Czarno na białym

Uzgodnieni z koalicjantem

Krajowa Rada Sądownictwa wpisała się w polityczny spór. To już nie są wyłącznie opinie opozycji czy instytucji broniących niezależności sądów. To głos z wewnątrz Rady, która ma stać na straży niezależności sądownictwa od świata polityki. Za sprawą zmian wprowadzonych przez Zjednoczoną Prawicę jest ona jednak wybierana przez polityczną większość w Sejmie, a nie jak wcześniej, przez zgromadzenia sędziowskie. Głosowanie nad wyborem sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa na drugą kadencję poprzedziły polityczne, wewnątrz koalicyjne negocjacje. Co przyznał zresztą lider współrządzącej Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem (np. Unia Europejska czy Rada Europy), domagają się przywrócenia praworządności w Polsce. Praworządności, której fundamentem jest odrębność władzy sądowniczej od władzy politycznej. Jak ta odrębność wygląda w odniesieniu do członków obecnej KRS pokazuje Marta Gordziewicz z "Czarno na białym" w reportażu "Uzgodnieni z koalicjantem".