Dostałeś dywidendę? Sprawdź, ile musisz zapłacić podatku

[object Object]
Mikrorachunek podatkowy od stycznia tvn24
wideo 2/4

Dywidenda to na ogół część zysku z całego roku danej spółki, która wypłacana jest posiadaczom akcji. Od otrzymanych pieniędzy trzeba zapłacić podatek, który pomniejsza wypłatę. Wyjaśniamy, jak oblicza się dywidendę, kiedy jest przyznawana i ile wynosi podatek.

Dywidenda - co to jest?

Akcjonariusze spółek kapitałowych są uprawnieni do wypłaty jednakowej dywidendy na akcję. Wyjątkiem są właściciele akcji uprzywilejowanych, którzy mogą otrzymać więcej. O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywa się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrachunkowy.

Z czego może być wypłacana dywidenda?

Choć dywidendę przeważnie wypłaca się z zysku netto osiągniętego w ostatnim roku obrotowym, to może ona też pochodzić także z zysków z lat poprzednich, kapitału zapasowego czy kapitałów rezerwowych. Innymi słowy, możliwa jest wypłata dywidendy nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo poniosło stratę.

W jakiej postaci może być dywidenda?

Na ogół dywidenda jest w postaci pieniędzy. Zdarzyć się jednak może, że spółka wypłaci ją w formie rzeczowej. Wtedy nie można odprowadzić podatku i wypłacić dywidendę pomniejszoną o podatek. W takiej sytuacji inwestor wpłaca spółce (płatnikowi) należny podatek.

Obliczanie dywidendy

By obliczyć, jak dużą dywidendę otrzymamy, należy podzielić całkowitą kwotę, która została przeznaczona na ten cel, przez łączną liczbę akcji. Dzięki temu zobaczymy, ile pieniędzy przypada na jedną akcję. Po przemnożeniu tej wartości przez liczbę posiadanych walorów dowiemy się, jak duża będzie przyznana nam dywidenda.

Podatek od dywidendy

Płatnikiem podatku jest podmiot, który wypłaca dywidendę.

W przypadku osób fizycznych mieszkających w Polsce opodatkowanie dywidendy wynosi 19 proc. W tym wypadku nie trzeba zgłaszać otrzymanych zysków w urzędzie skarbowych, bo robi to za nas spółka, która jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji PIT8-AR.

Dla osób prawnych na terenie Polski opodatkowanie dywidendy też wynosi 19 proc. W tym przypadku płatnik przesyła do właściwego urzędu skarbowego informację o wysokości pobranego podatku poprzez deklarację CIT-6R.

Podmioty zagraniczne płacą podatek w wysokości 19 proc., ale wtedy płatnik musi potrącić podatek i przekazać go na rachunek bankowy urzędu skarbowego odpowiedzialnego za opodatkowanie osób zagranicznych.

Ponadto, płatnik nie ma obowiązku przesyłania deklaracji PIT-8AR podatnikowi. Z drugiej strony podatnik nie ma obowiązku ujmowania i rozliczania dywidendy w rozliczeniu rocznym, bo z tego tytułu podatek został już rozliczony przez spółkę.

Dywidenda a cena akcji

Wysokość dywidendy często wskazuje na to, jakie spółka ma plany na najbliższe miesiące - czy zamierza w coś inwestować, rozszerzać działalność czy jest w dobrej kondycji finansowej. Czasem zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, co może np. oznaczać kłopoty finansowe - to z kolei może się wiązać ze spadkiem ceny akcji.

Do tego, gdy przyznawana jest dywidenda, to wartość akcji spółki giełdowej jest pomniejszana o wielkość wypłacanej dywidendy.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości