Kodeks pracy

Kodeks pracy

Wchodzą w życie duże zmiany w Kodeksie pracy. Obowiązywać będzie nowy urlop opiekuńczy i z powodu siły wyższej. To nawet dodatkowe siedem dni wolnych, z tym że nie zawsze płatnych. To nie koniec zmian - jest dużo nowości dla rodziców, którzy zyskują nowe przywileje. Sylwia Piestrzyńska.

Praca online powinna być ściśle określona i wymaga jasnych zasad po stronie pracownika i pracodawcy. Wszystko to właśnie ma zacząć oficjalnie obowiązywać. Łukasz Łubian.