Czarno na białym

Kandydat do łaski

Robert Bąkiewicz, narodowiec i były kandydat na posła z Suwerennej Polski, ubiega się o łaskę prezydenta.  Na początku listopada ubiegłego roku szef Straży Narodowej został prawomocnie skazany za kierowanie chuligańskim naruszeniem nietykalności cielesnej demonstrantki protestującej pod kościołem Świętego Krzyża w Warszawie. W związku z tym, że Bąkiewicz ubiega się o ułaskawienie, Prokurator Generalny zarządził wstrzymanie wobec niego kary ograniczenia wolności. Decyzja o wstrzymaniu kary i wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Bąkiewicza zapadła w ostatnim roboczym dniu urzędowania Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego. Ziobro to jednocześnie szef Suwerennej Polski - partii, której członkiem i byłym kandydatem na posła jest ubiegający się o ułaskawienie Robert Bąkiewicz. Reportażu Artura Warcholińskiego z "Czarno na białym".