Komisja przegłosowała uchwałę, by sąd ukarał Obajtka

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Komisja przegłosowała uchwałę, by sąd ukarał Obajtka
Komisja przegłosowała uchwałę, by sąd ukarał ObajtkaTVN24
wideo 2/8
Komisja przegłosowała uchwałę, by sąd ukarał ObajtkaTVN24

Były szef Orlenu Daniel Obajtek został wezwany na wtorkowe posiedzenie komisji śledczej do spraw afery wizowej. Nie stawił się na przesłuchanie. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie Obajtka karą pieniężną w wysokości trzech tysięcy złotych za nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa przed komisją.

Sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej zaplanowała na wtorek przesłuchanie byłych prezesów Orlenu i Grupy Azoty: Daniela Obajtka i Tomasza Hinca, by zapytać ich m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycjach obu spółek: Olefiny III i Polimery Police.

Posiedzenie rozpoczęło się po godzinie 10. Obajtek nie stawił się na przesłuchanie.

Obajtek nie stawił się przed komisją śledcząMarcin Obara/PAP

Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO), otwierając posiedzenie, stwierdził: "Gdzie jest świadek? Nie widzę".

Mówił, że komisja podjęła szereg działań zmierzających do dostarczenia Obajtkowi pod wszystkie znane komisji adresy wezwania na przesłuchanie. Dodał, że "Obajtek żadnego oficjalnie nie odebrał". - Niemniej przewodniczący komisji przyjmuje i prosi o podzielenie tego stanowiska przez komisję, że Daniel Obajtek został skutecznie powiadomiony o dzisiejszym wezwaniu na posiedzenie komisji, co osobiście potwierdził skierowanym do przewodniczącego komisji wpisem z mediach społecznościowych - mówił Szczerba.

Podkreślił, że "świadek nie może uchylać się od obowiązku stawiennictwa, o którym wie". - W tych okolicznościach ziściły się wynikające z artykułu 12 ustawy o sejmowej komisji śledczej warunki do wystąpienia przez komisję do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie wobec świadka Daniela Obajtka kary porządkowej - poinformował szef komisji.

Posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo przedstawiła projekt uchwały grupy posłów w sprawie wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie Obajtka "karą pieniężną w kwocie trzech tysięcy złotych" za nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa przed komisją śledczą. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie Obajtka głosowało 7 posłów, przeciwko 4.

Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Sowa o tym, gdzie można szukać Obajtka

Wiceprzewodniczący komisji Marek Sowa (KO) mówił między innymi, że zdaje sobie sprawę, że dostarczenie wezwania Obajtkowi przez pocztę czy prokuraturę "jest nie lada wyzwaniem". - Trochę znam nieruchomości Daniela Obajtka - mówił.

- Gdzie można szukać Daniela Obajtka? Daniela Obajtka można szukać w jego rodzinnej miejscowości w Stóży, gdzie ma duży dom 270-metrowy, zresztą bardzo ładnie położony na górze (...). Daniela Obajtka można również szukać w Myślenicach. Ma tam na ulicy Powstańców dwa mieszkania, można go szukać również w kolejnej nieruchomości w Małopolsce, w Łężkowicach - wymieniał. - Co prawda ten dom jest już sprzedany, czy przepisany na jego wspólnika cichego z innych podmiotów gospodarczych - dodał.

- Od ponad 20 lat Daniel Obajtek również ma swoje nieruchomości w gminie Choczewo. Na przykład jest dysponentem i właścicielem czterech domków letniskowych - mówił Sowa. Dodał, że byłego prezesa Orlenu można również szukać "w Łebie, gdzie ma pensjonat, można szukać w Warszawie, na Bemowie, gdzie też ma duży apartament kupiony z 50-procentowym rabatem - kontynuował Sowa.

Posiedzenie komisji śledczej do spraw afery wizowejMarcin Obara/PAP

To spotkało się ze sprzeciwem członków komisji z PiS. - Jeśli coś się stanie, jakakolwiek szkoda na mieniu się stanie, to oczywiście będziecie za to odpowiedzialni - mówił Daniel Milewski (PiS). - Żadnego adresu nie podałem - zaznaczał Sowa. Szef komisji powiedział, że wszystkie informacje, które przekazał Sowa, są informacjami medialnymi.

Andrzej Śliwka (PiS) powiedział, że "doręczenie wezwania było nieskuteczne", tym samym "karanie świadka za to, że nie zostało doręczone mu wezwanie, jest abstrakcją, aberracją, żaden sąd tego nie podtrzyma".

Krzysztof Mulawa (Konfederacja) zwracał natomiast uwagę, na konieczność nowelizacji ustawy o komisji śledczej, bo kara (3 tysiące złotych), jaką może nałożyć komisja, to jest - jak mówił - "śmiech z nas samych".

Szczerba o sprawie inwestycji Orlenu

Przewodniczący komisji, mimo niestawienia się świadka, przedstawił w trakcie obrad pisma między MSZ a Orlenem dotyczące - jak mówił - "wsparcia w dostępie do procedury wizowej" dla pracowników, którzy mieli być zatrudniani przy realizacji inwestycji.

- Z dokumentów, które zgromadziliśmy, wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, działając poprzez swoich współpracowników, dyrektorów, działał na rzecz wydania decyzji przez Piotra Wawrzyka (byłego wiceszefa MSZ) - stwierdził Szczerba.

Jak opisywał, 25 sierpnia 2022 Wawrzyk wydał notatkę decyzyjną w sprawie uruchomienia ścieżki priorytetowej w sprawie przyjmowania wniosków wizowych od cudzoziemskich pracowników, którzy będą pracować przy budowie kompleksu Olefiny III.

- 7 lipca 2022 w siedzibie MSZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKN Orlen w sprawie zatrudniania cudzoziemców do realizacji inwestycji. 28 lipca sformułowano prośbę o wsparcie w zakresie zapewnienia dostępu do procedury wizowej w dziale konsularnym Ambasady RP w Baku - powiedział Szczerba. Dodał, że PKN Orlen zabiegał o tę decyzję.

Doprecyzował, że decyzja, wydana przez Wawrzyka w sprawie inwestycji Orlenu, przewidywała między innymi brak konieczności rejestrowania wizyt w systemie e-konsulat, składanie wniosków wizowych zbiorczo lub przez osoby kontaktowe, wydawanie decyzji odmownych tylko w przypadku istnienia mocnych przesłanek. Jak powiedział Szczerba, w wyniku tej decyzji wykonawca inwestycji Orlenu zyskał dostęp do systemu e-konsulat w sposób nieuprawniony, uzyskując dla pięciu pracowników loginy i hasła umożliwiające wpisywanie w trybie ekstraordynaryjnym nazwisk osób do systemu.

Zdaniem Szczerby, wśród tych osób, które miały dostęp do wewnętrznych systemów MSZ i czynności zarezerwowanych wyłącznie dla konsulów, było dwóch obcokrajowców. Jak mówił, otrzymali oni możliwość wprowadzania, modyfikowania danych bez limitu. - Chcieliśmy o to zapytać Obajtka - podkreślił przewodniczący komisji.

Według niego, kilkanaście tysięcy osób zostało sprowadzonych do Polski w ten sposób, a do grup pracowników były dodawane osoby niezwiązane z inwestycją, "które nie miały pojęcia, że jadą do Płocka, nie pojawiały się w ogóle na miejscu, a osoby, które się pojawiały, zobaczywszy 'miasteczko Obajtka' pod Płockiem, rezygnowały". Dodał, że wśród pracowników zgłaszanych do pracy przy inwestycji były dzieci, także te dwumiesięczne. - Pojawiały się osoby niepiśmienne, dysponowały na przykład tylko imieniem - zaznaczył.

Szczerba: kieruję wniosek do komisji etyki w sprawie Jabłońskiego

Po głosowaniu nad uchwałą w sprawie wniosku o ukaranie Obajtka wiceprzewodniczący komisji Daniel Milewski (PiS) powiedział, że "jest kilkunastu świadków, którzy zostali przez komisję powołani i pan przewodniczący nie ma zamiaru ich wzywać". Zaproponował, aby korzystając z obecności Pawła Jabłońskiego (PiS), który "na wasz wniosek został powołany uchwałą komisji jako świadek", przesłuchać go dzisiaj.

Jabłoński pojawił się na sali i usiadł na miejscu przeznaczonym dla świadka. Szczerba zwrócił się do posła PiS, mówiąc, że "nie ma głosu" i poprosił go, żeby wyszedł.

Poseł PiS Paweł Jabłoński w sali posiedzeń sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowejPAP/Marcin Obara

Następnie przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 13. - Jednocześnie panie pośle Jabłoński, kieruję wniosek do pana marszałka Sejmu z informacją o tym, co tutaj się stało. Chciałbym również poinformować, że kieruję wniosek do komisji etyki poselskiej w sprawie pana skandalicznego zachowania - mówił.

- Nie został pan wezwany na posiedzenie tej komisji. Nie jest pan przewidziany w tym porządku obrad - dodał Szczerba, zwracając się do Jabłońskiego.

- Od trzech miesięcy czekam na to przesłuchanie. Chce pan kończyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Proszę się nie bać - powiedział Jabłoński.

Szczerba: kieruję kolejne wezwanie do Obajtka

Szczerba na konferencji prasowej w przerwie posiedzenia poinformował, że razem z członkiniami i członkami komisji kieruje kolejne wezwanie do Daniela Obajtka na 5 czerwca.

- Już dzisiaj bez żadnego czekania również kieruję wniosek do prokuratura generalnego o dostarczenie tego wezwania, ponieważ mam wrażenie, że mamy do czynienia z zaplanowaną obstrukcją, lekceważeniem państwa - dodał.

Szczerba: ponownie wezwiemy Obajtka na przesłuchanie, tym razem na 5 czerwca
Szczerba: ponownie wezwiemy Obajtka na przesłuchanie, tym razem na 5 czerwca TVN24

Obajtek pisze do Szczerby

Wcześniej, po godzinie 9 Obajtek, który startuje do Parlamentu Europejskiego z listy PiS na Podkarpaciu, opublikował na platformie X oświadczenie, które adresowane jest do przewodniczącego komisji Michała Szczerby.

Jak pisze Obajtek, "o tym, że zostałem dziś zaproszony do udziału w przesłuchaniu Komisji dowiedziałem się z informacji medialnych". "Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu" - dodał.

Były szef Orlen wskazuje, że termin jego wysłuchania "powinien zostać wyznaczony na czas już po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego". "Sądzę, że i Państwu powinno zależeć na tym, by posiedzenie Komisji nie stało się areną politycznej gry, a miejscem merytorycznej dyskusji, która - w związku z trwającą kampanią - jest obecnie niemożliwa do przeprowadzenia" - czytamy w piśmie.

Dodał, że "trzeba zadbać o profesjonalizm i obiektywizm". "Mając powyższe na względzie poinformuję Państwa o adresie do doręczeń. Będzie to adres mojego pełnomocnika" - oświadczył Obajtek.

"Oczekuję na udział w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym terminie, już po kampanii wyborczej" - dodał.

Szczerba: Obajtek nie przebywa pod żadnym z siedmiu adresów

Szef komisji śledczej do spraw afery wizowej poinformował w mediach społecznościowych, że "Obajtek nie przebywa pod żadnym z siedmiu adresów ustalonych przez prokuraturę i CBA". "Nawet pod tym, który podał organom ścigania. Poświadczył nieprawdę" - dodał.

"Wezwania zostały wysłane też przez komisję i prokuraturę drogą elektroniczną, na adres mailowy, który sam przekazał prokuraturze do kontaktu. Ma pełną wiedzę o przesłuchaniu, co potwierdził publicznie. Panicznie boi się przesłuchań pod odpowiedzialnością karną - nie tylko komisji śledczej. Unika też wezwania prokuratury. Tu chodzi o miliardową niegospodarność!" - napisał Szczerba.

Do wpisu dołączył sprawozdania lokalnych oddziałów prokuratury i policji.

W poniedziałek Obajtek pisał na platformie X, że nie będzie "małpą w cyrku Michała Szczerby" i nie da Koalicji Obywatelskiej "zrobić na sobie kampanii" wyborczej do PE. Dodał, że "z wizami ma tyle wspólnego, co z pyłem na Marsie".

"Odbiór pisma powinien zostać potwierdzony własnoręcznym, czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu" - podkreślił Obajtek. Według niego "taka sytuacja nie miała miejsca".

Szczerba (KO) odpowiedział w serwisie X: "Cieszę, że Daniel Obajtek publicznie potwierdził wiedzę o wezwaniu na przesłuchanie przed Komisją do spraw afery wizowej".

CZYTAJ: Obajtek zabrał głos w sprawie wezwania przed komisję śledczą

Zgodnie z ustawą o sejmowych komisjach śledczych "w przypadku, gdy osoba (...) bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie komisji, bez zezwolenia komisji wydali się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie uchyli się od złożenia zeznań lub złożenia przyrzeczenia, komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej". "Do postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku (...) oraz wykonania orzeczonej kary porządkowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego" - precyzuje ustawa.

"Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 tys. zł" - stanowi natomiast Kodeks postępowania karnego. Sąd może zarządzić też - zgodnie z Kpk - przymusowe doprowadzenie świadka.

Daniel ObajtekRadek Pietruszka/PAP

Zatrudnianie cudzoziemców

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych w Europie. Umowę na budowę kompleksu Olefiny III koncern podpisał w czerwcu 2021 r. ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2027 r.

Wyzysk cudzoziemców przy inwestycji Orlenu. Materiał Uwagi! TVN
Wyzysk cudzoziemców przy inwestycji Orlenu. Materiał Uwagi! TVNUwaga! TVN

W 2023 roku, gdy budowa instalacji Olefiny III już trwała, w jej pobliżu powstało kontenerowe miasteczko dla pracowników, mogące przyjąć ok. 6 tys. osób. Koncern informował wtedy, że do pracy przy budowie - według danych wykonawcy przedsięwzięcia - są i będą zatrudniani pracownicy m.in. z Korei Południowej i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu.

Szczerba mówił zaś PAP, że komisja zgromadziła dokumenty z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z których wynika, iż dochodziło do nieprawidłowości podczas "ściągania" pracowników przez dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa - Orlen i Grupę Azoty - dla ich inwestycji.

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Autorka/Autor:tas,js/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Pozostałe wiadomości

Ukraina otrzyma 50 mld dolarów z tytułu wykorzystania zysków z zamrożonych w UE i krajach G7 rosyjskich aktywów - donosi Reuters. Osiągnięto porozumienie na szczycie państw G7.

Miliardy dolarów z rosyjskich zysków trafią do Ukrainy

Miliardy dolarów z rosyjskich zysków trafią do Ukrainy

Źródło:
PAP

Mirosław M. na początku kwietnia został zatrzymany w Niemczech. Teraz tamtejszy sąd wydał zgodę na przekazanie mężczyzny Polsce. Wróci w przyszłym tygodniu. Za zabicie dwóch kobiet grozi mu dożywocie.

Matka i córka zginęły od ciosów siekierą. Podejrzany o zbrodnię wróci do Polski

Matka i córka zginęły od ciosów siekierą. Podejrzany o zbrodnię wróci do Polski

Źródło:
PAP

19-latka, której ciało znaleziono w połowie listopada 2023 roku w jednym z mieszkań w centrum Poznania, zmarła z powodu zażycia fentanylu. Potwierdziły to wyniki badań toksykologicznych.

19-latka znaleziona martwa w mieszkaniu, zabił ją fentanyl

19-latka znaleziona martwa w mieszkaniu, zabił ją fentanyl

Źródło:
tvn24.pl

Był po służbie, gdy zobaczył, jak auto jadące przed nim nagle się zatrzymuje. Wysiadła z niego zdenerwowana kobieta, wyjęła dziecko i wzywała pomocy. Sierżant Adrian Ziarko z augustowskiej policji podbiegł do niej. Okazało się, że trzyletnia dziewczynka zadławiła się lizakiem.

Zatrzymała auto na środku ulicy, wyjęła córkę i wołała o pomoc

Zatrzymała auto na środku ulicy, wyjęła córkę i wołała o pomoc

Źródło:
tvn24.pl

- Ukraina i Japonia podpisały w czwartek na marginesie szczytu G7 porozumienie w sprawie bezpieczeństwa - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. "W 2024 roku Japonia przekaże Ukrainie 4,5 miliarda dolarów i będzie nas wspierać przez cały 10-letni okres obowiązywania umowy" - oznajmił w mediach społecznościowych.

Japonia i Ukraina podpisały "wyjątkowy dokument"

Japonia i Ukraina podpisały "wyjątkowy dokument"

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Małgorzata Paprocka została powołana w czwartek przez Andrzeja Dudę na stanowisko szefowej Kancelarii Prezydenta. Zastąpiła Grażynę Ignaczak-Bandych. O zmianach poinformowała Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej.

Roszady w Kancelarii Prezydenta

Roszady w Kancelarii Prezydenta

Źródło:
PAP

- Doszło do poważnego zachorowania, niestety rokowania dowódcy są niepewne - między innymi takie słowa było słychać podczas środowej transmisji na żywo z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, po czym transmisja została przerwana. Zdarzenie zaniepokoiło internautów, jednak NASA wydała już w tej sprawie wyjaśniający wszystko komunikat.

Rokowania dowódcy są "niepewne". Zerwana transmisja ze stacji kosmicznej, NASA tłumaczy

Rokowania dowódcy są "niepewne". Zerwana transmisja ze stacji kosmicznej, NASA tłumaczy

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

- Chcę zmienić Cieśninę Tajwańską w bezzałogowe piekło - tak plany USA na wypadek inwazji zbrojnej Chin na Tajwan miał opisać głównodowodzący amerykańskich sił w regionie Indo-Pacyfiku. Admirał udzielił wywiadu dziennikarzowi "Washington Post" na marginesie niedawnego forum Shangri-La w Singapurze.

"Bezzałogowe piekło", które ma powstrzymać Chiny. Admirał o tajnych planach USA

"Bezzałogowe piekło", które ma powstrzymać Chiny. Admirał o tajnych planach USA

Źródło:
Washington Post, Taipei Times, South China Morning Post, tvn24.pl

- Ujawniliśmy wyborczą dziuplę PiS. W jakimś starym garażu produkowano materiały wyborcze posła Marcina Romanowskiego, który jest bohaterem afery Funduszu Sprawiedliwości - powiedział na konferencji przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń rządu PiS Roman Giertych. Zapowiedział, że nagrania zostaną przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej "z pytaniem o to, czy Prawo i Sprawiedliwość w swoim sprawozdaniu finansowym za wybory w 2023 roku zamieściło produkcję tych banerów".

"Ujawniliśmy wyborczą dziuplę". Przekazują nagrania do PKW

"Ujawniliśmy wyborczą dziuplę". Przekazują nagrania do PKW

Źródło:
TVN24

W pobliżu grupy turystów, która była na przełęczy Łącznik (Góry Izerskie), uderzył piorun - przekazał Adam Tkocz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.

Piorun uderzył obok grupy turystów, są poszkodowani

Piorun uderzył obok grupy turystów, są poszkodowani

Źródło:
tvn24.pl

Gdzie jest burza? W czwartek 13.06 nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Towarzyszy im dość silny wiatr i deszcz. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Miejscami silnie pada i wieje

Gdzie jest burza? Miejscami silnie pada i wieje

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Ława przysięgłych z Florydy uznała, że ​​znana na całym świecie ze sprzedaży bananów firma Chiquita Brands International jest odpowiedzialna za finansowanie kolumbijskiej grupy paramilitarnej Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Jest ona uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną - donosi CNN.

Znany na całym świecie producent bananów uznany winnym wspierania terrorystów

Znany na całym świecie producent bananów uznany winnym wspierania terrorystów

Źródło:
CNN

Polski Instytut Sztuki Filmowej złożył zawiadomienie do CBA. Chodzi o nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Złożono też zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie niegospodarnego wydatkowania środków Instytutu poprzez zakup urządzeń przeznaczonych do rejestrowania rozmów.

PISF kieruje zawiadomienia do CBA i prokuratury

PISF kieruje zawiadomienia do CBA i prokuratury

Źródło:
PAP

Jest śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłych: premiera i szefa KPRM oraz pracowników resortu aktywów państwowych w związku z zakupem środków ochrony indywidualnej podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku - podała warszawska prokuratura.

Jest śledztwo dotyczące byłego premiera i szefa jego kancelarii. Chodzi o działania w czasie pandemii

Jest śledztwo dotyczące byłego premiera i szefa jego kancelarii. Chodzi o działania w czasie pandemii

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Studenci protestują przed bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny. Demonstracji towarzyszą okrzyki. Obecna jest też policja.

Studenci przed uniwersytetem. "Rektorze, gdzie jesteś, gdy mordują dzieci"

Studenci przed uniwersytetem. "Rektorze, gdzie jesteś, gdy mordują dzieci"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Adama Szłapki (Koalicja Obywatelska) do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy potrącenia 16-letniej rowerzystki na Saskiej Kępie w Warszawie.

Wniosek o uchylenie immunitetu Adamowi Szłapce za potrącenie rowerzystki. "Zrzeknę się od razu"

Wniosek o uchylenie immunitetu Adamowi Szłapce za potrącenie rowerzystki. "Zrzeknę się od razu"

Źródło:
PAP

Biały bizon urodził się w amerykańskim Parku Narodowym Yellowstone. Według ekspertów, taki przypadek zdarza się raz na 10 milionów narodzin. Tymczasem zamieszkujący okoliczne tereny rdzenni Amerykanie uznali te narodziny za znak i spełnienie ich dawnej przepowiedni.

Przypadek jeden na miliony. Rdzenni Amerykanie mówią o spełnieniu przepowiedni

Przypadek jeden na miliony. Rdzenni Amerykanie mówią o spełnieniu przepowiedni

Źródło:
CBS News, BBC, tvn24.pl

Uczniowie wracali z wycieczki do Krakowa, kiedy nagle ich autokar zaczął zjeżdżać na przeciwległy pas drogi. Kierowca stracił przytomność. Błyskawicznie zareagowały nauczycielki – jedna przejęła kierownicę, a dwie odciągnęły nieprzytomnego mężczyznę. Pojazd udało się zatrzymać.

Kierowca autokaru stracił przytomność, nauczycielka przejęła kierownicę

Kierowca autokaru stracił przytomność, nauczycielka przejęła kierownicę

Źródło:
tvn24.pl

- W moim środowisku nie spotkałem się jeszcze z aż taką wrogością do innego człowieka - powiedział przed kamerą TVN24 uczeń klasy policyjnej z VII LO w Sosnowcu. W Zagłębiowskim Parku Sportowym młodzież ustawiła znicze, aby oddać hołd skatowanemu tam na śmierć 28-letniemu Marcinowi Mizie. Młody mężczyzna został pobity przez trzech 16-latków. Miał stanąć w obronie osoby, którą zaczepiali. Zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Rzecznik UM w Sosnowcu Rafał Łysy poinformował, że sam teren imprezy był przez organizatora odpowiednio zabezpieczony, a do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze prowadzącej do tego miejsca.

Mieszkańcy Sosnowca poruszeni śmiercią skatowanego piłkarza. "Nikt nie zareagował"

Mieszkańcy Sosnowca poruszeni śmiercią skatowanego piłkarza. "Nikt nie zareagował"

Źródło:
TVN24, PAP

Gryficcy policjanci zatrzymali rodziców, którzy bili swoją roczną córeczkę gałęziami, a wcześniej szukali dla dziecka egzorcysty. Dziewczynka przebywa w szpitalu, jest w dobrym stanie. Kobieta trafiła na oddział psychiatryczny, ojciec do aresztu.

Bili roczną córkę gałęziami. "Szukali dla dziecka egzorcysty"

Bili roczną córkę gałęziami. "Szukali dla dziecka egzorcysty"

Źródło:
PAP

Jin, jeden z członków k-popowego zespołu BTS, zakończył w środę 18-miesięczną służbę wojskową. Z tej okazji w czwartek 31-latek zamierza uściskać tysiąc swoich fanów. Tego samego dnia muzyk zagra też koncert na żywo. Wystąpi przed widownią złożoną wyłącznie z najbardziej zagorzałych członków ARMY - fanklubu boysbandu.  

Gwiazdor zespołu BTS kończy służbę wojskową mocnym akcentem

Gwiazdor zespołu BTS kończy służbę wojskową mocnym akcentem

Źródło:
BBC, CNN

Na trzy miesiące został aresztowany kierowca, który jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Lubiewicach (województwo kujawsko-pomorskie). W zdarzeniu zginął znany operator filmowy Arkadiusz Tomiak. Prokuratura Rejonowa w Tucholi przekazała informacje na temat tego, jak doszło do tragedii.

Nie żyje znany operator filmowy. Śledczy o tym, jak doszło do tragicznego wypadku

Nie żyje znany operator filmowy. Śledczy o tym, jak doszło do tragicznego wypadku

Źródło:
tvn24.pl

W Sejmie trwa debata nad poselskim projektem Polski 2050 dotyczącym zmian w zakazie handlu w niedziele. Zamiast niemal całkowitego zakazu, z jakim mamy do czynienia dziś, handlowe byłyby dwie niedziele w miesiącu - pierwsza i trzecia. Swoje negatywne uwagi do projektu zgłosili zarówno przedstawiciele pracowników, jak i organizacje zrzeszające sieci handlowe. Politycy są podzieleni, ale tym razem nie barwami partii, do których należą, a światopoglądowo.

Co dalej z zakazem handlu w niedziele? "Koalicja Ryszarda Petru i galerii handlowych"

Co dalej z zakazem handlu w niedziele? "Koalicja Ryszarda Petru i galerii handlowych"

Źródło:
tvn24.pl

O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w miejscowości Radawiec Duży koło Lublina. Kierujący ciężarówką o mało nie potrącił dwóch dziewczynek. - W tej sytuacji ostrożności zabrakło zarówno ze strony dziewczynek wchodzących na przejście jak i kierującego pojazdem ciężarowym - komentuje policja i zapowiada, że przeprowadzi czynności w tej sprawie i przeanalizuje zarówno zachowanie kierowcy oraz dziewczynek.

O krok od tragedii. Ciężarówka pędziła wprost na dzieci. Nagranie

O krok od tragedii. Ciężarówka pędziła wprost na dzieci. Nagranie

Źródło:
tvn24.pl

37-latka, która podczas rzeszowskich Juwenaliów wjechała w ławkę, na której siedziały dwie osoby, usłyszała zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grzywnę, która jej grozi, policja wstępnie oszacowała na blisko 800 tysięcy złotych.

Luksusowym autem uderzyła w ławkę. Była pijana, może ją to kosztować 800 tysięcy złotych

Luksusowym autem uderzyła w ławkę. Była pijana, może ją to kosztować 800 tysięcy złotych

Źródło:
tvn24.pl

Chirurg z Rzeszowa poprosił kolegę o zrobienie pamiątkowego zdjęcia ze studentami na sali operacyjnej. Fotografia została opublikowana w internecie. Jednak oprócz medyków widać na niej rozebraną, przygotowaną do zabiegu pacjentkę. Szpital tłumaczy, że publikacja zdjęcia w takiej formie to przypadek. Powołana komisja jako karę zaleciła "rozmowę pouczającą", jednak jeśli sprawą zainteresuje się Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, konsekwencje mogą być poważniejsze.

Lekarz opublikował zdjęcie z nagą pacjentką w tle. Kara może być surowa albo znikoma

Lekarz opublikował zdjęcie z nagą pacjentką w tle. Kara może być surowa albo znikoma

Źródło:
tvn24.pl

"Wywiad, propaganda, a nawet przygotowywanie aktów sabotażu to główny zakres pracy dużej liczby rosyjskich 'dyplomatów' w UE" - podkreśliło ośmioro ministrów spraw zagranicznych w liście do szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Ministrowie chcą zakazać rosyjskim dyplomatom swobodnego przemieszczania się po krajach Unii Europejskich. Pod listem podpisał się między innymi szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Restrykcje dla rosyjskich dyplomatów. Ministrowie chcą ograniczyć ich przemieszczanie

Restrykcje dla rosyjskich dyplomatów. Ministrowie chcą ograniczyć ich przemieszczanie

Źródło:
PAP

Sędziowie Trybunału Stanu skierowali pismo do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra sprawiedliwości i prokuratora krajowego w sprawie działań przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej. W ich ocenie nie wykonuje ona prawnego obowiązku zwołania pełnego składu Trybunału, co ich zdaniem stanowi obstrukcję. W wydanym później komunikacie Manowska przekazała, że składy orzekające w sprawach wnoszonych do Trybunału będą wyznaczane w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania.

Piszą do prezydenta i premiera. "Mamy do czynienia z kryzysem organu konstytucyjnego"

Piszą do prezydenta i premiera. "Mamy do czynienia z kryzysem organu konstytucyjnego"

Źródło:
PAP

Na tej wyspie mieszka około 15,5 tysiąca osób, a rocznie przyjmuje ponad pięć milionów gości. Chodzi o Santorini, gdzie "nawet turyści narzekają na dużą liczbę turystów" - wskazuje w raporcie grecki rzecznik praw obywatelskich. 

Na tej wyspie nawet turyści narzekają na dużą liczbę gości

Na tej wyspie nawet turyści narzekają na dużą liczbę gości

Źródło:
PAP

Jedna z najstarszych fabryk czekolady na świecie ma zostać zamknięta. Istniejąca od 1848 roku francuska fabryka Chocolat Poulain zatrudnia obecnie 109 osób. Wszyscy mają stracić pracę. Plan likwidacji fabryki ma zostać ogłoszony w czwartek.

Jedna z najstarszych fabryk czekolady do likwidacji

Jedna z najstarszych fabryk czekolady do likwidacji

Źródło:
lesechos.fr, tvn24.pl, Brittanica
Strażacy na Lotnisku Chopina nie dojechali na czas. Ujawniamy wyniki kontroli

Strażacy na Lotnisku Chopina nie dojechali na czas. Ujawniamy wyniki kontroli

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Samolot podnosi się z pasa startowego, gdy tuż za nim, na tym samym pasie, ląduje już inny - taką scenę widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Komentujący uznał to "przykład synchronizacji lądowania", ale wielu internautów nie wierzy w prawdziwość filmu. Jaka jest prawda?

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

Źródło:
Konkret24

Magazyn "Variety" pisze, że najbardziej oczekiwany tytuł tego roku - "Joker 2: Folie à Deux" Todda Phillipsa będzie miał premierę podczas zbliżającego się festiwalu filmowego w Wenecji. Podobnie jak "Maria" Pablo Larraina - opowiadająca o słynnej śpiewaczce operowej Marii Callas z Angeliną Jolie w roli głównej oraz film "Modi" Johnny'ego Deppa - przedstawiający życie niezwykłego włoskiego malarza Amedeo Modiglianiego.

"Variety": premiery w Wenecji "Joker 2", "Maria" z Angeliną Jolie i "Modi" w reżyserii Deppa

"Variety": premiery w Wenecji "Joker 2", "Maria" z Angeliną Jolie i "Modi" w reżyserii Deppa

Źródło:
"Variety", "The Hollywood Reporter", tvn24.pl

O różnorodność trzeba zadbać, jej trzeba pilnować z czułością, wrażliwością, ale czasami też siłą. Zwłaszcza jak patrzymy na to, co dzieje się w Sejmie na temat związków partnerskich - powiedział Piotr Jacoń, który został Ambasadorem Różnorodności według miesięcznika "My Company Polska". Mówił też o swoim reportażu "Tego nie ma w umowie koalicyjnej", który przedstawia historię Elżbiety i Renaty, które żyją razem od 30 lat, i o sporze koalicji w kwestii ustawy o związkach partnerskich.

"Robota polityków polega na tym, żeby dogadać się, obiecywali to takim osobom jak Elżbieta i Renata"

"Robota polityków polega na tym, żeby dogadać się, obiecywali to takim osobom jak Elżbieta i Renata"

Źródło:
TVN24

Piotr Jacoń, dziennikarz TVN24, został Ambasadorem Różnorodności. To wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik "My Company Polska" organizacjom, firmom i osobom, które promują różnorodność i równość. Jacoń został wyróżniony za "dziennikarstwo przełamujące tabu i otwierające oczy na potrzeby drugiego człowieka".

Nagroda, ale też "wyzwanie i zadanie". Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń ambasadorem różnorodności

Nagroda, ale też "wyzwanie i zadanie". Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń ambasadorem różnorodności

Źródło:
TVN24, My Company Polska

KRRiT rozstrzygnęła wniosek spółki TVN S.A. w sprawie udzielenia koncesji na kolejne 10 lat, na rozpowszechnianie programu satelitarnego wyspecjalizowanego, adresowanego do kobiet, pod nazwą "TVN Style" - podało Biuro Prasowe TVN.

TVN Style z koncesją na kolejne 10 lat 

TVN Style z koncesją na kolejne 10 lat 

Źródło:
tvn24.pl

Pierwszy raz w historii w łódzkim ogrodzie zoologicznym na świat przyszedł hipopotam karłowaty. Rodzicami malucha są Jamina i Jabari. Oba hipopotamy mają po 7 lat. – Ich relacje były bardzo zmienne. Raz się lubili, innym razem mieli ciche dni. W ostatnim czasie jednak chętnie przebywali w swoim towarzystwie. Nie próżnowali. Pod koniec maja przyszedł na świat owoc ich miłości - informuje Tomasz Jóźwik z łódzkiego zoo. Na razie nie jest znana płeć małego hipopotama.

Na świat przyszedł mały hipcio. W tym ogrodzie pierwszy raz w historii

Na świat przyszedł mały hipcio. W tym ogrodzie pierwszy raz w historii

Źródło:
tvn24.pl

Platforma streamingowa Max zadebiutowała w Polsce. W jednym miejscu każdy może znaleźć coś dla siebie. - Absolutne hity filmowe, spektakularne seriale oraz bibliotekę kochanych i ikonicznych seriali HBO - mówił w TVN24 szef streamingu Warner Bros. Discovery w Polsce Maciej Gozdowski. 

Max już w Polsce. Debiut platformy

Max już w Polsce. Debiut platformy

Źródło:
tvn24.pl

Najnowszy dokument Martyny Wojciechowskiej, jest już dostępny na platformie Max. "Hope" przenosi widzów do jednego z najbiedniejszych i najsilniej dotkniętych głodem państw na świecie, gdzie dzieci padają ofiarami przerażającego procederu.  

Dzieci oskarżane o czary. "Hope", nowy dokument Martyny Wojciechowskiej, już dostępny w Max 

Dzieci oskarżane o czary. "Hope", nowy dokument Martyny Wojciechowskiej, już dostępny w Max 

Źródło:
tvn24.pl

Jedni krytykują grafiki zdobiące autokar polskiej reprezentacji na Euro 2024, inni oburzają się, że taki sam autobus dostała reprezentacja Ukrainy. Dlaczego tak jest i skąd takie zdobienie wozów? Wyjaśniamy.

"Ukraina ma taki sam autobus jak Polska"? Nie tylko ona

"Ukraina ma taki sam autobus jak Polska"? Nie tylko ona

Źródło:
Konkret24