TVN24 | Polska

Prezydent podpisał ustawę o nielegalnym przekraczaniu granicy

TVN24 | Polska

Autor:
js\mtom
Źródło:
PAP
RPO o zmianach w ustawie o cudzoziemcach: mogą naruszać Konwencję Genewską
RPO o zmianach w ustawie o cudzoziemcach: mogą naruszać Konwencję GenewskąTVN24
wideo 2/29
TVN24RPO o zmianach w ustawie o cudzoziemcach: mogą naruszać Konwencję Genewską

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium RP. Nowela dodaje też przesłankę do pozostawienia wniosku o ochronę międzynarodową bez rozpoznania.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że prezydent podpisał w czwartek przygotowaną w MSWiA nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada, że cudzoziemiec, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Zakaz wjazdu w postanowieniu orzeczony zostanie na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Na ten czas dane cudzoziemca zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, oraz w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Na postanowienie komendanta placówki SG przysługiwać będzie zażalenie do Komendanta Głównego SG, ale nie wstrzyma ono wykonania postanowienia.

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie mógł pozostać bez rozpoznania

Nowela wprowadza ponadto przepis do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. Zgodnie z nim Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie mógł pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, chyba że cudzoziemiec ten "przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy".

W uzasadnieniu do projektu tej ustawy podkreślono, że przepis nie będzie obligował Szefa Urzędu do pozostawienia takiego wniosku bez rozpoznania. Szef Urzędu w takiej sytuacji będzie działać według uznania administracyjnego i będzie miał prawo wyboru rozstrzygnięcia. Dotychczas wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej były pozostawiane bez rozpoznania, jeśli nie zawierały imienia i nazwiska wnioskodawcy lub określenia kraju pochodzenia.

"Polska jest zobowiązana te wnioski przyjąć i indywidualnie rozpatrzeć"
"Polska jest zobowiązana te wnioski przyjąć i indywidualnie rozpatrzeć"TVN24

Kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej

Nowelizacja zmienia też ustawę o ochronie granicy państwowej, wprowadzając kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej. W szczególności chodzi o ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki. Osoba, która "zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki", będzie podlegała karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Natomiast w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlegać będzie karze grzywny.

Sejm odrzucił poprawkę dotyczącą cudzoziemców z dziećmi

Sejm uchwalił ustawę 17 września, a 14 października rozpatrzył poprawki wprowadzone do niej przez Senat. Dwie poprawki, które wprowadził Senat, miały charakter techniczny i to one zostały przyjęte przez Sejm. Z kolei trzecia poprawka - którą Sejm odrzucił - zakładała, że "jeżeli postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy cudzoziemca, który przekroczył granicę wbrew przepisom prawa wraz z małoletnim dzieckiem, którego jest rodzicem, złożenie zażalenia wstrzymuje wykonanie tego postanowienia".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: RPO o zmianach w ustawie o cudzoziemcach: mogą naruszać Konwencję Genewską

Podpisana przez prezydenta ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

Autor:js\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości