TVN24 | Polska

Wysyłanie służbowych maili na prywatną skrzynkę "podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego". Tak orzekał SN

TVN24 | Polska

Autor:
akw//now
Źródło:
"Gazeta Wyborcza", tvn24.pl
Należałoby odebrać certyfikaty bezpieczeństwa uczestnikom "afery mailowej"? Wojtunik: takie przesłanki należałoby rozważać
Należałoby odebrać certyfikaty bezpieczeństwa uczestnikom "afery mailowej"? Wojtunik: takie przesłanki należałoby rozważaćTVN24
wideo 2/21
TVN24Należałoby odebrać certyfikaty bezpieczeństwa uczestnikom "afery mailowej"? Wojtunik: takie przesłanki należałoby rozważać

"Transferowanie dokumentów pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną należy kwalifikować w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych" - wynika z jednego z wyroków Sądu Najwyższego z 2019 roku. Ten, przy okazji tak zwanej afery mailowej, przypomniała "Gazeta Wyborcza".

Dziennikarze "Gazety Wyborczej", w kontekście włamania na skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, przypomnieli, że w ostatnich latach Sąd Najwyższy "kilka razy zajmował się sporami między pracownikiem a pracodawcą o naruszenie tajemnicy służbowej", a powodem miały być "sytuacje, w których pracownik kopiował np. służbowe maile na zewnętrzną skrzynkę, by robić sobie prywatne archiwum". Michał Dworczyk potwierdził, że korzystał z prywatnej skrzynki mailowej w celu kontaktu ze współpracownikami.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Jak w podobnych sprawach orzekał Sąd Najwyższy?

"Gazeta Wyborcza" przypomniała wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2019 roku. W liczącym szesnaście stron uzasadnieniu czytamy, że "transferowanie dokumentów pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną należy kwalifikować w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych".

Sąd podał, że kwalifikacja ta powinna się odbywać "nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale także na podstawie oceny, czy zawarte w nich informacje są tego rodzaju, że ich ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, stwarzając potencjalną możliwość wykorzystana ich przez podmiot konkurencyjny".

ZOBACZ: Pełna treść uzasadnienia wyroku >>>

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Dziennikarze przywołali także wyrok z 2014 roku, gdy Sąd Najwyższy uznał, że praktyka wysyłania służbowych maili na prywatną skrzynkę "może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego".

Autor:akw//now

Źródło: "Gazeta Wyborcza", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości