Opinie i wydarzenia

Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński i Jarosław Szymczyk o zaostrzeniu kar za ataki na policjantów

Funkcjonariusze powinni być pewni, że takie sytuacje, jak ta w Pastuchowie, nie mogą mieć miejsca, że państwo polskie stoi za nimi. Naszym celem są takie instrumenty, procedury i możliwości, które wzmocnią działania policjantów i policjantek na służbie - poinformował premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej.

Mariusz Kamiński zapewnił, że skutecznie będą przeciwdziałać agresji wobec policjantów. - Zapewniam o tym funkcjonariuszy. Chcę złożyć jasną deklarację, że każdy funkcjonariusz, który dozna obrażeń lub ran w związku z wykonywaną służbą, będzie przedmiotem szczególnej troski, zarówno swoich przełożonych, jak i ministra spraw wewnętrznych - dodał Mariusz Kamiński. Minister spraw wewnętrznych i administracji zadeklarował, że do końca miesiąca przedstawi premierowi projekt nowelizacji przepisów podwyższający kary za przestępstwa wobec policjantów.