Wolność słowa

Wolność słowa

Discovery, Inc. podejmie kroki prawne wobec polskiego rządu za naruszenie polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych.