Ryszard Tadeusiewicz

Programy

Ryszard Tadeusiewicz

Ryszard Tadeusiewicz - polski automatyk, prof. dr hab. inż., trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek wielu organizacji krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (członek honorowy).