Koronawirus. Raport

21.03.2020

Jak palenie e-papierosa możne wpływać na zakażenie? Co zrobić w przypadku, gdy pracodawca zataja wiedzę o osobie podejrzanej o zakażenie COVID-19 we wspólnym środowisku pracy? W „Koronawirus. Raport” na pytanie odpowiadali doktor nauk medycznych Piotr Gryglas, główny inspektor sanitarny MSWiA Marek Posobkiewicz oraz ekspert prawa pracy doktor Monika Gładoch. Pytania zadawał Juliusz Kaszyński.