Czy pracodawca może odmówić urlopu? Co mówi o tym Kodeks pracy? 

Źródło:
PIP, tvn24.pl
Nowe dni urlopowe i dłuższe urlopy dla ojców
Nowe dni urlopowe i dłuższe urlopy dla ojcówTVN24
wideo 2/3
Nowe dni urlopowe i dłuższe urlopy dla ojcówTVN24

Zgodnie z Kodeksem pracy urlopy powinny być udzielane według planu urlopów. Plan ten ustala pracodawca, biorąc pod uwagę z jednej strony wnioski pracowników, z drugiej – konieczność zapewnienia normalnego toku pracy firmy. Do harmonogramu dni wypoczynku nie wpisuje się urlopów na żądanie – nie są one planowane. Jakie są zasady udzielania urlopu na żądanie? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? Wyjaśniamy.

● Kodeks pracy, czyli Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., reguluje prawa i obowiązki pracownika.  ● Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do wypoczynku.  ● Zgodnie z polskimi przepisami każdy pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. ● Prawo do wypoczynku jest prawem socjalnym pracownika i jedną z podstawowych zasad prawa pracy. W Polsce prawo to zapewniają zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Prawo do wypoczynku

Jednym z podstawowych praw socjalnych jest prawo do wypoczynku. Przepisy dotyczące wypoczynku wskazują konkretnie, że:

tygodniowy czas pracy, liczony łącznie z nadgodzinami (godzinami nadliczbowymi) w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin;  – w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku; – dobowo pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku

Urlop wypoczynkowy – odmowa?

Terminy urlopów wypoczynkowych pracowników widnieją w harmonogramie urlopów. Urlop może jednak zostać przesunięty: 

– na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami; – z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, pod warunkiem że nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. 

To pracodawca ocenia, czy są przesłanki do przesunięcia urlopu, a pracownik powinien się tej ocenie podporządkować. Nowy termin urlopu wyznaczają obie strony razem. I choć przepisy nie biorą pod uwagę zrekompensowania pracownikowi kosztów odmowy urlopu (zakupiony bilet lotniczy, wykupiona wycieczka, opłacony nocleg), to jednak zaleca się takie postępowanie jako sytuację analogiczną do przepisów o odwołaniu pracownika z urlopu. Korzystny dla pracownika przypadek zwrotu kosztów odmowy (przesunięcia) urlopu został ujęty w orzeczeniu sądu w Gorzowie Wielkopolskim (wyrok WSA z dnia 28 kwietnia 2010 r. I SA/Go 56/10).

Urlopy okolicznościowe 

O ile urlop wypoczynkowy regulowany jest przez Kodeks pracy, o tyle przepisy o tzw. urlopach okolicznościowych zawarte są w innym akcie – to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Paragraf 15 tego Rozporządzenia reguluje kwestie okoliczności osobistych, jakie powodują, że pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika. 

Urlop okolicznościowy przysługuje w takich przypadkach, jak:

– ślub pracownika, – ślub dziecka pracownika, – urodzenie się dziecka pracownika, – zgon i pogrzeb najbliższych pracownika.

Urlop okolicznościowy – śmierć 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Urlop okolicznościowy na wypadek śmierci najbliższych obejmuje dwa dni. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

Pracodawca jest też obowiązany zwolnić od pracy pracownika w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Urlop okolicznościowy z tego tytułu przysługuje w wymiarze jednego dnia, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka

W razie urodzenia się dziecka pracownika pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący dwa dni. To zwolnienie od pracy jest okresem płatnym.

Urlop okolicznościowy na ślub

W razie ślubu pracownika pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący dwa dni. W razie ślubu dziecka pracownika pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący jeden dzień. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Prawo do urlopu na żądanie

W wyjątkowych okolicznościach pracownik może nie przyjść do pracy i wziąć urlop na żądanie, nawet jeśli wcześniej dzień ten nie był zaplanowany jako wolny. Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Czy pracodawca może wysłać na urlop? Prawo pracy określa, ile pracownik może wziąć urlopu na żądanie. Zasady te reguluje Kodeks pracy. 

Urlop na żądanie – zasady

Niespodziewana nieobecność w pracy z przyczyn losowych jest dozwolona przez ustawodawcę. Przewidział on możliwość wzięcia wolnego na specjalnych warunkach. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlop na żądanie – ile dni wziąć?

Kodeks pracy informuje, ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi. Według artykułu 1672 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. 

Co ważne, jeśli zmienimy firmę, urlop na żądanie nie odnowi nam się: łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć w roku kalendarzowym czterech dni, niezależnie od liczby pracodawców. Pracownik może wziąć jeden dzień wolnego lub jeden–cztery dni ciągiem, jeśli oczywiście nie wykorzystał jeszcze limitu urlopowego.

Czy urlop na żądanie jest płatny?

Urlop na żądanie jest płatny, tak jak inny urlop wypoczynkowy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

Urlop na żądanie – odmowa

Niezbędnym warunkiem do skorzystania z urlopu na żądanie jest złożenie przez pracownika wniosku najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Tak. Urlop na żądanie pracownika może nie zostać przez pracodawcę udzielony w szczególnych przypadkach, jak np. w związku z niezłożeniem wniosku.

Autorka/Autor:red.//az

Źródło: PIP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Pozostałe wiadomości

Senat przyjął z poprawkami ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z przyjętymi poprawkami to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach między wydawcami a big techami. Wcześniej wydawcy i redakcje apelowały, by wyższa izba zmieniła uchwalone w Sejmie niekorzystne przepisy tak, by łatwiej było negocjować z platformami cyfrowymi.

Zmiany w prawie autorskim. Jest decyzja Senatu

Zmiany w prawie autorskim. Jest decyzja Senatu

Źródło:
PAP

Według prognoz Ministerstwa Finansów w 2027 roku, po wprowadzeniu zmian w akcyzie, za paczkę papierosów trzeba będzie zapłacić około 26-27 złotych - przekazał w środę wiceszef resortu Jarosław Neneman. Resort zamierza również pobierać 40-złotową opłatę od e-papierosów.

Tyle mają kosztować papierosy. Resort finansów szykuje zmiany w akcyzie

Tyle mają kosztować papierosy. Resort finansów szykuje zmiany w akcyzie

Źródło:
PAP

Resort infrastruktury rozważa podwyższenie opłat za wydanie prawa jazdy; rozpatrywane jest podniesienie tej opłaty o 47 -50 procent dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego - o 35 złotych - poinformowała w środę dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Renata Rychter.

Opłaty za wydanie prawa jazdy mogą pójść w górę. Są kwoty

Opłaty za wydanie prawa jazdy mogą pójść w górę. Są kwoty

Źródło:
PAP

Lokalne władze poprosiły mieszkańców wyspy Santorini w Grecji o ograniczenie przemieszczania się. To ze względu na bardzo duży napływ turystów. Tylko jednego dnia - we wtorek - na zamieszkaną przez około 15 tysięcy osób wyspę przypłynęło 11 tysięcy gości.

Wyspa dla turystów, dla mieszkańców lockdown. W sieci słowa oburzenia

Wyspa dla turystów, dla mieszkańców lockdown. W sieci słowa oburzenia

Źródło:
PAP

Grupa Jeronimo Martins, właściciel między innymi sklepów Biedronka, miała w drugim kwartale 2024 roku 156 milionów euro zysku netto wobec 217 milionów euro zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Właściciel Biedronki pokazał wyniki. Zysk w dół

Właściciel Biedronki pokazał wyniki. Zysk w dół

Źródło:
PAP

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że będzie rozmawiał z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o Funduszu Kościelnym, bo nie widzi "jakiegoś dynamicznego procesu" w tej sprawie, a "wiadomo, że ten sposób finansowania Kościoła nie jest najlepszy".

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Zapowiedź premiera

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Zapowiedź premiera

Źródło:
PAP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Orlenu powołało na wniosek Skarbu Państwa dwóch nowych członków rady nadzorczej spółki: Piotra Wielowieyskiego oraz Mariana Sewerskiego. Obecnie rada nadzorcza Orlenu liczy 9 członków - do obsadzenia pozostaje jeden wakat.

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Źródło:
PAP

Od początku 2026 roku duże spółki Skarbu Państwa, a od lipca 2026 pozostałe duże spółki giełdowe będą musiały stosować 33-procentowy parytet płci w zarządach i radach nadzorczych - podano w wykazie prac rządu. Przepisy obejmą mniej niż połowę spółek z Giełdy Papierów Wartościowych, a za niestosowanie się do nich Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć karę do 10 procent rocznego przychodu.

Parytet płci w zarządach i radach nadzorczych. Są terminy

Parytet płci w zarządach i radach nadzorczych. Są terminy

Źródło:
PAP

Liczba upadłości osiągnie w tym roku rekordowy poziom - wynika z analizy Allianz Trade. Według prognoz ekspertów rok 2024 będzie piątym z rzędu, w którym skala zjawiska wzrośnie.

Rekordowa liczba upadłości firm

Rekordowa liczba upadłości firm

Źródło:
PAP

Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę PKP Cargo - poinformowano w komunikacie. Zwolnieniami grupowymi zostanie objętych do 30 procent pracowników. Będzie im przysługiwać odprawa pieniężna. - Spółka nie ma innego wyjścia, aby uratować 10 tysięcy pracowników jednym ze sposobów jest niestety przeprowadzenie zwolnień grupowych - mówił dziennikarzom prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka.

PKP Cargo przeprowadzi zwolnienia grupowe. Chodzi o nawet do 30 procent zatrudnionych

PKP Cargo przeprowadzi zwolnienia grupowe. Chodzi o nawet do 30 procent zatrudnionych

Źródło:
PAP

Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury Agnieszka Krupa poinformowała w środę w Sejmie, że nie powstanie trzeci pas Obwodnicy Trójmiasta, o co apelowali między innymi posłowie z Pomorza. Zapewniła, że poprawę przepustowości tej drogi zapewni Obwodnica Metropolii Trójmiasta, której budowa ma zakończyć się w przyszłym roku.

Trzeci pas na Obwodnicy Trójmiasta? Jasna deklaracja

Trzeci pas na Obwodnicy Trójmiasta? Jasna deklaracja

Źródło:
PAP

Ceny hoteli idą w górę o sto procent, restauracje są gotowe na najazd, sklepy szykują pasujące ubrania i bransoletki przyjaźni, a piekarnia sprzedaje ciastka "inspirowane Taylor". Jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie przyjeżdża na trzy koncerty do Warszawy.

Taylor Swift i gospodarka. "Kto powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ten nie był Swiftie"

Taylor Swift i gospodarka. "Kto powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ten nie był Swiftie"

Źródło:
tvn24.pl

Powoli dobiegają końca audyty przeprowadzane w spółkach skarbu państwa. W efekcie PZU zamierza złożyć co najmniej kilkanaście zawiadomień do prokuratury w związku z licznymi nieprawidłowościami - donosi "Puls Biznesu". Zakwestionowano wydatki przekraczające pół miliarda złotych. - To nie jest tylko w PZU, ale chociażby we wszystkich koncernach energetycznych. W resorcie nauki założono przykładowo firmę GovTech, w której zatrudniono 140 osób. Teraz jest ona likwidowana - dodaje minister nauki i dziedzictwa narodowego Dariusz Wieczorek.

Trwają rozliczenia w PZU. "Kilkanaście zawiadomień do prokuratury"

Trwają rozliczenia w PZU. "Kilkanaście zawiadomień do prokuratury"

Źródło:
"PB"

Najsilniejszym paszportem na świecie mogą się pochwalić obywatele Singapuru - wynika z nowej edycji zestawienia firmy Henley & Partners. Wysoko w rankingu znalazła się też Polska, której obywatele mogą bez wizy udać się do 188 państw i terytoriów.

Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking

Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking

Źródło:
CNN, henleyglobal.com

PSL chce powrotu do starych zasad naliczania składki zdrowotnej i forsuje swój projekt. - Nasze rozwiązanie będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, bo przedsiębiorcy dzisiaj nie oczekują na kosmetykę, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, tylko na powrót do tego, co było - powiedział Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii w "Jeden na Jeden" w TVN24. We wtorek Donald Tusk podkreślał, że koalicja powinna przedstawić wspólną propozycję.

Zmiany w składce zdrowotnej. "Proponujemy powrót do starych zasad"

Zmiany w składce zdrowotnej. "Proponujemy powrót do starych zasad"

Źródło:
TVN24, PAP

Dziś rozpoczęło się w Brukseli głosowanie w sprawie objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu. Ważą się również losy sześciu innych krajów Unii Europejskiej. Głosowanie potrwa do piątku.

Rozpoczął się sąd w Brukseli nad polskim budżetem

Rozpoczął się sąd w Brukseli nad polskim budżetem

Źródło:
PAP

Wiz, izraelska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, otrzymała od Google propozycję przejęcia za, bagatela, 23 miliardy dolarów. Jednak oferta została odrzucona. Zamiast przejęcia, planuje wejście na giełdę. To druga spółka założycieli Wiz, którą zainteresował się Microsoft. Pierwszą sprzedali za 320 milionów dolarów.

Gigant chciał przejąć spółkę za 23 miliardy dolarów. Dostał kosza

Gigant chciał przejąć spółkę za 23 miliardy dolarów. Dostał kosza

Źródło:
BBC

Państwo wejdzie w momencie, gdy ten proces będzie się zbyt długo przedłużał - stwierdził w TVN24 przewodniczący Rady Mediów Polskich i redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, komentując poprawki senatorów do noweli ustawy o prawie autorskim. Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska dodał, że wprowadzona w poprawkach procedura "przymusza obydwie strony: media, wydawców i big techy do tego, żeby usiąść do stołu".

"Ta procedura przymusza media, wydawców i big techy do tego, żeby usiąść do stołu"

"Ta procedura przymusza media, wydawców i big techy do tego, żeby usiąść do stołu"

Źródło:
tvn24.pl

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) przeprowadził cyberatak na dużą skalę, który sparaliżował pracę instytucji bankowych i systemów płatniczych w Rosji - przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w HUR.

Media: ukraiński cyberatak sparaliżował rosyjskie banki

Media: ukraiński cyberatak sparaliżował rosyjskie banki

Źródło:
PAP

Wśród 17 podejrzanych za oszustwa przy sprowadzaniu zboża z Ukrainy są Polacy, Ukraińcy i Estończyk – przekazała swoje ustalenia środowa "Rzeczpospolita". Jak podaje dziennik, postępowaniem jest objętych 75 firm z całej Polski. Skala procederu wciąż jest ustalana. 

Coraz więcej podejrzanych w aferze zbożowej

Coraz więcej podejrzanych w aferze zbożowej

Źródło:
PAP

Zalando zostało zobowiązane do prawidłowego informowania konsumentów o ich prawach w trakcie korzystania z platformy - przekazał UOKiK. Po ogłoszeniu decyzji spółka, poza wprowadzeniem zmian na stronie, postanowiła rozdać wybranym klientom vouchery zakupowe o wartości 40 złotych.

Zalando rozda klientom vouchery. To wynik postępowania UOKiK

Zalando rozda klientom vouchery. To wynik postępowania UOKiK

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza PGE podjęła uchwały, w których rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki nieudzielenie absolutorium za 2023 rok członkom byłego zarządu, w tym byłemu prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu - wynika z komunikatu giełdowego PGE.

Kolejny prezes spółki z czasów PiS może nie dostać absolutorium

Kolejny prezes spółki z czasów PiS może nie dostać absolutorium

Źródło:
PAP

Sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef kancelarii Jacek Cichocki podał, że przewidziano w nim między innymi wzrost zarobków pracowników oraz posłów.

Sejmowa komisja pozytywnie o budżecie Kancelarii Sejmu. Ma być podwyżka dla pracowników i posłów

Sejmowa komisja pozytywnie o budżecie Kancelarii Sejmu. Ma być podwyżka dla pracowników i posłów

Źródło:
PAP

Rząd poprze obywatelski projekt w sprawie renty wdowiej - przekazali podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk i ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Koszt tego rozwiązania w pierwszym roku ma wynieść cztery miliardy złotych.

Renta wdowia. Jest stanowisko rządu

Renta wdowia. Jest stanowisko rządu

Źródło:
PAP

We wtorek w Lotto nie padła główna wygrana. W najbliższym losowaniu do wygrania będą 3 miliony złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 23 lipca 2024 roku.

Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie

Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie

Źródło:
tvn24.pl

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 180 milionów złotych. W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 23 lipca 2024 roku.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Źródło:
tvn24.pl

Sejmowa komisja do spraw petycji przekazała treść petycji o zakazie fajerwerków komisjom rolnictwa i polityki regionalnej, które zajmują się projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Chce, aby wnioski w petycji zostały uwzględnione w ich pracach.

Petycja o zakazie używania fajerwerków przekazana do komisji sejmowych    

Petycja o zakazie używania fajerwerków przekazana do komisji sejmowych    

Źródło:
PAP

Wieczorem 25 lipca nie będzie działać rządowa aplikacja mObywatel 2.0 - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Wyjaśniło, że przerwa będzie miała związek z pracami technicznymi.

Nie będzie działać rządowa aplikacja. Komunikat ministerstwa

Nie będzie działać rządowa aplikacja. Komunikat ministerstwa

Źródło:
tvn24.pl

Microsoft nie zgłaszał żadnych problemów ani przed, ani po awarii systemu - przekazała Komisja Europejska (KE) w odpowiedzi na twierdzenia amerykańskiego giganta, że za usterkę odpowiada Unia Europejska. Bruksela podkreśliła przy tym, że awaria wystąpiła na całym świecie, nie tylko w UE.

Bruksela o globalnej awarii: Microsoft nie zgłaszał wcześniej problemów

Bruksela o globalnej awarii: Microsoft nie zgłaszał wcześniej problemów

Źródło:
PAP