TVN24 | Polska

Wracają koncerty. W nowym rozporządzeniu daty i zasady

TVN24 | Polska

Autor:
asty
Źródło:
TVN24, PAP
Wracają koncerty plenerowe. Nowe rozporządzenieTVN24
wideo 2/3
TVN24Wracają koncerty plenerowe. Nowe rozporządzenie

Od 4 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności "związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki" na otwartym powietrzu – stanowi rozporządzenie opublikowane we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Dokument określa, pod jakimi warunkami taka działalność może się odbywać. Zmiany dotyczą także imprez w pomieszczeniach – z zakazów została wyłączona "działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych".

W Dzienniku Ustaw we wtorek wieczorem opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wchodzi w życie "z dniem następującym po dniu ogłoszenia", czyli od środy.

Jedna z głównych zmian dotyczy organizacji koncertów i imprez muzycznych.

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA Z 25 MAJA

PEŁNA TREŚĆ ZMIENIANEGO ROZPORZĄDZENIA Z 6 MAJA

Kultura i rozrywka na otwartym powietrzu

Wśród nowych przepisów jest ten, że od 4 czerwca będzie można prowadzić działalność "związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki" na otwartym powietrzu.

Organizatorom takich imprez postawiono warunek "udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób".

Konieczne jest też zapewnienie, "aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa" oraz zapewnienie, "aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków".

W rozporządzeniu czytamy, że do limitu 250 osób "nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19".

Zmiany także co do imprez w pomieszczeniach

Jeden z przepisów zmienionego rozporządzenia stanowi: "Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie (...) działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (...) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem: 1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni; 2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa (...); 3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków”.

Zmiany w porównaniu z poprzednim przepisem polegają na tym, że regulacja wchodzi w życie wraz z rozporządzeniem, czyli 26 maja (a miała 29 maja) i że nie będzie wyjątku dotyczącego "działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych".

Protest branży muzycznej

Utrzymywanie, mimo luzowania w innych dziedzinach, obostrzeń dotyczących koncertów spotyka się z protestem branży muzycznej.

"Żądamy elementarnej sprawiedliwości – uwolnienia koncertów i możliwości ich realizacji od 29 maja" – taki apel skierowano do rządzących. Stanowisko Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich, Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych, Polskiej Izby Techniki Estradowej i Związku Zawodowego Muzyków RP pojawiło się w niedzielę na profilach wielu polskich artystów w mediach społecznościowych. 

Podkreślono, że to protest "w imieniu organizatorów, menedżerów, techników, firm scenotechnicznych, promotorów, pracowników obsługi wydarzeń, artystów, muzyków i dziesiątek tysięcy ludzi związanych z kulturą i rozrywką w Polsce, ale także w imieniu milionów fanów, uczestników wydarzeń koncertowych różnego typu".

O odmrożenie koncertów apelował także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W piśmie do ministra zdrowia zwrócił uwagę, że zakaz koncertów jest niezrozumiały, skoro od 22 maja można oglądać spektakle teatralne.

Nowe limity miejsc podczas meczów piłkarskiej reprezentacji

W rozporządzeniu zapisano również między innymi, że obowiązującego ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności na obiektach sportowych na otwartym powietrzu - które co do zasady wynosi nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami - nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Rosji 1 czerwca we Wrocławiu oraz Islandii 8 czerwca w Poznaniu.

Rozporządzenie przesądza, że podczas tych wydarzeń udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.

Organizacja zajęć szkoleniowych

Nowe rozporządzenie przewiduje też wprowadzenie wyjątku od zakazu zgromadzeń, dotyczące organizowania zajęć szkoleniowych dla nauczycieli związanych z zapobieganiem wśród dzieci i młodzieży negatywnym skutkom pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prowadzonych na podstawie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra Edukacji i Nauki lub zadań zleconych przez tego ministra na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozporządzenie umożliwia ponadto prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń. Warunkiem jest zapewnienia udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zakrywania nosa i ust oraz niespożywania napojów i posiłków.

Testy na lotnisku

Zmienione rozporządzenie Rady Ministrów umożliwia zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska, przed kontrolą graniczną.

Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie do Polski na terenie lotniska, przed odprawą graniczną, należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim.

Autor:asty

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości