TVN24 | Polska

Macron: Francja nie chce nikomu udzielać lekcji, ale ważne dla nas jest poszanowanie naszych wartości i zasad

TVN24 | Polska

Autor:
akr//rzw
Źródło:
PAP,tvn24.pl
Macron: Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcji
Macron: Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcjiTVN24
wideo 2/20
TVN24Macron: Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcji

Francja popiera stanowisko Komisji Europejskiej - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, pytany o praworządność w Polsce. Szef polskiego rządu przekonywał, że "Polska, realizując reformę wymiaru sprawiedliwości, broni prawdziwych wartości europejskich". Po rozmowach obaj politycy podpisali deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął w poniedziałek dwudniową oficjalną wizytę w Polsce. Jednym z punktów było spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Prezydent Macron i premier Morawiecki podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej
Prezydent Macron i premier Morawiecki podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiejTVN24

Macron: Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcji

Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Morawieckim francuski prezydent był pytany o swą wcześniejszą poniedziałkową wypowiedź, gdy - stojąc obok prezydenta Andrzeja Dudy - wyraził "zaniepokojenie związane z wprowadzanymi reformami wymiaru sprawiedliwości".

- Francja nigdy nie ukrywała swojego stanowiska co do tych tematów. Wiele było oświadczeń publicznych z mojej strony. Zawsze wyrażałem się w sposób bardzo jasny, wpierając procedury europejskie, wspierając nasze wartości - oświadczył Emmanuel Macron. - Mówiłem o tym bardzo jasno zarówno w rozmowie z prezydentem, jak i z premierem - dodał. Podkreślił, że kwestia praworządności "jest tematem europejskim, a nie dwustronnym". - Jest to temat europejski, ponieważ dotyczy on nas wszystkich - wyjaśnił.

Jak zastrzegł francuski przywódca, "to nie jest tak, że mamy jedno państwo, które ocenia, co robi drugie państwo albo udziela lekcji". Zapewnił, że "Francja nie chce nikomu udzielać żadnych lekcji". - Ale zawsze ważne dla nas jest to, żeby wzmocnić poszanowanie naszych wartości i zasad - dodał.

Macron zaznaczył, że dotyczy to także poszanowania wspólnych instytucji, między innymi Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Rady Europy. - Właśnie te instytucje są odpowiedzialne za poszanowanie zasad i to one rozpoczęły procedurę i dialog (z Polską - red.). W pełni je popieramy i chciałbym, aby ten dialog mógł być utrzymany i zakończył się powodzeniem - powiedział prezydent Francji.

Przyznał, że między Paryżem a Warszawą jest w tej kwestii rozbieżność. - Francja popiera stanowisko Komisji Europejskiej. Popiera również prace, które Komisja musi wykonać w tym zakresie - oświadczył.

Odnosząc się do zmian przeprowadzanych przez obecne polskie władze, premier Mateusz Morawiecki wyraził pogląd, że "Polska, realizując reformę wymiaru sprawiedliwości, broni prawdziwych wartości europejskich".

Komisja Europejska wnioskuje o środki tymczasowe

Polska jest od dłuższego czasu pod lupą instytucji europejskich w związku z przeprowadzanym przez obecny obóz rządzący zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Ostatnio Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W praktyce miałoby to polegać na zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Jeśli środki tymczasowe zostaną zasądzone, a Polska zdaniem Komisji nie podda im się, to KE będzie mogła wystąpić do TSUE o zasądzenie kar pieniężnych.

Sprawa dotyczy skargi, którą Komisja Europejska skierowała do TSUE w październiku zeszłego roku, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną" w Polsce. Jak uzasadniała Komisja, obecny system nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

"Ta wizyta pokazuje, że przyświeca nam pewna wola"

Na konferencji prasowej Macron powiedział, że w rozmowie z Morawieckim omówił między innymi aktualne kwestie europejskie, jak przyszłe relacje z Wielką Brytanią, wieloletnie ramy finansowe Wspólnoty czy rozszerzenie UE o kraje Bałkanów Zachodnich.

- W odniesieniu do każdego tematu, każdego wielkiego projektu europejskiego, nie może być trwałego porozumienia, jeśli Polska i Francja nie będą pracować wspólnie. Chcemy działać w tym kierunku, dlatego chcemy spotkać się ponownie w ciągu najbliższych tygodni w formacie weimarskim - oświadczył prezydent Francji.

Macron zaznaczył, że wizyta w Polsce jest dla niego szczególna, bo dochodzi do niej kilka dni po brexicie. - Ta wizyta pokazuje, że przyświeca nam pewna wola. Wola, którą podzielamy, jako partnerzy, jako europejskie potęgi, aby wykroczyć poza granice polityczne czy geograficzne, które powstały w Europie, aby uruchomić ponownie dialog, który sprawi, że Europa będzie bardziej zjednoczona i bardziej suwerenna - dodał.

- Wiemy, że w Polsce wobec partnerów europejskich było czasem takie poczucie, że pozostawiliśmy Polskę samą sobie, było też takie poczucie upokorzenia. Ja chciałbym, aby dziś było takie poczucie w pełni europejskie, proeuropejskie. Pokazujące, że możemy połączyć przywiązanie do własnego kraju z wolą silnej Europy, która będzie bronić swojej suwerenności - mówił dalej Macron.

- Chciałbym, abyśmy mogli otworzyć nową kartę, nowy rozdział naszej współpracy - dodał. Jego zdaniem "jest to ważne dla naszych krajów, ale również dla całej Europy".

Macron: ta wizyta pokazuje, że przyświeca nam pewna wola
Macron: ta wizyta pokazuje, że przyświeca nam pewna wolaTVN24

Zobowiązanie do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego

Morawiecki określił wizytę Macrona w Polsce jako "przełomową". - Bardzo wiele elementów tej wizyty, które były przez nas pozytywnie przedyskutowane, z całą pewnością otwiera nowe rozdziały w historii naszej relacji - mówił szef polskiego rządu.

Premier dodał, że wspólnie z francuskim prezydentem zobowiązał się do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego. - To jest bardzo dobry format, bo Polska, Francja i Niemcy po wyjściu Wielkiej Brytanii (z Unii Europejskiej - red.) to 42 procent populacji całej Unii Europejskiej - mówił szef polskiego rządu. Ocenił, że państwa Trójkąta Weimarskiego w podobny sposób myślą w bardzo wielu obszarach m.in. w zakresie wzmocnienia przemysłów europejskich.

Macron pytany o dalszy rozwój Trójkąta Weimarskiego odparł, że jest to ważny format dla wypracowania zbieżności strategicznej Francji, Polski i Niemiec. Przekazał, że do lata, "po wyborach, do których dojdzie w Polsce", chciałby zorganizować jego spotkanie.

- Wydaje mi się, że to jest ważny element, żeby pójść naprzód. To jest kolejny ważny filar nowego rozdziału, który chcemy w tej chwili otworzyć - powiedział prezydent Francji.

CZYTAJ TAKŻE: Macron proponuje szczyt z Polską i Niemcami >>>

Polsko-francuska deklaracja współpracy europejskiej

Po poniedziałkowych rozmowach Macron i Morawiecki podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej. Jej treść opublikowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

"Połączone przez historię oraz wspólne europejskie wartości, Polska i Francja pragną wzmacniać solidną współpracę i opracowywać zbieżne stanowiska w kwestii kluczowych wyzwań stojących przed obydwoma krajami oraz Europą. Podczas wizyty Prezydenta Francji w Polsce kraje te uzgodniły następujące elementy w celu zacieśnienia współpracy.

Wspólny wkład Polski i Francji w europejskie bezpieczeństwo i partnerstwo transatlantyckie

Polska i Francja odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa i są oddanymi sojusznikami w ramach NATO oraz kluczowymi partnerami w Unii Europejskiej. Kraje te mają na celu zwiększenie poziomu synergii między NATO i europejskimi inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa i obrony, opierając się na sile, wiarygodności i gotowości poszczególnych sił zbrojnych. Podkreślają one, że starania w zakresie obrony narodowej, NATO, współpracy dwustronnej i europejskich inicjatyw w ramach UE oraz tych podjętych ad hoc, wspólnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. Polska i Francja wspólnie uznają, że kraje europejskie powinny wziąć na siebie więcej obowiązków w kwestii potencjału, działań i wydatków w ramach tych struktur.

Polska i Francja powołują się na fakt, że ich udział we wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (ang. enhanced Forward Presence – eFP), Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL), a także w Koalicji przeciwko Daesh (tak zwanemu Państwu Islamskiemu - przyp. red.), wzmacnia bezpieczeństwo w Europie. Nasze kraje są gotowe pogłębić współpracę operacyjną, torując tym samym drogę dla potencjalnego przyłączenia Polski do Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej w przyszłości.

Polska i Francja decydują się zacieśnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na podstawie wspólnego poparcia dla Paryskiego Wezwania do Zaufania i Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni oraz Zobowiązania NATO w zakresie Obrony Cybernetycznej (ang. Cyber Defence Pledge) w celu poprawy koordynacji w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym na poziomie europejskim. Wyrażają również chęć poprawy spójności w projektach współpracy przemysłowej. W szczególności Polska i Francja będą prowadzić wspólne działania w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w opracowywaniu wspólnych działań bojowych oraz przyszłych systemów walki lądowej.

Polska i Francja są zaangażowane w ambitne działania przeciw zmianom klimatu

Polska i Francja przywołują cel osiągnięcia neutralnej klimatycznie UE do 2050 r. tak, jak to zostało zatwierdzone przez Radę Europejską.

W celu realizacji tej ambicji, w szczególności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zaprezentowanego przez Komisję w grudniu 2019 r., Polska i Francja kładą nacisk na trzy kluczowe zasady.

Po pierwsze, transformacja w kierunku neutralności klimatycznej musi być sprawiedliwa: w związku z tym Polska i Francja popierają Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, który powinien zapewnić wsparcie ukierunkowane na regiony i sektory w największym stopniu dotknięte tą transformacją.

Po drugie, aby transformacja była skuteczna niezbędne jest poszanowanie prawa państw członkowskich do decydowania o swoim własnym miksie energetycznym oraz do wyboru najbardziej stosownych technologii; Polska i Francja zacieśnią współpracę w zakresie bezemisyjnego przemysłu i energetyki, włącznie z energią atomową, której zastosowanie będzie konieczne w fazie przejściowej.

Po trzecie, transformacja musi być przeprowadzona w ramach międzynarodowego systemu chroniącego konkurencyjność i miejsca pracy w UE: z tego powodu Polska i Francja w pełni popierają dostosowanie europejskich przepisów, w tym przepisów dotyczących pomocy publicznej i zamówień publicznych, a także wdrożenie stosowanego na granicach mechanizmu korygującego związanego z emisją dwutlenku węgla w odniesieniu do wysokoemisyjnych sektorów.

Polska i Francja promują nową politykę gospodarczą, fiskalną i przemysłową na poziomie UE

Nasze kraje podkreślają swoje przekonanie, że jednolity rynek oraz zasada czterech swobód stanowią główny atut dobrobytu gospodarczego w UE. Niemniej jednak zmienny charakter globalnej konkurencji wymaga sprawnego dostosowania naszych narzędzi. Nasza polityka konkurencji musi zatem zostać poddana rewizji, zarówno pod kątem przepisów pomocy publicznej, jak i kontroli antymonopolowej, ze szczególną uwagą poświęconą nadużyciom popełnianym przez przedsiębiorstwa wspierane i finansowane ze środków publicznych oraz dominującej roli wielkich graczy w branży cyfrowej, które wymagają konkretnych ram prawnych na poziomie UE. Dostosowania wymaga również nasza polityka handlowa, tak aby zapewnić UE możliwość konkurencji na równych warunkach – w szczególności przez zapewnienie wzajemności w dostępie do zamówień publicznych.

W tym kontekście Polska i Francja wspólnie uznają, że UE powinna ułatwiać wdrażanie wspólnych inicjatyw wzmacniających europejską bazę przemysłową i integrujących europejskie łańcuchy wartości, takich jak Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI), których przykład stanowi projekt baterii, w który zaangażowana jest zarówno Polska, jak i Francja.

Polska i Francja mocno wierzą również, że sprawiedliwe i słuszne opodatkowanie w całej Europie stanowi filar, na którym opiera się zaufanie do UE. Po pierwsze nasze kraje nawołują Komisję do przyspieszenia prac w dążeniu do konwergencji podatkowej w UE. W tym właśnie duchu Polska i Francja wspierają również prace wykonywane w OECD, które mają na celu ustanowienie powszechnego minimalnego poziomu skuteczności opodatkowania. Po drugie Polska i Francja zdecydowanie popierają sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych i wspierają opracowywaną w OECD reformę międzynarodowych przepisów podatkowych, które następnie powinny zostać przełożone na przepisy powszechnie obowiązujące w UE. Po trzecie nasze kraje chcą, aby walka z uchylaniem się od podatków i obchodzeniem podatków stała się priorytetem w Europie, szczególnie w dziedzinie podatku VAT, w której to Polska nabyła pierwszorzędne kompetencje. Polska i Francja wspierają prędkie wzmocnienie przepisów UE i działania przeciwko przestępstwom finansowym, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".

Macron złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Przed wizytą w siedzibie premiera Macron spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego. 

Emmanuel Macron złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza
Emmanuel Macron złożył wieniec na Grobie Nieznanego ŻołnierzaTVN24

Autor:akr//rzw

Źródło: PAP,tvn24.pl

Pozostałe wiadomości