Sejm za nowym podatkiem. Ma dotyczyć 21 tysięcy najlepiej zarabiających

Z kraju

Aktualizacja:
Podatek dla najbogatszych. Kto zapłaci?TVN24 BiS
wideo 2/6

Sejm uchwalił we wtorek bez poprawek ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on być zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

Za ustawą głosowało 244 posłów, 65 było przeciw, 113 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez klub PO. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Poprawki do projektu zgłosił podczas drugiego czytania klub Platformy Obywatelskiej.

Poseł PO Sławomir Piechota, powołując się na ekspertyzę analiz sejmowych, powiedział, że "kontrowersyjny jest pomysł tworzenia nowego funduszu celowego z zadaniami pokrywającymi się po części z zadaniami PFRON". Ocenił, że proponowana regulacja zmniejsza przejrzystość finansów publicznych.

- Potrzebne są dodatkowe środki na finansowanie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, natomiast uważamy za nieprawidłowe dokonywanie tego poprzez tworzenie nowego funduszu celowego – dodał.

- Jeżeli środki z Funduszu Pracy miałyby być zabrane, to jedynie na PFRON, na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Wiemy, że te środki są tam potrzebne m.in. na realizację programu zatrudnienia wspomaganego – podkreślił poseł PO. Zaznaczył, że poprawki m.in. "bardzo precyzyjnie rozpisują technikę gromadzenia pieniędzy, tak jak zwykłego podatku".

Rząd przeciw poprawkom

Negatywnie poprawki ocenił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Zaznaczył, że nie wyobraża sobie, aby w PFRON funkcjonował inny fundusz. - Jest to konstrukcja trudna do wyobrażenia, na pewno niezgodna z aktualnym stanem prawnym – podkreślił.

- Solidarnościowy Fundusz jest państwowym funduszem celowym, nieposiadającym osobowości prawnej. (...) PFRON to jest państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną, jest oddzielną instytucją – dodał.

Wątpliwości do zgłaszanych poprawek wyraził Robert Durlik z Biura Legislacyjnego Sejmu. - Chcieliśmy wyrazić obawę, że w zakresie zmian w ustawie o rehabilitacji możliwe jest wyjście poza zakres przedłożenia i naruszenie zasady wynikających z konstytucji, trzech czytań. To są zupełnie nowe treści i tak naprawdę te poprawki kreują zupełnie nowy projekt ustawy – powiedział.

Przykłady daniny solidarnościowej dla dochodów z pracyMF

Fundusz

Zgodnie z projektem przygotowanym przez MRPiPS źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także nowy podatek - nazywany przez rząd daniną solidarnościową - od dochodów osób fizycznych w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Według rządowych szacunków takich osób w 2019 r. będzie około 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Zgodnie z proponowanym przepisami pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

"Nowa stawka podatku"

Według Business Centre Club danina dotknie osoby uzyskujące ponadprzeciętne dochody "i będzie stanowiła swoistą nową stawkę podatkową".

"Wprowadzenie dodatkowego obciążenia najbardziej odczują indywidualni przedsiębiorcy czy firmy rodzinne rozliczające się według 19-proc. ryczałtu. Z ich perspektywy nowa 4-proc. stawka może oznaczać wzrost realnych obciążeń podatkowych nawet o ponad 20 proc. Może to stanowić zachętę do ukrywania dochodów bądź ograniczać przedsiębiorczość" – czytamy w oświadczeniu.

"Zdaniem Business Centre Club wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych powinno być elementem istniejącej już konstrukcji systemu pomocy społecznej lub systemu podatkowego. Właściwym instrumentem finansowym wsparcia osób z niepełnosprawnością powinien być budżet państwa" – dodano.

Autor: //dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock