Zmiany na podium, za nim Tusk i Morawiecki ex aequo. Nowy ranking zaufania do polityków

Źródło:
PAP
Hołownia: nie krzyczcie jak wymieniam uprzejmości z Prezesem Rady Ministrów
Hołownia: nie krzyczcie jak wymieniam uprzejmości z Prezesem Rady MinistrówTVN24
wideo 2/6
Hołownia: nie krzyczcie jak wymieniam uprzejmości z Prezesem Rady MinistrówTVN24

Który polityk cieszy się największym zaufaniem Polaków? W listopadowym badaniu CBOS ankietowani wskazali na marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy lider tej klasyfikacji prezydent Andrzej Duda. Na trzecie miejsce awansował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Za podium znalazł się Rafał Trzaskowski.

Spośród uwzględnionych w badaniu polityków największym zaufaniem cieszy się obecnie lider Polski 2050 i nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ufa mu ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc.). To wynik o 12 punktów procentowych wyższy niż zanotowany w pierwszej dekadzie października, tuż przed wyborami. Mniej osób niż dotychczas wyraża również obecnie w stosunku do Hołowni nieufność (27 proc., spadek o 8 punktów procentowych).

Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider tej klasyfikacji prezydent Andrzej Duda. Tak jak przed wyborami zaufanie do głowy państwa deklaruje 51 proc. ankietowanych. Zaufania do prezydenta nie ma 38 proc. respondentów, nieznacznie mniej niż przed wyborami (spadek o 1 punkt procentowy).

W listopadzie na trzecie miejsce rankingu społecznego zaufania awansował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefowi ludowców ufa 48 proc. ankietowanych, o 13 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym miesiącu. Jednocześnie do jednej piątej zmalał odsetek respondentów wyrażających w stosunku do tego polityka nieufność – nie ufa mu 21 proc. ankietowanych, o 7 punktów procentowych mniej niż w październiku.

Czwarte miejsce w listopadowym rankingu CBOS przypadło wiceprzewodniczącemu PO, prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu. Zaufanie do niego deklaruje 45 proc. badanych. Blisko dwie piąte wyraża w stosunku do tego polityka nieufność (37 proc.). W porównaniu z październikiem odsetek darzących go zaufaniem wzrósł o 3 punkty procentowe, równocześnie w takim samym stopniu ubyło deklarujących wobec niego nieufność (spadek o 3 punkty).

Tusk i Morawiecki ex aequo

Na piątej pozycji rankingu, z zaufaniem dwóch piątych ankietowanych, lokują się ex aequo obecny premier Mateusz Morawiecki, a także lider Platformy Obywatelskiej, kandydat na premiera Donald Tusk. Każdemu z tych polityków ufa 40 proc. ankietowanych. Jednak w obu przypadkach przeważającym nastawieniem pozostaje nieufność. Morawickiemu nie ufa ponad połowa badanych (51 proc.), zaś Tuskowi nieco mniej (46 proc.).

W porównaniu z ubiegłym miesiącem notowania Morawieckiego praktycznie się nie zmieniły, ufa mu tyle samo osób, co w październiku, zaś minimalnie wzrosła (o 2 punkty procentowe) liczba deklarujących brak zaufania. Natomiast w przypadku Tuska jego oceny w zestawieniu z październikiem wyraźnie się poprawiły. W porównaniu z ostatnim pomiarem przed wyborami zaufanie do lidera KO wzrosło aż o 7 punktów procentowych, niemal równie znacząco zmniejszyła się grupa badanych, którzy mu nie ufają (spadek o 6 punktów).

Zaufanie do polityków - badanie CBOS z listopadaPAP/Maciej Zieliński

Zaufaniem nieco ponad jednej trzeciej ankietowanych cieszy się szef MON Mariusz Błaszczak (35 proc.), więcej osób niż poprzednio deklaruje w stosunku do niego nieufność (40 proc., wzrost o 3 punkty procentowe).

Przeważające oceny negatywne u Witek, Kaczyńskiego i Ziobry

Nieco mniejszym zaufaniem cieszy się była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ufa jej 33 proc. ankietowanych, tyle samo co w październiku. Również w jej ocenach przeważają noty negatywne. Byłej marszałek Sejmu nie ufa 37 proc. dorosłych Polaków, nieznacznie więcej niż przed miesiącem (wzrost o 2 punkty procentowe – różnica w granicach błędu pomiaru).

Zaufaniem co trzeciego z badanych cieszy się obecnie prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu, w porównaniu z październikowym sondażem, ubyło nieco sympatyków (33 proc. deklaracji zaufania, spadek o 3 punkty procentowe).

CBOS wskazuje, że "dominującym nastawieniem wobec lidera Zjednoczonej Prawicy niezmiennie pozostaje nieufność". Kaczyńskiemu nie ufa obecnie ponad połowa ankietowanych (56 proc.), nieznacznie więcej niż w październiku (wzrost o 1 punkt procentowy).

W listopadzie, podobnie jak w październiku, zaufanie do byłego już ministra sprawiedliwości, lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry zadeklarowała niespełna jedna trzecia ankietowanych (32 proc.). Jednocześnie ponad połowa badanych, nieco więcej niż w zeszłym miesiącu, wyraziła wobec niego nieufność (55 proc., wzrost o 3 punkty procentowe).

Po wyborach większość liderów opozycji zyskała

Na podobnym poziomie – około jednej trzeciej wskazań – kształtuje się obecnie zaufanie do współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Zaufaniem obdarza go 31 proc. respondentów, jednak niemal taki sam odsetek deklaruje nieufność (30 proc.).

Czarzasty, podobnie jak większość liderów opozycji, uzyskał w tym miesiącu znacznie lepsze notowania niż w okresie przedwyborczym. W porównaniu z sierpniem, kiedy ostatnio badano stosunek do tego polityka, odsetek deklaracji zaufania wzrósł o 9 punktów procentowych. Choć negatywne oceny Czarzastego utrzymały się na dotychczasowym poziomie, to jednak przeszedł on z grona polityków postrzeganych wyraźnie negatywnie do grupy polityków odbieranych ambiwalentnie, podobnie często spotykających się z zaufaniem, co z nieufnością ankietowanych.

Nieco lepsze od dotychczasowych są aktualne notowania marszałka Senatu poprzedniej kadencji Tomasza Grodzkiego. Zaufanie do tego polityka deklaruje obecnie 28 proc. ankietowanych, nieznacznie więcej niż w październiku (wzrost o 2 punkty procentowe). Z drugiej strony, jego osoba rzadziej niż przed miesiącem budzi negatywne emocje: nieufność w stosunku do Grodzkiego deklaruje obecnie 31 proc. ankietowanych, o 4 punkty mniej niż poprzednio.

Większość badanych nie ufa Czarnkowi, Sasinowi, Kamińskiemu, Mentzenowi, Telusowi

Co czwarty ankietowany (25 proc.) ma zaufanie do byłego ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka. Nieufność w przypadku tego polityka ponad dwukrotnie przeważa nad zaufaniem (52 proc., o 4 punkty procentowe więcej niż w październiku).

Zdecydowanie niekorzystnie wypada również bilans ocen wicepremiera i ministra aktywów państwowych w dotychczasowym rządzie Jacka Sasina. Od października jego notowania praktycznie nie zmieniły się, zaufanie do niego ma 24 proc. ankietowanych, a prawie dwukrotnie więcej osób mu nie ufa (47 proc. deklaracji nieufności).

Nieufność przeważa również w społecznych ocenach byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Pozytywnie postrzega go nieco ponad jedna piąta badanych (22 proc.), więcej osób (35 proc.) deklaruje wobec tego polityka nieufność.

Jak napisano w komunikacie CBOS, "ostatnie, powyborcze tygodnie nie sprzyjały korzystnym ocenom Mariusza Kamińskiego, nieco zmalał odsetek badanych mających do niego zaufanie (spadek o 3 punkty procentowe), jednocześnie przybyło tych, którzy mu nie ufają (wzrost o 4 punkty)". Dla relatywnie sporej części badanych dotychczasowy szef MSWiA, koordynator służb specjalnych ciągle pozostaje postacią anonimową, jego nazwisko i wizerunek nic nie mówią więcej niż co czwartemu z respondentów (28 proc. deklaracji nieznajomości).

Z sondażu wynika, że "wybory tylko w niewielkim stopniu poprawiły społeczny odbiór Sławomira Mentzena, obecnie ufa mu 18 proc. ankietowanych, o 4 punkty procentowe więcej niż w październiku". "Nadal dominującym nastawieniem wobec tego polityka pozostaje nieufność, nie ufa mu 37 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Zatem deklaracje nieufności ponad dwukrotnie przeważają nad głosami zaufania" - podano.

Natomiast gorsze niż w październiku są oceny dotychczasowego szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. Obecnie zaufaniem obdarza go 18 proc. ankietowanych, o 5 punktów procentowych mniej niż przed wyborami. Nieznacznie większy odsetek respondentów mu nie ufa (21 proc., wzrost o 1 punkt). Telusa nie zna prawie połowa badanych (47 proc.).

CZYTAJ TAKŻE O KWIETNIOWYM BADANIU ZAUFANIA

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 listopada 2023 roku na próbie liczącej 1072 osoby (w tym: 59,9 proc. metodą CAPI, 24,2 proc. – CATI i 16,0 proc. – CAWI).

Autorka/Autor:akw/ft

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości

We wtorek policja w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) została poinformowana, że w okolicy jeziora Kierwik spadło coś, co przypominało balon meteorologiczny. - Na obiekt natrafił jeden z mieszkańców, który początkowo nie alarmował służb. Zdecydował się nas zawiadomić dopiero po tym, jak usłyszał wiadomości o innym, podobnym obiekcie znalezionym na terenie województwa - przekazuje sierżant Emilia Pławska z komendy powiatowej w Szczytnie.

Kolejny obiekt przypominający balon spadł na ziemię. Policja: powiadomiliśmy wojsko

Kolejny obiekt przypominający balon spadł na ziemię. Policja: powiadomiliśmy wojsko

Źródło:
tvn24.pl

We wtorek na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim doszło do wypadku z udziałem dwóch żołnierzy. - Najechał na nich pojazd gąsienicowy. Niestety, w wyniku wypadku jeden z poszkodowanych zmarł. Drugi był reanimowany i śmigłowcem został przetransportowany do szpitala - przekazuje major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. 

Wypadek na poligonie w Drawsku. Jeden żołnierz nie żyje, drugi w "stanie bezpośredniego zagrożenia życia"

Wypadek na poligonie w Drawsku. Jeden żołnierz nie żyje, drugi w "stanie bezpośredniego zagrożenia życia"

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl/PAP

Marzec w tym roku może okazać się zdecydowanie mniej wiosenny niż luty. Modele meteorologiczne wskazują, że nad Europę zawitają zatoki chłodu, jednak wciąż nie są zgodne co do tego, z jak dramatycznym spadkiem temperatury będziemy mieli do czynienia. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek sprawdziła, jak rysują się prognozy na kolejne tygodnie.

Powtórki z lutego nie będzie. W marcu jeszcze liźnie nas jęzor zimna

Powtórki z lutego nie będzie. W marcu jeszcze liźnie nas jęzor zimna

Źródło:
tvnmeteo.pl

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wyborach na prezydenta RP mógłby liczyć na 30,8 procent głosów, były premier Mateusz Morawiecki na 25,9 procent, a na marszałka Sejmu Szymona Hołownię zagłosowałoby 23,1 procent ankietowanych - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego przez United Surveys.

Zmiana na stanowisku lidera w wyścigu o fotel prezydencki. Sondaż

Zmiana na stanowisku lidera w wyścigu o fotel prezydencki. Sondaż

Źródło:
PAP

Rząd w najbliższych dniach ma rozstrzygnąć, jakie zmiany wprowadzić w składce zdrowotnej, by utrzymać poziom wydatków i ulżyć przedsiębiorcom. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to wprowadzenie składki ryczałtowej, ale z kilkoma progami - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Szykują się zmiany w składce zdrowotnej. "Najbardziej prawdopodobny wariant"

Szykują się zmiany w składce zdrowotnej. "Najbardziej prawdopodobny wariant"

Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna"

Gdy "biały miś" z Krupówek zażądał od aktorki opłaty za to, że znalazł się w kadrze jej nagrania, w sieci znów zrobiło się głośno o przebierańcach oferujących swoje usługi w tej części Zakopanego. Okazuje się, że mimo istnienia parku kulturowego, ta praktyka jest legalna – pod jednym warunkiem.

"Zbiórki charytatywne" przebierańców z Krupówek. Nie dotyczy to "białego misia"

"Zbiórki charytatywne" przebierańców z Krupówek. Nie dotyczy to "białego misia"

Źródło:
PAP

Siedem miesięcy zajęło prokuraturze wszczęcie śledztwa w sprawie willi plus - mówił w TVN24 Piotr Szostak, jeden z współautorów cyklu o ministerialnych dotacjach. - Najwidoczniej prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry nie mogła tej sprawy wyjaśnić i dopiero teraz stało się to możliwe - powiedział.

Sprawa, której "najwyraźniej za czasów Ziobry prokuratura nie mogła wyjaśnić"

Sprawa, której "najwyraźniej za czasów Ziobry prokuratura nie mogła wyjaśnić"

Źródło:
TVN24

Pracownicy jednej z sortowni odpadów w Lublinie znaleźli płód dziecka. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji. 

W sortowni odpadów znaleźli płód dziecka. Policja szuka matki

W sortowni odpadów znaleźli płód dziecka. Policja szuka matki

Źródło:
tvn24.pl

Maszyniści pociągu, który rozbił się w południowych Indiach, "byli rozproszeni, bo oglądali mecz krykieta na telefonie" - poinformował indyjski minister do spraw kolei, cytowany przez BBC. W katastrofie, do której doszło w październiku ub. roku zginęło 14 osób.

Maszyniści "byli rozproszeni, bo oglądali mecz na telefonie". W katastrofie zginęło 14 osób

Maszyniści "byli rozproszeni, bo oglądali mecz na telefonie". W katastrofie zginęło 14 osób

Źródło:
BBC

Ewa Z. została zatrzymana przez policję i usłyszała prokuratorskie zarzuty. Dyrektorka poznańskiego zoo jest podejrzana o działania na szkodę miasta poprzez wykorzystanie swojej funkcji i nadużycie uprawień, a także pokrzywdzenia wierzycieli oraz nakłonienia świadka do złożenia fałszywych zeznań. Z. została zawieszona w pełnieniu funkcji dyrektorki i ma zakaz wstępu na teren ogrodu zoologicznego. Grozi jej do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla dyrektorki zoo w Poznaniu

Zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla dyrektorki zoo w Poznaniu

Źródło:
tvn24.pl, poznan.pl

Centrum prasowe stołecznego pogotowia ratunkowego opublikowało film promocyjny z udziałem specjalistycznej karetki ze Śródmieścia. Z naszych ustaleń wynika, że w czasie realizacji nagrania dyspozytorzy medyczni nie mogli skontaktować się z załogą karetki, choć pacjenci czekali na pomoc. Rzecznik pogotowia najpierw zaprzeczał, że takie nagranie powstało, a teraz przekonuje, że wykonano je, zanim karetka trafiła do systemu ratownictwa. Tylko, że wtedy musiałyby zostać wykonane zimą, a na nagraniu pogoda jest letnia.

Tajemnica zdjęć "zaginionej" przez blisko godzinę karetki "Air Force One"

Tajemnica zdjęć "zaginionej" przez blisko godzinę karetki "Air Force One"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Decyzja Kaczyńskiego o dalszym kierowaniu PiS jest dobra dla obecnie rządzącej koalicji, bo nikt nie powie prawdy, żeby nie narażać się prezesowi - mówił w TVN24 Grzegorz Schetyna z KO. Ocenił, że "PiS nie jest w stanie postawić dobrej diagnozy" po porażce w wyborach parlamentarnych. Schetyna mówił też między innymi o aborcji i planowanych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym.

Kaczyński chce dalej kierować PiS. "Nikt nie powie prawdy, żeby nie narażać się prezesowi"

Kaczyński chce dalej kierować PiS. "Nikt nie powie prawdy, żeby nie narażać się prezesowi"

Źródło:
TVN24
"Ziemia przemówiła". Wyrzuciła z siebie dowody hitlerowskich zbrodni. Odnajdujemy je w leśnej ściółce

"Ziemia przemówiła". Wyrzuciła z siebie dowody hitlerowskich zbrodni. Odnajdujemy je w leśnej ściółce

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Po analizie pierwszych dokumentów widać rozrzutność w wydatkowaniu środków publicznych. Zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego otrzymał 11 milionów złotych od początku działalności - informuje CPK. Jak dodano, trwa audyt wewnętrzny prowadzony siłami spółki oraz biura pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Miliony na pensje zarządu w państwowej spółce. "Widać rozrzutność"

Miliony na pensje zarządu w państwowej spółce. "Widać rozrzutność"

Źródło:
PAP

Konsul w Mumbaju poinformował mnie o naciskach w sprawie wydawania wiz, że coś takiego miało miejsce - powiedział przed komisją śledczą do spraw afery wizowej Adam Burakowski, ambasador Polski w Indiach w latach 2017-2023. Dodał, że w tej sprawie "wykonał pewien ruch", ale "nie może o tym opowiedzieć na posiedzeniu jawnym".

Były ambasador w Indiach: wykonałem pewien ruch, ale nie mogę o tym opowiedzieć na posiedzeniu jawnym

Były ambasador w Indiach: wykonałem pewien ruch, ale nie mogę o tym opowiedzieć na posiedzeniu jawnym

Źródło:
TVN24

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Według wstępnych ustaleń doszło do niego, gdy kierujący autem osobowym obywatel Hiszpanii wjechał na autostradę pod prąd, doprowadzając do czołowego zderzenia z ciężarówką.

Wjechał pod prąd na A4, nie żyje

Wjechał pod prąd na A4, nie żyje

Źródło:
PAP/śląska policja

51-latka, która prowadzi własną firmę dostała od klienta pięć banknotów po 200 złotych. Jeden z nich wydał się jej podejrzany, więc pojechała do komendy we Włodawie (woj. lubelskie) sprawdzić, czy nie jest fałszywy. Był prawdziwy, za to pani była "pod wpływem".

W komendzie chciała sprawdzić autentyczność banknotów i teraz ma problemy

W komendzie chciała sprawdzić autentyczność banknotów i teraz ma problemy

Źródło:
tvn24.pl

Rosyjski okręt patrolowy Siergiej Kotow został w nocy z poniedziałku na wtorek zatopiony przez ukraińskie siły u wybrzeży Krymu - poinformował ukraiński wywiad. Okręt miał zostać zaatakowany przy użyciu dronów.

Ukraiński wywiad: zatopiliśmy rosyjski okręt u wybrzeży Krymu. Nagranie

Ukraiński wywiad: zatopiliśmy rosyjski okręt u wybrzeży Krymu. Nagranie

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Trudno było nam znaleźć siedziby stowarzyszeń, które dostawały milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości - mówiła w TVN24 Agata Listoś-Kostrzewa, współautorka reportażu "Fundusz partyjny". Artur Warcholiński podawał z kolei przykład stowarzyszenia z Kutna, naprzeciwko którego "przypadkiem, a może nie przypadkiem, jest biuro poselskie posła Suwerennej Polski". Reportaż "Fundusz partyjny" we wtorek w "Czarno na białym" w TVN24 o 20.30.

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. "Naprzeciwko przypadkiem, a może nie przypadkiem, jest biuro poselskie posła Suwerennej Polski"

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. "Naprzeciwko przypadkiem, a może nie przypadkiem, jest biuro poselskie posła Suwerennej Polski"

Źródło:
TVN24

Zakończono spotkania konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów chce w drugiej połowie marca przedstawić projekt nowych przepisów w tej sprawie - podaje "Rzeczpospolita". Poprzedni rząd zakładał, że obowiązek e-faktur zacznie obowiązywać od połowy 2024 roku, jednak wszystko wskazuje, że opóźnienie będzie co najmniej półroczne.

Rewolucja dla przedsiębiorców. Ogromne zainteresowanie

Rewolucja dla przedsiębiorców. Ogromne zainteresowanie

Źródło:
"Rzeczpospolita", PAP

Zastosowanie w polskiej gospodarce rozwiązań sztucznej inteligencji może przynieść korzyści odpowiadające pracy 4,9 miliona osób, generując dodatkową wartość produkcyjną na poziomie dziewięćdziesiąt miliardów dolarów rocznie - wskazano w raporcie przygotowanym przez EY i Liberty Global.

Dodatkowe miliony "rąk do pracy" w Polsce. "Niektóre zawody staną się mniej potrzebne"

Dodatkowe miliony "rąk do pracy" w Polsce. "Niektóre zawody staną się mniej potrzebne"

Źródło:
PAP

Zarządcy plaż alarmują, że nie są w stanie znaleźć chętnych do pracy. Jak podał dziennik "La Repubblica", przed zbliżającym się sezonem letnim na włoskich plażach brakuje czterech tysięcy ratowników. Młodzieży nie interesuje już ta praca - przyznają przedstawiciele nadmorskiej branży turystycznej.

Pensja to 1,5 tysiąca euro miesięcznie. "Sytuacja z rekrutacją jest krytyczna"

Pensja to 1,5 tysiąca euro miesięcznie. "Sytuacja z rekrutacją jest krytyczna"

Źródło:
PAP

26. gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły za nami. W kategorii najlepszy film zwyciężyła 20. fabuła Agnieszki Holland "Zielona granica". To pierwsza nagroda w dorobku legendarnej filmowczyni. Holland uhonorowana została także Orłem za osiągniecia życia.

Orły 2024. "Zielona granica" najlepszym filmem

Orły 2024. "Zielona granica" najlepszym filmem

Źródło:
tvn24.pl

"Diuna: Część druga" zbiera entuzjastyczne opinie zarówno krytyków, jak i widzów, tymczasem reżyser filmu Denis Villeneuve nie kryje, że stworzenie kolejnej części cyklu byłoby dla niego "spełnieniem marzenia". Na podstawie jakiej książki miałaby zostać nakręcona kolejna "Diuna"?

Powstanie trzecia część "Diuny"? Oto co wiadomo do tej pory

Powstanie trzecia część "Diuny"? Oto co wiadomo do tej pory

Źródło:
Time, Vanity Fair, tvn24.pl

Szefowie mediów i agencji prasowych na całym świecie apelują do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzom w Strefie Gazy. "Dziennikarze są cywilami i władze izraelskie muszą ich chronić jako osoby niewalczące, zgodnie z prawem międzynarodowym. Osoby odpowiedzialne za wszelkie naruszenia powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Ataki na dziennikarzy są także atakami na prawdę" - czytamy w liście.

Apel w sprawie dziennikarzy w Strefie Gazy. "Ataki na dziennikarzy są także atakami na prawdę"

Apel w sprawie dziennikarzy w Strefie Gazy. "Ataki na dziennikarzy są także atakami na prawdę"

Źródło:
Press, Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ)

Internet jest pełen mitów dotyczących klimatu. Niektórzy powielają je, nie mając zupełnie świadomości. Inni zaś, także politycy, świadomie kłamią. W "Rozmowach o końcu świata" w TVN24 GO i w TVN24 co miesiąc będziemy obalać te największe manipulacje. W pierwszym odcinku tego minicyklu sprawdzamy, jak ludzkość wpływa na obecną zmianę klimatu.

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Źródło:
TVN24 GO, "Rozmowy o końcu świata"

Oscary 2024. Doroczna ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej coraz bliżej. Po raz czwarty w swojej karierze i drugi rok z rzędu galę poprowadzi Jimmy Kimmel. Kto znalazł się w gronie nominowanych? Kto ma największe szanse na wygraną? Kiedy i gdzie odbędzie się 96. gala wręczenia Oscarów? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed hollywoodzkim świętem kina.

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Źródło:
tvn24.pl

Joanna Kuciel-Frydryszak, Agnieszka Żądło, Jacek Gądek i Inicjatywa Wschód zostali nagrodzeni w X edycji Nagrody im. Teresy Torańskiej. Postacią dziesięciolecia został wybrany Andrzej Poczobut.

Ogłoszono laureatów X edycji Nagrody im. Teresy Torańskiej

Ogłoszono laureatów X edycji Nagrody im. Teresy Torańskiej

Źródło:
TVN24

Średnio 877 tysięcy widzów przyciągnął do TVN pierwszy odcinek "The Traitors. Zdrajcy". Program zadebiutował w środę o godzinie 21.35. Branżowy portal Press pisze o "dobrym starcie". Holenderski format, który spodobał się widzom na całym świecie, jest zainspirowany grą "Mafia". Wygrać można nawet pół miliona złotych.

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

Źródło:
tvn24.pl