Czarno na białym

Służby (nie)specjalne

W "Czarno na białym" o wydanym przez ABW certyfikacie dostępu do najważniejszych tajemnic państwowych Marianowi Banasiowi, który w tym czasie wynajmował kamienicę ludziom ze świata przestępczego pełniąc wysokie stanowiska w państwie, a także o sprawie sprawdzanych od kilku miesięcy przez CBA oświadczeń majątkowych obecnych szefów Najwyższej Izby Kontroli i Kancelarii Premiera.