Grupa Wyszehradzka zbierze się w Budapeszcie


Premier Donald Tusk weźmie dziś udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie.

Jednym z głównych tematów spotkania premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier będzie listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, na którym m.in. planowane jest podpisanie umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą oraz parafowanie umowy stowarzyszeniowej z Armenią, Gruzją i Mołdawią.

Mocniejsza współpraca

Premierzy będą też rozmawiać o rozszerzeniu współpracy na nowe obszary, wzmocnieniu współpracy parlamentów, kwestiach obronności oraz bezpieczeństwie energetycznym, w tym bezpieczeństwie jądrowym w Europie Środkowej.

Na spotkaniu omawiane będą też sprawy europejskie, w tym przyszłość unii gospodarczej i walutowej.

Jest to pierwsze spotkanie szefów rządów o okresie węgierskiego przewodnictwa Grupie, które trwa w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r.

Współpraca (nie)formalna

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Polska sprawowała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Autor: mn / Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości