Polska

Nowicka, Grodzka i pieniądze na drogi. Kopacz przypomina o dyscyplinie

Polska

Aktualizacja:
Kopacz: W PO dyscyplina w głosowaniach nad Nowicką i Grodzką
TVN 24Posiedzenie Sejmu zapowiada się gorąco

Dziś początek trzydniowego posiedzenia Sejmu, na którym posłowie zajmą się kilkoma gorącymi tematami - wnioskiem o odwołanie Wandy Nowickiej z funkcji wicemarszałka oraz powołaniem na to stanowisko Anny Grodzkiej. Rząd przedstawi też informację na temat zamrożonych funduszy unijnych na projekty drogowe.

Wnioskiem w sprawie odwołania Nowickiej Sejm zajmie się w piątek. Tego samego dnia zostanie rozpatrzony projekt uchwały autorstwa PiS dotyczący zmniejszenia z pięciu do czterech liczby wicemarszałków i ewentualne wnioski o powołanie nowego wicemarszałka Sejmu.

Kopacz broni decyzji PO. Ta "zdyscyplinowana"

Marszałek Ewa Kopacz, zapowiadając trzydniowe posiedzenie, przypomniała, że głosowania dotyczące obsady stanowisk w Prezydium Sejmu będą miały miejsce w piątek. Najpierw posłowie wypowiedzą się w sprawie odwołania Wandy Nowickiej, potem ewentualnego powołania na to stanowisko Anny Grodzkiej, a potem o włączenie do Prezydium Sejmu Ludwika Dorna z ramienia Solidarnej Polski.

Kopacz powiedziała, że decyzja, jaką klub PO podjął we wtorek o tym, by głosować przeciwko odwołaniu Nowickiej z jej funkcji jest "jego prawem" i ona je "szanuje" tak jak zdanie każdego innego klubu. Nie odniosła się do pytania o to, czy Platforma łamie sejmowy obyczaj, który łączy się z uszanowaniem decyzji innego klubu, który chce zmian w jego własnym gronie.

Równocześnie Kopacz dodała, że w przypadku głosowania nad wnioskiem o odwołanie Nowickiej oraz nad powołaniem w jej miejsce Anny Grodzkiej "obowiązuje dyscyplina partyjna".

Bez poparcia

W ubiegłym tygodniu klub Ruchu Palikota wycofał poparcie dla Nowickiej w związku z przyjęciem przez nią nagrody za 2012 rok. Nagrody otrzymali wszyscy wicemarszałkowie oraz marszałek Sejmu, wszyscy też ostatecznie zapowiedzieli przekazanie ich na cele społeczne. Posłowie Ruchu zdecydowali, że nową kandydatką na wicemarszałka Sejmu będzie posłanka Anna Grodzka (RP). Z kolei kandydatem klubu SP na to stanowisko jest Ludwik Dorn. W wydanym we wtorek oświadczeniu Nowicka poinformowała, że w związku z wnioskiem o jej odwołanie podda się "wszystkim przewidzianym przez przepisy prawa procedurom". We wtorek wieczorem kluby PO i PSL zdecydowały jednak, że zagłosują przeciwko odwołaniu Nowickiej. Jej odwołania nie chce także opozycyjne SLD. Z kolei "za" mają zamiar głosować politycy PiS i Solidarnej Polski. Sejm odwołuje wicemarszałka na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Konstytucja stanowi, że Sejm wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałków. Tworzą oni Prezydium Sejmu. Wicemarszałkowie zastępują marszałka w zakresie przez niego określonym. W regulaminie Sejmu nie ma zapisu, który stanowiłby, że każdy z klubów parlamentarnych ma swojego przedstawiciela w Prezydium. Wicemarszałkowie nie muszą też mieć rekomendacji swoich klubów. W obecnej kadencji jest sześć klubów, a pięciu wicemarszałków.

Co z tymi funduszami?

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się także z informacją na temat przerwanych wypłat pieniędzy z funduszy UE na projekty drogowe. KE przerwała wypłaty funduszy UE na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Powodem wstrzymania przez Komisję wypłat są możliwe nieprawidłowości przy przetargach drogowych. Podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na zmowie cenowej, która mogła mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego, dotyczy jednego projektu. W ubiegłym tygodniu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz minister transportu Sławomir Nowak spotkali się w tej sprawie w Brukseli z komisarzem UE ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem.

Inne sprawy

Sejm będzie również dyskutować nad rządową propozycją zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, które zakładają utworzenie - w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - nowego funduszu własnego, zwanego funduszem stabilizacyjnym, jako dodatkowego źródła finansowania ewentualnych przyszłych działań, mających na celu utrzymanie stabilności sektora bankowego. Omówiony zostanie także przygotowany przez klub SP projekt zmian w Kodeksie cywilnym. Propozycja zakłada ograniczenie osobistej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy. Posłowie rozpatrzą też projekt noweli Kodeksu pracy, autorstwa klubu SLD. Projekt dotyczy określenia nowych zasad przyznawania zwolnienia pracownikom wychowującym dzieci do lat 14. Obejmują m.in. uzależnienie liczby dni wolnych z tytułu wychowania dziecka od liczby dzieci. Przy wychowywaniu jednego dziecka nadal obowiązywałby wymiar dwóch dni wolnych, natomiast przy wychowaniu dwójki dzieci wymiar ten wyniósłby trzy dni, a przy wychowywaniu trójki i więcej dzieci - cztery dni. Sejm zajmie się ponadto propozycją klubu RP ws. zmian w Kodeksie wyborczym, które dotyczą ograniczenia okresu sprawowania funkcji publicznej przez organy samorządowe wybierane w wyborach bezpośrednich. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogliby sprawować swoją funkcję przez maksymalnie dwie kadencje. Posłowie zapoznają się także z informacją rządu o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.

Autor: mn, adso\mtom / Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl | Krzysztof Białoskórski

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości