TVN24 | Polska

Sąd: uchwała Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Juszczyszyna nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego

TVN24 | Polska

Aktualizacja:
Autor:
eŁKa,
ads/rzw
Źródło:
TVN24 Pomorze
Sąd: uchwała Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Juszczyszyna nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego
Sąd: uchwała Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Juszczyszyna nie jest orzeczeniem Sądu NajwyższegoTVN24
wideo 2/13
TVN24Sąd: uchwała Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Juszczyszyna nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego

Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł we wtorek, że uchwała Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. - Jestem w pełni usatysfakcjonowany. Ponownie zażądam od prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, by natychmiast dopuścił mnie do orzekania - zapowiedział Juszczyszyn.

Sędzia Paweł Juszczyszyn na początku czerwca bieżącego roku wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej zawieszająca go w obowiązkach sędziego godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że uchwała nieuznawanej za niezależny organ sądowy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. W dalszej konsekwencji domagał się usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazanie podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości.

We wtorek po południu Sąd Okręgowy orzekł, że uchwała Izby Dyscyplinarnej nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. 

- Jestem w pełni usatysfakcjonowany dzisiejszym rozstrzygnięciem, sąd właściwie w pełni podzielił nasze stanowisko, uznał, że uchwała Izby Dyscyplinarnej z 4 lutego 2020 roku nie jest orzeczeniem SN. To oznacza, że - tak jak i wcześniej, tak tym bardziej teraz - nie ma podstawy prawnej, na podstawie której można byłoby mnie odsunąć od orzekania - powiedział po ogłoszeniu wyroku Juszczyszyn.

- W takiej sytuacji ponownie zażądam od prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, by natychmiast dopuścił mnie do orzekania - dodał.

Zawieszony przez nieuznawaną izbę SN

Sędzia Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w lutym 2020 roku. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu wszczęto po tym, jak w 2019 roku, rozpatrując apelację, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.

Paweł Juszczyszyn dochodzi swoich praw przed sądem pracy, argumentując, że w świetle orzecznictwa europejskiego Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, a osoby, które w niej zasiadają, nie są sędziami. Juszczyszyn nie orzeka, mimo iż wielokrotnie wnosił do prezesa macierzystego sądu o przywrócenie go do pracy, a jego uposażenie jest obniżone o 40 procent.

SO w Olsztynie już raz – w sierpniu tego roku – wydał orzeczenie w tej samej kwestii, i to korzystne dla sędziego Juszczyszyna. Wyrok zapadł wówczas zaocznie. Stało się tak, ponieważ odpowiedź na pozew w tej sprawie wpłynęła po upływie wyznaczonego przez sąd terminu.

"Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie" - poinformowała w komunikacie sędzia Agnieszka Żegarska, zastępująca rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd w Olsztynie podzielił zdanie Juszczyszyna. Sędzia Żegarska poinformowała, że w pierwszej kolejności sąd stwierdził, że jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, której dotyczy pozew Juszczyszyna jest Sąd Najwyższy w Warszawie.

>>> CAŁY WYROK SO W OLSZTYNIE

Złożyli sprzeciw

"Sąd ustalił, że uchwała (o zawieszeniu Juszczyszyna - red.) nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego" - poinformowała sędzia Agnieszka Żegarska.

Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, w którym orzeka Juszczyszyn, skomentował Polskiej Agencji Prasowej, że wyrok ten nie zmieni jego podejścia do sprawy zawieszenia Juszczyszyna. - Nie jestem adresatem tego rozstrzygnięcia, ale diametralnie się z nim nie zgadzam. W sprawach dyscyplinarnych sędziów decyduje sąd dyscyplinarny, a nie sądy cywilne - powiedział.

Sąd Najwyższy złożył sprzeciw od tego wyroku zaocznego, co oznacza, że sprawa automatycznie zaczęła toczyć się normalnym trybem.

Sędzia Krygielski odwołany przez ministra sprawiedliwości
Sędzia Krygielski odwołany przez ministra sprawiedliwościtvn24

Przywrócenie i odwołanie

17 grudnia Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał w innej sprawie wyrok, w którym uznał, że Paweł Juszczyszyn został zawieszony w obowiązkach bezprawnie i nakazał sądowi w Olsztynie dopuścić sędziego do orzekania.

Po tym rostrzygnięciu 20 grudnia Krzysztof Krygielski, wówczas jeszcze wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, po blisko dwóch latach zawieszenia przywrócił do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Krygielski pełnił obowiązki prezesa sądu po tym, jak w piątek 24 grudnia upłynęła kadencja prezesa Nawackiego.

Jeszcze tego samego dnia Nawacki został powołany na kolejną kadencję, przerwał urlop i przyjechał do pracy, by anulować decyzję swojego zastępcy. Krygielski został odwołany ze stanowiska przez ministra sprawiedliwości.

Autor:eŁKa, ads/rzw

Źródło: TVN24 Pomorze

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości