Jednolity plik kontrolny. Co to jest? Kto musi składać JPK_VAT, a kto nie musi?

[object Object]
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VATpodatki.gov.pl
wideo 2/3

Już wkrótce wejdą w życie zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Według Ministerstwa Finansów, nowe rozporządzenie ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym. Kto musi składać JPK_VAT, a kto jest wyłączony z tego obowiązku? Do kiedy trzeba wysłać JPK_VAT? Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Dokument elektroniczny jest przesyłany do Ministerstwa Finansów.

Kto składa JPK_VAT

JPK objął swoim działaniem około 1,6 miliona płatników VAT. System wszedł w życie w ograniczonym zakresie od połowy 2016 roku. Od 1 lipca 2016 roku obowiązek przesyłania JPK_VAT objął duże przedsiębiorstwa, a małe i średnie od 1 stycznia 2017 roku.

Od początku 2018 roku do tego grona dołączyli mikroprzedsiębiorcy prowadzący elektroniczną ewidencję VAT.

Co ważne, obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT i składają między innymi deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Żeby przygotować plik JPK_VAT można skorzystać na przykład z aplikacji e-mikrofirma lub narzędzia Klient JPK 2.0. JPK_VAT można podpisać: podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

Wyjątki

Z tego obowiązku są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy:

- sprzedają wyłącznie towary i świadczą usługi zwolnione z VAT,

- sprzedają towary i świadczymy usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystają ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ ich obrót był mniejszy niż 200 tysięcy złotych.

Dodatkowo, ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne.

Zmiany nadchodzą

Już wkrótce przedsiębiorców przesyłających JPK_VAT czekają jednak zmiany. W połowie października br. Ministerstwo Finansów poinformowało bowiem o podpisaniu rozporządzenia w sprawie nowego pliku JPK_VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia 2020 roku duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 roku pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację i ewidencję.

Oznacza to, że przedsiębiorca zamiast - jak obecnie - składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz załącznikami i odrębnie JPK-VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT. Tym samym zrealizuje łącznie dwa obowiązki.

Według resortu, jeden plik uprości rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT.

Po zmianach będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT: JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Termin złożenia JPK_VAT

Informacja o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT jest przesyłana wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W przypadku, gdy ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas przedsiębiorcy mają czas do pierwszego dnia roboczego.

Przedsiębiorcy mogą również wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. W tym celu należy wystąpić z umotywowanym wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Co ważne, należy to zrobić przed upływem terminu złożenia JPK_VAT.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie - po wejściu w życie zmian - wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Możliwe kary

Brak złożenia JPK_VAT w terminie może skutkować nałożeniem sankcji karno-skarbowych. Ministerstwo wyjaśniło, że w zależności od okoliczności uznawane jest to za wykroczenie lub przestępstwo. O przestępstwie mówimy, jeżeli wartość uszczuplenia należności podatkowej przekracza 10 tysięcy złotych. Ponadto, pod uwagę bierze się stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Grzywna za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku kara nałożona mandatem może wynieść od 225 do 4500 złotych. Sąd może nałożyć na sprawcę karę grzywny za wykroczenie skarbowe w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jeszcze wyższe kary są za przestępstwo skarbowe. Grzywna w tym przypadku może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. W 2019 roku minimalna stawka dzienna wynosi od 75 złotych do 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że maksymalna wysokość kary grzywny może wynieść 21,6 miliona złotych. Wysokość stawki dziennej zależy od dochodów sprawcy, jego sytuacji rodzinnej oraz majątkowej.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości