Biskupi w Boże Ciało. O in vitro, konwencji antyprzemocowej i związkach partnerskich

TVN24

Aktualizacja:
tvn24Procesja na Krakowskim Przedmieściu

- Metoda in vitro jest niemoralna, nie do przyjęcia przez chrześcijan i przez ludzi szanujących fundamentalne prawo każdej ludzkiej istoty do życia - mówił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz w czasie czwartkowych uroczystości Bożego Ciała w Krakowie. Kard. Dziwisz odniósł się także do konwencji antyprzemocowej. Z kolei metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz mówił w Warszawie o związkach partnerskich.

- Niepokoją nas pewne sprawy w życiu społecznym, mówiliśmy już o nich wielokrotnie. Przygotowywana jest w polskim parlamencie niezwykle liberalna ustawa o metodzie in vitro. Stosując tę metodę nie można zapominać, że łączy się ona także z selekcją, niszczeniem lub zamrażaniem na długi czas ludzkich zarodków. A więc jest to metoda niemoralna, nie do przyjęcia przez chrześcijan i przez ludzi szanujących fundamentalne prawo każdej ludzkiej istoty do życia - mówił kard. Dziwisz.

"Szkoda, że głos biskupów nie został wysłuchany"

Metropolita krakowski skrytykował także ratyfikację konwencji o przeciwdziałaniu przemocy. - Została już ratyfikowana i podpisana konwencja o przemocy. Przemocy trzeba przeciwdziałać, ale nie przez przyjęcie założeń bazujących na fałszywej ideologii gender. Prowadzi to do zmian niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i tradycję. Szkoda, że głos biskupów polskich i katolików świeckich nie został wysłuchany w tej sprawie - dodał. Kard. Dziwisz mówił także o "nieodpowiedzialnym dopuszczeniu do sprzedaży pigułki wczesnoporonnej, i to dostępnej bez recepty dla piętnastoletnich dziewcząt". - Chodzi o fundamenty życia społecznego. Chodzi o dobro nas wszystkich, niezależnie od przekonań światopoglądowych. Dlatego tak aktualne są słowa Jana Pawła II, który dwadzieścia lat temu przypominał nam, że "Polska woła o ludzi sumienia" (…). Polska woła dziś o ludzi sumienia, także w polityce i w stosunkach społecznych - powiedział kard. Dziwisz.

Kraków powinien "odnowić się duchowo i moralnie"

Wezwał wszystkich do przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w lipcu przyszłego roku. Jego zdaniem stolica Małopolski powinna się "odnowić duchowo i moralnie". Podziękował też młodzieży, która modli się codziennie o moralną odnowę miasta w ramach akcji "Szpital Domowy". Uroczystość Bożego Ciała w Krakowie rozpoczęła się mszą św. sprawowaną na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską. Po niej procesja przeszła Drogą Królewską z Wawelu na Rynek Główny. Przy każdym z czterech ołtarzy, które zostały zbudowane obok kościołów św. Idziego, świętych apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej, rozważane było jedno z błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni", „Błogosławieni ubodzy w duchu", „Błogosławieni pokój czyniący" i „Błogosławieni czystego serca". W uroczystości wziął udział prezydent elekt Andrzej Duda z rodziną. Pod koniec uroczystości kard. Dziwisz podziękował Dudzie za obecność. Prezydent elekt w tym momencie pozdrowił zebranych, po czym długo go oklaskiwano.

"Kościół jest z rodzin i dla rodzin"

W Warszawie tematem tegorocznego dziękczynienia za Eucharystię były rodzina, peregrynacja obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, osoby życia konsekrowanego oraz – w 70. Rocznicę zakończenia II wojny światowej – pokój na świecie. Tym wartościom poświęcone były cztery ołtarze ustawione na trasie procesji.

- Kościół jest z rodzin i dla rodzin - mówił kard. Nycz. - Kościół jest nadzieją dla rodzin, ale rodziny są nadzieją dla Kościoła – dodał. Mówił też o niepokoju, który wynika z coraz większej liczby rozpadających się małżeństw. - Patrzymy na rodziny z niepokojem także wtedy, kiedy się próbuje podważyć w Europie, w Polsce też czasem, tożsamość małżeństwa i rodziny. Ostatnie referendum w Irlandii w sprawie związków partnerskich tej samej płci, a zwłaszcza jego wynik w tak bardzo katolickim kraju, jeszcze 30 lat temu, są poważnym ostrzeżeniem dla całej Europy. A bracia i siostry bądźmy pokorni i powiedzmy, że są także ostrzeżeniem dla naszej ojczyzny – powiedział metropolita warszawski. Zebrani odpowiedzieli na te słowa oklaskami. Irlandia stała się pierwszym krajem na świecie, w którym małżeństwa jednopłciowe zostały zalegalizowane w ogólnokrajowym referendum. Za legalizacją było 62 proc. głosujących. Reforma konstytucyjna, za którą opowiedzieli się Irlandczycy, przewiduje, że małżeństwo będzie odtąd definiowane jako związek "dwóch osób, niezależnie od płci". Tradycyjnie katolicka Irlandia stanie się tym samym 19. krajem na świecie, a 14. w Europie, w którym zalegalizowane zostały małżeństwa osób homoseksualnych. W warszawskiej procesji, która przeszła z archikatedry św. Jana przez pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, ul. Królewską na pl. Piłsudskiego, prócz licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyli m.in. członkowie chrześcijańskich stowarzyszeń i zgromadzeń, władze wyższych uczelni, harcerze, młodzież szkolna, dzieci sypiące kwiaty i żołnierze. Procesja zatrzymała się przed czterema ołtarzami ustawionymi przed kościołami na Krakowskim Przedmieściu oraz na pl. Piłsudskiego, gdzie kardynał wygłosił kazanie.

Autor: eos\mtom / Źródło: PAP