TVN24 | Świat

Unijni przywódcy podpisali deklarację w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy

TVN24 | Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

Wspólna deklaracja w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy została podpisana przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, premiera sprawującego unijną prezydencję Portugalii Antonio Costę i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. - Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich obywateli Unii i naszego społeczeństwa obywatelskiego do kształtowania przyszłości Europy - powiedział Sassoli.

Akt Konferencji o Przyszłości Europy - jak podał Parlament Europejski - rozpocznie serię debat i dyskusji mających umożliwić mieszkańcom każdego zakątka Europy podzielenie się pomysłami, które pomogą kształtować przyszłość Unii Europejskiej.

- Dziś rozpoczyna się nowa era dla Unii Europejskiej i dla wszystkich obywateli Europy - stwierdził przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

- Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich obywateli Unii i naszego społeczeństwa obywatelskiego do kształtowania przyszłości Europy. Będzie wspólnym projektem na rzecz funkcjonalnej demokracji europejskiej. Apelujemy, aby każdy zabrał głos, by przyczynić się do budowy przyszłości Europy, do budowy twojej Europy - dodał.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Wspólnie zbudujemy sprawiedliwą, zieloną i cyfrową przyszłość dla Europy"

Premier Portugalii Antonio Costa zaznaczył, że zwołanie konferencji w sprawie przyszłości Europy jest sygnałem zaufania i nadziei na przyszłość, jaki Unia Europejska wysyła Europejczykom. - Ufamy, że uda nam się przezwyciężyć pandemię i kryzys. Mamy nadzieję, że wspólnie zbudujemy sprawiedliwą, zieloną i cyfrową przyszłość dla Europy - dodał.

- Zapraszamy dziś wszystkich Europejczyków do zabrania głosu. Aby powiedzieć, w jakiej Europie chcą żyć, jaką Europę chcą kształtować i łączyć siły, aby pomóc nam w jej budowaniu. Oczekiwania obywateli są jasne: chcą zabrać głos na temat przyszłości Europy w sprawach, które mają wpływ na ich życie. Nasza obietnica jest równie jasna: wysłuchamy ich. A następnie będziemy działać - powiedziała przewodnicząca von der Leyen.

"Nowe publiczne forum dla otwartej, przejrzystej debaty z Europejczykami"

Parlament Europejski podkreśla, że celem konferencji jest przyznanie obywatelom większej roli w kształtowaniu polityki i ambicji UE oraz zwiększanie odporności Unii na kryzysy, zarówno gospodarcze, jak i zdrowotne. "Stworzy ona [konferencja - przyp. red.] nowe publiczne forum dla otwartej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, przejrzystej i zorganizowanej debaty z Europejczykami na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie i mają wpływ na ich codzienne życie" - czytamy w komunikacie.

Wspólna deklaracja zawiera wykaz możliwych tematów konferencji. Są wśród nich zdrowie, zmiana klimatu, sprawiedliwość społeczna, transformacja cyfrowa, rola Unii na świecie oraz sposoby wzmocnienia procesów demokratycznych rządzących UE.

Konferencja podlega trzem instytucjom – reprezentowanym przez ich przewodniczących - odgrywającym wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu i pełniącym rolę wspólnego przewodnictwa. Wkrótce powołany zostanie zarząd, reprezentujący w równym stopniu te trzy instytucje, a parlamenty narodowe będą miały status obserwatora. Zarząd będzie nadzorować prace konferencji i przygotowywać jej posiedzenia plenarne.

We wspólnej deklaracji określono zakres, strukturę, cele i zasady konferencji. Przygotowuje ona wydarzenia kierowane przez obywateli, które mają być organizowane wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi stronami na wszystkich szczeblach, z parlamentami krajowymi i regionalnymi włącznie oraz Komitetem Regionów, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, partnerami społecznymi i środowiskiem akademickim.

Autor:asty//now

Źródło: PAP