Opinie i wydarzenia

Ejchart o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości: była kuźnią kadr politycznego wymiaru sprawiedliwości

Chcemy przedstawić nasze obserwacje dotyczące funkcjonowania Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która budzi nasze wątpliwości - mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Jak zaznaczył, "powinniśmy przywrócić oryginalne znaczenie i misję Centralnego Ośrodka Kształcenia Kadr Więziennictwa i w tym kierunku dążyć do zmian w zakresie funkcjonowania Akademii Wymiaru Sprawiedliwości". Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart zwróciła uwagę, że "Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w wyniku zmian legislacyjnych, które toczyły się od 2018 roku, ze szkoły, która kształciła kadry więzienne, stała się akademią, która była kuźnią kadr politycznego wymiaru sprawiedliwości". - Dzisiaj to jest szkoła, która nie kształci funkcjonariuszy. To jest szkoła, która mimo ogromnego zaplecza finansowego, lokalowego i kadrowego, nie zaspokaja potrzeb Służby Więziennej - kontynuowała. Jak zaznaczyła, "dzisiaj służba więzienna nie ma właściwie wykształconych funkcjonariuszy, którzy mogliby pełnić pracę w jednostkach podstawowych". Adam Bodnar, pytany o wczorajsze zeznania byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, odpowiedział, że "były szokujące i poruszające". - Wcześniej pan Tomasz Mraz współpracował z prokuraturą, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sprawy, był przesłuchany kilkadziesiąt razy przez prokuraturę. - Te wszystkie materiały i informacje, które miał do przekazania, są zdeponowane w prokuraturze i one stały się podstawą do podjęcia czynności dotyczących przeszukania i postawienia zarzutów - dodał. Jak podkreślił, "teraz jest etap przygotowywania wniosków o uchylenie immunitetów".