Sanatorium za darmo. Jak dostać skierowanie NFZ do sanatorium?

Źródło:
www.nfz.gov.pl, pacjent.gov.pl
Minister zdrowia powołał zespół do spraw endometriozy. "Minister zauważył, że problem jest ogromny, dotyczy ogromnej liczby kobiet"
Minister zdrowia powołał zespół do spraw endometriozy. "Minister zauważył, że problem jest ogromny, dotyczy ogromnej liczby kobiet"TVN24
wideo 2/4
Minister zdrowia powołał zespół do spraw endometriozy. "Minister zauważył, że problem jest ogromny, dotyczy ogromnej liczby kobiet"TVN24

Sanatorium jest idealnym miejscem na to, by pewnym wieku podreperować zdrowie. Czy można pojechać do sanatorium za darmo i jak to zrobić? Nie każdy może skorzystać z wczasów leczniczych finansowanych przez NFZ. Na pobyt w sanatorium trzeba dostać skierowanie i jest to kontynuacja leczenia, które zaczęło się w szpitalu lub w przychodni.

Na leczenie w sanatorium finansowane przez NFZ kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma umowę z funduszem na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub pracuje w placówce posiadającej umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Skierowanie do sanatorium na NFZ krok po kroku

● Skierowanie NFZ do sanatorium na leczenie lub rehabilitację w uzdrowisku wypisuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

● Opis stanu zdrowia pacjenta. Wystawiając skierowanie lekarz musi dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności musi określić stopień samodzielności i wypełnić pole „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.

● Kopie dokumentów do sanatorium. Zapytaj lekarza, czy musisz dołączyć do skierowania kopie dokumentów, ponieważ jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczu, EKG, zdjęć rtg) do dokumentu nie trzeba dodatkowo załączać wyników badań.

Rejestracja skierowania. Skierowanie, które wpływa do oddziału funduszu, jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków (np. brak pieczątki przychodni) NFZ poprosi o ich uzupełnienie.

● Przekazanie skierowania. Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Akceptuje on i potwierdza celowość leczenia w sanatorium.

● Listowne powiadomienie od NFZ. O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie NFZ powiadomi pacjenta listownie.

● Termin wyjazdu. Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego należy poczekać na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania to ok. 2 lata.

● Powiadomienie. O terminie wyjazdu pacjent zostanie powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem.

● Realizacja. To, na jakim etapie jest realizacja skierowania można sprawdzić używając indywidualnego numeru w wyszukiwarce na stronie NFZ.

● E-skierowania do sanatorium. Od marca skierowania do sanatoriów są wystawiane także w formie elektronicznej. Wystawione e-skierowanie znajdziemy na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w aplikacji mojeIKP wraz z informacją o jego statusie. Powiadomienia o tym, na jakim etapie jest e-skierowanie do sanatorium, nadal będą też przychodzić pocztą.

● Skierowania do sanatorium w postaci papierowej mogą być wystawiane nadal do 30 czerwca 2023 roku.

Jakie schorzenia można leczyć i w jaki sposób? Lista zabiegów w sanatorium

To lekarz, który wypisuje skierowanie, decyduje o tym, na jaką chorobę je wystawia. Poza chorobą główną może dodatkowo wskazać inne schorzenia. Najważniejsze są względy medyczne, nie indywidualne życzenia lub potrzeby pacjentów.

Zabiegi w sanatorium

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i formy oddziaływania fizycznego: ● wody mineralne ● borowiny ● bodźce klimatoterapeutyczne ● hydroterapia ● fizykoterapia ● kinezyterapia.

W czasie pobytu, w zależności od uzdrowiska i potrzeb, możesz skorzystać między innymi z: ● kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach ● kuracji pitnych i inhalacji ● natrysków ● biczów szkockich, masaży wodnych ● zawijań i okładów ● ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii ● ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii ● krioterapii ● masażu leczniczego ● gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

To lekarz w uzdrowisku decyduje o tym, jakie dostaniesz zabiegi.

Schorzenia leczone w sanatorium

W uzdrowisku można leczyć następujące choroby: ● choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia) ● choroby układu nerwowego (neurologia) ● choroby reumatologiczne (reumatologia) ● choroby kardiologiczne, nadciśnienie (kardiologia) ● choroby naczyń obwodowych ● choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia) ● choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia) ● choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia) ● cukrzyca (diabetologia) ● otyłość ● choroby tarczycy ● osteoporoza ● choroby skóry (dermatologia) ● choroby kobiece (ginekologia) ● choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia) ● choroby oka (okulistyka) ● choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).

Nie ma możliwości leczenia innych chorób (np. onkologicznych – one stanowią wręcz przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego).

Sanatorium - ile kosztuje? Ile się płaci za sanatorium?

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty: ● przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego, ● częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia, ● ewentualnego pobytu opiekuna świadczeniobiorcy, ● dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych, obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, np. opłata klimatyczna.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium?

Opłata za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu i odpłatności za jeden dzień pobytu. Wysokość opłaty ulega proporcjonalnemu przeliczeniu, jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych.

Ile kosztuje doba w sanatorium w zależności od rodzaju pokoju oraz pory roku:


Standard pokoju

Opłata w złotych za dobę w I sezonie (od 1 października do 30 kwietnia)


Opłata w złotych za dobę w II sezonie (od 1 maja do 30 września)


I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym


32,6

40,9

I B
pokój jednoosobowy w studiu


26,1

37,4

II
pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego


24,9

33,2

III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym


19,5

27,3

III B
pokój dwuosobowy w studiu


16,5

24,9

IV
pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego


14,2

19,5

V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym


12,5

14,8

V B
pokój wieloosobowy w studiu


11,9

13,6

VI
pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego


10,6

11,9

Sanatorium za darmo. Kto nie musi płacić?

Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje: ● pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów, ● dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, ● dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Kto może otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS: ● pracujący, zagrożeni całkowitą bądź częściową niezdolnością do pracy, ● uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, ● pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Sanatoria w Polsce. Zakres działalności

Poniżej publikujemy zestawienie wszystkich uzdrowisk i sanatoriów w Polsce według województw wraz informacją o schorzeniach w nich leczonych.

Może się zdarzyć, że uzdrowisko nie zgłosi do umowy z NFZ leczenia jakiegoś schorzenia – wówczas nie będziesz mógł go tam leczyć na koszt NFZ. Za każdym razem warto sprawdzić, czy dane sanatorium ma nadal umowę z NFZ na dany rodzaj leczenia.

Sanatoria w Polsce. Jakie choroby możesz w nich leczyć?

Województwo dolnośląskie

Czerniawa-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● osteoporoza ● cukrzyca

Cieplice-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● osteoporoza ● choroby nerek i dróg moczowych ● choroby oka

Duszniki-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● osteoporoza ● choroby kobiece

Długopole-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby naczyń obwodowych ● choroby układu trawienia ● choroby krwi i układu krwiotwórczego ● cukrzyca

Jedlina-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● choroby nerek i dróg moczowych

Kudowa-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby układu trawienia ● choroby endokrynologiczne ● choroby krwi i układu krwiotwórczego

Lądek-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby naczyń obwodowych ● osteoporoza ● choroby skóry ● choroby kobiece

Polanica-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia

Przerzeczyn-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne

Szczawno-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● cukrzyca ● otyłość ● osteoporoza ● choroby nerek i dróg moczowych

Świeradów-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby skóry ● choroby kobiece ● osteoporoza ● cukrzyca

Województwo kujawsko-pomorskie

Ciechocinek (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby górnych dróg oddechowych ● cukrzyca ● otyłość ● osteoporoza ● choroby kobiece

Inowrocław (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby układu trawienia ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby układu nerwowego

Wieniec-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby reumatologiczne ● choroby układu nerwowego ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● osteoporoza

Województwo łódzkie

Uniejów (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby naczyń obwodowych ● choroby skóry ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby endokrynologiczne.

Województwo lubelskie

Krasnobród (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● otyłość

Nałęczów (uzdrowisko nizinne): ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie

Województwo małopolskie

Krynica-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● cukrzyca ● choroby kobiece ● choroby nerek i dróg moczowych ● choroby krwi i układu krwiotwórczego

Muszyna-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● choroby endokrynologiczne

Piwniczna-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia

Rabka-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby skóry ● cukrzyca

Swoszowice (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● osteoporoza ● choroby skóry

Szczawnica (uzdrowisko górskie) ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● otyłość

Wapienne (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne

Wieliczka (sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym): ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby skóry

Wysowa-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● cukrzyca ● otyłość ● osteoporoza ● choroby nerek i dróg moczowych

Żegiestów-Zdrój (uzdrowisko górskie): ● choroby reumatologiczne ● choroby układu trawienia ● choroby nerek i dróg moczowych

Województwo mazowieckie

Konstancin-Jeziorna (uzdrowisko nizinne): ● choroby układu nerwowego ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych.

Województwo podkarpackie

Horyniec-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● osteoporoza ● choroby skóry ● choroby kobiece

Iwonicz-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby układu trawienia ● otyłość ● osteoporoza ● choroby skóry ● choroby kobiece

Latoszyn (obszar ochrony uzdrowiskowej): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby neurologiczne

Polańczyk (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby reumatologiczne ● choroby endokrynologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● cukrzyca

Rymanów-Zdrój (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby reumatologiczne ● choroby nerek i dróg moczowych

Województwo podlaskie

Augustów (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby naczyń obwodowych ● osteoporoza

Supraśl (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych.

Województwo pomorskie

Sopot (uzdrowisko nadmorskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby układu nerwowego ● osteoporoza

Ustka (uzdrowisko nadmorskie): ● choroby reumatologiczne ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby endokrynologiczne

Województwo śląskie

Goczałkowice-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● osteoporoza

Ustroń (uzdrowisko podgórskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby naczyń obwodowych ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● cukrzyca ● otyłość ● osteoporoza

Województwo świętokrzyskie

Busko-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● osteoporoza ● choroby skóry

Solec-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● osteoporoza ● choroby skóry

Województwo warmińsko-mazurskie

Gołdap (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby kobiece

Województwo zachodniopomorskie

Dąbki (uzdrowiska nadmorskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● choroby endokrynologiczne

Kamień Pomorski (uzdrowisko nadmorskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby neurologiczne ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby dolnych dróg oddechowych

Kołobrzeg (uzdrowisko nadmorskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● cukrzyca ● otyłość ● choroby endokrynologiczne ● osteoporoza ● choroby skóry

Połczyn-Zdrój (uzdrowisko nizinne): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● otyłość ● osteoporoza ● choroby kobiece

Świnoujście (uzdrowisko nadmorskie): ● choroby ortopedyczno-urazowe ● choroby układu nerwowego ● choroby reumatologiczne ● choroby kardiologiczne i nadciśnienie ● choroby górnych dróg oddechowych ● choroby dolnych dróg oddechowych ● otyłość ● choroby endokrynologiczne ● osteoporoza ● choroby skóry

Autorka/Autor:red.

Źródło: www.nfz.gov.pl, pacjent.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: PaulSat / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości

Tymofij ma zaledwie cztery miesiące. 8 lipca rano, w kijowskim szpitalu Ochmatdyt, jego matka czekała na decyzję lekarzy w sprawie zdjęcia szwów po skomplikowanej operacji głowy swojego synka. Wtedy zaczął się atak rakietowy Rosjan.

Tymofij ma cztery miesiące, czekał na zdjęcie szwów. "Całowałem go i płakałem"

Tymofij ma cztery miesiące, czekał na zdjęcie szwów. "Całowałem go i płakałem"

Źródło:
BBC, tvn24.pl

IMGW ostrzega przed burzami, które przejdą w nocy z soboty na niedzielę przez Polskę. Najgroźniejsze zjawiska spodziewane są na Podkarpaciu i w Małopolsce - tam obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia najwyższego stopnia. Przed nami niebezpieczne godziny

Ostrzeżenia najwyższego stopnia. Przed nami niebezpieczne godziny

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

- Jestem o to pytany w amerykańskich telewizjach. Jak pan oczywiście wie, to jest ten jeden temat, którego mi nie wolno poruszać - mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną został zapytany o kondycję prezydenta USA Joe Bidena.

Sikorski: to jest ten jeden temat, którego mi nie wolno poruszać

Sikorski: to jest ten jeden temat, którego mi nie wolno poruszać

Źródło:
TVN24

41-letni mężczyzna w sobotę wszedł wraz ze swoim 6-letnim synem do zalewu Nakło-Chechło (Śląskie). Po chwili obaj znaleźli się pod wodą. Na brzeg wyciągnął ich świadek zdarzenia.

Wszedł z synem do wody. Po chwili obaj potrzebowali pomocy

Wszedł z synem do wody. Po chwili obaj potrzebowali pomocy

Źródło:
tvn24.pl

W Łęczycy w województwie łódzkim około godziny 16 w jednym z bloków oddano strzały. Podkomisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał późnym wieczorem w TVN24, że obecni na miejscu antyterroryści odnaleźli ciało 45-letniego mężczyzny, który oddał strzały, a w lokalu nie było innych osób. Nie ma też informacji o innych poszkodowanych osobach.

Strzały w Łęczycy. Policjanci znaleźli ciało 45-latka

Strzały w Łęczycy. Policjanci znaleźli ciało 45-latka

Źródło:
tvn24.pl

- Jeśli pan premier Viktor Orban składał wizytę w imieniu Węgier, to i tak powiedziałbym, że jest to trudno wytłumaczalne wobec pełnoskalowej wojny, z jaką mamy do czynienia i stopnia intensywności tej wojny - mówił w "Faktach po Faktach" o wizycie Orbana w Moskwie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef BBN o zachowaniu Orbana. "Trudno wytłumaczalne"

Szef BBN o zachowaniu Orbana. "Trudno wytłumaczalne"

Źródło:
TVN24

Szef wywiadu wojskowego w Kijowie Kyryło Budanow prognozuje, że siły rosyjskie w ciągu najbliższych miesięcy spróbują zaatakować Ukrainę z północy. Rosja grozi, że wysadzi tamy w Kijowie i Kaniowie - informuje ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Podsumowujemy miniony tydzień w Ukrainie.

Rosjanie spróbują "uderzyć z północy", kontrofensywa "znacznie" oddalona

Rosjanie spróbują "uderzyć z północy", kontrofensywa "znacznie" oddalona

Źródło:
NV, Ukraińska Prawda, RBK-Ukraina, PAP, tvn24.pl

48-letni polski alpinista nie przeżył wypadku podczas wejścia na Dwie Wieże we wschodniej części Tatr Wysokich na Słowacji. O tragicznym zdarzeniu poinformowało słowackie pogotowie górskie.

Polak zginął w słowackich górach

Polak zginął w słowackich górach

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Jeden z dronów Shahed, używanych przez rosyjską armię do ataków na Ukrainę, wleciał na Białoruś w sobotę o godzinie trzeciej nad ranem i przeleciał ponad 350 kilometrów - podał niezależny kanał Biełaruski Hajun. Do przechwycenia drona poderwano śmigłowiec i myśliwiec - poinformował.

Shahed pokonał 350 kilometrów nad Białorusią

Shahed pokonał 350 kilometrów nad Białorusią

Źródło:
Biełaruski Hajun, tvn24.pl

Był doświadczonym pilotem, wylatał ponad 2000 godzin. W piątek 12 lipca major Robert Jeł zginął tragicznie w Kosakowie podczas wykonywania lotu treningowego samolotem M-346 Bielik. Przyczyny tragedii są wyjaśniane. Niespełna dwa tygodnie temu z majorem rozmawiał nasz reporter Artur Molęda.

Robert "Killer" Jeł zginął tragicznie. Bycie pilotem było spełnieniem jego marzeń

Robert "Killer" Jeł zginął tragicznie. Bycie pilotem było spełnieniem jego marzeń

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Gwałtowne burze przetoczyły się w piątek i w nocy z piątku na sobotę przez Polskę. Towarzyszący wyładowaniom silny wiatr zrywał dachy z budynków, powalał drzewa. Szczególnie niebezpiecznie było w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie), gdzie w wyniku nawałnicy porwało dach i zniszczyło elewację centrum handlowego.

Ranni, zerwane dachy, powalone drzewa. Ponad pięć tysięcy interwencji po nawałnicach

Ranni, zerwane dachy, powalone drzewa. Ponad pięć tysięcy interwencji po nawałnicach

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, PAP, TVN24

Plenerowy festiwal Audioriver w Łodzi został w piątkowy wieczór przerwany z powodu burzy. W sobotę organizatorzy poinformowali, że impreza będzie kontynuowana do niedzieli. Zaapelowali jednak, by uczestnicy na bieżąco śledzili ich komunikaty.

"Nie mieliśmy żadnego wyboru". Przerwany festiwal

"Nie mieliśmy żadnego wyboru". Przerwany festiwal

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Po matce dostała walizkę, a w niej kilka kosmetyków, zdjęć i książek. - Drobnica, do wyceny praktycznie zero złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. Mimo to na konto wchodzi komornik i zabiera dziesięć tysięcy złotych. W kolejce są następne egzekucje. - Mam już wiele nieprzespanych nocy za sobą, jestem tym okrutnie zmęczona - komentuje Maria Zapędowska, która spłaca długi po zmarłym rodzicu.

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Źródło:
tvn24.pl

Na ślubie wystąpili już Rihanna i Justin Bieber, był szklany pałac i rejs, a "najbardziej ekstrawaganckie wesele roku" jeszcze się nie skończyło - pisze "Wall Street Journal". Eksperci z branży szacują, ile to wszystko kosztowało.

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

Źródło:
"The Wall Street Journal"

40-letni mężczyzna został napadnięty na placu Konstytucji. Jak podała straż miejska, został pobity i skopany do nieprzytomności. Poszkodowanemu na pomoc ruszył strażnik.

Bili pięściami i kopali. 40-latek napadnięty w środku dnia w centrum miasta

Bili pięściami i kopali. 40-latek napadnięty w środku dnia w centrum miasta

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Księżna Kate pojawi się na niedzielnym finale Wimbledonu mężczyzn - poinformował Pałac Kensington. Będzie to jej drugie publiczne wystąpienie od czasu zdiagnozowania u niej choroby nowotworowej.

Kate będą mogły zobaczyć w niedzielę miliony ludzi. Komunikat Pałacu Kensington 

Kate będą mogły zobaczyć w niedzielę miliony ludzi. Komunikat Pałacu Kensington 

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Ratownicy odnaleźli ostatniego poszukiwanego górnika w kopalni Rydułtowy, w której w czwartek doszło do wstrząsu. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował, że mężczyzna żyje. - Jest przygotowywany do transportu na powierzchnię, jest w stanie komunikatywnym, został opatrzony przez lekarza - powiedział prezes Polskiej Grupy Górniczej, Leszek Pietraszek.

Poszukiwany górnik został odnaleziony. Mężczyzna żyje. "Jest w stanie komunikatywnym"

Poszukiwany górnik został odnaleziony. Mężczyzna żyje. "Jest w stanie komunikatywnym"

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24, TVN24

Przez dwa miesiące w roku jest tyle pracy, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Potem mają "szyje jak u żyrafy", wyglądając majowego weekendu, bo brakuje pieniędzy po zimie. Dla firm funkcjonujących w turystyce nie ma niczego pośrodku. Niektóre się zamykają, część szuka pomysłu, jak przetrwać w trakcie tak zwanego niskiego sezonu.

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Źródło:
tvn24.pl

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Źródło:
tvn24.pl
Rocznica rzezi wołyńskiej. "Co następne - inscenizacja komór gazowych i krematoriów z Auschwitz?"

Rocznica rzezi wołyńskiej. "Co następne - inscenizacja komór gazowych i krematoriów z Auschwitz?"

Źródło:
tvn24.pl, gov.pl
Premium

Sąd w Nowym Meksyku umorzył sprawę przeciwko Alecowi Baldwinowi oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins. W październiku 2021 roku została postrzelona na planie westernu "Rust". Ranny został wówczas reżyser filmu Joel Souza.

Sąd zdecydował, Alec Baldwin się rozpłakał

Sąd zdecydował, Alec Baldwin się rozpłakał

Źródło:
PAP

Sudańskie służby bezpieczeństwa nakazały wszystkim cudzoziemcom opuszczenie stolicy kraju Chartumu i jego okolic w ciągu dwóch tygodni. Powodem są nasilające się walki w mieście.

Cudzoziemcy mają dwa tygodnie, żeby wyjechać z miasta

Cudzoziemcy mają dwa tygodnie, żeby wyjechać z miasta

Źródło:
PAP

Tylko 20 procent kobiet w Polsce wykrywa wcześnie nowotwory piersi, a ta wczesna diagnostyka jest w zasadzie kluczem do wyleczenia - mówiła w TVN24 Marta Bednarek z Fundacji Rak'n'Roll. Podkreśliła, że mammografia jest jednym z badań, do których nie ma problemów z dostaniem się i jest bezpłatna. Bednarek oceniła, że wprowadzenie jej do pakietu badań medycyny pracy jest dobrym pomysłem.

Mammografia w pakiecie? "Naszym zdaniem bardzo dobry pomysł"

Mammografia w pakiecie? "Naszym zdaniem bardzo dobry pomysł"

Źródło:
TVN24

Wokół sztucznej inteligencji powstaje bańka inwestycyjna, która może zakończyć się katastrofą. Tak jak bańka internetowa z początku wieku - uważa analityk James Ferguson.

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Źródło:
Fortune

"Doppelgänger. Sobowtór", "Godzilla i Kong: Nowe imperium" czy "Król Zanzibaru" - to tylko kilka tytułów, jakie w ostatnich dniach dodano do biblioteki platformy streamingowej Max. Wśród nowości znalazły się także cenione komedie, dramaty i wciągające dokumenty. Co warto obejrzeć?  

Nowości na Max. Kinowe hity i komedie w gwiazdorskiej obsadzie

Nowości na Max. Kinowe hity i komedie w gwiazdorskiej obsadzie

Źródło:
tvn24.pl