TSUE oddalił skargę Węgier. Chodzi o artykuł 7 i głosowanie w europarlamencie

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w czwartek skargę Węgier. Chodziło o głosowanie w Parlamencie Europejskim w 2018 roku, które doprowadziło do wszczęcia wobec Węgier procedury z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej.

12 września 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia. Akt ten spowodował wszczęcie procedury przewidzianej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, mogącej prowadzić do zawieszenia określonych praw wynikających z przynależności państwa do Unii.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

TSUE oddalił skargę Węgier

Władze Węgier stoją na stanowisku, że przy obliczaniu oddanych głosów Parlament powinien był uwzględnić wstrzymujących się od głosu. Węgierski rząd wniósł do TSUE skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności tej rezolucji. Trybunał w czwartek oddalił tę skargę. Orzekł, że do celów ustalenia, czy została uzyskana większość dwóch trzecich oddanych w tym głosowaniu głosów, nie jest konieczne uwzględnianie wstrzymujących się parlamentarzystów. Trybunał ocenił, że pojęcie "oddanych głosów" nie zostało odrębnie zdefiniowane w traktatach oraz że to pojęcie "należy interpretować zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym". "Pojęcie to w swym zwykłym znaczeniu obejmuje jedynie wyrażenie głosu 'za' lub 'przeciw'. Wstrzymania się od głosu, które należy rozumieć jako odmowę zajęcia stanowiska, nie można utożsamiać z 'oddanym głosem'" - stwierdził Trybunał.

Trybunał orzekł, że wykluczenie wstrzymujących się od głosu przy obliczaniu oddanych głosów nie jest sprzeczne ani z zasadą demokracji, ani z zasadą równego traktowania. TSUE zwrócił uwagę, że parlamentarzyści, którzy podczas głosowania wstrzymali się od głosu działali w pełni świadomie, gdyż zostali oni uprzednio poinformowani o tym, że wstrzymujący się od głosu nie zostaną uwzględni przy obliczaniu oddanych głosów.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TSUE

Pozostałe wiadomości