Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Przez pierwsze dwa miesiące wojny każdej nocy śniła mi się ciągle ta sama scena: że rosyjski żołnierz mierzy do mnie z karabinu i pociąga za spust - Daria Korsak, Ukrainka, mieszkanka Odessy, studentka UMCS w Lublinie, nie kryje emocji, gdy opowiada o skutkach wojny w swoim kraju.