śniegu, później czeka nas ocieplenie

W weekend dosypie śniegu, później czeka nas ocieplenie

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

W czwartek Donald Tusk prowadzi rozmowy ze swoimi kandydatami i kandydatkami na ministrów i ministry, a w piątek o godzinie 9 ma się z nimi spotkać na roboczym posiedzeniu. Jak podkreślał Krzysztof Gawkowski, który w nowym rządzie ma być wicepremierem i ministrem cyfryzacji, będzie to "jasnym sygnałem, że idziemy po władzę przygotowani i Morawiecki może się pakować".

Spotkanie, które ma być "jasnym sygnałem". Znamy godzinę

Spotkanie, które ma być "jasnym sygnałem". Znamy godzinę

Aktualizacja:
Autor:
wini/kg
Źródło:
TVN24

W trakcie czwartkowych obrad Sejmu doszło do zamieszania. Po przemówieniu posła KO Cezarego Tomczyka na mównicę wkroczył poseł PiS Przemysław Czarnek, chcąc - jak twierdził - sprostować wypowiedź przedmówcy. Czarnek ignorował polecenia wicemarszałek Sejmu, która chwilę później wyłączyła mu mikrofon. Podobna sytuacja wydarzyła się kilka godzin później.

Zamieszanie w Sejmie. Czarnek wraca na mównicę.  "Odwrócił się pan plecami do wicemarszałka Sejmu"

Zamieszanie w Sejmie. Czarnek wraca na mównicę. "Odwrócił się pan plecami do wicemarszałka Sejmu"

Aktualizacja:
Autor:
momo,ks/kab,
adso
Źródło:
TVN24

Referendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych 15 października zostało uznane przez Sąd Najwyższy za ważne. Wyniki referendum nie są jednak wiążące, ponieważ frekwencja w nim nie przekroczyła wymaganych 50 procent.

Sąd Najwyższy: referendum z 15 października ważne

Sąd Najwyższy: referendum z 15 października ważne

Autor:
adso
Źródło:
Konkret24, PAP

Najwyższa Izba Kontroli złożyła w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zawiadomienie w sprawie szpitala tymczasowego. Według kontrolerów istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłych wojewodów. Chodzi o "niecelowe i niegospodarne" wydanie prawie 30 milionów złotych na organizację i likwidację szpitala tymczasowego w Netto Arenie.

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie szpitala. "Wydano 29 mln zł, nie przyjęto ani jednego pacjenta"

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie szpitala. "Wydano 29 mln zł, nie przyjęto ani jednego pacjenta"

Autor:
MR/tok
Źródło:
TVN24, tvn24.pl, nik.gov.pl, ptbnickel.pl

Generał Jarosław Szymczyk zdał obowiązki komendanta głównego policji. O tym, że szef KGP odejdzie ze stanowiska jeszcze przed mianowaniem nowego rządu, informowaliśmy już wcześniej w tvn24.pl. "Dziś moja służba dobiega końca. Patrząc wstecz, jestem przekonany, że podjęta ponad trzy dekady temu decyzja o wstąpieniu w szeregi Polskiej Policji była słuszna" - napisał w liście Szymczyk. Obowiązki komendanta głównego policji przejął nadinspektor Dariusz Augustyniak. - To niezwykłe wyróżnienie - powiedział.

Generał Jarosław Szymczyk żegna się listem. Zdał obowiązki komendanta głównego policji

Generał Jarosław Szymczyk żegna się listem. Zdał obowiązki komendanta głównego policji

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
ew,
ZiR/kab,
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Artur Soboń, polityk PiS i były wiceminister finansów, został w środę powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę do zarządu Narodowego Banku Polskiego. O nominację był pytany przez dziennikarzy szef banku centralnego Adam Glapiński po swojej comiesięcznej konferencji prasowej. - Właśnie idę się z nim przywitać - odparł jedynie.

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Do nowego rządu, razem z Donaldem Tuskiem, wejdzie 19 szefów resortów i co najmniej czworo ministrów-członków Rady Ministrów. Jak ustaliła reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska, w czwartek ma odbyć się jeszcze spotkanie wszystkich liderów w sprawie kandydatów na wojewodów i ostateczne dopięcie listy wiceministrów. W piątek przyszły premier chce po raz pierwszy spotkać się nieformalnie ze wszystkimi kandydatami na ministrów w jego gabinecie.

Znamy cały skład rządu Donalda Tuska

Znamy cały skład rządu Donalda Tuska

Autor:
Arleta
Zalewska
Źródło:
TVN24

Spółka Orlen Synthos Green Energy została zaopiniowana negatywnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika (...) trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne" - oceniła spółka atomowa w stanowisku przesłanym TVN24 Biznes. Firma nie uzyskała dostępu do uzasadnienia decyzji wydanej przez służby specjalne. "Będziemy chcieli ich odtajnienia na drodze sądowej" - zapowiada Orlen Synthos Green Energy.

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów. - TSUE znowu pomógł polskim sądom i polskiemu konsumentowi - ocenia Beata Strzyżowska, radczyni prawna. Tymczasem Związek Banków Polskich zauważył, że Trybunał "nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków". W ocenie sektora bankowego czwartkowy wyrok "w żaden sposób nie zmienia sytuacji banków ani kredytobiorców".

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Salceson znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najgorzej ocenianych produktów mięsnych na świecie. W niechlubnym zestawieniu portalu Taste Atlas słynny polski produkt wyprzedził słowacką Liptovską salámę i amerykańską szynkę Smithfield.

Polski specjał uznany najgorszym produktem mięsnym na świecie

Polski specjał uznany najgorszym produktem mięsnym na świecie

Autor:
pb//mm
Źródło:
Taste Atlas, tvn24.pl

Linia łącząca na mapie punkty o takim samym stopniu zasolenia wody to izo-: elżbieta, agnieszka, barbara czy halina? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadała pani Katarzyna Frużyńska z Krakowa.

Linia łącząca na mapie punkty o takim samym stopniu zasolenia wody to izo-...?

Linia łącząca na mapie punkty o takim samym stopniu zasolenia wody to izo-...?

Autor:
wm//mm
Źródło:
"Milionerzy" TVN

Rosyjska propaganda powiela kolejny fałszywy przekaz o masakrze w Buczy. Tym razem chodzi o wywiad z ukraińskim politykiem, który miał dostarczyć dowodów, że zbrodnia z 2022 roku została "sfingowana". To fake news nagłaśniany m.in. przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Marię Zacharową.

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24, Tvn24.pl

Jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym partnerem Polski w transformacji energetycznej, dzięki której Polki i Polacy będą mieli dostęp do czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii nuklearnej - napisał ambasador USA Mark Brzezinski, komentując decyzję resortu klimatu i środowiska o budowie reaktorów.

Ambasador USA o "ważnym i bardzo potrzebnym kroku dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski"

Ambasador USA o "ważnym i bardzo potrzebnym kroku dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski"

Autor:
akw/tr
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Wrocławska policja opublikowała komunikat, w którym odnosi się do informacji o śmierci 31-letniej kobiety w komisariacie. Do zdarzenia doszło w maju tego roku, rodzina o zgonie miała dowiedzieć się dwa miesiące później. - Rodzina uważa, że sprawa śmierci pani Malwiny została zamieciona pod dywan - mówi mecenas Wojciech Kasprzyk, reprezentujący bliskich 31-latki.

Zmarła w komisariacie, rodzina przez dwa miesiące nic nie wiedziała. Policja wydała oświadczenie

Zmarła w komisariacie, rodzina przez dwa miesiące nic nie wiedziała. Policja wydała oświadczenie

Autor:
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski, Michał Przedlacki, Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Wczoraj w "Dzień Dobry TVN" zadebiutowała nowa para prowadzących. Do Doroty Wellman i Marcina Prokopa, Pauliny Krupińskiej-Karpiel i Damiana Michałowskiego oraz Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skórzyńskiego dołączyły dwie dziennikarki: Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska.

Nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN". Co o nich wiemy

Nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN". Co o nich wiemy

Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN24