"Postępowanie przeciwko Igorowi Tulei podważa fundamenty sprawiedliwości"

Autor:
kb/dap
Źródło:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów, TVN24
Tuleya na celowniku prokuratury
Tuleya na celowniku prokuraturyTVN24
wideo 2/9
TVN24Tuleya na celowniku prokuratury

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że postępowanie przeciwko Igorowi Tulei istotnie podważa fundamenty sprawiedliwości, która jest prawem wszystkich Polaków" - pisze Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów. Sędziowie wydali oświadczenie w sprawie wniosku prokuratury o pozbawienie sędziego Tulei immunitetu. Wzywają między innymi do "złożenia przez Komisję Europejską do TSUE wniosku o zabezpieczenie w celu uniemożliwienia Izbie Dyscyplinarnej zajmowania się tą sprawą do czasu wydania wyroku".

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów wydało oświadczenie w sprawie wniosku o pozbawienie sędziego Igora Tulei immunitetu na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w dniu 9 czerwca 2020.

"Najwyższe zaniepokojenie wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego"

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów reprezentuje stowarzyszenia z 92 krajów z pięciu kontynentów.

Oświadczenie to ma pełne poparcie Komitetu Zarządzającego w składzie prezes Tony Pagone (Australia), pierwszy wiceprezes Jose Igreja Matos (Portugalia), wiceprezesi Djamel Aidouni (Algieria), Rafael de Menezes (Brazylia), Allyson Duncan (USA), Duro Sessa (Chorwacja), Mikael Sjoberg (Dania), honorowy prezes Christophe Regnard (Francja) oraz sekretarz generalny Giacomo Oberto (Włochy). Sędziowie chcą wyrazić "najwyższe zaniepokojenie wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie pozbawienia immunitetu sędziego Igora Tulei".

Jak czytamy w oświadczeniu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów wzywa do:

1. Złożenia przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosku o zabezpieczenie w celu uniemożliwienia Izbie Dyscyplinarnej zajmowania się tą sprawą do czasu wydania wyroku TSUE.

2. Umorzenia postępowania przez prokuraturę lub zwrócenia się do Izby Dyscyplinarnej z wnioskiem o zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE, czy rozstrzyganie spraw w zakresie pozbawienia sędziego immunitetu, na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszej sprawie, jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

>>> Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie sędziego Igora Tuleyi

Prokuratura chce uchylenia immunitetu sędziego Tulei

9 czerwca Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma zająć się wnioskiem prokuratury o pozbawienie sędziego Igora Tulei immunitetu. Prokuratura Krajowa chce uchylenia jego immunitetu, by postawić mu zarzut karny niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, związany z czynnościami sądu w 2017 roku.

Chodzi o sprawę śledztwa dotyczącego obrad w Sali Kolumnowej Sejmu z 16 grudnia 2016 roku. W grudniu 2017 roku skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

WNIOSEK O UCHYLENIE IMMUNITETU SĘDZIEMU IGOROWI TULEI

Postępowanie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów w oświadczeniu przypomina, że przeciwko sędziemu Tuleyi toczy się postępowanie w związku z: 

1. Upublicznieniem decyzji sądu nakazującej prokuratorowi kontynuowanie śledztwa w sprawie rzekomych nadużyć w procesie legislacyjnym;

2. Jego wkładem w debatę na temat polskich reform prawnych, które uważa się za podważające niezależność sądownictwa;

3. Zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmierzających do oceny zgodności polskich przepisów z prawem UE w zakresie praworządności i niezależności sędziowskiej.

Sędziowie zaznaczają, że TSUE wydał szereg wyroków krytycznie oceniających zgodność prawa krajowego w Polsce z prawem europejskim. W swoim oświadczeniu podkreślają także znaczenie praworządności i niezawisłości procesu wydawania wyroków.

"Postępowanie przeciwko Igorowi Tuleyi istotnie podważa fundamenty sprawiedliwości"

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że postępowanie przeciwko Igorowi Tulei istotnie podważa fundamenty sprawiedliwości, która jest prawem wszystkich Polaków" - czytamy w oświadczeniu.

Sędziowie wskazują, że w szczególności niepokoi ich:

1. Bezzasadne postępowanie z przepisów prawa karnego, mające na celu pozbawienie sędziego Tulei immunitetu za prawidłowe wykonywanie zawodu sędziego, włączając w to jego wkład w debatę publiczną i uzasadnioną krytykę polskich działań legislacyjnych ograniczających niezależność sądownictwa;

2. Poważne wątpliwości co do niezależności Izby Dyscyplinarnej, która ma prowadzić sprawę sędziego Tulei.

"IAJ [International Association of Judges, z ang. Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów - red.] potwierdza swoje wsparcie wobec wszystkich sędziów w Polsce, Unii Europejskiej i wszędzie tam, gdzie nieustraszenie chronią i stosują zasady prawne, (a tam gdzie jest to właściwe – prawo Unii Europejskiej), prawa człowieka oraz zasady niezależności sędziowskiej, potwierdzane przez międzynarodowe wyroki oraz wiążące deklaracje. Jest to wszakże ich obowiązek, obowiązek który należy wykonywać bez strachu i bezstronnie. Niewykonanie tego obowiązku podważa i eroduje zaufanie społeczne wobec sądownictwa" - podsumowano.

Autor:kb/dap

Źródło: Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów, TVN24

Raporty:
Pozostałe wiadomości