Czarno na białym

Ostatni dzwonek

Uczniowie coraz częściej rezygnują z lekcji religii. Choć Kościół nie podaje oficjalnych danych, odwrót od katechezy widać w informacjach, które posiadają samorządy. O powodach odchodzenia ludzi młodych od Kościoła i spadającej frekwencji na lekcjach religii reporter "Czarno na białym" Maciej Kluczka rozmawiał z uczniami, ich rodzicami i katechetami.