Maturzyści zmierzyli się z matematyką. "Było spokojnie"

TVN24 | Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP
Maturzyści z Poznania po egzaminie z matematykiTVN24
wideo 2/5
TVN24Maturzyści z Poznania po egzaminie z matematyki

Zakończył się pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po południu odbędzie się egzamin z historii muzyki. Nie jest obowiązkowy. Historia muzyki należy do tak zwanych przedmiotów do wyboru.

Matura 2021 z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczęła się po godzinie 9. Egzamin trwał 170 minut. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik pytany o jego przebieg, powiedział, że "było spokojnie".

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

ZOBACZ ARKUSZ EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI >>>

Matematyka na poziomie rozszerzonym

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów do wyboru należy między innymi matematyka na poziomie rozszerzonym. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzona w przyszłym tygodniu we wtorek. Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 27,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Egzaminy w reżimie sanitarnym, język polski na początek. Harmonogram matur

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ubiegłego roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Justyna Suchecka i Przemysław Staroń o rozpoczynających się maturach TVN24

W reżimie sanitarnym

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Zapisano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jeśli sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Od tej reguły są dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) i osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) mogą przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie.

Zgodnie z wytycznymi na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Maturzyści mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Dyrektor CKE Marcin Smolik o reżimie sanitarnym podczas egzaminów maturalnych

Sesja maturalna

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2021. Zobacz arkusze z języka polskiego

Egzaminy pisemne potrwają do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca.

Autor:js/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP