TVN24 | Polska

Papież utworzył nową eparchię Kościoła greckokatolickiego w Polsce

TVN24 | Polska

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP
Siedzibą nowej eparchii będzie Olsztyn
Google Earth Siedzibą nowej eparchii będzie Olsztyn

"Ojciec Święty Franciszek ustanowił nową eparchię olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce" - podała nuncjatura apostolska w Polsce. Jej biskupem został mianowany dotychczasowy proboszcz w Wałczu i protoprezbiter (dziekan) koszaliński ksiądz Arkadiusz Trochanowski.

W informacji przekazanej w środę PAP przez biuro prasowe episkopatu zaznaczono, że "granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej.

Oglądaj TVN24 w internecie>>>

Nuncjatura podała, że siedzibą nowej eparchii będzie Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew pod wezwaniem Pokrowy (Opieki) Matki Bożej. "Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce" – poinformowano.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa (ks. Arkadiusza Trochanowskiego) obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnić metropolita przemysko-warszawski abp. Eugeniusz Popowicz.

Kościołem katedralnym eparchii będzie cerkiew p.w. Pokrowy (Opieki) Matki BożejGoogle Street View

Zmiana granic archieparchii

Papież zmienił także nazwę obecnej eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, z dotychczasową siedzibą we Wrocławiu.

"Zmienił granice archieparchii przemysko-warszawskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej z metropolii częstochowskiej" – podała nuncjatura.

Została także zmieniona granica eparchii wrocławsko-koszalińskiej tak, że "obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, gnieźnieńską, katowicką i częstochowską (bez diecezji radomskiej)".

Urodzony w Szprotawie

Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, mianowany przez papieża Franciszka biskupem eparchii olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce, urodził się 6 stycznia 1973 roku w Szprotawie. W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000 roku we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej.

W latach 2000-2001 pracował, jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy. Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. W 2001 roku został proboszczem parafii w Wałczu i pełni ten urząd do chwili obecnej. W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku.

W 2006 roku został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 roku jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim. Duchowny zna język ukraiński, angielski i niemiecki (podstawowy). 

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

Pozostałe wiadomości