TVN24 | Polska

Wciąż brak decyzji w sprawie koncesji TVN7

TVN24 | Polska

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24
Rzeczniczka KRRiT: dzisiejsze głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia
Rzeczniczka KRRiT: dzisiejsze głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięciaTVN24
wideo 2/5
TVN24Rzeczniczka KRRiT: dzisiejsze głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w czwartek znów nie podjęła decyzji w sprawie przedłużenia koncesji TVN7, która wygasa za osiem dni. Wniosek złożony przez TVN Grupa Discovery czeka na akceptację już ponad rok. Nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak duże opóźnienie w przyznaniu koncesji TVN7. Przewodniczący KRRiT ogłosił przerwę do piątku do godziny 14.30.

W sprawie przedłużenia koncesji decyzję podejmuje pięcioro członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Aby przedłużyć koncesję, wymagane są cztery głosy "za".

W czwartkowym głosowaniu za przedłużeniem koncesji TVN7 zagłosowało troje członków Rady, a przeciw było dwoje. Rada zebrała się ponownie w piątek o godzinie 14.30. Wtedy też podjęto decyzję o przedłużeniu koncesji.

KRRiT przedłuża koncesję dla TVN7

- Dzisiejsze głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Rozkład głosów był taki sam jak poprzednio - przekazała rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska. - Jutro odbędzie się głosowanie, być może zakończy się już jakimś konkretnym efektem, zobaczymy - dodała.

- Cały czas utrzymuje się ten sam problem, czyli wątpliwości dotyczące udziału większościowego podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w spółce TVN - powiedziała rzeczniczka. 

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski przed obradami wyrażał nadzieję, że decyzja zapadnie na tym posiedzeniu. - Liczę na to, że nasze wątpliwości co do interpretacji ustawy o radiofonii i telewizji, co do artykułu 35 będą dyskutowane i rozwiewane w innym trybie niż postępowanie koncesyjne - mówił wtedy.

Warunki udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów 1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%; 2) umowa lub statut spółki przewidują, że: a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%, c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 3. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej - których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.

Czytaj więcej: Komunikat TVN Grupa Discovery

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

TVN7

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

Autor:asty\mtom

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości