TVN24 | Świat

Konferencja wiceprzewodniczącej KE i unijnego komisarza sprawiedliwości w sprawie praworządności

TVN24 | Świat

Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24
Unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders o raporcie w sprawie praworządności
Unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders o raporcie w sprawie praworządności
wideo 2/3
Unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders o raporcie w sprawie praworządności

W Brukseli odbyła się konferencja prasowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej i unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa, podczas której zaprezentowano coroczny raport dotyczący praworządności w wymiarze sprawiedliwości oraz wolności i pluralizmu mediów. Jej przebieg relacjonowaliśmy w tvn24.pl.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w ubiegły czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii. W ogłoszonym wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

W ubiegłą środę natomiast wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta podjęła decyzję o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w innej sprawie (C-204/21) w postaci "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

We wtorek odbyła się konferencja prasowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej i unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa, podczas którego zaprezentowano coroczny raport dotyczący praworządności w wymiarze sprawiedliwości oraz wolności i pluralizmu mediów.

Tak relacjonowaliśmy konferencję w tvn24.pl:

i

Relacja odświeża się automatycznie

 • 16:19

  Dziękujemy za uwagę, spokojnego popołudnia.

 • 16:19

  Zakończyła się konferencja prasowa dotycząca raportu Komisji Europejskiej o stanie praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • 16:15

  Reynders: Widzimy zwiększenie cyfryzacji wymiarów sprawiedliwości w państwach członkowskich.

 • 16:13

  Pada pytanie o działanie wymiaru sprawiedliwości w Portugalii.

 • 16:12

  Reynders: Widzieliśmy, co zdecydował TK w Polsce, ale musimy mieć jasne potwierdzenie ze strony władz polskich. Na tej podstawie zobaczymy, jakie mogą być konsekwencje.

 • 16:10

  Jourova: Myślę, że jasno mówimy, że państwa członkowskie nie mogą sobie wybierać, co im się podoba z projektu Europa. Będziemy oczekiwali odpowiedzi do połowy sierpnia.

 • 16:08

  Pada kolejne pytanie o Fundusz Odbudowy w kontekście wyroków TK i TSUE dotyczących Polski.

 • 16:08

  Reynders: Wysłałem pismo do Polski dzisiaj po kolegium komisarzy.

 • 16:07

  Jourova: Jeśli chodzi o ewentualne sankcje, to będzie zależało od TSUE. Mam w dalszym ciągu nadzieję, że do 16 sierpnia dostaniemy odpowiedź. Zawsze wierzę w pozytywny wynik.

 • 16:06

  Padają kolejne pytania od europejskich dziennikarzy o sytuację w Polsce.

 • 16:05

  Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek na Twitterze o wysłaniu do władz Polski pisma z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonywana jest decyzja o środkach tymczasowych oraz niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej.

 • 16:00

  Jourova: W sprawie Węgier sytuacja jest podobna do Polski, jeśli chodzi o negocjacje w sprawie Funduszu Odbudowy.

 • 15:57

  Reynders: Kwestia katalońska to sprawa wewnętrzna Hiszpanii. Ozczywiście obserwujemy różne procesy, ale nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja.

 • 15:56

  Jourova: Ważne jest, aby rada nie była postrzegana jako podlegająca naciskom politycznym.

 • 15:55

  Jourova: Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z problemu.

 • 15:54

  Pada pytanie o radę sądownictwa w Hiszpanii.

 • 15:54

  Reynders mówi o piśmie skierowanym do polskiego rządu w sprawie środków tymczasowych nałożonych przez TSUE: W zależności od odpowiedzi rządu, zdecydujemy, jakie będą kolejne kroki. Nie można podważać decyzji TSUE, jeśli tak będzie, będziemy prosić o sankcje finansowe.

 • 15:52

  Reynders: Komisja Europejska kieruje do Polski list, aby wycofał wniosek premiera do TK w sprawie wyższości prawa unijnego nad polskimi. Zobaczymy, jaka będzie decyzja TK na początku sierpnia.

 • 15:51

  Reynders: Staramy się, aby wszystkie państwa członkowskie wdrożyły rekomendacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

 • 15:50

  Jourova: Reforma wymiaru sprawiedliwości atakuje niezależność sędziów w Polsce.

 • 15:49

  Jourova: Jeśli chodzi o wyrok TK, problemy z trybunałem odgrywają też znaczącą rolę.

 • 15:49

  Jourova: Dyskusja trwa, nie mogę przewidywać, czy i kiedy negocjacje się zakończą. Nie ma bezpośredniego powiązania pomiędzy tym, co dzieje się z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, a tymi negocjacjami.

 • 15:47

  Jourova: Negocjacje trwają. Negocjatorzy KE są w bliskim dialogu z polskimi przedstawicielami. Ze strony KE są te same wymogi wobec wszystkich państw członkowskich, które chcą skorzystać z Funduszu Odbudowy.

 • 15:46

  Drugie pytanie dotyczy wyroków TK i TSUE z zeszłego tygodnia.

 • 15:46

  Pada pytanie od polskiego dziennikarza Tomasza Bieleckiego. Czy uważacie, że obecna sytuacja w Polsce jest przeszkodą do przyjęcia Funduszu Odbudowy?

 • 15:45

  Reynders: Bułgaria przygotowała plan działania, a teraz będziemy rozmawiać o jego wdrożeniu.

 • 15:43

  Pada pytanie o kwestie ujęte w raporcie dotyczące Bułgarii.

 • 15:42

  Reynders: Prosimy władze słoweńskie, aby zapewniły finansowanie agencji prasowej.

 • 15:41

  Reynerds: Musimy opracować zestaw środków, aby KE mogła przygotować strategię antykorupcyjną.

 • 15:38

  Zaczynają się pytania od dziennikarzy.

 • 15:37

  Reynerds: Mam nadzieję, że kwestia rozwinie się pozytywnie, ale jeśli nie, to wykorzystamy wszystkie środki, by powstrzymać negatywne zmiany w państwach członkowskich.

 • 15:37

  Reynders: Będziemy kierować się tu kwestią prymatu prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • 15:35

  Reynders: Zwracamy się do władz polskich, aby szanowały decyzję TSUE, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz zastosowanie środków tymczasowych do zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej. Polska ma miesiąc na odpowiedź, musi szanować decyzję TSUE.

 • 15:35

  Reynders: Jesteśmy gotowi do wykorzystania wszystkich narzędzi, które mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o przypadki naruszania wskazane w naszym raporcie.

 • 15:34

  Reynders: Wszczęliśmy szereg postępowań w zakresie naruszeń przed TSUE.

 • 15:33

  Reynders: W raporcie znajdą państwo bardzo ważną część dotyczącą prymatu prawa unijnego i chronienia wyłącznej kompetencji TSUE, jeśli chodzi o interpretację prawa unijnego.

 • 15:32

  Reynerds: Regulatorzy rynku mediów muszą zapewnić pluralizm.

 • 15:31

  Reynders: Wykorzystywanie mechanizmów szpiegowskich w krajach UE jest nie do przyjęcia.

 • 15:29

  Reynders: Chcemy zwiększyść ilość środków na walkę z korupcją.

 • 15:29

  Reynders: Bardzo ważne jest, aby działać dalej, mając na celu zwiększanie efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 • 15:28

  Reynders: Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będę miał okazję porozmawiać ze wszystkimi ministrami sprawiedliwości państw członkowskich.

 • 15:27

  Reynders: Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości - mamy szereg wątpliwości. Wobec niektórych państw członkowskich wykorzystywaliśmy wszystkie możliwe środki, jakie mieliśmy do dyspozycji.

 • 15:26

  Reynders: Teraz skupiamy się na ostatnich wydarzeniach, być może wyjaśnimy nasze reakcje. Opisywaliśmy to już w zeszłych miesiącach. W odniesieniu do pierwszego raportu teraz możemy lepiej oceniać sytuację.

 • 15:24

  Reynders: Debata toczy się także na forum Parlamentu Europejskiego. Chciałbym zaapelować o zwołanie posiedzenia, które będzie poświęcone analizie wniosków z naszego raportu.

 • 15:23

  Reynders: Debata, która toczyła się w państwach członkowskich, była bardzo żarliwa. Musimy pamiętać, że praworządność stoi u podstaw Unii Europejskiej.

 • 15:21

  Głos zabiera unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynerds.

 • 15:21

  Jourova: Jesteśmy przekonani, że lepiej jest zapobiegać niż naprawiać. Ten raport poświęcony praworządności jest bardzo przydatnym narzędziem prewencji.

 • 15:20

  Jourova: Chcemy promować bezpieczeństwo dziennikarstwa oraz prawo do poszukiwania prawdy.

 • 15:19

  Wiceprzewodnicząca KE mówi o zamachu na holenderskiego dziennikarza Petera R. de Vriesa.

 • 15:19

  Jourova: Państwa członkowskie raportują coraz większą liczbę zagrożeń wobec mediów.

 • 15:18

  Jourova: Komisja Europejska zdecydowała się dziś upoważnić komisarza Reyndersa do użycia środków mających skłonić Rzeczpospolitą Polską do zastosowania się do decyzji i wyroku TSUE. Wysłaliśmy w tej sprawie list

 • 15:18

  Jourova: KE kieruje do Polski list z pytaniem, czy i jak zamierza zastosować się do środków tymczasowych TSUE. Polska ma czas do 16 sierpnia, po tym czasie KE będzie wnioskować o nałożenie kar finansowych.

 • 15:16

  Jourova: Praworządność i wolność mediów jest podstawą, na której oparta jest Unia Europejska.

 • 15:14

  Jourova mówi o stanie praworządności w państwach Unii Europejskiej.

 • 15:08

  Konferencja się rozpoczyna, głos zabiera Vera Jourova.

 • 15:06

  Wcześniej na Twitterze Vera Jourova napisała: "Debata na temat #RuleOfLaw w UE jest potrzebna. Dlatego też przedstawiamy dziś nasz coroczny raport #RuleOfLaw obejmujący wymiar sprawiedliwości, mechanizmy antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów oraz inne instytucjonalne mechanizmy kontroli".

 • 15:05

  Dzień dobry, zapraszamy na relację z konferencji prasowej wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej i unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

Wcześniej na Twitterze Jourova napisała: "Debata na temat #RuleOfLaw w UE jest potrzebna. Dlatego też przedstawiamy dziś nasz coroczny raport #RuleOfLaw obejmujący wymiar sprawiedliwości, mechanizmy antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów oraz inne instytucjonalne mechanizmy kontroli".

CZYTAJ TAKŻE: Wiceszefowa KE: uważnie śledzimy sytuację związaną z TVN24

"Zastanawiamy się nad możliwymi reakcjami"

O ostatnich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ewentualnych kolejnych krokach Komisji Europejskiej, a także o decyzji TSUE w sprawie "stref wolnych od LGBT" i sytuacji mediów w Unii Europejskiej w rozmowie z korespondentem TVN24 Maciejem Sokołowskim mówił w ubiegły czwartek unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders. - Zastanawiamy się nad możliwymi reakcjami w zakresie potwierdzenia nadrzędności prawa unijnego i kompetencji TSUE - komentował.

CZYTAJ WIĘCEJ: Unijny komisarz sprawiedliwości o Polsce: Analizujemy wszystkie możliwości reakcji. Najpierw będzie prośba

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości