Raport o praworządności w Unii. Komisja Europejska o "poważnych obawach" wobec Polski

Źródło:
TVN24
Raport o praworządności w Unii. Komisja Europejska o "poważnych obawach" wobec Polski. Relacja Macieja Sokołowskiego
Raport o praworządności w Unii. Komisja Europejska o "poważnych obawach" wobec Polski. Relacja Macieja SokołowskiegoTVN24
wideo 2/6
Raport o praworządności w Unii. Komisja Europejska o "poważnych obawach" wobec Polski. Relacja Macieja SokołowskiegoTVN24

Komisja Europejska w raporcie o praworządności w krajach Unii Europejskiej wyszczególnia cztery kluczowe obszary dotyczące Polski - sądownictwo, walkę z korupcją, pluralizm i wolność mediów oraz kwestie dotyczące "kontroli i równowagi". Pisze między innymi, że "utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa", a ponadto "pojawiają się próby wywierania politycznego wpływu na media". Wspomina także o wątpliwościach związanych z "lex Tusk".

Komisja Europejska opublikowała raport o praworządności w krajach Unii Europejskiej. To czwarte coroczne podsumowanie, które powstało w odpowiedzi na zarzuty Polski i Węgier, że praworządność w Unii Europejskiej traktowana jest wybiórczo i wskazywane są problemy tylko w tych dwóch krajach. Dlatego Komisja publikuje zestawienie uwag co do niedostatków rządów prawa z podziałem na każdy unijny kraj. Raport został przyjęty w czasie środowego kolegium komisarzy.

W liczącym blisko 30 stron rozdziale dotyczącym Polski wskazano na problemy w obrębie sądownictwa, walki z korupcją, wolnością mediów i obszarze dotyczącym "kontroli i równowagi".

"Poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa"

W raporcie napisano, że "utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa".

Przypomniano, że Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) doprecyzował wymogi Unii Europejskiej dotyczące niezawisłości sędziowskiej, w szczególności w odniesieniu do systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce. Wskazano, że 5 czerwca w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego TSUE orzekł, że wszystkie zakwestionowane przepisy ustawy przyjętej w grudniu 2019 roku naruszają prawo Unii Europejskiej.

Zmiany w polskim sądownictwie. TSUE: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości - jak wskazano w dokumencie - orzekł, że Polska naruszyła art. 19. ust 1 Traktatu o Unii Europejskiej, przyznając Izbie Dyscyplinarnej, której niezawisłość nie została zagwarantowana, uprawnienia do rozpoznawania spraw wszystkich sędziów dotyczących uchylenia ich immunitetu w celu wszczęcia postępowania karnego.

Wątpliwości w obrębie sądownictwa

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że nadal istnieją poważne obawy związane z niewykonaniem prawomocnych wyroków i środków tymczasowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących niezawisłości sędziowskiej. Wspomniano również o fakcie, że kilku sędziów nadal podlega przymusowym przeniesieniom i dochodzeniom dyscyplinarnym i postępowaniom związanym z podejmowanymi przez nich orzeczeniami.

Zdaniem Komisji "istnieją poważne wątpliwości, czy wielu sędziów Sądu Najwyższego, w tym jego Pierwszy Prezes, spełnia wymogi dotyczące powołania i zasiadania w ustanowionym na mocy prawa sądem".

"Poważne obawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym"

Komisja Europejska napisała także, że "Polska przyjęła przepisy mające na celu podniesienie standardów niektórych aspektów niezawisłości sędziowskiej i zaangażowała się w dalszą reformę systemu dyscyplinarnego dla sędziów". "W dniu 1 czerwca 2022 r. Komisja wydała pozytywną ocenę Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Polski (PRP), który został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej w dniu 17 czerwca 2022 r. Zawiera on szereg zobowiązań Polski dotyczących poprawy klimatu inwestycyjnego, w tym m.in. kompleksowa reforma systemu dyscyplinarnego sędziów, mająca na celu wzmocnienie niektórych aspektów niezawisłości sądownictwa" - dodano.

Poczyniono - zdaniem Komisji Europejskiej - pewne postępy w zapewnianiu funkcjonalnej niezależności prokuratury od rządu, natomiast nie poczyniono żadnych postępów w kwestii rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Komisja Europejska w swoim raporcie wskazała, że utrzymują się "poważne obawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym". Przypomniano, że 15 lutego tego roku Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny i jego dwa orzeczenia wydane w 2021 roku.

Komisja wskazała także, że "poziom postrzegania niezawisłości sądownictwa w Polsce jest nadal bardzo niski zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i przedsiębiorstw".

Przyznano natomiast, że "cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości przebiega dobrze".

Stwierdzono także, że "ogólna skuteczność sądów powszechnych i administracyjnych pozostaje stabilna".

Walka z korupcją

Komisja Europejska stwierdziła, że zdaniem ekspertów i kadry kierowniczej przedsiębiorstw poziom korupcji w sektorze publicznym pozostaje stosunkowo wysoki. Podkreślono, że w Polsce nie przyjęto jeszcze - zgodnie z zobowiązaniami - rozwiązań antykorupcyjnych w ramach nowego Programu Antykorupcyjnego. Nie poczyniono również żadnych postępów w zakresie wzmocnienia zasad dotyczących lobbingu.

"Program antykorupcyjny na lata 2018-2020 zakończył się i obecnie nie ma nowego programu. Nie podjęto dalszych działań w celu wzmocnienia zasad lobbingu i ujednolicenia systemu kontroli oświadczeń majątkowych" - przypomina Komisja.

Przypomniano, że "polski Kodeks karny został znowelizowany w celu zwiększenia kar za przestępstwa korupcyjne", ale "nie podjęto jeszcze żadnych kroków, aby zapewnić solidne wyniki w zwalczaniu korupcji na wysokim szczeblu, ponieważ utrzymują się wcześniej zidentyfikowane bariery instytucjonalne i praktyczne".

W raporcie dotyczącym Polski mowa jest także o tym, że "szerokie immunitety najwyższych decydentów, którzy są jednocześnie członkami parlamentu, nie zostały jeszcze ograniczone". Dodano także, że "przyjęto nowe przepisy dotyczące bezkarności, co zagraża skutecznej walce z korupcją na wysokim szczeblu".

Europejscy urzędnicy wskazują także na to, że w życie weszły nowe środki zwiększające przejrzystość finansowania partii politycznych, jednak nadal istnieją obawy dotyczące darowizn na rzecz partii i w czasie kampanii wyborczych". Przyznano także, że w kwestii zamówień publicznych "istnieją obawy związane z ryzykiem korupcji".

Pluralizm i wolność mediów

Komisja Europejska w swoim raporcie stwierdziła, że "pomimo pozytywnych zmian wprowadzonych w 2021 roku, pojawiły się obawy co do niezależności regulatora mediów", wskazując, że zmodyfikowano procedurę odrzucania przez Sejm i Senat sprawozdania rocznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Podkreślono, że "nie poczyniono dalszych postępów w zapewnianiu uczciwych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur przyznawania koncesji na działalność mediom". Przypomniano, że zalecono to Polsce w raporcie z 2022 roku.

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów
Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediówTVN24

Przyznano, że "zwiększył się poziom przejrzystości własnościowej mediów".

"Pojawiają się próby wywierania politycznego wpływu na media"

Jednocześnie odnotowano, że "chociaż istnieją prawne gwarancje niezależności dziennikarskiej, w praktyce pojawiają się próby wywierania politycznego wpływu na media".

Wolne media a naciski władzy. "Czeka nas najtrudniejsze pół roku w historii"

"Polski porządek prawny zawiera zbiór przepisów dotyczących niezależności redakcyjnej, zapisanych w Prawie prasowym i ustawie o radiofonii i telewizji. Niemniej jednak zainteresowane strony zwróciły uwagę na kilka rzekomo inspirowanych politycznie przypadków ingerencji w decyzje redakcyjne mediów" - pisze dalej o Polsce Komisja Europejska. I dodaje, że przykładem takich praktyk "może być usunięcie krytycznego wobec rządowych reform podatkowych wywiadu ze strony internetowej regionalnego wydawnictwa należącego do Polska Press, kupionego przez państwowego giganta naftowego PKN Orlen".

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że - w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi niezależnego relacjonowania wydarzeń przez nadawców publicznych - "nie poczyniono żadnych postępów w zwiększaniu niezależnego zarządzania i niezależności redakcyjnej mediów publicznych".

W raporcie podkreślono, że "podmioty kontrolowane przez państwo kierowały reklamy głównie do mediów prorządowych".

Wskazano również, że zgłaszane są "problemy w zakresie prawa dostępu dziennikarzy do informacji".

CZYTAJ: (Nie)transparentna jak dotacja od ministra Czarnka. Dziesiątki pytań o 170 milionów złotych bez odpowiedzi

Obawy w sprawie "lex Tusk"

Czwarta część raportu dotyczącego Polski mówi o "innych kwestiach dotyczących kontroli i równowagi".

W zestawieniu wspomniano, że "utrzymuje się praktyka stanowienia prawa w trybie, który nie przewiduje odpowiednich konsultacji". Wskazano także, że - zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2023 roku - "w Polsce czekało na wykonanie 46 wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co oznacza wzrost o osiem w porównaniu z rokiem poprzednim".

Dodano, że "nie poczyniono postępów w zakresie powoływania członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli", co zdaniem Komisji, zagraża skutecznemu funkcjonowaniu Izby.

Sejm przyjął zaproponowaną przez prezydenta nowelizację "lex Tusk"
Sejm przyjął zaproponowaną przez prezydenta nowelizację "lex Tusk"TVN24

Komisja Europejska w swoim raporcie odnosi się także do ustawy "lex Tusk". "Poważne obawy budzi ustawa uprawniająca komisję administracyjną do pozbawienia osób fizycznych prawa do pełnienia funkcji publicznych związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat" - napisano. Przypomniano także, że 8 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową w tej sprawie, a 30 czerwca strona polska przesłała w tej sprawie swoją odpowiedź.

Wiceszefowa KE i unijny komisarz ds. sprawiedliwości o "lex Tusk": sprawa jest pilna

Zwrócono również uwagę na przypadki, w których do Kodeksu karnego przyjmowane są zmiany, które postrzegane są za niezgodne z prawem krajowym i międzynarodowym - na przykład wprowadzenie kary dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Jednocześnie stwierdzono, że "poczyniono pewne postępy" w zakresie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zalecenia Komisji Europejskiej

Do raportu o praworządności w krajach Unii Europejskiej dołączono listę zaleceń. W przypadku Polski między innymi zwrócono uwagę na brak postępów w rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego względem zaleceń z poprzedniego roku.

Komisja zaleca między innymi "wzmocnienie istniejących przepisów dotyczących uczciwości poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących lobbingu i ujednoliconego internetowego systemu oświadczeń majątkowych urzędników publicznych i posłów do parlamentu", "zapewnienie niezależnych i skutecznych dochodzeń i postępowań karnych" oraz "zapewnienie przestrzegania sprawiedliwych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur przyznawania licencji na prowadzenie działalności mediom".

Wspomina również o potrzebie "wzmocnienia zasad i mechanizmów służących zwiększeniu niezależnego zarządzania i niezależności redakcyjnej mediów publicznych, z uwzględnieniem europejskich standardów dotyczących mediów publicznych".

Komisja pisze też o "zapewnieniu bardziej systematycznych działań następczych w związku z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli oraz zapewnienie, w trybie pilnym, mianowania członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w celu zapewnienia jej skutecznego funkcjonowania".

Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski zwraca uwagę, że od poprzedniego raportu, przed rokiem, nie odnotowano w Polsce postępów w realizacji praktycznie żadnego z zaleceń przygotowanych dla naszego kraju, a zalecenia zostały właściwie powtórzone. 

Znaczenie raportu

Jak wyjaśnia Maciej Sokołowski, raport nie przekłada się bezpośrednio na obowiązki dla krajów członkowskich i nie pociąga za sobą sankcji w przypadku zignorowania zaleceń i zarzutów Komisji Europejskiej. Publikacja jest jednak pośrednio wykorzystywana przez Komisję i przytoczone uwagi pojawiają się potem w innych postępowaniach naruszeniowych i często przywoływane są jako argument w relacjach między Brukselą a Warszawą.

Sokołowski wskazuje, że raport jest też podstawą do dyskusji o praworządności w poszczególnych krajach Unii, jakie odbywają się cyklicznie na Radach UE z udziałem ministrów ds. europejskich. Zawarte w nim uwagi będą też podstawą debaty Parlamentu Europejskiego o praworządności w Unii Europejskiej.

Korespondent TVN24 w Brukseli dodaje, że Polska i Węgry w poprzednich latach odrzucały tezy tych raportów, zarzucając im stronniczość, podwójne standardy i przekraczanie przez Komisję Europejską swoich uprawnień. 

Wiceprzewodnicząca KE o raporcie

O raporcie mówiła w rozmowie z TVN24 wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.

- W tym raporcie skupiamy się na środkach antykorupcyjnych, chcemy zobaczyć skuteczne śledztwa w Polsce, które zajmują się korupcją. Jak zawsze rekomendujemy rozdzielenie kompetencji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. (W raporcie) są także punkty, które są poświęcone mediom, szczególnie mediom publicznym, ponieważ wierzymy, że media publiczne powinny być prawdziwie publiczne, a nie rządowe. Jest także kwestia przyznawania licencji mediom, powinno to być transparentne a nie dyskryminujące - powiedziała.

Vera Jourova o raporcie Komisji Europejskiej na temat praworządności
Vera Jourova o raporcie Komisji Europejskiej na temat praworządnościTVN24

Autorka/Autor:Maciej Sokołowski, asty, mjz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

- Powiem pani minister Barbarze Nowackiej, żeby zastanowiła się nad takim okrągłym stołem uczniowskim ze szkół ponadpodstawowych - powiedział w Białymstoku premier Donald Tusk, odpowiadając na apel Pawła, ucznia szkoły średniej. Szef rządu zaprosił nastolatka do udziału w tym wydarzeniu. Podczas spotkania poruszona została również kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Propozycja premiera dla ucznia Pawła. "Piszesz się, dasz swoje dane?"

Propozycja premiera dla ucznia Pawła. "Piszesz się, dasz swoje dane?"

Źródło:
TVN24

Czy mogę zdradzić pewną tajemnicę? - zapytała w "#BezKitu" profesor Monika Płatek, karnistka i członkini Społecznej Rady do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Przekazała, że na Radzie dyskutowano o tym, żeby nazwać ten fundusz "Funduszem Tomasza Komendy". Dodała, że pomysł jest jednak "zawieszony przez chwilę".

Profesor Płatek zdradza tajemnicę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Profesor Płatek zdradza tajemnicę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Źródło:
TVN24

7-letni chłopiec został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych w Romanowie (woj. wielkopolskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letnia kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu dziecku. Chłopiec chwilę wcześniej wysiadł ze szkolnego busa.

7-latek potrącony na przejściu dla pieszych. Nie żyje

7-latek potrącony na przejściu dla pieszych. Nie żyje

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Gwałtowne burze sunęły w piątek przez Polskę. Strażacy interweniowali blisko 600 razy, w tym najczęściej w województwach małopolskim i wielkopolskim. Połamane są drzewa i pozrywane dachy z budynków, w wyniku intensywnych opadów deszczu pozalewane zostały drogi.

Wiatr zrywał dachy i łamał drzewa, deszcz zalewał ulice. Nawałnice nad Polską

Wiatr zrywał dachy i łamał drzewa, deszcz zalewał ulice. Nawałnice nad Polską

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl, PAP

Kraje regionu Morza Bałtyckiego zgodziły się stworzyć "mur dronów", by za pomocą bezzałogowców chronić zewnętrzne granice państwowe – poinformowała Agne Bilotaite, szefowa resortu spraw wewnętrznych Litwy. Podczas piątkowego spotkania na Łotwie uzgodniono również zorganizowanie wspólnych ćwiczeń ewakuacyjnych w krajach regionu.

"Mur dronów". Państwa bałtyckie tak chcą chronić granic

"Mur dronów". Państwa bałtyckie tak chcą chronić granic

Źródło:
PAP

Donald Tusk poinformował, że w najbliższych dniach rząd przeanalizuje możliwość otwarcia jednego z przejść granicznych z Białorusią. Chodzi o Bobrowniki. Jak podkreślił, działania te mają pomóc polskim kupcom i przedsiębiorcom, którzy od ponad roku nie mogą prowadzić wymiany handlowej.

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Źródło:
PAP

Anna Hernik jest laureatką nagrody internautów tegorocznego konkursu Grand Press Photo. Fotografka w jednym kadrze uchwyciła życie swoje, ale też innych rodzin, które, tak jak ona, mierzą się z glejakiem. To wyjątkowo złośliwy nowotwór mózgu. Ponad rok temu diagnozę usłyszał mąż pani Anny. 

Cała rodzina mierzy się z chorobą taty. Zdjęcie Anny Hernik zachwyciło internautów

Cała rodzina mierzy się z chorobą taty. Zdjęcie Anny Hernik zachwyciło internautów

Źródło:
Fakty po Południu TVN24
Ludzie Ziobry i afera Funduszu Sprawiedliwości. Kto jest kim?

Ludzie Ziobry i afera Funduszu Sprawiedliwości. Kto jest kim?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Polski podróżnik Mariusz Majewski został skazany w Kongu na dożywotnie więzienie pod zarzutem szpiegostwa - miał przemieszczać się po linii frontu z lokalną bojówką i robić zdjęcia strategicznych miejsc. W piątek wiceszef MSZ Andrzej Szejna poinformował, że Majewski "nie jest szpiegiem, należy do klubu podróżników", a "jego zachowania wynikały z nieznajomości miejscowych obyczajów". W sprawie uwięzionego Polaka ma interweniować prezydent Andrzej Duda.

Polak ma spędzić resztę życia w afrykańskim więzieniu za szpiegostwo. Interwencja prezydenta

Polak ma spędzić resztę życia w afrykańskim więzieniu za szpiegostwo. Interwencja prezydenta

Źródło:
PAP

- W poniedziałek w Sztabie Generalnym odbędzie się prezentacja tego, jak ma wyglądać Tarcza Wschód - poinformował w piątek w Białymstoku premier Donald Tusk. Jak wskazał, "nasze argumenty stają się powoli taką oficjalną doktryną całej Unii Europejskiej". Mówił też, jak ważne są wybory do europarlamentu. - Jesteśmy o krok od tego, żeby przewagę zaczęły zdobywać siły jawnie prorosyjskie w Europie - powiedział. Premier mówił też o aktach sabotażu w Polsce.

Siedem prób sabotażu. Tusk o osobach "wynajętych" przez rosyjskie służby

Siedem prób sabotażu. Tusk o osobach "wynajętych" przez rosyjskie służby

Źródło:
TVN24, PAP

- Potrzebujemy udowodnić samym sobie i Władimirowi Putinowi, że możemy utrzymać ten kurs i ostatecznie wygrać - mówił szef MSZ Radosław Sikorski na konferencji PISM Strategic Ark. Ocenił, że zarówno Unię Europejską, jak i USA stać na to, by wesprzeć Ukrainę, bo koszt jej przegranej byłby nieporównywalnie większy.

"To absurd mówić, że jesteśmy zmęczeni tą wojną". Sikorski na konferencji PISM

"To absurd mówić, że jesteśmy zmęczeni tą wojną". Sikorski na konferencji PISM

Źródło:
PAP

- To nie było funkcjonowanie, jakiego należało oczekiwać od jednostki, która wydaje środki publiczne - powiedział w "#BezKitu" przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, odnosząc się do działań Rządowego Centrum Legislacji za czasów Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Szczuckiego. Wskazał "najbardziej wyrazistą sytuację patologiczną, jaką można sobie wyobrazić".

Maciej Berek o "najbardziej wyrazistej sytuacji patologicznej, jaką można sobie wyobrazić" w RCL za czasów PiS

Maciej Berek o "najbardziej wyrazistej sytuacji patologicznej, jaką można sobie wyobrazić" w RCL za czasów PiS

Źródło:
TVN24

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, najważniejszy sądowniczy organ ONZ, nakazał w piątek władzom Izraela natychmiastowe wstrzymanie ofensywy w Rafah w Strefie Gazy. Decyzja ma związek z "bezpośrednim ryzykiem" dla palestyńskiej ludności cywilnej. Minister bezpieczeństwa Izraela uznał trybunał za "antysemicki", a jego postanowienie za "nieistotne".

Trybunał w Hadze nakazał Izraelowi wstrzymanie ofensywy w Rafah

Trybunał w Hadze nakazał Izraelowi wstrzymanie ofensywy w Rafah

Źródło:
Reuters, X, PAP

Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Skąd urząd skarbowy będzie wiedział o prezencie? Najczęściej od sąsiada czy innych "życzliwych". Urzędy dostają rocznie po kilka tysięcy takich donosów. - Nie istnieje coś takiego jak rozliczenie komunii. Na otrzymane prezenty patrzymy osobno i jeśli zaszła taka potrzeba, składamy osobne zgłoszenie uwzględniając prezenty od konkretnych gości - komentuje Martyna Myszkowska z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska.

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Źródło:
tvn24.pl

- W przypadku Jarosława Kaczyńskiego będziemy składać wniosek do prokuratury za sprawczość kierowniczą - zapowiedział w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN poseł KO Dariusz Joński, przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Joński ocenił jako "szalenie istotne" udowodnienie, że prezes PiS "rządził z tylnego siedzenia".

Joński: udowodnienie, że Kaczyński rządził z tylnego siedzenia "szalenie istotne"

Joński: udowodnienie, że Kaczyński rządził z tylnego siedzenia "szalenie istotne"

Źródło:
"Fakty po Faktach"

W piątek przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński. W czasie zeznań przekonywał, że "pełną winę za to, że te wybory się nie odbyły, ponosi Koalicja Obywatelska". Jak mówił, w 2020 roku doszedł do wniosku, że wybory kopertowe "to jest dobre rozwiązanie dla Polski" i że "to był pomysł, do którego się całkowicie przyznaje". Po posiedzeniu przewodniczący komisji Dariusz Joński zapowiedział zawiadomienie do prokuratury na Kaczyńskiego za "sprawczość kierowniczą". - Za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień - wyjaśniał.

Będzie zawiadomienie na Jarosława Kaczyńskiego. Za "sprawczość kierowniczą"

Będzie zawiadomienie na Jarosława Kaczyńskiego. Za "sprawczość kierowniczą"

Źródło:
TVN24, PAP

Policjanci z powiatu myślenickiego (woj. małopolskie) próbowali kilkakrotnie dostarczyć wezwanie na przesłuchanie byłemu prezesowi Orlenu, Danielowi Obajtkowi - bezskutecznie. Służby podały, że polityka nie było pod wskazanym na wezwaniu adresem.

Policjantom nie udało się dostarczyć Danielowi Obajtkowi wezwania. "Kilkakrotnie podjęliśmy próby"

Policjantom nie udało się dostarczyć Danielowi Obajtkowi wezwania. "Kilkakrotnie podjęliśmy próby"

Źródło:
PAP

Przechodnie spacerujący po Śródmieściu zauważyli na chodniku porzucony karton. W środku znajdowały się dokumenty. Okazało się, że ich zawartość była chroniona prawem.

Umowy i akty notarialnie w kartonie na chodniku

Umowy i akty notarialnie w kartonie na chodniku

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Najdłużej czeka się na serce i płuca, ale nawet nerek, których transplantacji jest najwięcej, wciąż przeszczepia się za mało. W Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie organów od zmarłego, ale dla lekarzy transplantologów kluczowa jest opinia rodziny. Dlatego tak ważne jest świadome wyrażenie zgody, rozmowa z najbliższymi i edukacja.

Po co oddawać komuś swoje organy? Piotr Polk: ta jedna decyzja jest wieczna

Po co oddawać komuś swoje organy? Piotr Polk: ta jedna decyzja jest wieczna

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, w których dostępne będą tabletki "dzień po". Obecnie w wykazie znajduje się 770 punktów, jednak nabór wniosków do programu wciąż trwa. "Dostępność do antykoncepcji awaryjnej jest zapewniona w całej Polsce" - informuje Fundusz.

NFZ opublikował mapę aptek, które będą sprzedawały tabletkę "dzień po"

NFZ opublikował mapę aptek, które będą sprzedawały tabletkę "dzień po"

Źródło:
PAP

Zeznając przed komisją w sprawie wyborów kopertowych, Jarosław Kaczyński spierał się z jej członkami, że kiedy on odwiedzał cmentarze na początku pandemii, to nie było zakazu wstępu na nie. "Ja byłem tego dnia na siedmiu cmentarzach" - mówił prezes PiS. Wyjaśniamy, jakie były wtedy przepisy.

Kaczyński w lockdownie "na siedmiu cmentarzach". Jakie przepisy wtedy obowiązywały

Kaczyński w lockdownie "na siedmiu cmentarzach". Jakie przepisy wtedy obowiązywały

Źródło:
Konkret24

Dziewięciolatka, która została nagrana w toalecie samolotu linii American Airlines przez stewarda, sama jest winna tej sytuacji - oceniła firma w odpowiedzi na pozew złożony przez rodziców dziecka. Już dzień później linia tłumaczyła się jednak, że takie stwierdzenie powstało w wyniku błędu, i że "bardzo poważnie traktuje zarzuty dotyczące byłego członka załogi".

Steward nagrywał dzieci w toalecie. Linia lotnicza obwiniła 9-latkę

Steward nagrywał dzieci w toalecie. Linia lotnicza obwiniła 9-latkę

Źródło:
CNN, ABC News, USA Today, tvn24.pl

Daniel Obajtek, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na podkarpackiej liście Prawa i Sprawiedliwości, udzielił w ostatnich dniach serii wywiadów w lokalnych mediach. Rozmowy w katolickiej rozgłośni radiowej oraz w telewizji z Krosna poprzedziły komunikaty o tym, że są to materiały finansowane przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzieje się to w tym samym czasie, kiedy policja próbuje wręczyć mu wezwanie na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej. Byłego prezesa Orlenu szuka też prokuratura.

Seria wywiadów Daniela Obajtka finansowanych przez PiS

Seria wywiadów Daniela Obajtka finansowanych przez PiS

Źródło:
tvn24.pl

Prokurator Generalny Adam Bodnar podjął w piątek decyzję o zawieszeniu na pół roku prokuratora Prokuratury Krajowej Jakuba Romelczyka w czynnościach służbowych. Decyzja zapadła w związku z ujawnieniem treści rozmowy związanej z zawiadomieniem "o możliwości popełnienia przestępstw przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro". - Treść tej rozmowy budzi poważny niepokój - oceniła w rozmowie z TVN24 rzeczniczka Bodnara Anna Adamiak.

Adam Bodnar zawiesił prokuratora Jakuba Romelczyka

Adam Bodnar zawiesił prokuratora Jakuba Romelczyka

Źródło:
Prokuratura Krajowa, Onet, TVN24

Raper Sean Kingston i jego matka zostali aresztowani pod zarzutami oszustwa i kradzieży. Wcześniej funkcjonariusze przeszukali jego dom. Nie potwierdzono, czego dokładnie dotyczy śledztwo, ale amerykańskie media podają, że przeciwko gwiazdorowi złożono pozew dotyczący niedotrzymania warunków umowy przy zakupie 232-calowego telewizora z systemem nagłaśniającym.

Miał popełnić oszustwo przy zakupie 232-calowego telewizora. Znany raper i jego matka aresztowani

Miał popełnić oszustwo przy zakupie 232-calowego telewizora. Znany raper i jego matka aresztowani

Źródło:
CNN, NBC 6

Francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego zaapelowała do przewoźników o odwołanie prewencyjnie 70 procent lotów w sobotę na paryskim lotnisku Orly. Powodem tej decyzji jest zapowiedziany przez związki zawodowe strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Utrudnienia w podróżowaniu mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Nawet 70 procent lotów może zostać odwołanych

Nawet 70 procent lotów może zostać odwołanych

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące stwierdzenia białka soi w partii mąki z ciecierzycy. Spożycie produktu przez osoby z alergią na białka soi może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Źródło:
PAP

Na jeziorku w Parku Szczęśliwickim w niektórych miejscach utrzymuje się beżowo-zielony kożuch. O stanie akwenu zaalarmował nas czytelnik na Kontakt 24. Urząd dzielnicy wyjaśnia, że to glony, które pojawiły się wraz ze wzrostem temperatury. W tym roku wyjątkowo wcześnie.

Beżowo-zielony kożuch na Jeziorku Szczęśliwickim. Co to jest?

Beżowo-zielony kożuch na Jeziorku Szczęśliwickim. Co to jest?

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Na skwerze przy ulicy Szafera w Łodzi ktoś przywiązał do ławki psa w podeszłym wieku. Obok zostawił miski z karmą i wodą, a także torbę z wyprawką.

Przywiązana do ławki, obok torba z wyprawką

Przywiązana do ławki, obok torba z wyprawką

Źródło:
tvn24.pl

Sztab Daniela Obajtka oblepił całe Podkarpacie tysiącami plakatów. Ale spotkać byłego szefa Orlenu w terenie jest trudno. PiS-owska "jedynka" pojawia się bez zapowiedzi w wybranych miejscach, a polityczni konkurenci wprost zarzucają Obajtkowi unikanie wyborców. Ale wyborcza arytmetyka jest nieubłagana. Tylko cud może odebrać Obajtkowi mandat europosła.

O spotkaniach z Obajtkiem wiedzą nieliczni. "Nie dostajemy żadnych informacji"

O spotkaniach z Obajtkiem wiedzą nieliczni. "Nie dostajemy żadnych informacji"

Źródło:
tvn24.pl, PAP
"Prawniczy mózg PiS", "kolejny z profesorów, którymi Kaczyński tak lubi się otaczać"

"Prawniczy mózg PiS", "kolejny z profesorów, którymi Kaczyński tak lubi się otaczać"

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, odniósł się do działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ciągle nie podjęła decyzji o przedłużeniu koncesji kanału TVN Style. Napisał, że "oświadczenie KRRiT, kwestionujące zasadność prowadzenia działalności w Polsce przez amerykańską firmę, podważa nasze wspólne wartości, dwustronne interesy i praworządność".

Brzezinski: oświadczenie KRRiT podważa nasze wspólne wartości

Brzezinski: oświadczenie KRRiT podważa nasze wspólne wartości

Źródło:
tvn24.pl

Mandatem karnym i zakazem dalszej jazdy zakończyła się policyjna interwencja wobec 44-latka, który ulicami Hrubieszowa (Lubelskie) wiózł motorówkę. Jak podała policja, ładunek nie był odpowiednio oznakowany.

Na przyczepie wiózł "ogromnych rozmiarów" łódź motorową. Podróż przerwali policjanci

Na przyczepie wiózł "ogromnych rozmiarów" łódź motorową. Podróż przerwali policjanci

Źródło:
tvn24.pl

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce odnotowano wygraną drugiego stopnia w wysokości prawie 4,5 miliona złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 24 maja.

Wyniki Eurojackpot z 24 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 24 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

W środę wieczorem odbyła się jubileuszowa gala konkursu Grand Press Photo. Poznaliśmy nazwiska autorów Zdjęcia XX-lecia oraz Zdjęcia Roku, a także laureata nagrody dla Fotografa XX-lecia. Członkowie jury ogłosili także zwycięzców w kategoriach zdjęć pojedynczych, fotoreportaży, projektów dokumentalnych, konkursów Young Poland oraz Photo Book. Wśród nagrodzonych znalazł się operator TVN24 Maciej Grzybowski. Nagrodę Internautów wręczył Mateusz Sosnowski, szef portali informacyjnych TVN i zastępca redaktora naczelnego TVN24.

Grand Press Photo 2024. Pełna lista laureatów

Grand Press Photo 2024. Pełna lista laureatów

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

"Diuna: Część druga" już od jutra będzie dostępna w serwisie HBO Max. Pierwsza część adaptacji powieści Franka Herberta od soboty będzie dostępna również w Playerze.

"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

Źródło:
tvn24.pl