Lista kwestii, które "budzą wątpliwości". Co Konfederacja Lewiatan pisała do MSZ w sprawie wiz

Autor:
akw,
mjz/dap
Źródło:
tvn24.pl
Ekspertka Konfederacji Lewiatan o blokowaniu miejsc w placówkach polskiej dyplomacji
Ekspertka Konfederacji Lewiatan o blokowaniu miejsc w placówkach polskiej dyplomacjiTVN24
wideo 2/7
TVN24Ekspertka Konfederacji Lewiatan o blokowaniu miejsc w placówkach polskiej dyplomacji

Liczne negatywne decyzje w sprawie wiz, "niezrozumiałe" ich uzasadnienie oraz kłopoty z rezerwacją terminu wizyty w konsulacie - to niektóre z kwestii podnoszonych przez Konfederację Lewiatan w pismach do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotarliśmy do korespondencji między Lewiatanem a MSZ w tej sprawie. Resort dyplomacji w jednym z pism przyznał, iż amerykańskie służby graniczne już we wrześniu 2022 roku informowały stronę polską, "że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji do wjazdu do Meksyku" i dalej do USA oraz Kanady.

Prokuratura Krajowa poinformowała w piątek, że śledztwo, które prowadzi wraz z CBA, dotyczy nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Zaznaczyła przy tym, że zatwierdzona została mniej niż połowa tych wniosków. Badane nieprawidłowości dotyczą polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Jak potem tłumaczył, dymisja nastąpiła w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ: MSZ podało dane. Tyle wiz Polska wydała cudzoziemcom

Praktyki, które "w znaczący sposób utrudniają obywatelom państw trzecich uzyskanie dokumentów wizowych"

Na problemy z uzyskaniem wiz zwracała wcześniej uwagę w pismach do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jedna z plskich organizacji biznesowych - Konfederacja Lewiatan. W pierwszym piśmie, datowanym na 20 lutego 2023 roku, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, napisał do szefa MSZ Zbigniewa Raua, aby zwrócić uwagę na "praktyki polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, które w znaczący sposób utrudniają obywatelom państw trzecich uzyskanie dokumentów wizowych w celu wykonywania pracy na terytorium Polski".

Witucki na początku zauważył, że ze względu na niską stopę bezrobocia rejestrowanego (stan na grudzień 2022 roku) występują "poważne trudności w pozyskiwaniu pracowników". Zaznaczał przy tym, że "dla 91 proc. firm problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach stanowią barierę w ich działalności". Dodał, że deficyt pracowników jest także skutkiem "niekorzystnych zmian demograficznych zachodzących w naszym społeczeństwie".

Szef Konfederacji Lewiatan argumentował, że "od wielu lat cudzoziemcy skutecznie wypełnią widoczne luki kadrowe w gałęziach polskiej gospodarki", zarówno te, które nie wymagają kwalifikacji, jak i zawody wyspecjalizowane.

Zauważył przy tym, że "oprócz legalizacji pobytu i pracy w Polsce, kluczowym etapem w zapewnieniu dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy jest uzyskanie dokumentów wizowych umożliwiających wjazd do Polski". I to właśnie tego obszaru - jak przedstawił - dotyczy problem, z którym zwrócił się do szefa polskiej dyplomacji.

"System funkcjonujący w wybranych placówkach konsularnych jest bardzo restrykcyjny, nieuporządkowany i okazuje się być znaczącą przeszkodą zarówno dla cudzoziemców, jak i przedsiębiorców, którzy z powodu ogromnych luk na polskim rynku pracy aktywnie szukają pracowników zagranicznych" - napisał Witucki.

Wymienił następnie, jakie kwestie "budzą wątpliwości". To między innymi:

  • "Pracodawcy zgłaszają liczne przypadki uzyskania przez cudzoziemca negatywnej decyzji w sprawie wizy w związku ze zmieniającymi się wymogami formalnymi, które nie zostały przedstawione na konsularnych stronach internetowych"
  • "Zweryfikowanie listy wymaganych dokumentów bezpośrednio z władzami konsularnymi jest również niemożliwe z powodu braku odpowiedzi lub/i udzielenia niejasnych, niepełnych odpowiedzi".
  • "Wielokrotnie podjęte próby kontaktu telefonicznego (często przez całe tygodnie), w oficjalnych godzinach pracy danego konsulatu, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych są nieskuteczne: w New Delhi, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Londynie, Abudży. Konsulat w Nigerii dodatkowo ma często wyłączony telefon (komunikat 'abonent niedostępny')"
  • "Nieuzasadnione niektóre wytyczne związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wymaganych podczas ubiegania się o wizę. Niektóre placówki nie akceptują polis ubezpieczeniowych od lokalnych ubezpieczycieli"
  • "Niektóre placówki żądają przedstawienia oryginalnego zaświadczenia o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z ręcznym podpisem ubezpieczyciela, co z uwagi na postępującą cyfryzacji oraz powszechną praktykę wystawiania dokumentów w formie elektronicznej wydaje się bezpodstawne"
  • "Decyzje odmowy wydania wizy są niedostatecznie uzasadnione, powody negatywnych decyzji często są niezrozumiałe. Przedsiębiorcy zgłaszają liczne przypadki, w których zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające cel pobytu w Polsce, natomiast zgodnie z decyzją były one niewystarczające"
  • "System wstępnej walidacji wniosków wizowych jest nieprzejrzysty i niezrozumiały zarówno dla aplikanta, jak i wspierającego go w procesie wizowym pracodawcy (...) W przypadku niepomyślnej weryfikacji aplikujący otrzymuje tylko informację o negatywnym wyniku tego procesu bez możliwości potwierdzenia, który z elementów zezwolenia został zweryfikowany negatywnie"

W piśmie Witucki przywołał przypadki z konkretnych państw. Na przykład - jak podał - uzyskanie wizy w Tbilisi może zająć około trzech miesięcy lub dłużej, natomiast w Stambule proces rezerwacji terminu spotkania może zająć od dwóch do pięciu miesięcy, a w państwach takich jak Pakistan, Kazachstan, Uzbekistan, Egipt czy Nigeria "niesprawny system losowania i problem z rezerwacją terminu w placówce powodują, że czas oczekiwania na termin wizyty może wynieść nawet 9-10 miesięcy".

CZYTAJ WIĘCEJ: "Na wizytę w konsulacie czekają nawet rok". Jak przebiega procedura ubiegania się o wizę

Podsumował, że postulatem jest "zweryfikowanie praktyk stosowanych przez poszczególne placówki konsularne". "Wyżej wymienione okoliczności bardzo utrudniają, a czasem zupełnie uniemożliwiają rekrutację talentu z zagranicy i zatrudnienie w przewidywalnym czasookresie, tym samym wpływając negatywnie na możliwości rozwoju inwestycji w kraju" - napisał.

MSZ: amerykańskie służby poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane

MSZ - pismem podpisanym przez dyrektora Marcina Jakubowskiego - odpowiedziało Wituckiemu 3 marca 2023 roku. Na wstępie przypomniało, że wnioski wizowe składane w urzędach konsularnych rozpatrywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 roku, ustanawiającym kodeks wizowy.

Jakubowski napisał, że zarzut dotyczący zmieniających się wymogów formalnych w procedurze wizowej oraz braku stosownej informacji na stronach internetowych polskich urzędów konsularnych "nie jest zasadny" i przekonywał, że informacje na temat procedury wizowej są dostępne na stronie MSZ. "Niemniej, Departament Konsularny zaleci urzędom konsularnym przegląd informacji zawartych na ich stronach internetowych, celem ewentualnego uzupełnienia czy uściślenia" - dodał.

Dalej wyjasnił, że utrudniony kontakt telefoniczny z placówkami jest związany z "nielicznym personelem placówek z jednoczesnym dużym wolumenem realizowanych spraw konsularnych". "Obecnie problem ten jest trudny do rozwiązania, gdyż resort nie posiada środków na stworzenie dodatkowych etatów obsługowo-informacyjnych w placówkach" - przyznał. Dodał, że urzędnicy nie mogą odbierać telefonów, gdy obsługują interesantów, stąd szansa na połączenie telefonicznie jest możliwa dopiero po godzinach przyjęć. Zapewnił przy tym, że poleci urzędom, aby zamieściły na swoich stronach informacji, w jakich godzinach jest obsługiwany telefon konsularny.

Wypowiadając się o korespondencji mailowej Jakubowski napisał, że urzędnicy "starają się" udzielać odpowiedzi "bezzwłocznie i najdalej w ciągu 14 dni", jednak przyznał, że resort zdaje sobie sprawę, że w placówkach szczególnie obciążonych, "może się zdarzyć, że odpowiedź może zostać udzielona w późniejszym terminie".

Alarmowali w sprawie problemów z wizami. "Nieuczciwi pośrednicy" i blokowanie terminów

Dalej, wypowiadając się o ubezpieczeniach zdrowotnych, wytłumaczył, że "rygorystyczne podchodzenie do kwestii posiadania ubezpieczeń medycznych ma na celu z jednej strony ochronę osoby ubezpieczonej przed ew. koniecznością poniesienia kosztów leczenia w sytuacji, gdy ubezpieczyciel okazałby się niewiarygodny".

Odnosząc się do zarzutu niedostatecznego powodu odmowy udzielenia wizy przez konsula, Jakubowski zaznaczył, że wnioskodawca "musi udowodnić cel i warunki planowanego pobytu" na terytorium Polski. Przekonywał przy tym, że formularze zawierają powody odmowy, a - zgodnie z kodeksem wizowym - konsul "zobligowany jest do szacowania ryzyka migracyjnego", w tym, czy wnioskodawca "nie stanowi zagrożenia pod względem nielegalnej imigracji lub zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich oraz czy zamierza opuścić terytorium państw członkowskich przed wygaśnięciem wizy".

Następnie tłumaczył, że poruszony problem niewystarczającej liczby terminów spotkań wizowych w niektórych placówkach jest związny z "ogromnym zainteresowaniem wizami wśród cudzoziemców, znacznie przekraczającym możliwości kadrowe placówek". Wspomniał przy tym, że po wdrożeniu systemu losowego przydzielania terminów wyeliminowane zostały "działalności nieuczciwych pośredników, którzy dokonywali blokady wszystkich terminów".

Wyjaśniając powody obciążeń w poszczególnych placówkach (gdzie przy większości wskazywano na duży popyt na wizy), MSZ odnotowało "fakt nadużyć ze strony cudzoziemców posiadających polskie wizy, którzy nie wykorzystują ich zgodnie z deklarowanym celem".

"We wrześniu 2022 roku amerykańskie służby graniczne poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji do wjazdu do Meksyku w celu dalszej migracji do USA i Kanady" - napisano.

MSZ w korespondencji z Konfederacją Lewiatan: amerykańskie służby poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane

Na koniec pisma Jakubowski podał, że "polskie urzędy konsularne odczuwają coraz większą presję migracyjną w wielu regionach świata, gdzie posiadają często niewystarczającą do nowych okoliczności obsługę kadrową lub organizacyjnie nie są dostosowani do masowego przyjmowania wniosków wizowych".

Fragment odpowiedzi MSZ

Uwagi Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan odpowiedziała MSZ w piśmie z 20 kwietnia 2023 roku. Zwraca w nim uwagę na kwestie, które - jak twierdzi - "mogą pomóc w przeanalizowaniu oraz ograniczeniu barier uniemożlwiających terminowe złożenie aplikacji wizowej."

W ocenie Lewiatana dobrą praktyką nie jest "wysyłanie automatycznej odpowiedzi na korespondencję przychodzącą". "Odpowiedź zachęcająca interesantów do pozyskiwania informacji ze strony internetowej mogłaby poprzedzać przeanalizowanie sprawy, natomiast nie może stanowić jedynej metody wsparcia interesariuszy. Pytania wysyłane e-mailem najczęściej dotyczą niestandardowych przypadków, które wymagają zindywidualizowanego podejścia" - napisano.

Konfederacja Lewiatan pisze także o kwestiach związanych z posiadaniem przez cudzoziemców ubezpieczenia medycznego.

"Ponadto podtrzymujemy postulat związany z ujednoliceniem wymogów formalnych w zakresie akceptacji potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ przez pracodawcę w przypadku kontynuacji zatrudnienia. Polisa ubezpieczeniowa nie powinna być wymagana w przypadku dostarczenia potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonanego przez pracodawcę, na rzecz którego cudzoziemiec ma zamiar kontynuować pracę" - pisali przedstawiciele Konfederacji Lewiatan.

TVN24 dotarła do korespondencji Konfederacji Lewiatan z MSZ w sprawie sposobu wydawania wiz cudzoziemcom
TVN24 dotarła do korespondencji Konfederacji Lewiatan z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie sposobu wydawania wiz cudzoziemcomTVN24

Tłumaczenia MSZ

Na to pismo MSZ odpowiedziało w dokumencie z 5 maja 2023 roku.

Resort pisze między innymi, że "dopóki nie wpłynie do konsula wniosek o wydanie wizy, co jednocześnie wyznacza termin wszczęcia postępowania w sprawie, niemożliwym jest odniesienie się do konkretnej sprawy i ocena całości dokumentacji". "Konsulowie przed wszczęciem postępowania mogą jedynie udzielać ogólnych informacji o wymogach wizowych, procedurze i terminie jej zakończenia, natomiast nie powinni wypowiadać się, a zwłaszcza oceniać czy sugerować konkretne działania po stronie cudzoziemców zamierzających ubiegać się o wydanie wiz lub osób zapraszających, odnośnie sprawy, która jeszcze nie została wszczęta przed konsulem (złożenie wniosku)" - wytłumaczono.

W piśmie mowa jest także o powodach odmowy zezwoleń na pracę. MSZ pisze, że "w większości negatywnych weryfikacji" odnotowano błędy w numerach paszportów - najczęściej były to literówki. Dodano, że zdarzały się często przypadki wprowadzenia przez cudzoziemca lub firmę pośredniczącą błędnego kodu urzędu lub wybory niewłaściwego rodzaju dokumentu zezwalającego na pracę w RP. Przekazano, że "sporadycznie zdarzały się literówki w nazwiskach i imionach".

Afera wizowa. Co wiemy do tej pory?

Reosort zapewnił jednocześnie, że "MSZ oraz konsulowie dokładają wszelkich starań, aby w obecnych warunkach kadrowo-lokalowych placówek umożliwić wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom dogodny dostęp do konsila, a procedury wizowe były sprawne i umożliwiły wjazd do POlski wiarygodnym aplikantom".

Ograniczenia po stronie urzędów konsularnych negatywnie wpływają na działalność polskich przedsiębiorstw"

Konfederacja Lewiatan kolejne pismo do MSZ wystosowała 14 lipca 2023 roku. Wyraziła tam "zaniepokojenie wycofaniem dwóch projektów rozporządzeń, które miały na celu poprawę obsługi wniosków o wizy, udzielanych w celu wykonywania pracy w Polsce".

Wyjaśniono, że "dotyczy to projektu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy oraz projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, prace nad którymi zostały wstrzymane z początkiem lipca".

W piśmie powtórzono zarzuty z pierwszego pisma, między innymi to, że zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z krajów Azji, Afryki wynika z "trudnej sytuacji na polskim rynku pracy". Dodano, że "problem niedoboru pracowników jest pogłębiany niekorzystnymi zmianami demograficznymi zachodzącymi w naszym społeczeństwie". "Proces starzenia się społeczeństwa powoduje, że maleje liczba osób w wieku produkcyjnym na rynku pracy, co będzie stanowić istotną barierę hamującą możliwości rozwoju firm i gospodarki" - napisano.

"Ograniczenia po stronie urzędów konsularnych negatywnie wpływają na działalność polskich przedsiębiorstw, które chcąc realizować swoje cykle produkcyjne i procesy biznesowe, zatrudniają coraz częściej pracowników zagranicznych, żeby zapewnić płynność kadr" - podkreślono.

Konfederacja Lewiatan wskazała, że "polscy pracodawcy angażują własne zasoby lub ponoszą koszty usług wyspecjalizowanych pośredników aby uzyskać w Polsce dokumenty zezwalające na pracę cudzoziemca, natomiast jak wynika ze statystyk, zdecydowana część obywateli krajów nieobjętych ruchem bezwizowym nie jest w stanie uzyskać na tej podstawie wizy pracowniczej".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw, mjz/dap

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

W sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa, która zmarła po tym, jak przez kilka godzin siedziała na mrozie, działają policyjni kontrolerzy. Weryfikują to, w jaki sposób funkcjonariusze działali od momentu przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu dziewczynki - dowiedziało się nieoficjalnie tvn24.pl. Według naszych ustaleń dziewczynka kontaktowała się telefonicznie z ojcem we wtorek o godzinie 8.17. Ten zawiadomił policję o 10.30, wcześniej poszukiwał córki na własną rękę.

Kontrola po śmierci 14-letniej Natalii. Jak w tej sprawie działali policjanci?

Kontrola po śmierci 14-letniej Natalii. Jak w tej sprawie działali policjanci?

Autor:
Robert
Zieliński,
mjz
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Uzbrojony mężczyzna strzelał do policjantów w Pszczynie (Śląskie). 40-latek wybił wcześniej okno samochodu i uciekał przed funkcjonariuszami. Ranny trafił do szpitala. Drugi mężczyzna, który z nim był, został zatrzymany. Poza napastnikiem podczas wymiany ognia nikt nie został ranny.

Strzelanina w Pszczynie. Rozbił szybę w samochodzie, uciekając, strzelał do policjantów

Strzelanina w Pszczynie. Rozbił szybę w samochodzie, uciekając, strzelał do policjantów

Autor:
amn,ads/kab
Źródło:
Kontakt24, PAP

Reporterka TVN24 rozmawiała z panem Rafałem, który odnalazł 14-letnią Natalię z Andrychowa. Dziewczyna zmarła po tym, jak przez kilka godzin siedziała na mrozie. - Leżała z telefonem w ręku, ten telefon cały czas funkcjonował, bo miała palec na ekranie - mówił.

Śmierć Natalii z Andrychowa. Relacja mężczyzny, który ją odnalazł

Śmierć Natalii z Andrychowa. Relacja mężczyzny, który ją odnalazł

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

- Chciałem zdążyć na wizytę w szpitalu – usprawiedliwia się mężczyzna, który widział 14-latkę, która zamarzła we wtorek w centrum Andrychowa (woj. małopolskie). On, podobnie jak wielu innych kierowców i przechodniów, zauważył dziecko, jednak nie udzielił mu pomocy.

"Widziałem, jak ta dziewczyna stoi koło słupa. Ale nie przypuszczałem…"

"Widziałem, jak ta dziewczyna stoi koło słupa. Ale nie przypuszczałem…"

Autor:
wini/PKoz
Źródło:
Kontakt 24, wadowice24.pl, PAP

Jeżeli prezydent mówi "tak" dla woli obywateli, to powie "tak" dla in vitro - mówił w "Faktach po Faktach" poseł Paweł Kowal (Koalicja Obywatelska), pytany o to, co prezydent Andrzej Duda zrobi z przegłosowaną w środę przez Sejm ustawą o in vitro, jeśli trafi ona na jego biurko. - Tu jest tylko jedno wyjście, jedno wyjście z twarzą, jedno wyjście rozsądne. I to wyjście to jest podpisanie tej ustawy - stwierdził Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Polska 2050 - Trzecia Droga.

"Tu jest tylko jedno wyjście, jedno wyjście z twarzą, jedno wyjście rozsądne"

"Tu jest tylko jedno wyjście, jedno wyjście z twarzą, jedno wyjście rozsądne"

Autor:
ks/kab
Źródło:
TVN24

Nie, nie jestem zadowolony. Wolałbym, żeby był mniej więcej parytet w rządzie. Nie będzie - stwierdził w Sejmie Donald Tusk, odpowiadając na pytanie współautorki podcastu "Wybory kobiet" Arlety Zalewskiej o to, czy jest zadowolony z liczby kobiet w swoim rządzie. - Ale nie będzie tak źle, jak niektórzy prognozują - dodał. Według nieoficjalnych informacji - ujawnionych w podcaście - do rządu z ramienia Nowej Lewicy wejdzie Katarzyna Kotula. Stanowisko kolejnej pełnomocniczki ma dostać jeszcze jedna kobieta, najprawdopodobniej posłanka Koalicji Obywatelskiej. 

"Wybory kobiet". Kolejna kobieta w rządzie Tuska? Znamy nazwisko

"Wybory kobiet". Kolejna kobieta w rządzie Tuska? Znamy nazwisko

Autor:
Arleta
Zalewska
Źródło:
tvn24.pl

Zderzenie z rzeczywistością dla polityków tej Zjednoczonej, tylko z nazwy, Prawicy jest niezwykle bolesne - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do działań premiera Mateusza Morawieckiego, który stanął na czele rządu bez większości. - Naprawdę nie odwróci się już losu tych wyborów - dodała Anna Maria Żukowska z klubu Lewicy.

"To jest kolejny wielki mit, który jest potrzebny Jarosławowi Kaczyńskiemu"

"To jest kolejny wielki mit, który jest potrzebny Jarosławowi Kaczyńskiemu"

Autor:
mjz/tr
Źródło:
TVN24

W Nepalu odbył się pierwszy w kraju ślub osób tej samej płci - poinformował w czwartek portal stacji CNN, powołując się na lokalne władze i środowiska aktywistów LGBTQ.

Nepal. Pierwszy w kraju ślub osób tej samej płci

Nepal. Pierwszy w kraju ślub osób tej samej płci

Autor:
ks/kab
Źródło:
PAP, CNN

Tuż nad naszymi głowami ciepło płynące z południa zderzy się z zimnym powietrzem z północy, czego efektem będą weekendowe śnieżyce. Jeśli chodzi o temperaturę, to mróz będzie coraz większy. Sprawdź prognozę pogody na 5 dni.

Najpierw mocno sypnie śniegiem, potem ściśnie silny mróz. Niż Robin "wywoła sporo zamieszania"

Najpierw mocno sypnie śniegiem, potem ściśnie silny mróz. Niż Robin "wywoła sporo zamieszania"

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Dostała telefon z informacją, że jej syn miał wypadek i potrzebne są pieniądze. Postanowiła to sprawdzić i sama zadzwonił do syna, któremu, jak się okazało, nic się nie stało. Podobnych telefonów tego dnia było kilka do różnych osób. Dzwonili "członek rodziny" lub "policjant". "Oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania. Dlatego też tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ich ofiarą" – przypominają policjanci.

Zadzwonił "syn" i powiedział, że miał wypadek w pracy. Postanowiła to sprawdzić

Zadzwonił "syn" i powiedział, że miał wypadek w pracy. Postanowiła to sprawdzić

Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 28 lutego 2024 roku obowiązywanie stopni alarmowych: drugiego stopnia BRAVO i trzeciego stopnia CHARLIE-CRP na terenie całego kraju oraz drugiego stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami Polski.

Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Anna Dymna i Konstanty Gebert zostali w czwartek w Krakowie laureatami Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera. Dymna otrzymała nagrodę w kategorii "inicjatywy duszpasterskie/i lub społeczne", Gebert "za książkę lub cykl publikacji".

Przyznano nagrody imienia księdza Józefa Tischnera. Laureatami Anna Dymna i Konstanty Gebert

Przyznano nagrody imienia księdza Józefa Tischnera. Laureatami Anna Dymna i Konstanty Gebert

Autor:
ks/tr
Źródło:
tvn24.pl, nagrodatischnera.pl

Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna oświadczył, że stanowczo odradza obywatelom i mieszkańcom Estonii podróży do Rosji ze względu na możliwość zamknięcia granicy. - Jeśli granice zostaną tymczasowo zamknięte, ci, którzy pozostaną po stronie rosyjskiej, nie będą mogli wrócić - poinformował Tsahkna.

Szef MSZ Estonii: jeśli granice zostaną zamknięte, ci, którzy pozostaną po stronie rosyjskiej, nie będą mogli wrócić

Szef MSZ Estonii: jeśli granice zostaną zamknięte, ci, którzy pozostaną po stronie rosyjskiej, nie będą mogli wrócić

Autor:
tmw/ft
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Część dyplomatów wyszła z sali podczas obrad szczytu OBWE, kiedy swoją wypowiedź rozpoczął szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Niektóre państwa - w tym Polska - ze względu na obecność przedstawiciela Kremla zbojkotowały szczyt i nie wysłały tam swoich przedstawicieli.

Ławrow zaczyna mówić, część dyplomatów wstaje i wychodzi. Nagranie ze szczytu OBWE

Ławrow zaczyna mówić, część dyplomatów wstaje i wychodzi. Nagranie ze szczytu OBWE

Autor:
ads
Źródło:
Reuters, PAP

Dwie osoby zginęły w wypadku w Ciotuszy Starej (woj. lubelskie). Doszło tam do zderzenia opla z renault masterem. Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdy.

Tragiczny wypadek. W zderzeniu samochodu dostawczego z osobowym zginęło starsze małżeństwo

Tragiczny wypadek. W zderzeniu samochodu dostawczego z osobowym zginęło starsze małżeństwo

Autor:
ms/PKoz
Źródło:
tvn24.pl

W szkole w Kadzidle (Mazowieckie) nożownik zaatakował uczniów. Do szpitali trafiły trzy osoby, stan dwóch z nich określany jest jako ciężki. Reporter TVN24 Mateusz Grzymowski dotarł do dwóch nastolatków, którzy byli w klasie podczas ataku. Ich relacje są dramatyczne. Według nich, 18-latek wyszedł z lekcji do łazienki i wrócił zamaskowany, z nożem w dłoni. Zaatakował "pierwsze osoby, które widział".

"Wyszedł z lekcji, wrócił w masce jak z horroru i zaatakował nożem"

"Wyszedł z lekcji, wrócił w masce jak z horroru i zaatakował nożem"

Autor:
mg/b/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl/PAP

Obywatele Kolumbii pobili się w Tychach. W ruch poszedł nóż. Najstarszy, 34-letni mężczyzna zmarł. Czworo trafiło do aresztu pod zarzutami udziału w bójce. Jeden z nich ma zarzut zabójstwa.

Pobili się. Jeden nie żyje, czterech w areszcie

Pobili się. Jeden nie żyje, czterech w areszcie

Autor:
mag/PKoz
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Po tym, jak kapitan nie wpuścił go na pokład, wszczął awanturę na lotnisku. Strażnicy graniczni musieli go obezwładnić. Dopiero po chwili się uspokoił. Dostał mandat i przeprosił za swoje zachowanie.

Wpadł w szał, bo nie mógł polecieć do Barcelony

Wpadł w szał, bo nie mógł polecieć do Barcelony

Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do ośmiu lat więzienia grozi rodzicom trójki małych dzieci. Będą odpowiadać za zaniedbanie. Sprawa wyszła na jaw, kiedy do awanturującego się w nocy pijanego małżeństwa przyjechała policja.

Rodzice pijani, w domu awantura, zimno, bałagan i troje małych dzieci

Rodzice pijani, w domu awantura, zimno, bałagan i troje małych dzieci

Autor:
ms/PKoz
Źródło:
tvn24.pl

40-letni lekarz zmarł nagle w pabianickim Centrum Medycznym - dowiedział się portal tvn24.pl. Mężczyzna pracował na oddziale urologicznym. Informacje potwierdził rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej w Łodzi. - Otrzymaliśmy sygnał od policji, którą powiadomiła dyrekcja szpitala. Na miejscu trwają oględziny - przekazał prokurator.

40-letni lekarz nagle zmarł w szpitalu. Na miejscu prokurator

40-letni lekarz nagle zmarł w szpitalu. Na miejscu prokurator

Autor:
pk/PKoz
Źródło:
tvn24.pl

Módl się i czołgaj w naszą stronę - miał usłyszeć Serhij, ukraiński żołnierz walczący z Rosjanami na wschodzie Ukrainy. W czasie walk został ranny w obie nogi, jednak mimo prób okazało się, że ekipy ewakuacyjne nie mogą do niego dotrzeć. O tym, jak udało mu się przeżyć, opowiedział w rozmowie z amerykańską stacją CNN.

Został sam, Rosjanie byli tuż obok. Ranny żołnierz opowiedział, jak zdołał przeżyć

Został sam, Rosjanie byli tuż obok. Ranny żołnierz opowiedział, jak zdołał przeżyć

Autor:
wac//mm
Źródło:
CNN

W wyniku pomyślnej akcji ukraińskiego wywiadu w telewizji na ukraińskim Krymie pokazano przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - poinformował w środę portal RBK-Ukraina. Nagranie zawierało też wypowiedzi naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego i szefa wywiadu wojskowego Kyryła Budanowa.

Media: przemówienie Zełenskiego w telewizorach na Krymie 

Media: przemówienie Zełenskiego w telewizorach na Krymie 

Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP

Stacja TVN24 jest liderem rankingu "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce" Instytutu Monitorowania Mediów. W październiku 2023 roku TVN24 odnotowała ponad 4,9 tysiąca cytowań przez inne redakcje. Na podium znalazły się także RMF FM oraz "Rzeczpospolita".

TVN24 na czele najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce

TVN24 na czele najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce

Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Senat zaakceptował bez poprawek nowelę ustawy w sprawie zakazu handlu. Regulacja zakazuje handlu w Wigilię większym placówkom, bez ograniczeń sklepy będą mogły za to działać w niedziele 10 i 17 grudnia.

Zmiany w zakazie handlu. Jest decyzja Senatu

Zmiany w zakazie handlu. Jest decyzja Senatu

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Poeta, który był sekretarzem króla Zygmunta Augusta, napisał: "W malinowym chruśniaku", "Pana Cogito", "Pana Tadeusza" czy "Odprawę posłów greckich"? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadał pan Piotr Frankowski z Łodzi.

Pytanie w "Milionerach" o dzieło literackie sekretarza króla Zygmunta Augusta

Pytanie w "Milionerach" o dzieło literackie sekretarza króla Zygmunta Augusta

Autor:
pw//am
Źródło:
Milionerzy TVN

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas spotkania z uczniami jednego z krakowskich liceów mówił, że Sejm to na razie "jedyne miejsce, w którym dokonała się zmiana". Dodał, że to "najważniejsze miejsce na mapie polskiej demokracji". Jednocześnie mówił o tym, co jest "kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się w parlamencie".

Hołownia wskazuje "klucz do zrozumienia tego, co dzieje się w parlamencie"

Hołownia wskazuje "klucz do zrozumienia tego, co dzieje się w parlamencie"

Autor:
tmw,
mjz
Źródło:
TVN24

Odbyły się rozmowy pomiędzy protestującymi na przejściu granicznym w Medyce a nową minister rolnictwa. Co dalej z ich protestem? - Przede wszystkim bardzo by chcieli, żeby ktoś pojawił się tutaj na miejscu. Rozmowy, o których mówimy, doszło do nich pod Warszawą. Jedyną reakcją przewoźników na to, co tam usłyszeli, była zapowiedź, że nie rozszerzą swojego protestu, co byłoby piekielną niewygodnością, dla i tak zmęczonych czekaniem ukraińskich przewoźników - relacjonuje reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, obecny na miejscu akcji protestacyjnej.

Protest na granicy. "Ukraiński rząd stoi za swoimi kierowcami, jest sprytniejszy od polskiego"

Protest na granicy. "Ukraiński rząd stoi za swoimi kierowcami, jest sprytniejszy od polskiego"

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Zurych i Singapur zajęły ex aequo pierwsze miejsce w dorocznym zestawieniu najdroższych miast do życia, przygotowanym przez firmę Economist Intelligence Unit (EIU). W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się cztery europejskie metropolie. Najbardziej gwałtowny spadek w rankingu odnotowały dwa miasta w Rosji.

Ranking najdroższych miast świata. Jedno z gwałtownym spadkiem o 105 miejsc

Ranking najdroższych miast świata. Jedno z gwałtownym spadkiem o 105 miejsc

Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, TVN24.pl

Tureckie media informują, że słynna, 1500-letnia Hagia Sophia w Stambule może się zawalić, jeśli nie zostanie poddana natychmiastowej renowacji. Na ujawnionych nagraniach widać fragmenty betonu spadające tuż obok znajdujących się w środku turystów.

Słynnej budowli grozi zawalenie. Na turystów spadają fragmenty betonu

Słynnej budowli grozi zawalenie. Na turystów spadają fragmenty betonu

Autor:
pb//am
Źródło:
duvarenglish.com, birgun.net, tvn24.pl

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski i Michał Przedlacki.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zainaugurował drukowanie puszek, do których zbierane będą pieniądze w ramach 32. Finału WOŚP. - Wierzę w to, że znowu przyszły czasy, w których nasza praca będzie miała konkretne przełożenie - mówił podczas konferencji prasowej. - Powiedzieliśmy, że z sepsą chcemy wygrać i pogonić to zło. Wygraliśmy - zaznaczył.

WOŚP 2024. Jerzy Owsiak: nawet jak będziemy najbogatszym krajem na świecie, to nie traćmy tego dnia

WOŚP 2024. Jerzy Owsiak: nawet jak będziemy najbogatszym krajem na świecie, to nie traćmy tego dnia

Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl