Rozporządzenie o nowych obostrzeniach opublikowane w Dzienniku Ustaw

Autor:
pqv,ral//rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Rozporządzenie o nowych obostrzeniach opublikowane w Dzienniku UstawTVN24
wideo 2/24
TVN24Rozporządzenie o nowych obostrzeniach opublikowane w Dzienniku Ustaw

We wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii. Nowy dokument wprowadza zapowiedziane wcześniej tego dnia obostrzenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO>>>

Zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu - to główne obostrzenia, które mają obowiązywać od środy na terenie całego kraju. Wprowadzenie nowych ograniczeń zapowiedzieli we wtorek po południu premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie. Zmienia ono rozporządzenie z 20 marca, które mówiło o ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca dotyczące stanu epidemii
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zakaz przemieszczania się. Są wyjątki

W nowym dokumencie wskazano, że od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku zakazane jest przemieszczanie się osób przebywających na terenie Polski. Rozporządzenie przewiduje cztery wyjątki.

Pierwszym z nich jest wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo prac gospodarstwie rolnym, a także zakup towarów i usług z tym związanych.

Drugi wyjątek to zaspokajanie niezbędnych potrzeb - zarówno własnych, jak i osób najbliższych - związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskaniem opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupem towarów i usług z tym związanych.

Po trzecie, dozwolone jest przemieszczanie się w celu ochotniczego i darmowego wykonywania świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Ostatni wyjątek zezwala na przemieszczanie się w celu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ruch pieszy i transport publiczny

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo, jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od siebie. To ograniczenie nie stosuje się do najbliższej rodziny, czyli między innymi małżonka, rodziców, dzieci i rodzeństwa, w tym mieści się także "osoba pozostająca we wspólnym pożyciu".

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego, może nimi podróżować w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Kult religijny i zgromadzenia

Zmieniają się ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych. Do tej pory w modlitwie mogło uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń; w tę liczbę wliczano zarówno wiernych, jak i osoby sprawujące obrzęd.

Od 25 marca do 11 kwietnia maksymalna liczba uczestników nie będzie mogła przekroczyć pięciorga, ale nie będą się do niej wliczały osoby sprawujące kult religijny (np. księża) ani - w przypadku pogrzebu - pracownicy zakładu pogrzebowego. Od 12 kwietnia do odwołania maksymalna liczba uczestników modlitwy ma wynosić 50, wliczając w to kapłanów i ewentualnych grabarzy.

Zgodnie z dokumentem od 25 marca do 11 kwietnia zakazane ma być organizowanie zgromadzeń i zgromadzeń spontanicznych, a także zgromadzeń w ramach działalności Kościołów i związków wyznaniowych, imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątek stanowią spotkania z najbliższą rodziną (między innymi małżonek, rodzice i dzieci i rodzeństwo, ale także "osoba pozostająca we wspólnym pożyciu") lub najbliższą rodziną osoby, z którą dany człowiek "pozostaje we wspólnym pożyciu". Tych ograniczeń nie stosuje się także do spotkań związanych z szeroko rozumianą pracą.

Przekraczanie granicy i przedsiębiorcy

Dokument stanowi, że od 27 marca osoba przekraczająca granicę państwa w ramach wykonywania czynności zawodowych zarówno w Polsce, jak i w państwie sąsiednim, może na swój wniosek otrzymać od sanepidu zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Rozporządzenie zmienia też przepis dotyczący wywożenia lub sprzedaży poza Polskę medycznych środków ochronnych, na przykład gogli, kombinezonów, masek i rękawiczek. Do tej pory przedsiębiorcy, jeśli chcieliby wykonać taką transakcję, mieli obowiązek powiadomić wojewodę na co najmniej 24 godziny przed tym faktem. Od 26 marca okres ten zostanie wydłużony do minimum 36 godzin. Wojewoda nadal będzie mógł wystąpić do premiera, by ten zakazał sprzedaży lub wywozu.

Autor:pqv,ral//rzw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości