Czarno na białym

Krystyna Pawłowicz i kwestia bezstronności

Jako posłanka wnioskowała, by przepis dopuszczający aborcję z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu uznać za niezgodny z konstytucją. Później, już jako sędzia trybunału, orzekała o niekonstytucyjności tego przepisu. Mowa o Krystynie Pawłowicz, która nie wyłączyła się z rozpatrywania sprawy aborcji, choć w dwóch zdaniach odrębnych sędziowie trybunału stwierdzili, że powinna. Do tego Krystyna Pawłowicz regularnie demonstruje swój światopogląd w mediach społecznościowych. Czym zatem kieruje się w orzekaniu? Prawem czy światopoglądem? Jak swoją aktywność na Twitterze godzi z godnością urzędu sędziego? Te pytania Artur Warcholiński z "Czarno na białym" próbował zadać nie tylko Krystynie Pawłowicz.