Od dziś Polska podzielona na żółtą i czerwoną strefę. Co trzeba wiedzieć

Źródło:
PAP
Zasady obowiązujące w strefie żółtej i czerwonej
Zasady obowiązujące w strefie żółtej i czerwonejTVN24
wideo 2/21
Zasady obowiązujące w strefie żółtej i czerwonejTVN24

W całym kraju obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – na przykład w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. Osoba, która na przykład z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie. W strefie czerwonej znajdują się 32 powiaty i sześć miast. Oto najważniejsze zasady, jakie mają obowiązywać.

Do piątku Polska podzielona była na trzy strefy: zieloną, żółtą i czerwoną, a w dwóch ostatnich trzeba było dostosowywać się do dodatkowych zasad bezpieczeństwa. W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące dodatkowych ograniczeń i zakazów w związku z koronawirusem.

Obowiązek noszenia maseczek

W strefie żółtej i czerwonej jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego w przestrzeni publicznej. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Do odwołania nałożono nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w miejscach ogólnodostępnych - w tym na drogach, placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku przemieszania się samochodem, w którym przebywa jedna osoba lub jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia piątego roku życia i osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej i osoby, które mają trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.

Maseczek nie muszą stosować między innymi osoby wykonujące czynności zawodowe lub zarobkowe w budynkach pod warunkiem, że nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, kierujący środkami publicznego transportu zbiorowego albo zarobkowego przewozu osób, jeżeli operator zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

Z zakrywania ust i nosa zwolnieni są sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiające sport, osoby przebywające na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

CZYTAJ CAŁY TEKST ROZPORZĄDZENIA

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Do odwołania wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń – z wyjątkiem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Uczestnicy zgromadzeń muszą zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra między sobą oraz są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

Zgromadzenia w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w budynku znajduje się nie więcej osób niż wnosi 50 procent obłożenia – oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania. W obszarze żółtym takie zgromadzenia mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy, spotkania, wesela i inne przyjęcia

Wprowadzono również zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań powyżej 50 osób w obszarze czerwonym i 100 osób w obszarze żółtym – z wyłączeniem ich obsługi.

W czerwonej strefie w przyjęciach ślubnych, komunijnych, konsolacjach i innych przyjęciach okolicznościowych może brać udział - z wyłączeniem obsługi - maksymalnie 50 osób, a w żółtej strefie 75 osób (do 16 października może to być 100 osób). Uczestnicy przyjęć mają obowiązek zakrywania ust i nosa "do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje".

Ograniczenia liczby osób nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich.

W strefie czerwonej ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – a także prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Zakazuje się prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Gastronomia, imprezy sportowe i kulturalne w strefie czerwonej

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów jest dopuszczalne od godziny 6 do godziny 22, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi. Klienci powinni zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Również obsługa musi realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności na obiektach.

Są dopuszczalne imprezy kulturalne i rozrywkowe na otwartym powietrzu lub w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych oraz działalność klubów filmowych w pomieszczeniach. Mogą się one odbywać pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami – muszą również zapewnić, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy kulturalne na otwartym powietrzu mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób. Zebrani muszą zachować odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m. Organizator imprezy musi zapewnić, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Gastronomia, imprezy sportowe i kulturalne w strefie żółtej

Dopuszczalne jest organizowanie, promocja lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

W przypadku działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Dopuszczalne jest również prowadzenie działalności twórczej, kulturalnej w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, a także zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Organizatorzy muszą zapewnić, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy na otwartym powietrzu mogą odbywać się również pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób. Musi być również zachowana odległość co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności i zapewnienie aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie żółtej możliwe jest prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gastronomicznej - polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów - pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi. Klienci muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Dopuszczalne jest prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Autorka/Autor:asty

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości

Czterolatek wpadł pod kosiarkę w niedzielne popołudnie w miejscowości Białobłocie (woj. lubuskie). Jak przekazały służby, chłopiec "doznał bardzo poważnych obrażeń". Zmarł w szpitalu.

Czterolatek wpadł pod kosiarkę. Zmarł w szpitalu

Czterolatek wpadł pod kosiarkę. Zmarł w szpitalu

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Płonie opuszczony neogotycki pałac Stolbergów we Wrocławiu. Trwa akcja gaśnicza, w której bierze szesnaście zastępów straży pożarnej. Jak informują strażacy, nie ma osób poszkodowanych.

Pożar w opuszczonym pałacu. "Cały obiekt objęty ogniem"

Pożar w opuszczonym pałacu. "Cały obiekt objęty ogniem"

Źródło:
tvn24.pl

Czternastu Jordańczyków zmarło w czasie hadżdżu, corocznej pielgrzymki muzułmanów do Mekki w Arabii Saudyjskiej. Przyczyną śmierci części z nich był udar cieplny - poinformowało jordańskie ministerstwo spraw zagranicznych. Władze ostrzegają przed bardzo wysoką temperaturą powietrza.

Pielgrzymi umierają od upału

Pielgrzymi umierają od upału

Źródło:
Reuters

Konferencja pokojowa z punktu widzenia Ukrainy, ale też naszego punktu widzenia była istotna, ponieważ "doprasza" tak zwane Globalne Południe, pozwala Ukrainie przedstawić swoje racje - mówiła w "Faktach po Faktach" profesor Katarzyna Pisarska, komentując szczyt w Szwajcarii. - Chiny nie pojawiły się na tym szczycie z prostego powodu. Prezydent Ukrainy próbowałby wbić swego rodzaju klin między Moskwę a Pekin - stwierdził z kolei generał Jarosław Kraszewski.

"Absurdalne" ultimatum Putina, nieobecność Chin "z prostego powodu"

"Absurdalne" ultimatum Putina, nieobecność Chin "z prostego powodu"

Źródło:
TVN24

Koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia. Według nowych wytycznych resortu zdrowia każdy szpital w Polsce ma obowiązek wykonania legalnej aborcji. Odmowa równa się kara z utratą kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia włącznie. Tak ma być. A jak jest? Wciąż różnie, jak pokazują kontrole Rzecznika Praw Pacjenta.

Rozporządzenie ministerstwa i groźby kar dla szpitali. "Nie będzie już żadnej taryfy ulgowej"

Rozporządzenie ministerstwa i groźby kar dla szpitali. "Nie będzie już żadnej taryfy ulgowej"

Źródło:
Fakty TVN

Śmiertelny wypadek na lokalnej drodze w powiecie międzyrzeckim (województwo lubuskie). W zdarzeniu zginęła 25-letnia motocyklistka.

Kierowca wymusił pierwszeństwo, zginęła 25-letnia motocyklistka

Kierowca wymusił pierwszeństwo, zginęła 25-letnia motocyklistka

Źródło:
PAP

Policja w północnych Indiach zatrzymała w sobotę mężczyznę podejrzanego o gwałt na polskiej turystce - pisze portal Indian Express. Kobieta zgłosiło przestępstwo w piątek.

W Indiach zatrzymano podejrzanego o zgwałcenie polskiej turystki

W Indiach zatrzymano podejrzanego o zgwałcenie polskiej turystki

Źródło:
PAP

Mieszkańcy kompleksu luksusowych apartamentowców w chilijskim nadmorskim kurorcie Vina del Mar żyją w strachu. Obawiają się zawalenia ich domów po tym, jak u podnóża jednego z bloków po ulewach otworzyła się głęboka na 30 metrów dziura. Budynek zawisł tuż nad przepaścią.

"Kładziemy się spać w strachu"

"Kładziemy się spać w strachu"

Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl
"Tekst znali już wszyscy, Meloni nie mogła go zignorować. I zaczął się atak"

"Tekst znali już wszyscy, Meloni nie mogła go zignorować. I zaczął się atak"

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Książę George, księżniczka Charlotte i ich najmłodszy brat, książę Louis złożyli swojemu tacie, księciu Williamowi, życzenia z okazji Dnia Ojca. "Kochamy Cię tato. Wszystkiego najlepszego" - napisali na platformie X. To - jak zaznacza BBC - pierwszy wpis rodzeństwa w mediach społecznościowych rodziny królewskiej. 

Pierwszy taki wpis w mediach społecznościowych rodziny królewskiej

Pierwszy taki wpis w mediach społecznościowych rodziny królewskiej

Źródło:
BBC

Płynąca do Polski fala gorącego powietrza z Afryki napotka przeszkodę. Jak bardzo upalnie będzie? Co czeka nas w drugiej połowie czerwca i jak zacznie się lipiec? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: upał inny, niż miał być

Pogoda na 16 dni: upał inny, niż miał być

Źródło:
tvnmeteo.pl

Aż do dziesięciu wypadków doszło 15 czerwca w Tatrach. W jednym z nich zginął turysta. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się na płacie zmrożonego śniegu i upadł z dużej wysokości, doznając śmiertelnych obrażeń. W wyższych partiach Tatr wciąż panują bardzo trudne warunki.

Czarna seria śmiertelnych wypadków w Tatrach. Jeden zły ruch może kosztować życie

Czarna seria śmiertelnych wypadków w Tatrach. Jeden zły ruch może kosztować życie

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

W niedzielę mieszkańcy Warszawy i okolic otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ćwiczeniach służb z użyciem środków pirotechnicznych w poniedziałek i wtorek.

"Mogą występować hałas oraz dym". Mieszkańcy Warszawy i okolic otrzymali alerty RCB

"Mogą występować hałas oraz dym". Mieszkańcy Warszawy i okolic otrzymali alerty RCB

Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

"Z okazji jutrzejszego Dnia Ojca mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich tatusiów... ZAKŁADAJCIE KASKI!" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych Gordon Ramsay. Kucharz poinformował, że doznał "poważnego wypadku podczas jazdy na rowerze".

Gordon Ramsay z "bardzo ważną wiadomością"

Gordon Ramsay z "bardzo ważną wiadomością"

Źródło:
tvn24.pl

Tegoroczne lato w Chorwacji ma być wyjątkowo gorące, co zwiększy ryzyko suszy i pożarów. Do walki z zapowiadanym "piekielnym" latem zaangażowano kilku tysięcy strażaków, a nawet wojsko.

Tysiące strażaków, wojsko, drony. Szykują się na "piekielne lato"

Tysiące strażaków, wojsko, drony. Szykują się na "piekielne lato"

Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Kilkadziesiąt interwencji przeprowadzili strażacy w związku z burzą, która przeszła w niedzielę nad Warszawą. Ich działania dotyczyły przede wszystkim konarów czy gałęzi, które spadały na ulice i chodniki.

Uszkodzone samochody, połamane drzewa po burzy w Warszawie

Uszkodzone samochody, połamane drzewa po burzy w Warszawie

Źródło:
PAP

Piszą, że kierowca jest chory, w tym tygodniu kursów nie będzie. Aktualizują tę informację kilka dni później: kierowca nadal jest chory, więc w kolejnym tygodniu autobus także nie przyjedzie - tak o problemach z transportem w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl opowiada Olga Gitkiewicz, autorka książki "Nie zdążę". - Nie każdy jest w stanie jeździć dwadzieścia pięć kilometrów rowerem, zwłaszcza zimą - zauważa. Z szacunków wynika, że problem wykluczenia komunikacyjnego może dotyczyć nawet czternastu milionów Polaków.

Problem dotyczy milionów Polaków. "Szósta i siódma rano, potem nic"

Problem dotyczy milionów Polaków. "Szósta i siódma rano, potem nic"

Źródło:
tvn24.pl

Zalane i nieprzejezdne ulice to coraz częstszy widok w wielu polskich miastach po krótkich, ale bardzo intensywnych opadach deszczu. Dlaczego dzieje się tak, że z roku na roku, mniej więcej o tej porze, problem narasta? Specjaliści od klimatu, urbanistyki i hydrologii zwracają uwagę na kilka kwestii. To nie tylko ocieplenie klimatu, ale też wszechobecna betonoza i niewłaściwe rozwiązania infrastrukturalne.

Polskie miasta toną po ulewach. "Popełniono mnóstwo błędów trudnych do usunięcia"

Polskie miasta toną po ulewach. "Popełniono mnóstwo błędów trudnych do usunięcia"

Źródło:
tvn24.pl

94-letnia mieszkanka Łukowa wybrała się samotnie w podróż do Warszawy, by spotkać się z koleżanką na Starym Mieście. Na szczęście w pociągu poznała mężczyznę, który jej pomógł, bo na kobietę nikt nie czekał. Zawiadomił strażników, a ci wnuka starszej pani, której - jak się okazało - nie była to pierwsza taka wyprawa. Poprzednio bliscy odbierali ją z Krakowa.

94-latka przyjechała na spotkanie z koleżanką, nikt na nią czekał. Pomógł jej znajomy z pociągu

94-latka przyjechała na spotkanie z koleżanką, nikt na nią czekał. Pomógł jej znajomy z pociągu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Uprzedzałem, że będę pisał o książkach, których nikt nie czyta. I właśnie trafiła mi się taka książka.

Żeby się nie pozabijać…

Żeby się nie pozabijać…

Źródło:
tvn24.pl