Opinie i wydarzenia

Konferencja p.o. I prezesa Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego

Prezydent powierzył Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. - Chciałbym skoncentrować się na dokończeniu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Tak postrzegam moją misję i mandat udzielony mi przez prezydenta. To jest mój priorytet. O innych kwestiach w tej chwili nie myślę - zapowiedział.