TVN24 | Polska

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej: naruszenia suwerenności naszego państwa nasiliły się 

TVN24 | Polska

Autor:
ft/akb
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Polski rząd tłumaczy się w sprawie Izby Dyscyplinarnej
Polski rząd tłumaczy się w sprawie Izby DyscyplinarnejTVN24
wideo 2/9
TVN24Polski rząd tłumaczy się w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Naruszenia suwerenności naszego państwa, podważające porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się - napisali w oświadczeniu sędziowie Izby Dyscyplinarnej nieuznawanej przez Sąd Najwyższy. Ich zdaniem, dzieje się tak za sprawą działań "organów i podmiotów Unii Europejskiej". 

W piątą rocznicę podjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli sędziowie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej Jan Majchrowski, Konrad Wytrykowski, Jacek Wygoda, Piotr Niedzielak i Jarosław Sobutka wydali oświadczenie, które odnosi się do ostatnich działań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym między innymi wstrzymania wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

"Wskazane w tej uchwale naruszenia suwerenności naszego Państwa, podważające jednocześnie porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się za sprawą niemających podstaw w prawie, także europejskim, działań określonych organów i podmiotów Unii Europejskiej, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego Państwa oraz nakłanianie polskich sędziów do niestosowania Konstytucji RP, a zatem do jawnego sprzeniewierzenia się rocie ślubowania sędziowskiego, którego odmowa złożenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu sędziowskiego" - napisano.

TSUE wydaje środek tymczasowy wobec kopalni w Turowie
TSUE wydaje środek tymczasowy wobec kopalni w TurowieTVN24

Jak wskazali sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN, "świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP, może być traktowane jako równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu sędziego i stanowi zarazem naruszenie podstawowych obowiązków obywatela polskiego względem jego własnego państwa".

"Niniejsze oświadczenie podajemy do wiadomości publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych organów państwowych, których zadaniem jest stanie na straży suwerenności i praworządności Rzeczypospolitej Polskiej" - podano w oświadczeniu.

Nieuznawana Izba Dyscyplinarna

Izba Dyscyplinarna nie jest uznawana przez Sąd Najwyższy. 5 grudnia 2019 roku, na podstawie wcześniejszego wyroku TSUE, sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń SN orzekli, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. To zostało potwierdzone w uchwale trzech izb SN z 23 stycznia 2020 roku.

W marcu tego roku Komisja Europejska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego i wniosła o nałożenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. KE uznała między innymi, że dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej ogranicza niezależność sędziów w Polsce. Chodzi o stosowanie takich środków, jak uchylanie immunitetów w sprawach karnych, zawieszanie w obowiązkach lub ograniczanie wynagrodzenia. Według Komisji to poważne uderzenie w niezależność sądownictwa w całej Unii.

Komisja Europejska składa skargę na polski rząd
Komisja Europejska składa skargę na polski rządTVN24

Od wielu miesięcy trwają tak zwane procedury naruszeniowe wobec Polski, które dotyczą m.in. funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Już jedna taka sprawa trafiła do Trybunału i TSUE przed rokiem zdecydował o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Mimo tego Izba wciąż podejmowała decyzje w sprawie uchylania immunitetów. Tu pojawiły się wątpliwości prawników KE, czy należy skarżyć Polskę za brak przestrzegania decyzji o środkach tymczasowych, w sytuacji, gdy Izba sama nie prowadzi postępowań, ale wpływa na inne postępowania karne. Komisja Europejska zdecydowała się więc na rozpoczęcie innego, równoległego postępowania, by zablokować też taką sytuację. 

Decyzja TSUE w sprawie kopalni Turów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Autor:ft/akb

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości