Sąd Najwyższy podliczył protesty wyborcze

[object Object]
Frekwencja w wyborach okazała się rekordowa (wideo z 27.05)tvn24
wideo 2/35

Do wtorku po południu do Sądu Najwyższego wpłynęły 52 protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja bieżącego roku - poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego.

- Najwięcej, bo 19 protestów, wpłynęło z okręgu wyborczego numer 4 - Warszawa i przyległe powiaty, a pięć protestów z okręgu wyborczego numer 13 - województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie - powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego.

Skąd wpłynęło najwięcej protestów wyborczych?

Ponadto - według danych SN - po cztery protesty wpłynęły z okręgów wyborczych: nr 1 (woj. pomorskie), nr 6 (woj. łódzkie) i nr 11 (woj. śląskie).

Po trzy protesty zgłoszono z okręgów: nr 5 (4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów woj. mazowieckiego), nr 7 (woj. wielkopolskie), nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie) i nr 12 (woj. dolnośląskie i opolskie).

Z pozostałych okręgów wyborczych - nr 2 (woj. kujawsko-pomorskie), nr 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), nr 8 (woj. lubelskie) i nr 9 (woj. podkarpackie) - wpłynęło po jednym proteście.

Jakie powody protestów wyborczych?

Michałowski, odnosząc się do treści protestów, poinformował, że dwa dotyczyły podejrzeń o nieprawidłowości w liczeniu głosów w obwodowych komisjach wyborczych. Wyborcy wskazywali, że oddali głosy na określonych kandydatów, a w protokole przy nazwiskach tych kandydatów widniało zero głosów.

- W innym proteście wskazano, że jeden z lokali wyborczych, który znajdował się na terenie szpitala, nie był otwarty przez cały czas trwania wyborów, pozostawał zamknięty od godziny 14 do 20.30 - powiedział Michałowski. Kolejne protesty dotyczą na przykład nieprawidłowości w spisach wyborców albo głosowania korespondencyjnego.

W 13 obszernych protestach o zbliżonej treści wyborcy podnieśli zarzuty naruszenia zasady tajności głosowania. - W ocenie wnoszących protesty, obwodowe komisje wyborcze zapewniły zbyt małą liczbę miejsc do głosowania, miejsca były niedostatecznie przygotowane i nie zapewniały tajności głosowania - wyjaśnił Michałowski.

- W jednym z protestów podniesiono zarzut korupcji wyborczej. Naruszenie, zdaniem wyborcy, miało polegać na zaproponowaniu, uchwaleniu i wypłaceniu jednorazowego świadczenia społecznego w trakcie kampanii wyborczej. W proteście wyborca wskazuje, że wypłata tak zwanej 13. emerytury mogła wpłynąć na wynik wyborów - dodał.

Kiedy protesty zostaną rozpoznane?

Jak przypomniał Michałowski, protesty przeciwko ważności wyborów do PE można było wnieść na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw RP. - Ostatnim dniem, w którym można było złożyć protest przeciwko ważności tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, był wtorek 4 czerwca. Nadanie w tym terminie protestu na Poczcie Polskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego - wyjaśnił. Część protestów spływała do SN pocztą w kolejnych dniach.

Rozpatrywanie protestów wyborczych należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. - Protesty jeszcze nie są rozpoznawane, aktualnie do Sądu Najwyższego spływają stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej do protestów - zaznaczył Michałowski.

SN podejmuje uchwałę w przedmiocie ważności wyborów w składzie trzech sędziów. Uchwałę tę ogłasza się w Dzienniku Ustaw.

Protesty po poprzednich wyborach

Po wyborach do PE w 2014 r. Sąd Najwyższy rozpoznał 64 protesty. Zarzuty okazały się wtedy zasadne w przypadku 13 protestów, ale SN uznał, że stwierdzone wówczas nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów.

Autor: mjz//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości