Świat

Węgrzy zagrażają Słowacji. Ustawą

Świat


Parlament Węgier znowelizował w środę ustawę o obywatelstwie, ułatwiając jego uzyskanie ponad 2 mln Węgrów mieszkającym w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowemu prawu zdecydowanie sprzeciwiają się Słowacy.

Nowelizacja - którą przyjęto 344 głowami za, przy trzech przeciwnych i pięciu wstrzymujących się - pozwoli osobom narodowości węgierskiej ubiegać się o obywatelstwo bez konieczności mieszkania na Węgrzech, jeśli mają węgierskich przodków i mówią po węgiersku.

Jeśli obywatel Republiki Słowackiej wykona ruch w kierunku dobrowolnego przyjęcia obywatelstwa innego państwa, wówczas poprzez przyjęcie obywatelstwa innego państwa straci obywatelstwo słowackie. premier Słowacji Robert Fico

Nieproporcjonalna reakcja

Zdaniem analityków węgierskich, niewiele osób wystąpi o obywatelstwo węgierskie na Słowacji, gdyż będą obawiać się "zdecydowanej reakcji" zapowiedzianej przez władze tego kraju. Według Petera Krako, analityka z firmy analityczno-konsultingowej Political Capital w Budapeszcie, słowacka reakcja może być ostra. Jak dodaje, relacje dwustronne będą zależeć od składu nowego rządu słowackiego (po wyborach z 12 czerwca), a ten może nawet potrzebować węgierskich partii do koalicji.

Jak podkreśla prasa węgierska, przyjęta nowelizacja nie daje nowym obywatelom prawa do udziału w wyborach, jak również do korzystania ze świadczeń socjalnych i otrzymywania emerytury na Węgrzech.

Pół miliona obywateli mniej?

Ustawa już wcześniej wywołała zaniepokojenie państw sąsiednich o licznej mniejszości węgierskiej, a zwłaszcza Słowacji. Premier tego kraju Robert Fico powiedział, że "jeśli Węgry przyjmą to prawo, Słowacja uzna je za zagrożenie dla bezpieczeństwa".

- Jeśli obywatel Republiki Słowackiej wykona ruch w kierunku dobrowolnego przyjęcia obywatelstwa innego państwa, wówczas poprzez przyjęcie obywatelstwa innego państwa straci obywatelstwo słowackie - zagroził słowacki premier.

Zapowiadał wtedy, że słowacka Rada Narodowa (jednoizbowy parlament) poczeka na nowelizację węgierskiej ustawy o obywatelstwie. Wtedy parlament Słowacji miałby w przyspieszonym trybie zmienić ustawę o obywatelstwie zgodnie z rządowym projektem w tej sprawie.

Obecne słowackie przepisy nie honorują instytucji podwójnego obywatelstwa, ale posiadanie obywatelstwa innego państwa nie jest zakazane. Na liczącej łącznie 5,5 mln mieszkańców Słowacji mniejszość węgierska to ponad pół miliona osób (ok. 10 proc. obywateli).

Węgrzy poza granicą

Węgrzy znaleźli się w granicach państw ościennych na skutek Traktatu z Trianon z 1920 roku. Państwo węgierskie utraciło wówczas dwie trzecie swego terytorium. Najwięcej Węgrów mieszka w Rumunii (co najmniej milion) i na Słowacji. Węgrzy mieszkają również w Serbii, na Ukrainie, w Chorwacji i w Austrii.

Projekt nowelizacji złożyła centroprawicowa partia Fidesz, która uzyskała w kwietniowych wyborach konstytucyjną większość mandatów w parlamencie.

Źródło: PAP