Świat

Chcesz być dziennikarzem? Ryzykujesz życiem...

Świat

sxc.huDziennikarz to zawód podwyższonego ryzyka

Wielu marzy by uprawiać ten zawód. Bycie dziennikarzem to z pewnością pasjonujące zajęcie, jednak nie pozbawione ogromnego ryzyka. W ostatnim półroczu na świecie zostało zabitych 28 dziennikarzy.

Jak wynika z raportu ogłoszonego przez Światowe Stowarzyszenie Wydawców Gazet (WAN), najwięcej ryzykują ci, którzy zdecydują się na pracę w Iraku. Kraj ten pozostaje najniebezpieczniejszym miejscem dla przedstawicieli świata mediów. Ośmiu dziennikarzy poniosło tam śmierć w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Na dalszych miejscach plasują się Ameryka Łacińska oraz Pakistan, gdzie zamordowano po czterech dziennikarzy, trzech zginęło na Sri Lance. Niechlubny wynik przysługuje również Azji, gdzie zabitych zostało w ciągu ostatniego półrocza 11 dziennikarzy. Afganistan, Indie, Nepal i Filipiny - każde z tych państw ma na swoim koncie śmierć jednego dziennikarza.

Wolność prasy zagrożona

Półroczny raport opublikowany w przeddzień Światowego Kongresu Gazet i Światowego Forum Wydawców, rozpoczynającego się w niedzielę w Goeteborgu, stwierdza, że "wolność prasy jest wszędzie bardzo poważnie zagrożona". Dziennikarze giną "w strefach konfliktów" i są zabijani w celu zastraszenia niezależnych mediów i opozycji.

Wolności prasy zagrażają gangi skorumpowanych urzędników i funkcjonariuszy w Ameryce Łacińskiej, reżimy autokratyczne na Bliskim Wschodzie, konflikty w Afryce, wrogie rządy w Azji, niebezpieczeństwo śmierci i prześladowań sądowych w Azji Środkowej i Europie Raport WAN

Brak szacunku dla zawodu dziennikarza

Jak wynika z raportu, ograniczenie wolności prasy objawia się w bardzo różny sposób, w zależności od kraju. Do najczęstszych przewinień, do jakich dochodzi wobec dziennikarzy należy całkowity brak szacunku wobec przedstawicieli tego zawodu, ograniczenia dziennikarskiej niezależności, aresztowania niewygodnych dla władzy dziennikarzy, zastraszanie oraz nakładanie potężnych kar.

WAN promuje wolność prasy oraz broni jej interesów zawodowych i ekonomicznych na całym świecie. Reprezentuje 18.000 tytułów i skupia 77 krajowych stowarzyszeń wydawców gazet, przedsiębiorstw prasowych oraz indywidualnie redaktorów naczelnych pism ze 102 krajów, a także 12 agencji prasowych i 11 regionalnych i międzynarodowych stowarzyszeń reprezentujących media.

W kongresie, który obraduje od niedzieli do środy w Goeteborgu, weźmie udział 1.800 uczestników ze 113 krajów.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu