TVN24 | Polska

Senackie komisje za odrzuceniem lex TVN w całości

TVN24 | Polska

Aktualizacja:
Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl
"Żaden z posłów wnioskodawców nie pofatygował się"
"Żaden z posłów wnioskodawców nie pofatygował się" TVN24
wideo 2/24
TVN24"Żaden z posłów wnioskodawców nie pofatygował się"

Senackie komisje opowiedziały się w poniedziałek za odrzuceniem nowelizacji ustawy medialnej zwanej lex TVN w całości. Na posiedzenie zaproszony został między innymi poseł sprawozdawca projektu Marek Suski (PiS), który się jednak nie stawił.

Na wspólnym posiedzeniu zebrały się w poniedziałek senackie komisje: kultury i środków przekazu, praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawczej. Zajęły się przyjętą przez Sejm, forsowaną przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną lex TVN.

>> 52 senatorów deklaruje, że nie poprze ustawy anty-TVN. Ryszard Terlecki: słusznie

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

i

Relacja odświeża się automatycznie

 • 16:34

  Zakończyło się posiedzenie komisji. Dziękujemy za uwagę.

 • 16:33

  Połączone komisje senackie opowiedziały się za odrzuceniem ustawy anty-TVN w całości

 • 16:29

  Senator niezależny Wadim Tyszkiewicz: Będę za odrzuceniem tej ustawy w całości. Można tylko ubolewać, że łamanie konstytucji i prawa przez obóz rządzący staje się standardem

 • 16:26

  Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica): Przychylam się do wniosku o odrzucenie w całości tego projektu ustawy. Tego projektu nie da się naprawić. Narusza konstytucję, narusza przepisy prawa międzynarodowego

 • 16:23

  Mirowska: władza chciałaby, żeby w Polsce istnieli tylko dziennikarze pokorni

 • 16:22

  Prezes zarządu fundacji Grand Press Weronika Mirowska: ta nowelizacja w ogóle nie powinna być tu procedowana, bo została uchwalona w wyniku nadużycia prawa przez marszałkinię Sejmu

 • 16:19

  Jakub Karyś (Komitet Obrony Demokracji) do polityków Zjednoczonej Prawicy: Na oczach swoich wyborców próbujecie dokonać samobójczego kroku pozbawienia się narzędzia do swojej opowieści, waszej własnej, prywatnej, niezależnej od nikogo, a na pewno nie od waszych zwierzchników. Jakiś czas temu przejęliście 20 najwiekszych gazet regionalnych w Polsce. Czy to zmieniło wasz wizerunek?

 • 16:14

  Jan Dworak, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: TVN należy do wiodących nadawców telewizyjnych w Polsce pełniących funkcje publiczną poprzez kanały informacyjne i audycje informacyjne. TVN24 jest najlepiej i najchętniej oglądanym programem newsowym w Polsce. TVN pełni swoją rolę nadawcy bez właściwie żadnych wątpliwości

 • 16:07

  Senator Krzysztof Brejza (KO): chodzi o to, żeby zamienić kolejne media w media rządowe

 • 16:02

  Kochan: ta ustawa służy jednej rzeczy - bezkarnemu uprawianiu dalszej propagandy, chamskiej, prostackiej, wstrętnej

 • 15:59

  Senator Magdalena Kochan (KO): w całości wniosek o odrzucenie projektu popieram

 • 15:57

  Borusewicz: ustawa jest z gruntu zła, ponieważ niszczy pluralizm

 • 15:55

  Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO): tej ustawy nie da się poprawić, sytuacja zaszła zbyt daleko

 • 15:53

  Martynowski o pierwszej poprawce: W artykule 1. skreśla się punkt 1. i 2. Uważam, że poprawki, które przeszły w Sejmie, posłów Konfederacji, mogą być niezgodne z konstytucją. Druga poprawka: w artykule 35. dodaje się ustęp 5. w brzmieniu: ograniczenia, o których mowa w ustępie 2. punkt 1,2 nie mają zastosowania do udzielana koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy satelitarny lub w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania naziemnego, rozsiewczego lub rozsiewczego satelitarnego

 • 15:48

  Senator PiS Marek Martynowski składa poprawki.

 • 15:47

  Senator Aleksander Pociej (Koalicja Obywatelska): Mamy taką sytuacje, że któregoś dnia obudzicie się i nie będzie waszych ulubionych programów. Podpisuję się pod wnioskiem o odrzucenie tej ustawy.

 • 15:43

  Głos zabiera przewodniczący komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (senator niezależny): Pierwszy raz w historii tej kadencji Senatu, w imieniu trzech przewodniczących połączonych komisji, zgłaszam wniosek o odrzucenie tego projektu w całości. Tego projektu nie da się naprawić. Wszystkie opinie ekspertów jednoznacznie wskazują, że ustawa narusza polską konstytucję, liczne przepisy prawa krajowego, narusza przepisy prawa wspólnotowego.

 • 15:39

  Bartosz Krużewski, partner w Kancelarii Clifford Chance: Ustawa narusza zarówno polskie zobowiązania międzynarodowe wobec Stanów Zjednoczonych, jak i prawa europejskiej. Jeśli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta, Polska złamie traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych zawarty między Polską a USA. Polska złamie też traktat jeśli nie wyda decyzji rekoncesyjnej dla kanału TVN24.

 • 15:35

  Mecenas Sowiński: ustawa okazuje się niepotrzebna i w przekonaniu TVN powinna zostać odrzucona

 • 15:34

  Mecenas Sowiński: Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele autorytetów prawniczych w naszym kraju wypowiedziało się na ten temat. Wszystkie opinie, z którymi mogłem się zapoznać, a było ich wiele, są jednoznaczne: TVN nie naruszał i nie obchodził prawa dotyczącego struktury kapitałowej nadawcy

 • 15:31

  Mecenas Sowiński: Autorzy projektu twierdzą, że rzekomym naruszeniem prawa miałoby być uzyskanie koncesji przez spółkę polską, które udziałowcem jest podmiot unijny, zależny od spółki spoza Unii Europejskiej, dokładniej ze Stanów Zjednoczonych, gdy taki podmiot unijny ma więcej niż 49 procent kapitału zakładowego. Również niektórzy członkowie KRRiT w wystąpieniach publicznych doszukują się istnienia rzekomej luki prawnej i zarzucają TVN, że narusza, czy obchodzi ustawę.

 • 15:28

  Mecenas Sowiński: to nie TVN narusza prawo

 • 15:27

  Pełnomocnik TVN Grupa Discovery: Projekt ustawy ma załatać rzekomą lukę prawną i ma uniemożliwić obchodzenie prawa. Takiej luki nie ma i nigdy jej nie było

 • 15:24

  Głos zabrał mecenas Mikołaj Sowiński, który przedstawia stanowisko spółki TVN.

 • 15:22

  Przedstawiciel PIKE przekazał głos Wojciechowi Szymczakowi. - Naszym zdaniem ustawa jest szkodliwa, zbędna i wadliwa - powiedział.

 • 15:19

  Przedstawiciel PIKE: ustawa w naszej ocenie jest wadliwa

 • 15:17

  Głos zabiera przedstawiciel Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

 • 15:14

  Schnepf: Biorąc pod uwagę głosy jakie płyną zza oceanu, należy założyć, że w sytuacji, gdyby ustawa weszła w życie, bedą miały miejsce konsekwencje, które prawdopodobnie nie będą tylko dotyczyły kwestii prestiżu, ale też konkretów w realizowaniu porozumień między innymi o bezpieczeństwie, a przede wszystkim o inwestycjach

 • 15:10

  Schnepf: złamanie porozumienia pomiędzy dwoma podmiotami, jakimi pozostają umawiające się państwa, stanowi wyraz niedojrzałości lub złej woli i może być przedmiotem rozstrzygnięć przed organami arbitrażowymi

 • 15:06

  Głos zabiera Ryszard Schnepf: Ta ustawa dotyczy jednego podmiotu gospodarczego, amerykańskiego podmioru gospodarczego. To siłą rzeczy musi mieć wpływ na relacje z USA.

 • 15:04

  Marcisz: wybrane przez ustawodawcę środki nie są konieczne, ustawa narusza swobodę przedsiębiorczości

 • 15:04

  Marcisz: proponowane przez ustawodawcę ograniczenie nie jest konieczne.

 • 15:02

  Marcisz: ta ustawa narusza swobodę przedsiębiorczości

 • 15:01

  Głos zabiera doktor Paweł Marcisz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Warszawskiego.

 • 14:58

  Majkowska-Szulc: Mowa jest tu o naruszeniu lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa. Tutaj należy zaznaczyć, że prokurator generalny, pomimo zidentyfikowanego niebezpieczeństwa, nie postanowił wyrażać opinii w sprawie. W 2019 roku obowiązuje rozporządzenie unijne, które zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do powiadomienia o zagrożeniach związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Nie wiadomo mi o żadnym tego zagrożeniu, o którym Polska powiadomiłaby Komisję Europejską.

 • 14:56

  Majkowska-Szulc: Jeżeli chodzi o zgodność ustawy ze swobodą przedsiębiorczości oraz swobodą przepływu kapitału, tutaj traktat przewiduje jasno dopuszczalne ograniczenia, a ustawa się w tych dopuszczalnych ograniczeniach nie mieści.

 • 14:53

  Głos zabiera dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc z Uniwerystetu Gdańskiego.

 • 14:51

  Nowak-Far: W zakresie zgodności z traktatem polsko-amerykańskim było wspomniane, że traktat wymaga zapewnienia wszelkiego rodzaju ułatwień inwestycji amerykańskich, również tych pośrednich w Polsce. Jeżli odosilibyśmy się do TVN-u, to jeżeli jest spółka amerykańska, która inwestuje w spółkę holenderską, a spółka holenderska inwestuje w spółkę Polską, to traktat również dotyczy tej sytuacji.

 • 14:48

  Nowak-Far: Stacja TVN jest w posiadaniu ostetecznie podmiotu amerykańskiego. Nie sądzę, żebyśmy uważali Stany Zjednoczone za państwo, które poprzez swoje spółki, nie gwarantuje bezpieczeństwa naszego państwa wtedy, gdy spółki amerykańskie inwestują w Polsce.

 • 14:44

  Nowak-Far: W mojej opinii chodzi o to, że ustawa narusza przepisy traktatowe, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 • 14:43

  Głos należy teraz do profesora Artura Nowaka-Fara, ze Szkoły Głównej Handlowej.

 • 14:41

  Skrzypczak: Chciałbym zwrócić uwagę na możliwość naruszenia zasady pluralizmu mediów. Do takiej konkluzji dochodzę w oparciu o wyniki własnych badań, przeprowadziliśmy badania audycji informacyjnych trzch głównych nadawców, wskazując na różne podejścia redakcyjne. Na tej podstawie można stwierdzić, że wyeliminowanie jednego z tych podmiotów ewidentnie tę zasadę pluralizmu może pogwałcić.

 • 14:39

  Skrzypczak: Zamieszczone w mojej ekspertyzie dane konkludują, że trudno twierdzić, że nowelizacja nie wywoła zakłócenia, skoro nowelizacja wydaje się dotykać tylko jednego podmiotu. Widać tu elementry instrumentalne, a nie systemowe.

 • 14:38

  Skrzypczak: Takie podejście do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji może być podyktowane pewną zmianą systemową.

 • 14:37

  Posiedzenie komisji można oglądać także w internecie w TVN24 GO

 • 14:32

  Skrzypczak: Trudno nie mieć wrażenia, że (zmiany) mają charakter instrumentalny czy niemalże przypadkowy. Zdradza to sama technika legislacyjna.

 • 14:31

  Opinię przedstawia zdalnie profesor Jędrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 • 14:29

  Izdebski: Wolność mediów i prawo do pozyskiwania do rozpowszechniania jest niewątpliwie konstytucyjną wolnością.

 • 14:26

  Izdebski: W toczącym się w KRRiT postepowaniu rekoncesyjnym, dotyczącym kanału TVN24, na ilę mogę mieć wiedzę z ogólniedostępnych mediów, naruszone zostały ogólne reguły wynikające z prawa do dobrej administracji i zaufania obywatela do dobrego funkcjonowania instytucji publicznych w tym prawo wnioskodawcy do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.

  Przypomijmy, TVN24 czeka na rozpatrzenie wniosku o odnowienie koncesji od 19 miesięcy.

 • 14:25

  Izdebski: Rozwiązania ustawy z 11 sierpnia, mając na celu dokonanie poważnych zmian na rynku mediów elektronicznych, w razie wejścia tej ustawy w życie, zakłócą rynek medialny.

 • 14:24

  Opinię przedstawia profesor Hubert Ireneusz Izdebski z Uniwerystetu SWPS, członek PAN.

 • 14:23

  Wróblewski: W opinii Rzecznika Praw Obywtaelskich przyjęte w ustawie rozwiązania są arbitralne i nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.

 • 14:23

  Wróblewski: To, że ta nowelizacja jest wprowadzana, to w istocie można zadać pytanie: po co? Trzeba zwrócić uwagę na to, że odmowa wydania koncesji lub cofnięcie koncesji podlegałaby w normalnym trybie kontroli sądowej. Tymczasem wprowadzenie tej zmiany drogą zmiany przepisów ustawy spowoduje, że z mocy prawa wygasną możliwości prowadzenia działalności i sąd nie będzie mógł skutecznie zbadać na przykład tego, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

 • 14:21

  Wróblewski: Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej opinii zwrócił uwagę, że naruszenie swoistej umowy publicznej między państwem a przedsiębiorcą mogłyby uzasadniać tylko i wyłącznie nadzwyczajne okoliczności, które trzeba bardzo mocno wykazać. Nic takiego nie ma miejsca, jeśli chodzi o uzasadanienie.

 • 14:16

  Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka reprezentuje dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego biura RPO, Mirosław Wróblewski.

 • 14:15

  Chmaj: Ustawa ta narusza artykuł 21 ustęp 1 konstytucji oraz artykuł 17 karty praw podstawowych Unii Europejskiej w zakresie ochrony własności. Zmiana prawa bowiem ma wpływ na racjonalne rozporządzanie przez adresata jego interesami.

 • 14:14

  Chmaj: Ta ustawa narusza wynikającą z artykułu drugiego konstytucji zasadę zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez to państwo prawa, ponieważ zmienione warunki koncesyjne bedą mieć zastosowanie do podmiotów już prowadzących, zgodnie z prawem, działalność gospodarczą. Ustawa narusza zasadę ochrony praw słusznie nabytych. Zachodzi tu ochrona praw słusznie nabytych.

 • 14:10

  Chmaj: Już na etapie procedowania ustawy w Sejmie doszło do rażącego złamania nie tylko konstytucji, ale i Regulaminu Sejmu, ponieważ nielegalnie dokonano reasumpcji głosowania, ponieważ reasumpcja jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości.

  >> Reasumpcja. Dzień, w którym Sejm przyjął ustawę anty-TVN, minuta po minucie

 • 14:09

  Chmaj: Ekspertyza zawiera 30 stron wydruku, ma charakter merytoryczny, jest odwerwana od emocji politycznych. W tej ekspertyzie wykazaliśmy, naszym zdaniem, niezbicie, że ustawa przekazana przez Sejm jest niezgodna z artykułem 9, 2, 14 i 54 polskiej konstytcji oraz artykułem 2 traktatu umowy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi.

 • 14:06

  Głos zabiera profesor Marek Chmaj, który przedstawia przygotowaną ekspertyzę.

 • 14:02

  Przedstawicielka Biura Legislacyjnego: Pierwsza uwaga dotyczy artykułu pierwszego punkt 1 i 2 nowelizacji. To przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie powoływania członków KRRIT, a także zmieniają podmiot uprawniony do powoływania i odwoływania członków zarządu, w tym prezesa. Zmiany te zostały dodane do ustawy w trakcie drugiego czytania w Sejmie. Wątpliwości budzi tryb, w jakim te zmiany zostały dokonane. Zmiany te zostały wprowadzone zbyt późno.

 • 14:00

  Głos zabiera przedstawicielka Biura Legislacyjnego: Biuro Legislacyjne generalnie przyłącza się do uwag Rzecznika Praw Obywatelskich, które zostały zawarte w jego piśmie z 12 lipca.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Autorzy ustawy anty-TVN "stwarzają realne zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa"

 • 13:53

  Kołodziejski: Nie ma stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie projektu nowelizującego ustawę.

 • 13:50

  Kołodziejski: Nie mogę występować w zastępstwie inicjatorów ustawy. Jestem do dyspozycji w kwestiach merytorycznych.

 • 13:50

  Głos zabiera Witold Kołodziejski, szef KRRiT.

 • 13:49

  Kwiatkowski: Ostatni głos to głos pana Ryszarda Sznepfa, który ma doskonałą znajomość relacji polsko-amerykańskich.

 • 13:49

  Kwiatkowski: Kolejne opinie pochodzą od Sylwii Majkowskiej-Szulc, która reprezentuje Uniwerystet Gdański oraz pana doktora Pawła Marcisza, reprezentującego Wydział Prawa i Administracji Uniwerystetu Warszawskiego.

 • 13:47

  Na posiedzeniu nie pojawił się poseł sprawozdawca projektu, poseł PiS Marek Suski.

 • 13:47

  Kwiatkowski: Kolejna opinia pochodzi od Artura Nowaka-Fara, profesora w Szkole Głównej Handlowej.

 • 13:45

  Kwiatkowski: Trzecią opinię przedstawi pan profesor Hubert Ireneusz Izdebski z Uniwerystetu SWPS, członek PAN, ekspert w zakresie prawa administracyjnego.

 • 13:44

  Kwiatkowski: Drugą opinię przedstawi zdalnie pan profesor Jędrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 • 13:42

  Kwiatkowski: Przedstawiono opinię w imieniu zespołu doradców przy marszałku Senatu. Opinię przedstawi profesor Marek Chamaj, ekspert w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, od 2019 roku wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

 • 13:41

  Kwiatkowski: Zdajemy sobie sprawę, jakiej wagi decyzje za chwilę podejmą połączone komisje. Chcielibyśmy, abyście mieli państwo komfort przy podejmowaniu decyzji, mogąc się zapoznać z różnymi opiniami na temat projektu.

 • 13:39

  Głos zabiera przewodniczący komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (senator niezależny).

 • 13:39

  Na posiedzeniu przypomniano, że lex TVN w Sejmie poparło 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

 • 13:34

  Rozpoczęło się posiedzenie.

 • 13:33

  Na sali zbierają wszyscy zaproszeni.

 • 13:33

  Na miejscu jest reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska. - Głos tego dnia ma należeć do zaproszonych eskpertów, wszyscy będą mogli sie wypowiedzieć. Potem ma paść wniosek o odrzucenie ustawy - relacjonuje.

 • 13:32

  Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali między innymi poseł sprawozdawca projektu Marek Suski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski, członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun, czy prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jerzy Straszewski.

 • 13:30

  Dzień dobry! Lada moment posiedzenie powinny rozpocząć kultury i środków przekazu, praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawczej. Zapraszamy na relację.

Lex TVN a koncesja dla TVN24

11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji nazywaną ustawą anty-TVN lub lex TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Nowe przepisy, których projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Przeciwko zmianom w ustawie medialnej zaprotestowało wielu dziennikarzy, polityków i instytucji, w kilkudziesięciu polskich miastach manifestowali obywatele.

>> Ponad 750 podpisów pod apelem dziennikarzy w obronie stacji TVN

TVN24 od 19 miesięcy czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się 12 sierpnia dwa głosowania w KRRiT - nie doszło wówczas do rozstrzygnięć.

Raport: USTAWA ANTY-TVN A KONCESJA DLA TVN24 I TVN

Autor:akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości