Czarno na białym

Strażnik na froncie

Publiczne pieniądze na "przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT". Projekt o takiej nazwie, współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, realizuje fundacja Strażnik Pamięci. Czy domniemana "ideologia LGBT" może popychać do popełniania przestępstw? Ile pieniędzy Fundusz, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, przeznacza na zapobieganie przestępstwom, za które skazywanych jest zaledwie od czterech do dwunastu osób rocznie w całej Polsce? Dlaczego fundacja, której statutowe cele sprowadzają się do krzewienia pamięci o historii, zajmuje się przeciwdziałaniem przestępczości? Odpowiedzi na te i inne pytania szuka reporter "Czarno na białym" Łukasz Karusta.