TVN24 | Polska

Sąd Najwyższy: są kandydaci na prezesa Izby Cywilnej. "Starzy" sędziowie wyszli z sali, chcą innej procedury

TVN24 | Polska

Autor:
ads//rzw
Źródło:
PAP
Kim jest Małgorzata Manowska?
Kim jest Małgorzata Manowska?TVN24
wideo 2/5
TVN24Kim jest Małgorzata Manowska?

Na zgromadzeniu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrano kandydatów na prezesa tej izby. Wybrali ich tak zwani nowi sędziowie, mianowani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Część tak zwanych starych sędziów jeszcze przed głosowaniem opuściła zgromadzenie. Ostatecznie głosowało 10 z 24 członków zgromadzenia.

Do wyboru kandydatów na prezesa Izby doszło podczas poniedziałkowego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Była to już czwarta próba. Poprzednio część sędziów opuszczała obrady, zrywając kworum i uniemożliwiając wybory. Wskazywali na fakt odroczenia obrad zgromadzenia z 29 czerwca zwołanego w celu wyboru kandydatów na prezesa izby i niemożliwość prowadzenia równoległej procedury. Tamtego dnia zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej nie wyłoniło kandydatów na prezesa, pełniącą obowiązki została Małgorzata Manowska, pierwsza prezes SN. "Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE" - informowano po tamtym czerwcowym zgromadzeniu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Rzecznik Sądu Najwyższego: kworum zostało utrzymane

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik SN Aleksander Stępkowski, tego dnia podczas zgromadzenia Izby Cywilnej kworum zostało utrzymane. Co prawda tak jak poprzednio 14 sędziów - z 24, którzy się stawili - w pewnym momencie zgromadzenia opuściło obrady, ale tym razem, w kolejnym podejściu, zgodnie z przepisami dla dokonania wyboru kandydatów wystarczyła obecność jednej trzeciej członków zgromadzenia.

- Wyszli z sali, składając oświadczenie. Zdaje się, że usiłowano poddać pod głosowanie wniosek do prezydenta o zmianę sędziego wykonującego obowiązki prezesa Izby Cywilnej (to Małgorzata Manowska - red.). Ponieważ prawo nie przewiduje możliwości zmiany porządku obrad, który jest ustawą określony jako wyłącznie wyłonienie kandydatów, w związku z tym opuścili oni zgromadzenie - powiedział rzecznik SN. Jak dodał, chodzi o tak zwanych starych sędziów.

Troje kandydatów na prezesa Izby. "Starzy" sędziowie wyszli z sali

Ostatecznie w głosowaniu zdecydowano, że kandydatami przedstawionymi przez zgromadzenie będą sędziowie Marcin Łochowski, Mariusz Łodko i Joanna Misztal-Konecka. Wszyscy kandydaci dostali się do SN w ramach procedury przy udziale nowej KRS. Zgodnie z przepisami prezydent wybierze spośród nich nowego prezesa.

W rozmowie z PAP sędzia Izby Cywilnej SN Marta Romańska wyjaśniła powody opuszczenia przez grupę sędziów poniedziałkowego zgromadzenia. Jak wskazała, było to motywowane niepoddaniem pod głosowanie wniosku większości do prezydenta o zmianę osoby wykonującej obowiązki prezesa izby oraz odmową poddania pod głosowanie wniosku o wstrzymanie procedury wyborów w związku z zapowiedzią wyroku TSUE w sprawie statusu sędziów wyłonionych przez obecny KRS.

- My jesteśmy w stanie w każdym momencie przedstawić i poddać pod głosowanie kandydatów, tylko niech to się odbędzie w procedurze, której nikt nie będzie kwestionował - dodała sędzia Romańska.

Komunikat Sądu Najwyższego

W poniedziałek na stronie Sądu Najwyższego opublikowano komunikat, w którym poinformowano o decyzjach oraz odniesiono się do oświadczeń składanych przez część sędziów Izby Cywilnej. "Ustawa o Sądzie Najwyższym nie przewiduje możliwości uzupełnienia porządku obrad (...) o inne punkty niż wyłonienie kandydatów na Prezesa Izby" - czytamy.

PRZECZYTAJ CAŁY KOMUNIKAT SĄDU NAJWYŻSZEGO

W informacji podkreślono, że "zgromadzenie, obradujące 29 czerwca br. zostało zwołane na podstawie innych przepisów ustawowych i było całkowicie odrębne od tego, które rozpoczęło się 7 września".

W informacji SN dodano, że "powszechnie wiążące przepisy prawa zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków prezesa Izby Cywilnej, do zwołania w ciągu tygodnia zgromadzenia sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa". "Obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów SN, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego zgromadzenia sędziów SN" - podkreślono.

"Tymczasowe powierzenie obowiązków prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP" - zaznaczono jednocześnie w komunikacie SN.

Autor:ads//rzw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości